Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2029(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0175/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0175/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0217

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 50k
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra
ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0175/2018),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

2.  pauž nožēlu par Savienībā 2017. gadā dabas katastrofās bojā gājušo skaitu; aicina dalībvalstis ieguldīt katastrofu novēršanā, mobilizējot vajadzīgos līdzekļus un izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, lai turpmāk novērstu to, ka tiek zaudētas cilvēku dzīvības;

3.  atbalsta to, ka dalībvalstis izmanto Eiropas strukturālos un investīciju fondus katastrofu skarto reģionu atjaunošanai; aicina Komisiju atbalstīt un steidzami apstiprināt partnerattiecību nolīgumu finansiālu pārdali, kā to šajā nolūkā pieprasījušas dalībvalstis;

4.  aicina dalībvalstis Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) finansiālo ieguldījumu izmantot pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos;

5.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par jaunu ES civilās aizsardzības mehānismu, jo tas ir veids, kā novērst dabas katastrofu situācijas un reaģēt, ja tādas radušās; uzskata, ka ES civilās aizsardzības mehānisms īsteno Savienības solidaritātes principu atbilstīgi ESSF; šajā sakarībā atgādina, cik svarīgi ir arī turpmāk tālākajiem reģioniem nodrošināt īpašus nosacījumus piekļuvei ESSF, lai palīdzētu tiem risināt problēmas, kas saistītas ar augsto dabas katastrofu risku, kuram tie pakļauti; prasa arī lielāku elastīgumu attiecībā uz termiņu, līdz kuram ir jāiesniedz pieteikums ESSF līdzekļu izmantošanai, gadījumos, kad informācijas vākšana ir sarežģīta un ja to pamato dabas katastrofas apmērs;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/846.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika