Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2922(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0217/2018

Texte depuse :

B8-0217/2018

Dezbateri :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0202

Texte adoptate
PDF 334kWORD 56k
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles
Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la o interdicție la nivel mondial pentru a elimina testarea pe animale a produselor cosmetice (2017/2922(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice(1) („Regulamentul privind produsele cosmetice”),

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 11 martie 2013 privind testarea pe animale, interdicția de comercializare și situația actuală a metodelor alternative de testare a cosmeticelor (COM(2013)0135),

–  având în vedere raportul Comisiei din 19 septembrie 2016 privind elaborarea, validarea și acceptarea legală a metodelor alternative de înlocuire a experimentelor pe animale în domeniul produselor cosmetice (2013-2015) (COM(2016)0599),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2015 referitoare la inițiativa cetățenească europeană „Opriți vivisecția” (C(2015)3773),

–  având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 21 septembrie 2016, pronunțată în cauza C-592/14(2),

–  având în vedere sondajul special Eurobarometru 442 din martie 2016 intitulat „Atitudinea europenilor față de bunăstarea animalelor”,

–  având în vedere studiul din ianuarie 2017, intitulat „Bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană”, elaborat la solicitarea Comisiei pentru petiții a PE,

–  având în vedere întrebarea adresată Consiliului referitoare la o interdicție la nivel mondial menită să elimine testarea pe animale a produselor cosmetice (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la o interdicție la nivel mondial menită să elimine testarea pe animale a produselor cosmetice (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul privind produsele cosmetice reglementează condițiile privind comercializarea produselor și a ingredientelor cosmetice în UE și are obiectivul de a realiza o piață internă a produselor cosmetice, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății umane;

B.  întrucât articolul 13 din TFUE prevede că la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, în special în ceea ce privește piața sa internă, se ține seama pe deplin de toate cerințele de bunăstare a animalelor ca ființe sensibile;

C.  întrucât produsele cosmetice sunt parte integrantă din viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și acoperă o gamă largă de produse, cum ar fi produsele pentru baie, duș și plajă, pentru îngrijirea părului și a pielii, machiaj, îngrijirea unghiilor, bărbierit, precum și deodorantele și produsele pentru igiena orală;

D.  întrucât UE s-a angajat să promoveze bunăstarea animalelor, asigurând în același timp protecția sănătății umane și a mediului;

E.  întrucât, pentru a garanta siguranța produselor cosmetice, articolul 10 din Regulamentul privind produsele cosmetice stabilește faptul că este necesar să se efectueze o evaluare a siguranței la fiecare produs și să se întocmească un raport privind siguranța produsului;

F.  întrucât articolul 11 din Regulamentul privind produsele cosmetice impune păstrarea unui dosar cu informații despre produs pentru toate produsele introduse pe piață, care să includă date privind orice test pe animale legat de dezvoltarea sau evaluarea siguranței produsului cosmetic sau a ingredientelor sale;

G.  întrucât testarea pe animale a produselor cosmetice finite și a ingredientelor cosmetice au fost interzise în UE începând cu septembrie 2004 și, respectiv, martie 2009 („interdicția privind testarea”);

H.  întrucât introducerea pe piață a produselor cosmetice finite și a ingredientelor cosmetice testate pe animale a fost interzisă în UE din martie 2009, exceptând toxicitatea la doză repetată, toxicitatea pentru reproducere și toxicocinetica; întrucât, pentru aceste efecte complexe asupra sănătății, interdicția de comercializare se aplică începând cu martie 2013, indiferent dacă sunt sau nu disponibile teste alternative neefectuate pe animale („interdicția de comercializare”);

I.  întrucât cea mai mare parte a ingredientelor prezente în produsele cosmetice sunt utilizate și în multe alte produse industriale și de consum, cum ar fi produsele farmaceutice, detergenții și alte produse chimice, precum și în alimente; întrucât este posibil ca aceste ingrediente să fi fost testate pe animale, în temeiul cadrului juridic relevant, cum ar fi Regulamentul REACH(3), în cazul în care nu exista nicio alternativă;

J.  întrucât, potrivit sondajului Eurobarometru special nr. 442 din martie 2016, 89 % dintre cetățenii UE sunt de acord că UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a promova o mai bună conștientizare a importanței bunăstării animalelor la nivel internațional, iar 90 % din cetățenii UE sunt de acord că este important să se stabilească standarde ridicate de bunăstare a animalelor care să fie recunoscute în întreaga lume;

K.  întrucât Parlamentul primește numeroase petiții din partea cetățenilor care își exercită drepturile consacrate prin articolele 24 și 227 din TFUE și articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, solicitând să se pună capăt testelor pe animale în Europa și în întreaga lume, precum și stabilirea unor standarde internaționale în domeniul bunăstării animalelor;

L.  întrucât opinia publică a solicitat adoptarea unui nou cadru legislativ pentru eliminarea treptată a testelor pe animale;

M.  întrucât, în hotărârea sa din 21 septembrie 2016 în cauza C-592/14, CJUE a confirmat faptul că introducerea pe piața Uniunii a produselor cosmetice care conțin unele ingrediente care au fost testate pe animale în afara UE, în vederea comercializării acestor produse în țări terțe, poate fi interzisă în cazul în care datele care rezultă din testarea respectivă sunt utilizate pentru a demonstra siguranța produselor în cauză în scopul introducerii lor pe piața UE;

N.  întrucât, ca urmare a unor lacune, este posibil ca unele produse cosmetice care au fost testate pe animale în afara UE să fie introduse pe piața UE și ca produsele să fie testate din nou în UE prin utilizarea unor alternative la testarea pe animale, ceea ce contravine spiritului legislației UE;

O.  întrucât UE este un actor-cheie la nivelul Organizației Națiunilor Unite; întrucât instituțiile UE și statele membre trebuie să rămână angajate față de o ordine mondială bazată pe dreptul internațional și cooperarea multilaterală;

P.  întrucât UE ar trebui să facă mai mult pentru a promova standarde ridicate de bunăstare a animalelor în relațiile sale externe,

Învățăminte trase din interdicția deschizătoare de drumuri impusă de UE la testarea pe animale a produselor cosmetice

1.  remarcă faptul că Europa se poate lăuda cu un sector al produselor cosmetice prosper și inovator care asigură aproximativ două milioane de locuri de muncă și reprezintă cea mai mare piață de desfacere pentru produsele cosmetice din lume; subliniază că interdicția testării pe animale impusă de UE nu a pus în pericol dezvoltarea sectorului;

2.  observă că în Europa gradul de conformitate cu interdicțiile de testare și de comercializare în vigoare este foarte ridicat; subliniază, cu toate acestea, că lipsa unei documentații complete și fiabile în dosarul cu informații despre produs cu privire la produsele cosmetice importate în UE din țări terțe unde testările pe animale sunt încă impuse rămâne o problemă serioasă, care trebuie abordată cu prioritate;

3.  consideră că interdicția deschizătoare de drumuri impusă de UE testării pe animale a produselor cosmetice a transmis un semnal puternic către restul lumii cu privire la importanța pe care o acordă protecției animalelor, și a demonstrat cu brio că eliminarea treptată a testării pe animale a produselor cosmetice este posibilă;

4.  reamintește că Europa a făcut o alegere politică să pună în aplicare interdicția indiferent dacă sunt sau nu pe deplin disponibile metode alternative față de testarea pe animale; consideră că exemplul european arată că lipsa unor alternative la testarea pe animale pentru anumite efecte ale substanțelor nu este un argument împotriva introducerii unei interdicții globale a testelor pe animale pentru produsele cosmetice;

5.  reiterează faptul că testarea pe animale nu mai poate fi justificată în cazul produselor cosmetice și solicită UE și autorităților publice naționale să adere la tendința manifestată de opinia publică, de respingere a acestor metode de testare, și să sprijine dezvoltarea unor metode de testare inovatoare, fără cruzime;

6.  solicită autorităților de reglementare și întreprinderilor să instituie un sistem de monitorizare care să permită efectuarea de audituri periodice, independente, pentru a garanta faptul că furnizorii industriali respectă interdicția totală impusă;

Impactul interdicției asupra dezvoltării de metode alternative

7.  reamintește că interzicerea testării pe animale a condus la eforturi de cercetare mai susținute pentru a dezvolta metode de testare alternative, cu efecte care depășesc cu mult sfera sectorului produselor cosmetice; ia act de faptul că s-au înregistrat progrese semnificative și în validarea și aprobarea normativă a metodelor alternative;

8.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să aloce o finanțare suficientă pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea rapidă, validarea și introducerea unor metode de testare alternative, cu scopul de a face posibilă înlocuirea integrală a testelor pe animale pentru efectele toxicologice cheie, cum ar fi carcinogenicitatea, toxicitatea pentru reproducere și toxicitatea la doză repetată(4);

9.  subliniază faptul că trebuie depuse eforturi susținute pentru a asigura pregătirea și educația necesară, cu scopul de a garanta o bună cunoaștere a alternativelor și proceselor în laboratoare și în rândul autorităților competente;

10.  subliniază că instituțiile de învățământ superior au un rol important de jucat în ceea ce privește promovarea metodelor alternative la testarea pe animale în disciplinele științifice, precum și în privința difuzării de noi cunoștințe și practici, care sunt disponibile, dar nu întotdeauna utilizate pe scară largă;

11.  subliniază necesitatea de a colabora în cadrul structurilor internaționale în scopul de a accelera validarea și acceptarea metodelor de testare alternative și de a sprijini țările terțe financiar și prin transferul de cunoștințe, în cazul în care oamenii de știință ar putea să nu cunoască metodele alternative, iar facilitățile de testare ar putea să nu dispună de infrastructurile de cercetare necesare;

12.  pune în lumină faptul că UE a promovat colaborarea internațională cu privire la metodele alternative în cadrul Parteneriatului european pentru soluții alternative la testarea pe animale (EPAA) și a fost implicată într-o serie de alte procese internaționale relevante, cum ar fi Colaborarea internațională privind reglementarea produselor cosmetice (ICCR) sau Cooperarea internațională cu privire la metodele alternative de testare (ICATM); constată că o astfel de cooperare este esențială;

Situația internațională

13.  evidențiază că Guatemala, Islanda, India, Israel, Noua Zeelandă, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia au introdus deja interdicții privind testarea produselor cosmetice pe animale; ia act de faptul că alte țări, cum ar fi Coreea de Sud și Australia, au făcut progrese semnificative în direcția unei astfel de interdicții;

14.  constată că, în ciuda unor progrese legislative semnificative pe plan mondial, aproximativ 80 % din țările lumii încă permit testarea pe animale și comercializarea de produse cosmetice testate pe animale;

Stabilirea unei interdicții la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale

15.  solicită ca Regulamentul privind produsele cosmetice să fie utilizat drept model pentru introducerea la nivel internațional a unei interdicții privind testarea pe animale a produselor cosmetice și a unei interdicții privind comerțul internațional cu ingrediente cosmetice și produse cosmetice finite testate pe animale, care să intre în vigoare până în 2023;

16.  solicită instituțiilor UE să garanteze condiții de concurență echitabile pentru toate produsele introduse pe piața UE și să se asigure că niciunul dintre acestea nu a fost testat pe animale într-o țară terță;

17.  le cere președinților instituțiilor UE ca, în cadrul reuniunilor cu omologii lor, în special cu Secretarul General al ONU, să promoveze, să faciliteze și să pledeze pentru o interdicție la nivel mondial a testelor pe animale pentru produsele cosmetice;

18.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să folosească rețelele lor diplomatice și să acționeze cu hotărâre în cadrul tuturor forumurilor de negociere bilaterale și multilaterale pentru a crea o coaliție puternică și extinsă în sprijinul unei interdicții la nivel mondial a testării pe animale în sectorul produselor cosmetice;

19.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să faciliteze, să promoveze și să sprijine, la nivelul ONU, încheierea unei convenții internaționale pentru a combate utilizarea animalelor în testele efectuate pentru produsele cosmetice; invită instituțiile UE și statele membre să includă o interdicție la nivel internațional a testelor pe animale pentru produsele cosmetice ca punct pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Adunării Generale a ONU;

20.  invită Comisia să colaboreze în mod proactiv cu toate părțile interesate și, pentru început, cu actorii implicați în campania mondială pentru eliminarea la nivel internațional a utilizării animalelor în testarea produselor cosmetice, cu ONG-urile și cu reprezentanții societății civile, pentru a promova evenimente conexe în cadrul următoarei Adunări Generale a ONU și a facilita dialogul pe marginea beneficiilor și avantajelor unei convenții internaționale împotriva testării pe animale a produselor cosmetice;

21.  invită Comisia și Consiliul să se asigure că interdicția impusă de UE asupra testelor pe animale pentru produsele cosmetice nu este subminată de vreo negociere comercială în curs și nici de normele Organizației Mondiale a Comerțului; invită Comisia să excludă produsele cosmetice testate pe animale din domeniul de aplicare a oricăror acorduri de liber schimb care sunt deja în vigoare sau care sunt în curs de negociere;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Președintelui Consiliului European, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(4)1 Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor, „Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation”, a 9-a revizuire, SCCS/1564/15.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate