Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg
 Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 EU:n ja Brasilian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus ***
 Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen
 Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I
 Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I
 Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016
 Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen
Tekstit (129 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö