Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2030(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0176/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0176/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 30/05/2018 - 13.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0218

Elfogadott szövegek
PDF 126kWORD 44k
2018. május 30., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Az Európai Parlament 2018. május 30-i állásfoglalása az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 1/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2017. november 30-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3) (MFF rendelet),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2018. február 22-én benyújtott, 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2018)0155),

–  tekintettel a Tanács által 2018. május 14-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, az 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (08109/2018 – C8-0181/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0176/2018),

A.  mivel az 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a következő országoknak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányul: Görögországnak a leszboszi földrengés, Franciaországnak a Saint-Martin és Guadeloupe szigetén pusztító hurrikánok, illetve Spanyolországnak és Portugáliának a 2017. év során a Centro régióban és Galíciában bekövetkezett erdőtüzek miatt;

B.  mivel ennek következtében a Bizottság javasolja a 2018. évi uniós költségvetés módosítását és a 13 06 01. költségvetési sor (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt 97 646 105 EUR-val történő megemelését;

C.  mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott speciális eszköz, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;

1.  jóváhagyja az 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 1/2018. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(2) HL L 57., 2018.2.28.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2019. július 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat