Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2922(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0217/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0217/2018

Viták :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Szavazatok :

PV 03/05/2018 - 7.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0202

Elfogadott szövegek
PDF 151kWORD 48k
2018. május 3., Csütörtök - Brüsszel
A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Az Európai Parlament 2018. május 3-i állásfoglalása a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmáról (2017/2922(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a kozmetikai termékekről szóló rendelet),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, az állatkísérletekre vonatkozó tilalomról és a forgalmazási tilalomról, valamint a kozmetikai ipar alternatív eljárásainak jelenlegi állásáról szóló, 2013. március 11-i közleményére (COM(2013)0135),

–  tekintettel a Bizottságnak a kozmetikai ipar területén végzett állatkísérletek alternatív eljárásainak kifejlesztéséről, validálásáról és jogi elfogadásáról (2013–2015) szóló, 2016. szeptember 19-i jelentésére (COM(2016)0599),

–  tekintettel az Európai Bizottság a „Stop Vivisection” európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. június 3-i közleményére (C(2015)3773),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának a C-592/14. sz. ügyben 2016. szeptember 21-én hozott ítéletére(2),

–  tekintettel „Az európaiak hozzáállása az állatjóléthez” című, 442. sz., 2016 márciusában készült Eurobarométer tematikus felmérésre,

–  tekintettel „Az állatjólét az EU-ban” című, 2017 januári tanulmányra, amelynek elkészítésére az EP Petíciós Bizottsága adott megbízást,

–  tekintettel a Tanácshoz intézett, a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmáról szóló kérdésre (O-000040/2018 - B8-0017/2018),

–  tekintettel Bizottsághoz intézett, a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmáról szóló kérdésre (O-000041/2018 - B8-0018/2018),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a kozmetikai termékekről szóló rendelet lefekteti a kozmetikai termékek és összetevők kereskedelmének feltételeit az Európai Unióban, valamint célul tűzi ki a kozmetikai termékek belső piacának létrehozását, miközben az emberi egészség fokozott védelmét is biztosítja;

B.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke kimondja, hogy az Unió szakpolitikáinak kialakításánál és végrehajtásánál – különösen a belső piac tekintetében – teljes körű figyelmet kell szentelni az állatok jólétére vonatkozó követelményeknek, mivel az állatok érző lények;

C.  mivel a kozmetikumok az uniós polgárok mindennapi életének szerves részei, és a termékek széles skáláját ölelik fel, a sminkektől és dezodoroktól kezdve a fürdéshez, tusoláshoz, napozáshoz, haj- bőr- és körömápoláshoz, borotválkozáshoz és szájhigiéniához használt termékekig;

D.  mivel az Unió vállalta az állatjólét előmozdítását az emberi egészség és a környezet védelme során;

E.  mivel a kozmetikumok biztonságosságának szavatolása érdekében a kozmetikai termékekről szóló rendelet 10. cikke megköveteli, hogy minden egyes termékkel kapcsolatban végezzenek biztonsági értékelést, valamint készítsenek biztonsági jelentést;

F.  mivel a kozmetikai termékekről szóló rendelet 11. cikke megköveteli, hogy minden forgalomba hozott termékkel kapcsolatban készüljön termékinformációs dokumentáció, amely adatokat tartalmaz minden, a termékfejlesztés során végzett állatkísérletre, az elvégzett biztonsági értékelésre, illetve a kozmetikai termék összetevőire nézve;

G.  mivel az állatokon végzett kísérlet a kozmetikai késztermékek és a kozmetikai összetevők esetében az Európai Unióban 2004 szeptembere, illetőleg 2009 márciusa óta tilos („kísérleti tilalom”);

H.  mivel az Unióban 2009 márciusa óta tilos az állatokon vizsgált kozmetikai késztermékek és kozmetikai összetevők forgalmazása, amely alól kivételt képeznek az ismételt dózistoxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxiko-kinetikával kapcsolatosan végzett vizsgálatok; mivel az ilyen, komplex egészségügyi hatással bíró esetekben 2013 márciusa óta forgalmazási tilalom van érvényben, függetlenül attól, hogy léteznek-e alternatív, nem állatokon végzett kísérletek („forgalmazási tilalom”);

I.  mivel a kozmetikai termékek összetevőinek többségét számos más fogyasztói és ipari termékben – például gyógyszerekben, tisztítószerekben és egyéb vegyi anyagokban, valamint élelmiszerekben – is felhasználják; mivel ezeket az összetevőket a vonatkozó jogi keret – például a REACH rendelet(3) – keretében tesztelhették állatokon, amennyiben nem volt alternatíva;

J.  mivel az Eurobarométer 442. sz., 2016 márciusában készült tematikus felmérése szerint az uniós polgárok 89%-a egyetért abban, hogy az Uniónak többet kellene tennie annak elősegítése érdekében, hogy nemzetközi szinten jobban tudatosuljon az állatok jólétének fontossága, valamint az uniós polgárok 90%-a egyetért abban, hogy fontos a szigorú, világszinten elfogadott állatjóléti szabványok kialakítása;

K.  mivel az Európai Parlament számos petíciót kap polgároktól, akik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. és 227. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 44. cikke szerinti jogaikat gyakorolva felszólítanak az állatkísérletek Európában és világszerte történő beszüntetésére, és szorgalmazzák nemzetközk állatjóléti normák kialakítását;

L.  mivel a polgárok új jogszabályi keret elfogadását kérik, amely fokozatosan beszünteti az állatkísérleteket;

M.  mivel az Európai Unió Bírósága a C-592/14. sz. ügyben 2016. szeptember 21-én hozott ítéletében megerősítette, hogy be lehet tiltani az olyan kozmetikai termékek uniós forgalmazását, amelyek egyes összetevőit az Unión kívül állatokon tesztelték annak érdekében, hogy a termékeket harmadik országokban forgalmazhassák, amennyiben a kísérlet során nyert adatokkal kívánják bizonyítani a szóban forgó termékek biztonságosságát az uniós forgalmazás céljából;

N.  mivel bizonyos joghézagok lehetővé teszik az állatokon vizsgált kozmetikai termékek uniós piacon történő forgalmazását azokban az esetekben, amikor ezeket a vizsgálatokat az Unión kívül végezték el, és a termékeket később az Unióban ismét megvizsgálták különféle, az állatkísérletekre alternatívát jelentő eljárásokkal, ami ellentétes az uniós jogszabályok szellemével;

O.  mivel az EU kulcsfontosságú szereplő az Egyesült Nemzetek Szervezetében; mivel az európai intézményeknek és a tagállamoknak továbbra is elkötelezettnek kell maradniuk a nemzetközi jogon és a többoldalú együttműködésen alapuló globális rend iránt;

P.  mivel az Európai Unió nagyobb szerepet kellene vállalnia a magas szintű állatjóléti normák külkapcsolati szintű támogatásában;

Az Unió kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozó, mérföldkőnek számító tilalmából levonható tanulságok

1.  megjegyzi, hogy Európának virágzó, innovatív, közel kétmillió munkahelyet biztosító kozmetikai ágazata van, és az Unió a kozmetikai termékek legnagyobb piaca a világon; hangsúlyozza, hogy az állatkísérletek uniós tilalma nem veszélyezteti az ágazat fejlődését;

2.  megállapítja, hogy Európában a hatályban levő kísérleti és forgalmazási tilalomnak való megfelelés mértéke igen magas; hangsúlyozza azonban, hogy továbbra is komoly probléma, hogy nem állnak rendelkezésre teljes körű és megbízható dokumentációk a termékinformációs dokumentációkban azon kozmetikumok esetében, amelyeket olyan harmadik országokból importáltak az Unióba, ahol az állatokon végzett vizsgálat továbbra is követelmény, és hogy ezt a problémát prioritásként kell kezelni;

3.  úgy véli, hogy a Unió kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozó, mérföldkőnek számító tilalma határozott jelzés a világnak arról, hogy az Unió milyen értéket tulajdonít az állatvédelemnek, valamint sikeresen bizonyította, hogy fokozatosan meg lehet szüntetni a kozmetikai termékekkel kapcsolatos állatkísérleteket;

4.  emlékeztet arra, hogy Európában politikai döntés született arról, hogy a tilalmat bevezetik függetlenül attól, hogy teljes mértékben rendelkezésre állnak-e az állatkísérleteket mellőző, alternatív módszerek; úgy véli, hogy az európai példa mutatja, hogy az, hogy egyes végpontok esetében nincs alternatívája az állatkísérleteknek, nem érv a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmának bevezetése ellen;

5.  ismételten hangsúlyozza, hogy az állatokon végzett kísérletek a kozmetikai termékek esetében többé nem igazolhatóak, és arra kéri az európai és nemzeti hatóságokat, hogy támogassák a nyilvánosság kozmetikai vizsgálatokat érintő ellenérzését és az innovatív, humánus vizsgálati módszerek fejlődését;

6.  kéri a szabályozó hatóságokat és a vállalatokat egy olyan felügyeleti rendszer kialakítására, amely nyitott a rendszeres, független ellenőrzésekre annak biztosítása érdekében, hogy az ágazat beszállítói megfeleljenek a teljes tilalom követelményének;

A tilalom hatása az alternatív módszerek kifejlesztésére

7.  emlékeztet arra, hogy az állatkísérletek tilalma következtében fokozott kutatási erőfeszítéseket tesznek alternatív vizsgálati módszerek kifejlesztésére, aminek hatásai messze túlmutatnak a kozmetikai ágazaton; megjegyzi, hogy jelentős előrelépés történt az alternatív módszerek validálása és jogszabályi elfogadása terén;

8.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő közép- és hosszú távú finanszírozást az alternatív vizsgálati módszerek gyors fejlesztéséhez, validálásához és bevezetéséhez az állatkísérletek teljes körű helyettesítése érdekében a kulcsfontosságú toxikológiai végpontok esetében – például a rákkeltő hatás, a reprodukciós toxicitás és az ismételt dózisú toxicitás(4);

9.  hangsúlyozza a folyamatos képzési és oktatási erőfeszítés szükségességét annak érdekében, hogy biztosítsák az alternatívákkal és folyamatokkal kapcsolatos megfelelő ismeretek meglétét a laboratóriumokban és az illetékes hatóságok körében;

10.  emlékeztet arra, hogy az akadémiai intézményeknek fontos szerepet kell játszaniuk az állatkísérletek alternatíváinak támogatásában a tudományágakban, valamint a már rendelkezésre álló, de széles körben nem mindig elterjedt új ismeretek és gyakorlatok terjesztésében;

11.  kiemeli a nemzetközi struktúrák keretei között végzett munka szükségességét az alternatív módszerek validálásának és elfogadásának meggyorsítása érdekében, valamint tudástranszfer és pénzügyi támogatás nyújtása érdekében azon harmadik országok számára, ahol a tudósok adott esetben nem ismerik az alternatív módszereket, és a vizsgálati létesítmények nem rendelkeznek a szükséges kutatási infrastruktúrával;

12.  rámutat arra, hogy az Unió előmozdította az állatkísérletek alternatív megközelítéseire vonatkozó európai partnerség (EPAA) keretében az alternatív módszerekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködést, valamint számos más fontos nemzetközi folyamatba kapcsolódott be, mint például a kozmetikai szabályozás területén folytatott nemzetközi együttműködésbe (ICCR), illetve az alternatív vizsgálati módszerekre vonatkozó nemzetközi együttműködésbe (ICATM); megjegyzi, hogy az ilyen jellegű együttműködés kulcsfontosságú;

Nemzetközi helyzet

13.  hangsúlyozza, hogy Guatemalában, Izlandon, Indiában, Izraelben, Új-Zélandon, Norvégiában, Szerbiában, Svájcban és Törökországban tilos kozmetikai célú állatkísérleteket végezni; megjegyzi, hogy más országok, mint például Dél-Korea és Ausztrália jelentős lépéseket tettek egy ilyen jellegű tilalom irányába;

14.  megjegyzi, hogy eltekintve néhány jelentős jogalkotási előrelépéstől a világ egyes részein, a világ országainak körülbelül 80%-a még mindig engedélyezi az állatkísérleteket, és az állatokon vizsgált kozmetikai termékek forgalmazását;

Globális tilalom bevezetése a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan

15.  felszólít arra, hogy a kozmetikai termékekről szóló rendeletet használják fel modellként, és nemzetközi szinten vezessenek be tilalmat a kozmetikai célú állatkísérletekre, valamint az állatkísérletek révén tesztelt kozmetikai összetevők és termékek nemzetközi kereskedelmére vonatkozóan, valamint hogy ez a tilalom még 2023 előtt lépjen hatályba;

16.  felszólítja az Európai Unió intézményeit, hogy biztosítsanak egyenlő feltételeket az Európai Unió piacán forgalomba hozott összes termék számára, és bizonyosodjanak meg arról, hogy egyik esetében sem végeztek állatkísérleteket egy harmadik országban;

17.  felszólítja az uniós intézmények elnökeit, hogy a kollegáikkal, különösen az ENSZ-főtitkárral tartott találkozóikon ösztönözzék, szorgalmazzák és tegyék lehetővé a kozmetikai célú állatkísérletek világméretű betiltását;

18.  felszólítja a Bizottságot, Tanácsot és a tagállamokat, hogy használják fel diplomáciai hálózatukat, és határozottan lépjenek fel minden lehetséges, akár kétoldalú, akár többoldalú tárgyalási fórumon egy, a kozmetikai termékek területén végzett állatkísérletekkel kapcsolatos globális tilalmat támogató erőteljes és átfogó koalíció kiépítése érdekében;

19.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy az ENSZ keretein belül segítsék elő, ösztönözzék és támogassák egy, a kozmetikai célú állatkísérleteket tiltó nemzetközi egyezmény megkötését; felhívja az Unió intézményeit és a tagállamokat arra, hogy az ENSZ Közgyűlésének következő ülésén vegyék napirendre a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmának témáját;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy működjön együtt proaktív módon az összes érdekelt féllel, többek között a kozmetikai célú állatkísérletek globális betiltását célzó kampány pártfogóival, a nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalom képviselőivel annak érdekében, hogy támogassa kapcsolódó események megszervezését a következő ENSZ-közgyűlésen, továbbá hogy elősegítse a kozmetikai célú állatkísérletek elleni nemzetközi egyezmény előnyeiről és érdemeiről szóló párbeszédet;

21.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy az Unió kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozó tilalmát ne gyengítse sem valamely folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalás, sem pedig a Kereskedelmi Világszervezet szabályai; felhívja a Bizottságot, hogy zárja ki az állatkísérletekkel vizsgált kozmetikumokat a már hatályos vagy jelenleg tárgyalás alatt lévő szabadkereskedelmi megállapodások hatálya alól;

o
o   o

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Tanács elnökének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 342., 2009.12.22., 59. o.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(4)1A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága, Útmutató jegyzetek a kozmetikai összetevők vizsgálatához és azok biztonságossági értékeléséhez, 9. felülvizsgált kiadás, SCCS/1564/15.

Utolsó frissítés: 2018. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat