Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatused
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kahe delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäevad
 Euroopa Parlamendi koosseis
 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga *
 Võitlus vähemustesse kuuluvate ELi kodanike diskrimineerimise vastu ELi liikmesriikides
 Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes
Tekstid (83 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika