Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0103(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0182/2018

Indgivne tekster :

A8-0182/2018

Forhandlinger :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Afstemninger :

PV 30/05/2018 - 13.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0219

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 49k
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg
Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 30. maj 2018 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05700/1/2018 – C8-0168/2018),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0192),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A8-0182/2018),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 443 af 22.12.2017, s. 934.

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik