Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2018

Ingivna texter :

A8-0182/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0219

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 maj 2018 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05700/1/2018 – C8-0168/2018),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0192),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0182/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 443, 22.12.2017, s. 934.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy