Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2922(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0217/2018

Predložena besedila :

B8-0217/2018

Razprave :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0202

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 54k
Četrtek, 3. maj 2018 - Bruselj
Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih
P8_TA(2018)0202B8-0217/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o globalni prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2017/2922(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o kozmetičnih izdelkih),

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2013 o prepovedi testiranja na živalih in trženja ter stanju glede alternativnih metod na področju kozmetičnih izdelkov (COM(2013)0135),

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 19. septembra 2016 o razvoju, znanstvenem potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod testiranju na živalih na področju kozmetičnih izdelkov (20132015) (COM(2016)0599),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. junija 2015 o evropski državljanski pobudi „Ustavimo vivisekcijo“ (C(2015)3773),

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije (SEU) z dne 21. septembra 2016 v zadevi C-592/14(2),

–  ob upoštevanju posebne raziskave Eurobarometra št. 442 iz marca 2016 z naslovom „Odnos Evropejcev do dobrobiti živali“,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2017 z naslovom Animal Welfare in the European Union (Dobrobit živali v Evropski uniji), ki jo je naročil Odbor za peticije,

–  ob upoštevanju vprašanja Svetu o globalni prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (O-000040/2018 – B8-0017/2018),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o globalni prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (O-000041/2018 – B8-0018/2018),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker uredba o kozmetičnih izdelkih določa pogoje za trženje kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin v EU, njen namen pa je vzpostaviti notranji trg za kozmetične izdelke in hkrati vzdrževati visoko raven varovanja zdravja ljudi;

B.  ker člen 13 PDEU določa, da bi bilo treba pri oblikovanju in izvajanju politik Unije, zlasti tistih za notranji trg, v celoti upoštevati zahteve po dobrobiti živali, saj so te čuteča bitja;

C.  ker so kozmetični izdelki pri državljanih EU nekaj vsakdanjega in zajemajo široko paleto proizvodov, na primer za kopanje, prhanje, sončenje, nego las, kože in nohtov, britje in ustno higieno;

D.  ker se je Evropska unija zavezala, da bo spodbujala dobrobit živali in varovala zdravje ljudi in okolje;

E.  ker za zagotavljanje varnosti kozmetičnih izdelkov člen 10 uredbe o teh izdelkih določa, da je treba izvesti oceno varnosti in pripraviti poročilo o varnosti za vsak kozmetični izdelek;

F.  ker člen 11 uredbe o kozmetičnih izdelkih določa, da informacije, ki so obvezne za vsak izdelek, ki se da na trg, vključujejo podatke o poskusih na živalih pri razvijanju kozmetičnega izdelka ali oceni njegove varnosti ali varnosti njegovih sestavin;

G.  ker je v EU prepovedano testiranje končnih kozmetičnih izdelkov (od septembra 2004) in njihovih sestavin (od marca 2009) na živalih (v nadaljnjem besedilu: prepoved testiranja);

H.  ker je od marca 2009 prepovedano trženje končnih kozmetičnih izdelkov in sestavin, ki so bili testirani na živalih, razen z namenom ugotavljanja toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, reproduktivne toksičnosti in toksikokinetike; ker velja za te specifične, celovite vplive na zdravje od marca 2013 prepoved trženja ne glede na razpoložljivost alternativnih poskusov, ki se ne izvajajo na živalih (v nadaljnjem besedilu: prepoved trženja);

I.  ker se večina sestavin, prisotnih v kozmetičnih izdelkih, uporablja tudi v mnogih drugih potrošniških in industrijskih izdelkih, kot so zdravila, detergenti in druge kemikalije ter hrana; ker so bile te sestavine morda testirane na živalih v okviru veljavnega pravnega okvira, kot je uredba REACH(3), če ni bilo druge možnosti;

J.  ker se po podatkih posebne raziskave Eurobarometra št. 442 iz marca 2016 89 % državljanov EU strinja, da bi si morala EU na mednarodni ravni prizadevati za večjo ozaveščenost o pomembnosti dobrobiti živali, 90 % državljanov EU pa se strinja, da je pomembno določiti za dobrobit živali visoke standarde, ki bi bili priznani po vsem svetu;

K.  ker prejme Parlament številne peticije državljanov, ki uveljavljajo svojo pravico po členih 24 in 227 PDEU in členu 44 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ko pozivajo k prenehanju testiranja na živalih v Evropi in po vsem svetu ter za določitev mednarodnih standardov dobrobiti živali;

L.  ker javnost zahteva sprejetje novega zakonodajnega okvira za postopno odpravo testiranja na živalih;

M.  ker je Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 21. septembra 2016 v zadevi C-592/14 potrdilo, da je mogoče prepovedati na trg Unije dajati kozmetične izdelke, ki vsebujejo sestavine, testirane na živalih zunaj EU, zato da bi te izdelke tržili v tretjih državah, če se podatki, ki izhajajo iz tega testiranja, uporabljajo za dokazovanje varnosti izdelkov z namenom, da bi jih dali na trg EU;

N.  ker pravne vrzeli omogočajo, da se na trg EU dajo kozmetični izdelki, ki so bili testirani na živalih zunaj EU, in da se taki izdelki v EU ponovno testirajo z uporabo alternativ testiranju na živalih, kar je kršitev duha zakonodaje EU;

O.  ker ima EU osrednjo vlogo v Združenih narodih; ker morajo ostati institucije EU in države članice zavezane svetovnemu redu na podlagi mednarodnega prava in večstranskega sodelovanja;

P.  ker bi morala Evropska unija v svojih zunanjih odnosih spodbujati visoke standarde dobrobiti živali;

Kaj smo se naučili iz prelomne prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih v vsej EU

1.  ugotavlja, da ima Evropa uspešen in inovativen kozmetični sektor, ki zagotavlja približno dva milijona delovnih mest in je največji trg za kozmetične izdelke na svetu; poudarja, da prepoved poskusov na živalih, ki velja v EU, ni ogrozila razvoja tega sektorja;

2.  ugotavlja, da je stopnja spoštovanja veljavnih prepovedi testiranja in trženja v Evropi zelo visoka; poudarja pa, da je pomanjkanje popolne in zanesljive dokumentacije v informacijah o izdelkih, kar zadeva kozmetične izdelke, ki se uvozijo v EU iz tretjih držav, kjer se še vedno zahteva testiranje na živalih, resno vprašanje, ki ga je treba prednostno obravnavati;

3.  meni, da EU s svojo prelomno prepovedjo testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih pošilja svetu močno sporočilo o vrednotah, ki jih povezuje z varovanjem živali, in je uspešno dokazala, da je postopna odprava testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih izvedljiva;

4.  opozarja, da je Evropa sprejela politično odločitev izvajanja prepovedi, ne glede na razpoložljivost alternativnih metod testiranju na živalih; meni, da evropski zgled kaže, kako tudi pomanjkanje alternativ testiranju na živalih v primeru nekaterih končnih točk ni razlog, da bi se opredelili zoper uvedbo globalne prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih;

5.  ponavlja, da testiranja na živalih za kozmetične izdelke ni več mogoče upravičiti, in poziva EU in nacionalne javne organe, naj podprejo nasprotovanje javnosti testiranju za kozmetične izdelke in podprejo nadaljnji razvoj inovativnih, humanih metod testiranja;

6.  Poziva regulativne organe in podjetja, naj vzpostavijo sistem spremljanja, ki bo odprt za redne neodvisne preglede, s katerimi bodo zagotovili, da bodo dobavitelji v panogi upoštevali popolno prepoved;

Učinek prepovedi na razvoj alternativnih metod

7.  opozarja, da so se zaradi prepovedi testiranja na živalih začele pospešene raziskave alternativnih testnih metod, učinek pa je daleč presegel kozmetični sektor; ugotavlja, da je bilo veliko napredka tudi pri njihovi odobritvi in regulativnem sprejetju;

8.  poziva Komisijo, Svet in države članice, da dajo na voljo dovolj srednje- in dolgoročnega financiranja za hiter razvoj, potrjevanje in uvedbo alternativnih metod testiranja za popolno nadomestitev testiranja na živalih za temeljne toksikološke končne točke, kot so rakotvornost, reproduktivna toksičnost in toksičnost pri ponavljajočih odmerkih(4);

9.  poudarja, da so potrebna vztrajna prizadevanja pri usposabljanju in izobraževanju, da se zagotovi pravilno poznavanje alternativ in postopkov v laboratorijih in pri pristojnih organih;

10.  opozarja, da imajo akademske institucije pomembno vlogo pri spodbujanju alternativ testiranju na živalih v znanstvenih disciplinah in pri razširjanju znanja in prakse, ki sta na voljo, a se ne širše uporabljata;

11.  poudarja, da je treba delovati v okviru mednarodnih struktur, če hočemo pospešiti potrjevanje in sprejemanje alternativnih metod ter zagotoviti prenos znanja in finančno pomoč tretjim državam, v katerih znanstveniki morda niso seznanjeni z alternativnimi metodami in zmogljivosti morda nimajo potrebne infrastrukture za raziskave;

12.  poudarja, da EU na področju alternativnih metod spodbuja k mednarodnemu sodelovanju pod okriljem Evropskega partnerstva za alternativne pristope k testiranju na živalih (EPAA) in sodeluje v številnih drugih pomembnih mednarodnih procesih, kot sta mednarodno sodelovanje na področju regulacije kozmetičnih izdelkov (ICCR) ter mednarodno sodelovanje na področju alternativnih testnih metod (ICATM); ugotavlja, da je tako sodelovanje zelo pomembno;

Mednarodne razmere

13.  poudarja, da velja prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih v Gvatemali, na Islandiji, v Izraelu, na Novi Zelandiji, na Norveškem ter v Srbiji, Švici in Turčiji; ugotavlja, da so druge države, na primer Južna Koreja in Avstralija, dosegle znaten napredek v smeri te prepovedi;

14.  ugotavlja, da približno 80 % držav v svetu kljub vidnemu zakonodajnemu napredku še vedno dovoljuje testiranje na živalih in trženje kozmetičnih izdelkov, ki so bili testirani na živalih;

Uvedba globalne prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

15.  poziva, naj se uredba o kozmetičnih izdelkih uporablja kot model za uvedbo mednarodne prepovedi testiranja na živalih za kozmetične izdelke ter naj začne prepoved mednarodne trgovine s kozmetičnimi sestavinami ali izdelki, testiranimi na živalih, veljati pred letom 2023;

16.  poziva institucije EU, naj zagotovijo enake konkurenčne pogoje za vse izdelke, ki se dajo na trg EU, in se prepričajo, da noben tak izdelek ni bil testiran na živalih v tretji državi;

17.  poziva predsednike institucij EU, naj se na srečanjih s svojimi sogovorniki, zlasti generalnim sekretarjem OZN, zavzamejo za globalno prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih;

18.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj izkoristijo svoje diplomatske mreže in odločno delujejo v vseh mogočih dvostranskih in večstranskih pogajalskih okvirih, da bi izoblikovale močno in široko koalicijo, ki bi podprla globalno prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih v kozmetičnem sektorju;

19.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj v okviru OZN olajšajo, spodbujajo in podprejo sklepe mednarodne konvencije proti uporabi živali pri testiranju kozmetičnih izdelkov; poziva institucije EU in države članice, naj svetovno prepoved testiranja na živalih za kozmetične izdelke vključijo med točke dnevnega reda naslednjega zasedanja generalne skupščine OZN;

20.  poziva Komisijo, naj se proaktivno poveže z vsemi zainteresiranimi stranmi, začenši s tistimi, ki sodelujejo v kampanji za svetovno odpravo testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih, nevladnimi organizacijami in predstavniki civilne družbe, da bi promovirali spremljevalne dogodke na naslednji generalni skupščini OZN in olajšali dialog o prednostih in koristih mednarodne konvencije proti testiranju kozmetičnih izdelkov na živalih;

21.  poziva Komisijo in Svet, naj poskrbita, da katero od trenutnih trgovinskih pogajanj ali pravila Svetovne trgovinske organizacije ne bi oslabila prepovedi EU za testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih; poziva Komisijo, naj izvzame kozmetične izdelke, testirane na živalih, iz področja uporabe vseh sporazumov o prosti trgovini, ki že veljajo ali o njih trenutno potekajo pogajanja;

o
o   o

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, predsedniku Evropskega sveta, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.

(1) UL L 342, 22.12.2009, str. 59.
(2) ECLI:EU:C:2016:703.
(3) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(4) Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov, Smernice za preskušanje kozmetičnih sestavin in njihovo oceno varnosti, 6. revizija, SCCS/1564/15.

Zadnja posodobitev: 7. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov