Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg
 Brak sprzeciwu wobec środka wykonawczego: Zmiany międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: daty rozpoczęcia stosowania dwóch rozporządzeń delegowanych
 Skład Parlamentu Europejskiego
 Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską
 Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów *
 Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE
 Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet
Teksty (89 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności