Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0272(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0147/2018

Внесени текстове :

A8-0147/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0209

Приети текстове
PDF 452kWORD 48k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност *
P8_TA(2018)0209A8-0147/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0621 – C8‑0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0621),

—  като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (14390/2017),

—  като взе предвид член 113, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0407/2017),

—  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0147/2018),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност