Innéacs 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2013/0103(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0182/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0182/2018

Díospóireachtaí :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Vótaí :

PV 30/05/2018 - 13.3
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0219

Téacsanna atá glactha
PDF 239kWORD 48k
Dé Céadaoin, 30 Bealtaine 2018 - Strasbourg
Cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte agus allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Bealtaine 2017 maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (05700/1/2018 – C8 – 0168/2018)

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(1) ar an togra ón gCoimisiúin chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2013)0192),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta

–  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0182/2018),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh na Comhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 443, 22.12.2017, lch. 934.

An nuashonrú is déanaí: 31 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais