Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0272(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0147/2018

Ingivna texter :

A8-0147/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/05/2018 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0209

Antagna texter
PDF 233kWORD 41k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt *
P8_TA(2018)0209A8-0147/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 maj 2018 om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2017)0621),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt (14390/2017),

–  med beaktande av artikel 113 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0407/2017),

–  med beaktande av artiklarna 78c och 108.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0147/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Norge.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy