Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0328(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0151/2018

Ingivna texter :

A8-0151/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/05/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0207

Antagna texter
PDF 115kWORD 41k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***
P8_TA(2018)0207A8-0151/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05882/2/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05882/2/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för Europeiska unionens allmänna preferenssystem (05803/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0241/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0151/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy