Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at modsætte sig en gennemførelsesforanstaltning: ændring af IFRS 9
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: anvendelsesdatoer for to delegerede forordninger
 Europa-Parlamentets sammensætning
 Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
 Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *
 Beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne
 Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse
Tekster (85 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik