Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden 9
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: dag för tillämpning av två delegerade förordningar
 Europaparlamentets sammansättning
 Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal *
 Bekämpande av diskriminering av EU-medborgare som tillhör minoriteter i EU:s medlemsstater
 Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Texter (86 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy