Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2017(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0159/2018

Předložené texty :

A8-0159/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Hlasování :

PV 30/05/2018 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0227

Přijaté texty
PDF 172kWORD 58k
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
Libye
P8_TA(2018)0227A8-0159/2018

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi (2018/2017(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015) a následné rezoluce,

–  s ohledem na libyjskou politickou dohodu,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 22. srpna 2017 o misi OSN na podporu Libye,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) a všechny její následné rezoluce týkající se Libye, včetně rezoluce č. 2380 (2017),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN vypracovanou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2312 (2016),

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 14. listopadu 2017 o utrpení migrantů v Libyi, jež je hanbou pro svědomí lidstva,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z dubna 2018 s názvem „Zneužívání za mřížemi: svévolné a nezákonné zadržování v Libyi“,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 18. září 2014(1), ze dne 15. ledna 2015(2) a ze dne 4. února 2016(3) o situaci v Libyi,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o situaci migrantů v Libyi přijaté dne 20. prosince 2017,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

–  s ohledem na globální přístup EU k migraci a mobilitě,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. ledna 2017 s názvem: „Migrace na trase přes centrální Středomoří. Řízení toků, záchrana životů“ (JOIN(2017)0004),

–  s ohledem na Maltské prohlášení ze dne 3. února 2017,

–  s ohledem na společnou strategii Afrika-EU a její akční plán,

–  s ohledem na společné prohlášení o situaci migrantů v Libyi, na němž se Africká unie a Evropská unie shodly na summitu konaném v roce 2017, a na vytvoření trojstranné pracovní skupiny na vysoké úrovni AU-EU-UN,

–  s ohledem na závěry Rady o Libyi ze dne 17. července 2017,

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 19. října 2017,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0159/2018),

A.  vzhledem k tomu, že situace v Libyi je mimořádně křehká a země čelí řadě složitých a vzájemně propojených problémů týkajících se politické stability, hospodářského rozvoje a bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu, že krize v Libyi má obrovský dopad na občany Libye i na celý sousední region a na EU, a proto je v zájmu občanů Libye i sousedních zemí, subsaharské Afriky a oblasti Středomoří velmi důležité zajistit v této zemi stabilitu, což je zásadní podmínka pro zlepšení hospodářské a sociální situace v zemi;

C.  vzhledem k tomu, že stabilita v jižní Libyi vzbuzuje velké obavy s ohledem na to, že situace v sousedních zemích je velmi nestabilní a džihádistické povstání by mohlo ohrozit oslabené vlády v sahelsko-saharské oblasti;

D.  vzhledem k tomu, že EU by měla informovat proaktivnějším způsobem o svém diplomatickém úsilí a o svém velkém finančním příspěvku ke konsolidaci bezpečnostní, společenské a hospodářské situace v Libyi;

E.  vzhledem k tomu, že konflikt v Libyi se podaří vyřešit pouze prostřednictvím soudržného, komplexního a inkluzivního přístupu zahrnujícího všechny mezinárodní aktéry a zúčastněné strany, včetně zástupců různých místních komunit, kmenových náčelníků a aktivistů občanské společnosti, a tím, že Libye sama zajistí mírový proces a podpoří začlenění;

F.  vzhledem k tomu, že jediným životaschopným rámcem pro řešení krize je v současné chvíli libyjská politická dohoda a akční plán OSN pro Libyi;

G.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím diplomatických kroků a konkrétní podpory napomáhá politickému přechodu Libye ke stabilní, fungující zemi a podporuje v tomto ohledu zprostředkovatelské úsilí vedené ze strany OSN;

H.  vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité, aby všechny členské státy vystupovaly jednotně, posilovaly zprostředkovatelské úsilí EU a zdůrazňovaly ústřední úlohu OSN a akčního plánu OSN; vzhledem k tomu, že jednotlivé iniciativy členských států jsou v každém případě vítané pouze tehdy, pokud jsou vyvíjeny v rámci evropského rámce a jsou v plném souladu s cíli zahraniční politiky EU;

I.  vzhledem k tomu, že kroky EU přináší výsledky v oblasti migrace s ohledem na to, že čísla na konci roku 2017 poklesla o třetinu ve srovnání s rokem 2016 a že v prvních měsících roku 2018 čísla poklesla o 50 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku;

J.  vzhledem k tomu, že Libye je důležitým tranzitním a výchozím bodem pro migranty, zejména migranty ze subsaharské Afriky, kteří se pokoušejí dostat do Evropy; vzhledem k tomu, že tisíce migrantů a uprchlíků, kteří prchají před násilím v Libyi, přišlo o život při pokusu přeplout Středozemní moře a dostat se do Evropy;

K.  vzhledem k tomu, že migranti patří mezi ty, kdo nejvíce trpí bezpečnostními problémy v Libyi, neboť se často stávají obětí násilí, svévolného zatýkání a zadržování ze strany nestátních aktérů, vyděračství, únosů, jejichž cílem je vydírání, a vykořisťování;

L.  vzhledem k tomu, že mnoho migrantů, obzvláště ze subsaharské Afriky, bylo podrobeno svévolnému zadržování ze strany rozličných ozbrojených skupin v zemi;

M.  vzhledem k tomu, že nucený návrat nejméně 132 Súdánců, kteří dostávali pomoc od UNHCR, z Nigeru do Libye vyvolává velké znepokojení;

N.  vzhledem k tomu, že problém vnitřně vysídlených osob je stále živý; vzhledem k tomu, že tyto osoby často čelí kritickému ohrožení, jako je například přechod přes oblast konfliktu, přítomnost pozemních min a nevybuchlých zařízení a násilí ze strany různých milicí;

O.  vzhledem k tomu, že Libye se stala tranzitní zemí pro obchod s lidmi; vzhledem k tomu, že na území Libye se i nadále nachází stovky tisíců migrantů a žadatelů o azyl s různou státní příslušností, přičemž mnozí z nich žijí v nuzných podmínkách, čímž se stávají snadným terčem pro převaděče; vzhledem k tomu, že existuje podezření, že se v Libyi provozuje otroctví;

P.  vzhledem k tomu, že pro každodenní život obyčejných Libyjců jsou typické stále se zhoršující životní podmínky, které jsou ztěžovány ještě problémy s hotovostí, přerušenými dodávkami vody a častými výpadky proudu, jakož i naprosto katastrofálním systémem zdravotnictví v zemi;

Q.  vzhledem k tomu, že politické klima v Libyi se vyznačuje hlubokou nedůvěrou mezi hlavními politickými a vojenskými subjekty z různých regionů;

R.  vzhledem k tomu, že mezinárodně uznávaná vláda národní jednoty stále více spoléhá na několik milicí, pokud jde o její vlastní bezpečnost; vzhledem k tomu, že tyto milice získaly nevídanou míru vlivu na státní instituce v Tripolisu, což ohrožuje probíhající snahy OSN o vytvoření životaschopnějšího politického rámce v této zemi;

S.  vzhledem k tomu, že země jako Turecko, Katar, Egypt a SAE mají značný vliv na různé skupiny v rámci znesvářených frakcí;

T.  vzhledem k tomu, že identita různých libyjských komunit na nižší než celostátní úrovni, kmeny nebo etnické skupiny představují odedávna hluboké pletivo společensko-kulturních vztahů v Libyi a hrají zásadní úlohu v dynamice sociálního a politického vývoje a v bezpečnostní problematice země; vzhledem k tomu, že libyjská společnost má silné tradice, pokud jde o postupy neformálního řešení sporů mezi městy, kmeny a etnickými komunitami;

U.  vzhledem k tomu, že v zemi v současné době chybí jasný a společný právní rámec týkající se volebního systému; vzhledem k  tomu, že nebyla přijata žádná ústava, takže zemi i nadále chybí nezbytný právní rámec pro uspořádání nových voleb; vzhledem k tomu, že nynější převládající atmosféra beztrestnosti, široké ilegality, korupce a úloha ozbrojených skupin a napětí mezi libyjskými kmeny a regiony přispívá k dalšímu poklesu důvěryhodnosti již tak slabých veřejných a vládních institucí;

V.  vzhledem k tomu, že Libye zažívá neustálý nárůst počtu poprav bez řádného soudu, mučení, svévolného zadržování a nevybíravých útoků na rezidenční oblasti a infrastrukturu a stále sílící nenávistné projevy a výzvy k násilí;

W.  vzhledem k tomu, že se extremistická salafistická skupina Madchálistů stává silnější a relevantnější na východě i na západě Libye; vzhledem k tomu, že se Madchálisté staví proti volbám, dychtí po zachování statusu quo, zcela odmítají jakýkoli model demokracie a jsou těžce vyzbrojeni,  pročež představují konkrétní riziko dalšího šíření extremismu a násilí v zemi;

X.  vzhledem k tomu, že zhroucení systému trestního soudnictví podporuje beztrestnost v zemi a zužuje obětem možnosti, jak hledat ochranu a nápravu; vzhledem k tomu, že v některých regionech dochází jen k nevýznamným krokům vedoucím k zahájení okamžitého, důkladného, účinného, nestranného a nezávislého vyšetřování a k postavení pachatelů před soud, a to i v případech, kdy jsou po trestném činu předloženy policejní zprávy; vzhledem k tomu, že v Libyi nebyl od roku 2011 odsouzen žádný pachatel trestného činu, který je členem ozbrojené skupiny;

Y.  vzhledem k tomu, že kruh násilí v Libyi je trvale podněcován vše postihující beztrestností za závažné případy porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že nebude-li tento problém řádně řešen, trvalá absence právního státu způsobí, že vyhlídky na pokojné soužití a boj proti násilnému extremismu budou postrádat pro obyvatele smysl;

Z.  vzhledem k tomu, že byly uneseny desítky politických aktivistů a obhájců lidských práv, pracovníků ve sdělovacích prostředcích a dalších veřejných činitelů nebo bylo těmto osobám vyhrožováno; vzhledem k tomu, že OSN obdržela zprávy o svévolném zadržování a mučení a špatném zacházení na obou stranách;

AA.  vzhledem k tomu, že eskalace útoků na pracovníky justice, místní organizace občanské společnosti, ochránce lidských práv a pracovníky sdělovacích prostředků, ale i na uprchlíky a migranty, urychlila zhoršování situace v oblasti lidských práv pro veškeré civilní obyvatelstvo na území Libye; vzhledem k tomu, že absence právního státu a beztrestnost za vážné porušování lidských práv, včetně mučení, svévolného zadržování, poprav bez řádného soudu a nevybíravých útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu neustále přiživuje kruh násilí v zemi;

AB.  vzhledem k tomu, že propustnost libyjských hranic podporuje nelegální obchodování na hranicích; vzhledem k tomu, že zvyšování počtu ozbrojených skupin v pohraničních oblastech ještě více podnítilo soupeření obchodníků s lidmi o kontrolu a přístup k přeshraničním zdrojům; vzhledem k tomu, že tzv. zahraniční bojovníci, kteří přicházejí do země, a různé zločinecké sítě nadále těží z nekontrolovaného šíření zbraní;

AC.  vzhledem k tomu, že politická nejistota a nestabilita učinila z Libye místo, kde bují aktivita extrémistických skupin; vzhledem k tomu, že region Fezzan je strukturálně nestabilní a z historického hlediska je tranzitním místem do Evropy pro uprchlíky a migranty a pro pašování ropy, zlata, zbraní a drog a pro obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že pro tentýž region je typické etnické a kmenové napětí, které ještě zesílilo po Kaddáfího pádu, a soupeření o kontrolu nad libyjskými zdroji; vzhledem k tomu, že stabilizace regionu Fezzan je důležitá pro stabilizaci celé země;

AD.  vzhledem k významu libyjských místních orgánů při prevenci konfliktů a při poskytování základních veřejných služeb obyvatelstvu;

AE.  vzhledem k tomu, že v městě Derna došlo od 7. května 2018 k eskalaci pozemních, leteckých a dělostřeleckých útoků; vzhledem k tomu, že bylo zabito mnoho civilních obyvatel a zároveň byl silně omezen přístup k pomoci a lékařské péči a humanitární situace je závažná;

AF.  vzhledem k tomu, že oficiální delegace Parlamentu uskutečnila ve dnech 20.–23. května 2018 cestu do Libye;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

   a) zajistit co největší podporu akčnímu plánu OSN pro Libyi, který v září 2017 představil zvláštní zástupce OSN Ghassan Salamé a který má přispět ke stabilizaci Libye a k politickému a inkluzivnímu procesu národního usmíření a všem libyjským aktérům, včetně všech kmenových subjektů, umožnit dosáhnout stabilní a dlouhodobé politické dohody a zároveň věnovat řádnou pozornost zapojení žen a menšin; přihlížet k výsledkům inkluzivních konzultačních postupů, které byly Radě bezpečnosti OSN předloženy dne 21. května 2018; přísně odsoudit jakýkoli pokus o oslabení mírového procesu pod vedením OSN; pokračovat v úzké spolupráci s podpůrnou misí OSN v Libyi (UNSMIL);
   b) zintenzivnit své diplomatické snahy o podporu plánu OSN a pomoc libyjské vládě v jejím úsilí o dosažení politické shody, zaručení bezpečnosti a rozšíření její pravomoci na celé území Libye, nad rámec úzké teritoriální kontroly mezinárodně uznané vlády národní jednoty, což je nezbytnou podmínkou pro inkluzivní politické řešení ve prospěch stabilizace, rekonstrukce a usmíření v této zemi, budování státu a pro mírové operace založené na demokracii, právním státu a lidských právech; zajistit, aby o procesu stabilizace a o budoucí formě státu rozhodovali sami Libyjci; podporovat posilování místních mechanismů a kapacit v zemi s ohledem na mediaci, řešení konfliktů a příměří a propojit je s akčním plánem OSN jako součást soudržného a integrovaného přístupu, který by přinesl konkrétní a trvalé výsledky;
   c) podporovat takzvaná „setkání na radnici“, k nimž dochází v některých obcích pod záštitou OSN, jakožto účinné iniciativy smíření zdola, jejichž cílem je podporovat dialog mezi různými komunitami, a tak konkrétně přispívat k vytvoření udržitelného a proveditelného řešení libyjské krize a pomáhat vytvářet národní občanskou kulturu;
   d) hledat způsoby, jak podpořit budování institucí, vytvořit skutečnou občanskou společnost a rychle nastartovat ekonomiku, a odvrátit se od příliš rozbujelé veřejné služby a podporovat udržitelný rozvoj soukromého sektoru, což je nezbytné k zajištění dlouhodobé stability a prosperity v zemi;
   e) podpořit úsilí Libye o zavedení nového ústavního pořádku, který by měl obsahovat návod na spravedlivé rozdělování ropného bohatství a jasné oddělení úkolu a povinností historických regionů na jedné straně a veškerých vnitrostátních správních orgánů na straně druhé; připomenout, že tato nová ústava, která by mohla být inspirována prvky upravené ústavy z roku 1963, by podpořila úsilí o uspořádání celostátních voleb, které by se měly konat až poté, co bude přijata nová ústava a budou skutečně splněny nezbytné podmínky zajišťující vysokou účast, jakož i a ohlas mezi veřejností a jejich legitimitu;
   f) dále v rámci orgánů a institucí EU klást prioritu na hledání řešení, jak lépe vyřešit všechny aspekty krize v Libyi a jaké nástroje a odvětví zapojit, mimo jiné věnovat větší pozornost místní dynamice, a zavést tak účinný a komplexní přístup k zemi a prokázat jednotnost mezi všemi orgány a institucemi a členskými státy, pokud jde o účel a iniciativy, tak, aby všichni zúčastnění aktéři uplatňovali stejná opatření jako součást širší regionální strategie;
   g) posílit svou přítomnost, viditelnost a chápání komplikovanosti situace v zemi tím, že bude znovu ustavena delegace EU v Tripolisu a do této delegace se natrvalo navrátí personál z EU;
   h) nadále zdůrazňovat, že libyjskou krizi nelze vyřešit vojenskou cestou, a zopakovat, že je třeba, aby se všechny strany a ozbrojené skupiny v Libyi řídily článkem 42 politické dohody v Libyi, respektovaly zásady mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidských práv a upustily od nenávistných projevů a násilí a aby se demobilizovaly a zavázaly k mírovému řešení konfliktu, a zabránily tak dalším škodám a ztrátám na životech; domnívá se, že jednání by měla sloužit ke sjednocení libyjských bezpečnostních jednotek ze všech oblastí s cílem vybudovat takovou strukturu národní bezpečnosti, kterou budou kontrolovat civilisté, pod vedením inkluzivní a mezinárodně uznané libyjské vlády, se zárukami transparentnosti a odpovědnosti a při respektování mezinárodních závazků Libye v oblasti lidských práv, a rovněž vést k podepsání protokolu, kterým se všechny ozbrojené skupiny zaváží k tomu, že upustí od používání síly a násilí, v rámci uceleného a komplexního procesu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění zaměřeného na znovuzačlenění členů ozbrojených skupin do společnosti a postupu reformy bezpečnostního systému vedeného zásadami zákazu diskriminace a transparentnosti ze Skhiraty ; je přesvědčen, že podepsání takového protokolu by mělo umožnit provádění mírové dohody, která vydláždí cestu k uspořádání svobodných a spravedlivých voleb, a mělo by přinést ekonomické a finanční podněty a přimět jeho signatáře k budování nových státních institucí;
   i) mít na paměti, že je třeba vytvořit programy opětovného začlenění připravené na míru s cílem znovu začlenit jedince, nikoli skupiny, z milic do řádných bezpečnostních složek, a tak omezit problém rozdělené loajality;
   j) podporovat úsilí OSN, jehož cílem je uspořádání voleb v Libyi do konce roku 2018, jakmile bude přijata nová ústava; podporovat zejména úsilí o registraci voličů, neboť do současné doby bylo registrováni přibližně pouze 50 % způsobilých voličů; zajistit, aby před volbami byla přijata dohoda o přechodném opatření s cílem obnovit důvěru a posílit tak mezinárodní i vnitrostátní legitimitu nové vlády; podporovat, a to i technicky, proces směřující k zavedení platného ústavního rámce i celý volební proces a podmínit případné finanční příspěvky EU přijetím volebního zákona, který by se v co největší míře řídil mezinárodními zásadami stanovenými Benátskou komisí;
   k) vyvíjet nátlak na ty, kdo brání mírovým politickým jednáním, a účinně prosazovat embargo OSN na zbraně vůči Libyi; uvažovat o zavedení nových sankcí proti těm, kdo podporují nezákonné obchodování s ropou;
   l) posílit spolupráci se všemi mezinárodními organizacemi a dalšími aktéry na místě s cílem posílit soudržnost a konvergenci mezinárodní činnosti; zintenzivnit diplomatické úsilí se všemi regionálními aktéry a sousedními zeměmi s cílem zajistit, aby přispěli k pozitivnímu řešení krize v Libyi v souladu s akčním plánem OSN, který je v současnosti jediným možným rámcem pro řešení krize; podpořit probíhající národní konferenci v Libyi s cílem dosáhnout dohody mezi různými libyjskými stranami na dalších krocích vedoucích k dokončení transformace; odrazovat regionální aktéry od toho, aby zvažovali jednostrannou nebo vícestrannou vojenskou intervenci, které by chyběl jakýkoli právní základ nebo politický souhlas libyjské vlády;
   m) podpořit nasazení tvůrců právních předpisů, soudců a specializovaných prokurátorů v Libyi, kteří mohou pomoci při přezkumu libyjských právních předpisů proti terorismu, a zajistit, aby byli řádně vybaveni k tomu, aby mohli řídit a vést protiteroristické případy při dodržování právního státu;
   n) pohlížet na krizi v Libyi v širším, regionálním a celoafrickém kontextu, vzhledem k tomu, že Libye má zásadní význam pro dosažení stability v severní Africe, v Sahelu a ve Středomoří; podporovat a usnadňovat spolupráci Libye s jejími sousedy v oblasti Sahelu; v rámci těchto úvah zvážit dopad situace v Libyi na dynamiku a výzvy, kterým čelí EU; vytvořit komplexní politiku vůči Libyi, která bude brát v úvahu regionální a celoafrickou perspektivu pokrývající širší rozvoj, bezpečnost, migrační politiky a ochranu lidských práv a základních svobod, boj proti terorismu a proti otroctví a vykořisťování; zajistit, aby na provádění této politiky byly vyčleněny odpovídající a dostatečné zdroje, včetně příštího víceletého finančního rámce, s cílem dosáhnout konkrétních výsledků; pokračovat a v případě potřeby zintenzivnit spolupráci mezi operací NATO „Sea Guardian“ a operací EUNAVFOR Med Sophia;
   o) zajistit trvalé a aktivní zapojení do boje proti terorismu a proti obchodování s lidmi, a to nejen prostřednictvím integrace zpravodajských služeb, finanční spolupráce a taktické podpory, ale i prostřednictvím sociálních a vzdělávacích programů pro zdravotnictví a vzdělávání, které podporují školení a nasazení sociálních aktérů a tvůrců klíčových názorů s cílem bojovat proti násilnému extremismu a podporovat myšlenku soužití a mírové spolupráce;
   p) mít na paměti, že i když Islámský stát byl v Libyi pravděpodobně značně oslaben, v zemi se objevují nové formy extrémismu jako ten, který představují Madchálisté; připomínat, že nejúčinnější odpovědí na přítomnost radikálních militantních islamistů v Libyi je v podstatě zřízení domácích institucí, do nichž by byly zapojeny všechny strany a které by prosazovaly právní stát, poskytovaly veřejné služby, zajišťovaly místní bezpečnost a účinně bojovaly proti skupinám ohrožujícím stabilitu země a celého regionu;
   q) v souladu s Pařížským prohlášením ze dne 25. července 2017 zajistit, aby prostředky EU byly efektivně vynakládány tak, aby zajišťovaly mezivládní koordinaci při obnově veřejné infrastruktury prostřednictvím stabilizačních opatření EU; upřednostňovat financování projektů a iniciativ, které podpoří aktéry propagující odpovědnost a demokratické změny a mechanismy místního dialogu, usmíření a řešení konfliktů, do nichž budou zapojeny ženy a na nichž se budou podílet mladí lidé, čímž se zabrání tomu, aby se zapojili do takových trestných činností, jako je vstup do milicí zapojených do převaděčství a obchodu s lidmi; pokračovat v posilování občanské společnosti, zejména obránců lidských práv, a podporovat politický proces, bezpečnost a zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím evropského nástroje sousedství a nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; podporovat nastolení zastupitelské správy na místní a celonárodní úrovni tak, aby lépe reagovala na výzvy spojené s usmířením, stabilizací a obnovením bezpečnosti; zajistit, aby prostředky z nouzového svěřenského fondu EU byly poskytnuty pouze za předpokladu, že sledují původní cíle a že bude vypracována řádná analýza místních orgánů a příjemců a následné hodnocení;
   r) podporovat obce při poskytování základních služeb a při budování místní správy; zajistit občanům základní životní úroveň s přihlédnutím k tomu, že v procesu usmíření pro občany a v boji proti nezákonnému obchodování s lidmi je nutné bližší porozumění místnímu politickému a ekonomickému systému; zajistit, aby finanční prostředky EU byly efektivně vynakládány na projekty, které budou pomáhat libyjským občanům a občanské společnosti; podporovat komunikaci mezi organizacemi občanské společnosti a orgány místní správy;
   s) podporovat iniciativy jako inciativu, již podporuje výbor pro usmíření měst Misuráta a Tawerga, v jejímž rámci tato města dosáhla dohody na základě doktríny mírového soužití, čímž se otevřela cesta pro návrat osob vysídlených z Tawergy zpět do jejich města;
   t) dále nabádat libyjské orgány a instituce, aby účinněji a transparentněji pracovaly na zlepšování životních podmínek všech Libyjců mimo jiné tím, že obnoví prioritní veřejné služby a přestaví veřejnou infrastrukturu, aby podporovaly správu ekonomických věcí v zemi, řešily krizi likvidity a aby provedly nezbytné finanční a hospodářské reformy, které požadují mezinárodní finanční instituce a které napomohou hospodářské obnově a stabilizaci; pomoci zemi vybudovat tržní hospodářství schopné uspokojit potřeby všech obyvatel Libye; naléhavě vyzvat libyjské orgány, aby zajistily, že z příjmů z těžby přírodních zdrojů a z nich plynoucích výhod budou mít prospěch všichni obyvatelé, a to i na místní úrovni; vyzvat libyjské orgány, aby se zavázaly k vysoké úrovni transparentnosti v domácím těžebním průmyslu a aby co nejrychleji splnily požadavky iniciativy v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu; pomoci libyjským orgánům v boji proti nelegální činnosti, která brzdí vnitrostátní hospodářství, jak bylo v nedávné době uvedeno v prozatímní zprávě panelu odborníků, který byl zřízen na základě rezoluce č. 1973 (2011) týkající se Libye;
   u) nadále důrazně odsuzovat porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zintenzivnit úsilí o poskytování humanitární pomoci lidem, kteří ji potřebují, ve všech částech země, zejména pokud jde o zdravotnická zařízení a zařízení na výrobu energie; zvýšit účinnost humanitární finanční pomoci a posílit podporu pro místní humanitární organizace a prohloubit spolupráci s nimi; odsoudit četné a stále častější pokusy o omezení prostoru pro občanskou společnost, zejména prostřednictvím represivního právního rámce a útoků na ochránce lidských práv a na soudnictví; vyzvat AU, OSN a EU, aby nadále vzájemně spolupracovaly a přijaly rozhodná opatření, která by toto porušování lidských práv okamžitě ukončila; posílit občanskou společnost a podpořit rozvoj a nezávislost místních sdělovacích prostředků;
   v) urychlit úsilí týkající se nouzového evakuačního mechanismu UNHCR financovaného z prostředků EU, který umožnil evakuaci přibližně 1 000 nejzranitelnějších uprchlíků, kteří potřebovali ochranu, z Libye; přesvědčit libyjské partnery, aby rozšířili nynější škálu osob s různou státní příslušností, s nimiž v současné době Libye umožňuje UNHCR pracovat;
   w) zabývat se otázkou nelegální migrace přes Libyi a z Libye vzhledem k potřebě mít dlouhodobá, účinná a životaschopná řešení, která by měla řešit hlavní příčiny migrace v Africe v zemích původu a v tranzitních zemích a definovat právní základ pro mezinárodní migrační procesy, které se v současné době zakládají na přesídlení prostřednictvím mechanismu nouzového tranzitu nebo na přímém přesídlení; úsilí EU směřovat k ochraně migrantů v Libyi; pomoci libyjským orgánům zajistit návrat vnitřně vysídlených osob do jejich domovů a podpořit místní komunity při řešení problémů a současně zajistit, aby návrat vnitřně vysídlených osob nepředstavoval výměnu peněžní náhrady, která podporuje různé milice, za právo na návrat; upozornit mezinárodní společenství na potřebu opatření k řešení problémů v Libyi a sahelsko-saharské oblasti, pokud jde o rozvoj, lidská práva a bezpečnost, včetně prostředků boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů; zajistit, aby opatření v oblasti boje proti převaděčství a obchodování s lidmi nebránila volnému pohybu s ohledem na hospodářský rozvoj oblasti;
   x) zintenzivnit společné úsilí EU, Africké unie a OSN o zlepšení ochrany migrantů a uprchlíků v Libyi a věnovat zvláštní pozornost zranitelným jedincům; řádně a okamžitě prošetřit zprávy o zneužívání migrantů a uprchlíků v Libyi a nelidském zacházení s nimi, kterých se údajně dopustily kriminální skupiny, a zprávy o údajném otrokářství; vytvořit iniciativy, které by zabránily, aby k takovým incidentům v budoucnu již nedocházelo; zlepšit podmínky uprchlíků a migrantů v zajišťovacích zařízeních a naléhat na libyjské orgány, aby co nejdříve uzavřely zařízení, u nichž bylo zjištěno, že nedodržují mezinárodní standardy; nadále provádět a urychlit asistované dobrovolné návraty a úsilí o přesidlování prováděné ve spolupráci s OSN a Africkou unií s tím, že v tomto směru je třeba zdůraznit význam zrušení požadavku libyjské vlády na „výjezdní víza“; vyzvat libyjské orgány, aby ukončily svévolné zadržování a nezadržovaly zranitelné osoby, zejména děti; zajistit, aby s migranty bylo zacházeno způsobem, který je souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, a vyčlenit k tomuto účelu nezbytné prostředky z rozpočtu EU; vyzvat Libyi, aby podepsala a ratifikovala Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její protokol z roku 1967; zajistit, aby se mise EU pro pomoc na hranicích (EUBAM) v Libyi, operace EU NAVFOR MED SOPHIA a operace agentury Frontex Themisi společně zaměřily na to, jak narušit nelegální činnosti, včetně pašování migrantů, obchodu s lidmi a terorismu v centrálním Středomoří; zajistit, aby EUBAM v souladu se svým mandátem nadále aktivně spolupracovala s libyjskými orgány a pomáhala jim v prioritních oblastech souvisejících s řízením hranic, prosazováním práva a s širším systémem trestního soudnictví;
   y) dále bojovat proti veškerému převaděčství osob a obchodování s lidmi na území Libye, přes její území a z jejího území a u jejího pobřeží, které oslabuje proces stabilizace Libye a ohrožuje životy tisíců lidí; v tomto smyslu zajistit pokračování podpory EU v boji proti těmto problémům prostřednictvím pomoci libyjským partnerům při budování dlouhodobě potřebných kapacit na zabezpečení pozemních a námořních hranic země a prostřednictvím spolupráce s libyjskými orgány při přípravě komplexní strategie řízení hranic;
   z) podporovat udržitelné řešení pro více než 180 000 vnitřně vysídlených osob v Libyi, včetně přibližně 40 000 bývalých obyvatel Tawarghy, a to pomocí případného přesídlení nebo umožnění bezpečného návratu do jejich domovů a prostřednictvím zvýšení účelové podpory pro UNHCR a IOM;
   aa) bojovat proti fenoménu směšování aktivit mezinárodních zločineckých skupin a teroristických skupin prostřednictvím důkladných šetření týkajících se především obchodování s lidmi a sexuálního násilí páchaného v době probíhajícího konfliktu;
   ab) podporovat spolupráci s libyjskou pobřežní stráží, která umožnila od ledna do konce října 2017 záchranu téměř 19 000 migrantů v libyjských teritoriálních vodách; pomoci libyjským orgánům formálně informovat své oblasti pro pátrací a záchranné operace, stanovit soubor jasných standardních provozních postupů pro vyloďování a zajistit fungující monitorovací systém libyjské pobřežní stráže s cílem vytvořit jasný a transparentní rejstřík všech osob, které se vylodí na území Libye, a zajistit, aby jim byla poskytnuta řádná péče v souladu s mezinárodními humanitárními normami; dále spolupracovat s libyjskými orgány na urychlení přípravných prací na koordinačním středisku pro námořní záchranné operace v Libyi s cílem posílit jejich kapacitu pro pátrací a záchranné operace; zajistit další specializovaná školení v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlického práva a lidských práv, která poskytuje IOM a UNHCR libyjské pobřežní stráži;
   ac) posílit humanitární a civilní pomoc s cílem odlehčit libyjskému obyvatelstvu a reagovat na nejnaléhavější potřeby osob, které byly těžce postiženy konfliktem v Libyi, zejména v nejpostiženějších oblastech, a být připraveni reagovat na jakékoli zhoršení situace; naléhavě žádá EU, aby podpořila posilování postavení organizací občanské společnosti, zejména ženských skupin, které se snaží o dosažení nenásilného řešení mnohočetných krizí v zemi;
   ad) odblokovat veškeré nezbytné finanční a lidské zdroje na pomoc uprchlíkům a poskytnout odpovídající humanitární pomoc osobám, které byly vysídleny, a vypořádat se tak s humanitární krizí v Libyi, která přinutila tisíce lidí opustit zemi;
   ae) zintenzivnit mezinárodní úsilí o zničení sítí podílejících se na převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a zintenzivnit své úsilí o boj proti těmto zločinům a postavení pachatelů před soud; pokračovat v činnosti operace EU NAVFOR MED SOPHIA a zintenzivnit ji s cílem narušit obchodní model obchodníků s lidmi a pašeráků, rozvinout kapacitu libyjské pobřežní stráže a podporovat provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN týkajících se embarga na zbraně a nelegálního obchodu s ropou; nadále podporovat Libyi prostřednictvím civilních misí v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky; zvýšit kapacity všech států, pokud jde o vyhledávání a záchranu osob v nouzi, a uznat podporu poskytovanou soukromými aktéry a nevládními organizacemi na záchranné operace na moři a na pevnině se zřetelem ke stávajícímu mezinárodnímu právními rámci a bezpečnostním obavám;
   af) znovu potvrdit plnou podporu mandátu Mezinárodního trestního soudu pro stávající případy porušování lidských práv v Libyi, připomínaje, že mezinárodní mechanismy odpovědnosti, jako je Mezinárodní trestní soud a všeobecná jurisdikce, hrají důležitou úlohu při provádění mírového plánu v rámci, který stanoví kroky vedoucí k odpovědnosti a k dodržování lidských práv v Libyi; podporovat Mezinárodní trestní soud v jeho úsilí o postavení pachatelů krutostí před soud; podporovat zvláštního představitele OSN pro Libyi v jeho výzvě z listopadu 2017 adresované mezinárodnímu společenství, aby pomohlo Libyi v boji proti beztrestnosti v případě válečných zločinů a zvážilo možnosti, jak zřídit společné soudy; požádat EU a členské státy, aby podporovaly mezinárodní mechanismy při poskytování veškerých nezbytných prostředků vnitrostátním soudním systémům tak, aby bylo možno zahájit vyšetřování dřívějších a nynějších případů závažného porušování práv a podpořit budoucí legitimní libyjské orgány při plnění těchto úkolů; být přesvědčen, že spravedlivé soudní procesy by přinesly spravedlnost pro všechny oběti porušování lidských práv na území Libye, což by vydláždilo cestu k udržitelnému usmíření a míru;
   ag) vyjádřit znepokojení nad narůstající přítomností IS a dalších teroristických skupin v Libyi, což destabilizuje zemi a ohrožuje sousední země i EU;
   ah) vyzvat orgány Libye a ozbrojené složky, aby zajistily vnějším subjektům přístup do zajišťovacích zařízení, zejména těch, v nichž jsou umísťováni migranti;
   ai) vyjasnit situaci s ohledem na výplatu dividend z akcií, příjmu z dluhopisů a úroků ze zmrazených aktiv libyjského investičního orgánu v EU; předložit podrobnou zprávu o celkové výši úroku z Kaddáfího majetku od jeho zmrazení v roce 2011 a seznam osob nebo subjektů, které těžily z výplaty těchto úroků; prioritně řešit znepokojení týkající se případné mezery v systému sankcí EU týkajících se této záležitosti;
   aj) podporovat projekty zaměřené na hospodářský rozvoj regionu Fezzan a legální ekonomiku formou úzké spolupráce s různými obcemi, především těmi, které leží podél migračních tras, s cílem bojovat proti nelegální činnosti zločineckých sítí a proti násilnému extrémismu teroristických skupin pomocí vytváření alternativních zdrojů příjmů, zejména pro mladé lidi;
   ak) pokračovat v embargu na vývoz zbraní do Libye a zabránit tak tomu, aby se dostaly do rukou extrémistů a ozbrojených skupin, což jen dále zhoršuje nejistotu a nestabilitu na území celé Libye;
   al) bezodkladně učinit diplomatické kroky na ochranu civilního obyvatelstva a vyřešení humanitární situace v Derně;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a pro informaci libyjské vládě národní jednoty.

(1) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 30.
(2) Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 21.
(3) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 66.

Poslední aktualizace: 16. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí