Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0256(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2018

Předložené texty :

A8-0154/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/05/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0206

Přijaté texty
PDF 398kWORD 43k
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk
Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0545)

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0337/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0154/2018),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. května 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2017)0256

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/974.)

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí