Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0329(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0152/2018

Внесени текстове :

A8-0152/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0208

Приети текстове
PDF 456kWORD 48k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС ***
P8_TA(2018)0208A8-0152/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции (05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05883/2/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз (05814/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0240/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0152/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност