Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2017(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0227

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 69k
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Λιβύη
P8_TA(2018)0227A8-0159/2018

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη (2018/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2259 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις μεταγενέστερες σχετικές αποφάσεις του,

–  έχοντας υπόψη την Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 22ας Αυγούστου 2017, σχετικά με την Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1973 (2011) και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης αριθ. 2380 (2017),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την απόφαση αριθ. 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 14ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τα δεινά των μεταναστών στη δραματική κατάσταση στη Λιβύη που αποτελεί προσβολή στη συνείδηση της ανθρωπότητας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Απριλίου 2018, με τίτλο «Κακοποίηση πίσω από τα κάγκελα: Αυθαίρετη και παράνομη κράτηση στη Λιβύη»,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(1), της 15ης Ιανουαρίου 2015(2) και της 4ης Φεβρουαρίου 2016(3) σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, της 20ής Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ στη μετανάστευση και την κινητικότητα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Μετανάστευση στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου: διαχείριση των ροών, διάσωση ανθρώπινων ζωών» (JOIN(2017)0004),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Μάλτας της 3ης Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 και τη δημιουργία της τριμερούς ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου ΑΕ-ΕΕ-ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λιβύη, της 17ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0159/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από πολύπλοκες, αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στη Λιβύη έχει τεράστιο αντίκτυπο στον λαό της Λιβύης και επηρεάζει επίσης ολόκληρη την περιοχή αλλά και για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία για τον πληθυσμό της Λιβύης και για τις γειτονικές χώρες και την υποσαχάρια περιοχή και την περιοχή της Μεσογείου, να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της Λιβύης, ως βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα στο νότιο τμήμα της Λιβύης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης των γειτονικών της χωρών και της ενδεχόμενης απειλής από εξεγέρσεις οπαδών της τζιχάντ κατά των αποδυναμωμένων κυβερνήσεων στην περιοχή Σαχέλ-Σαχάρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικοινωνεί πιο ενεργά σχετικά με τις διπλωματικές της προσπάθειες και τη μεγάλη οικονομική της συμβολή στην εδραίωση της ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Λιβύη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στη Λιβύη, μπορούν να επιλυθούν μόνο με μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι διεθνείς παράγοντες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των διαφόρων τοπικών κοινοτήτων, των ηγετών των φυλετικών ομάδων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, και εξασφαλίζοντας την κυριαρχία και τη συμμετοχή της Λιβύης στην ειρηνευτική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης και το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη αποτελούν επί του παρόντος το μοναδικό βιώσιμο πλαίσιο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω διπλωματικής δράσης και συγκεκριμένης υποστήριξης, η ΕΕ επικουρεί την πολιτική μετάβαση της Λιβύης προς μια σταθερή και λειτουργική χώρα και υποστηρίζει εν προκειμένω τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστης σημασίας όλα τα κράτη μέλη να μιλούν με μια φωνή, ενισχύοντας τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ΕΕ και υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ· ότι μεμονωμένες πρωτοβουλίες από τα κράτη μέλη θα πρέπει σε κάθε περίπτωση μόνο τότε να επιδοκιμάζονται, εφόσον λαμβάνονται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και ευρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της ΕΕ παρουσιάζει αποτελέσματα στο μέτωπο της μετανάστευσης, δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία μειώθηκαν κατά ένα τρίτο στο τέλος του 2017 σε σύγκριση με το 2016 και ότι για τους πρώτους μήνες του 2018 τα αριθμητικά στοιχεία μειώθηκαν κατά 50 % σε σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία της ίδιας περιόδου πέρυσι·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης και αναχώρησης για τους μετανάστες, ιδίως από την Υποσαχάρια Αφρική, που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που κατάφεραν να διαφύγουν τη βία στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο με προορισμό την Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από τα προβλήματα ασφάλειας στη Λιβύη, συχνά υφίστανται βία, συλλήψεις και αυθαίρετη κράτηση από μη κρατικούς φορείς, εκβιασμούς, απαγωγές με στόχο τον εκβιασμό ή την εκμετάλλευση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μετανάστες, ιδίως όσοι προέρχονται την Υποσαχάρια Αφρική, πέφτουν θύματα αυθαίρετων συλλήψεων από διάφορες ένοπλες ομάδες που δρουν στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική επιστροφή στη Λιβύη, από τον Νίγηρα, τουλάχιστον 132 Σουδανών που λάμβαναν βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει το πρόβλημα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· τα οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με κρίσιμες απειλές όπως η διέλευση από ζώνες συγκρούσεων, η παρουσία ναρκών και μη εκραγέντων εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και η βία από διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη έχει γίνει χώρα διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξακολουθεί να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων και αιτούντων άσυλο διαφόρων εθνικοτήτων, πολλοί εκ των οποίων ζουν υπό τραγικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, αποτελούν στόχο για τους διακινητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν καταγγελίες για δουλεία στη Λιβύη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθημερινή ζωή των τυπικών Λίβυων χαρακτηρίζεται από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, που περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την οικονομική κρίση, τις διακοπές της παροχής νερού και τις συχνές διακοπές της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το γενικώς καταστροφική κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό κλίμα στη Λιβύη χαρακτηρίζεται από βαθιά δυσπιστία μεταξύ των κυριότερων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων από διάφορες περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας (GNA) στηρίζεται όλο και περισσότερο σε διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες για τη δική της ασφάλεια· ότι αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες έχουν αποκτήσει έναν άνευ προηγουμένου βαθμό επιρροής έναντι των κρατικών θεσμών στην Τρίπολη και, ως εκ τούτου, απειλούν τις εν εξελίξει προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου πολιτικού πλαισίου στην χώρα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Τουρκία, το Κατάρ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημαντική επίδραση σε διάφορες ομάδες των αντιμαχόμενων παρατάξεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποεθνικές ταυτότητες των διαφορετικών λιβυκών κοινοτήτων, οι φυλές και οι εθνοτικές ομάδες συγκροτούσαν ανέκαθεν τον βαθύ κοινωνικοπολιτισμικό ιστό της Λιβύης και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνική και πολιτική δυναμική καθώς και στα ζητήματα ασφάλειας της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιβυκή κοινωνία έχει στέρεες παραδόσεις όσον αφορά τις διαδικασίες άτυπης επίλυσης διαφορών μεταξύ πόλεων, φυλών και εθνοτικών κοινοτήτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει στη χώρα σαφές και ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για το εκλογικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εγκριθεί σύνταγμα και ότι, ως εκ τούτου, η χώρα δεν διαθέτει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή νέων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο κλίμα ατιμωρησίας, εκτεταμένου ελλείμματος νομιμότητας και διαφθοράς που επικρατεί, καθώς και ο ρόλος των ένοπλων ομάδων και των εντάσεων μεταξύ φυλών και περιοχών της Λιβύης συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση της εμπιστοσύνης στα ήδη αδύναμα δημόσια και κυβερνητικά θεσμικά όργανα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη γνωρίζει συνεχιζόμενη αύξηση των εξωδικαστικών δολοφονιών, των βασανιστηρίων, της αυθαίρετης κράτησης και των αδιάκριτων επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές, καθώς και ολοένα και πιο έντονο μίσος και υποκίνηση βίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξτρεμιστική ομάδα σαλαφιστών μαχητών Madkhalist εδραιώνεται όλο και περισσότερο, τόσο από απόψεως ισχύος όσο και σημασίας, στο ανατολικό καθώς και στο δυτικό τμήμα της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαλαφιστές μαχητές Madkhalists αντιτίθενται σε εκλογές, επιθυμούν να διατηρήσουν το status quo, απορρίπτουν εντελώς κάθε μοντέλο δημοκρατίας και είναι βαριά οπλισμένοι και, ως εκ τούτου, αποτελούν σαφή κίνδυνο σε σχέση με περαιτέρω εξτρεμισμό και βία στη χώρα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ενισχύει την ατιμωρησία στη χώρα, περιορίζοντας τις δυνατότητες των θυμάτων να αναζητούν προστασία και αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιφέρειες, ακόμα και στις περιπτώσεις που κατατέθηκαν αστυνομικές καταγγελίες έπειτα από έγκλημα, ακολουθήθηκαν ελάχιστες ενέργειες για την έναρξη άμεσων, εμπεριστατωμένων, αποτελεσματικών, αμερόληπτων και ανεξάρτητων ερευνών και για την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2011 δεν καταδικάστηκε στη Λιβύη κανένας δράστης εγκλήματος που ανήκει σε ένοπλη ομάδα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος της βίας στη Λιβύη τροφοδοτείται συνεχώς από τη γενική ατιμωρησία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, η συνεχιζόμενη απουσία κράτους δικαίου θα καταστήσει το αφήγημα της ειρηνικής συνύπαρξης και της καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού άνευ σημασίας για τον πληθυσμό·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την απαγωγή δεκάδων πολιτικών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης και άλλων δημοσίων προσώπων, ή την απειλή εις βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει λάβει καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανισμούς και κακομεταχείριση και από τις δύο πλευρές·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλιμακούμενες επιθέσεις εναντίον μελών της δικαστικής εξουσίας, των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και των προσφύγων και των μεταναστών, επιταχύνουν την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες στο έδαφος της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κράτους δικαίου και ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων, της αυθαίρετης κράτησης, των εξωδικαστικών εκτελέσεων και των αδιάκριτων επιθέσεων εναντίον αμάχων και υποδομών, συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας στη χώρα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπερατότητα των λιβυκών συνόρων ενθαρρύνει την παράνομη διασυνοριακή εμπορία και ότι ο πολλαπλασιασμός των ένοπλων ομάδων στις παραμεθόριες περιοχές έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων διακινητών για τον έλεγχο και την πρόσβαση στους διασυνοριακούς πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενοι ξένοι μαχητές που καταφθάνουν στη χώρα, καθώς και τα διάφορα εγκληματικά δίκτυα εξακολουθούν να επωφελούνται από την ανεξέλεγκτη διάδοση όπλων·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια και η πολιτική αστάθεια έχουν καταστήσει τη Λιβύη γόνιμο έδαφος για τις δραστηριότητες εξτρεμιστικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Fezzan είναι διαρθρωτικά ασταθής και αποτελεί ιστορικά σημείο διέλευσης προς την Ευρώπη τόσο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όσο και για το λαθρεμπόριο πετρελαίου, χρυσού, όπλων, ναρκωτικών και για την εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από εθνοτικές και φυλετικές εντάσεις που ενισχύθηκαν μετά την πτώση του Καντάφι και τον αγώνα για τον έλεγχο των πόρων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση του Fezzan είναι αναγκαία για τη σταθεροποίηση ολόκληρης της χώρας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των λιβυκών τοπικών αρχών για την πρόληψη των συγκρούσεων και την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών στον πληθυσμό·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλη της Derna αποτέλεσε αντικείμενο κλιμακούμενων χερσαίων και εναέριων επιθέσεων καθώς και επιθέσεων του πυροβολικού από τις 7 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ η πρόσβαση σε ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια έχει περιοριστεί σημαντικά και η ανθρωπιστική κατάσταση είναι δραματική·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε αποστολή στη Λιβύη στις 20-23 Μαΐου 2018·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) να εξασφαλίσουν την ισχυρότερη δυνατή υποστήριξη για το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για τη Λιβύη, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Ειδικός Εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ghassan Salamé, για τη σταθεροποίηση της Λιβύης, για μια πολιτική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης που θα επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φυλετικών οντοτήτων, να καταλήξουν σε μια σταθερή και μακροχρόνια πολιτική συμφωνία, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στη συμμετοχή γυναικών και μειονοτήτων· να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των διαδικασιών διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Μαΐου 2018· να καταδικάσουν σθεναρά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL)·
   β) να εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για την υποστήριξη σχεδίου του ΟΗΕ και στην εδραίωση της προσπάθειας της κυβέρνησης της Λιβύης να επιτύχει πολιτική συναίνεση, να εγγυηθεί την ασφάλεια και να επεκτείνει την εξουσία της σε ολόκληρη την επικράτεια της Λιβύης, πέρα από τον στενό έλεγχο των διεθνώς αναγνωρισμένων ΚΕΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια πολιτική λύση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα ενθαρρύνει τη σταθεροποίηση, τη συμφιλίωση και την ανασυγκρότηση της χώρας, για την οικοδόμηση του κράτους και κάθε επιχείρησης για τη διατήρηση της ειρήνης που θα βασίζεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· να διασφαλίσουν την οικειοποίηση από τη Λιβύη της διαδικασίας σταθεροποίησης και την απόφαση σχετικά με τη μελλοντική μορφή του κράτους· να υποστηρίξουν την ενίσχυση των τοπικών μηχανισμών και ικανοτήτων στη χώρα όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, την επίλυση της διένεξης και την κατάπαυση του πυρός και να τους συνδέσουν με το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα οδηγήσει σε απτά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·
   γ) να στηρίξουν τις αποκαλούμενες «συνεδριάσεις του δημαρχείου» που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς δήμους υπό την αιγίδα των ΗΕ, ως αποτελεσματική πρωτοβουλία συμφιλίωσης από τη βάση προς την κορυφή, η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, με συγκεκριμένο τρόπο στην ανάπτυξη αειφόρου και βιώσιμης λύσης για την κρίση στη Λιβύη και βοηθώντας στην δημιουργία εθνικής νοοτροπίας όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη·
   δ) να αναζητήσουν μέσα για την ενίσχυση της οικοδόμησης θεσμών, τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της οικονομίας και να καταργήσουν την υπερβολικά διευρυμένη δημόσια υπηρεσία και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία στη χώρα·
   ε) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Λιβύης να ολοκληρώσει τις εργασίες της για μια νέα συνταγματική τάξη η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τύπο για τη δίκαιη κατανομή του πετρελαϊκού πλούτου, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των ιστορικών περιφερειών, από τη μία πλευρά, και οποιασδήποτε εθνικής κυβέρνησης, από την άλλη· να υπενθυμίσουν ότι ένα τέτοιο νέο σύνταγμα, το οποίο εν μέρει θα μπορούσε να εμπνευστεί από στοιχεία του τροποποιημένου συντάγματος του 1963, θα βοηθούσε τις προσπάθειες για τη διοργάνωση εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται μόνο εφόσον εγκριθεί το νέο σύνταγμα και πληρούνται πραγματικά οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί υψηλή προσέλευση καθώς και δημόσια αποδοχή και νομιμότητα·
   στ) να δώσουν περαιτέρω προτεραιότητα στο έργο εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης όλων των πτυχών της κρίσης στη Λιβύη και ποια μέσα και τομείς πρέπει να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, αποδίδοντας μεγαλύτερη προσοχή στην τοπική δυναμική, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια αποτελεσματική συνολική προσέγγιση έναντι της χώρας και να παρουσιάσουν την ενότητα του στόχου και της πρωτοβουλίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής·
   ζ) να ενισχύσουν την παρουσία της, την προβολή της και την κατανόηση της πολυπλοκότητας της κατάστασης στη χώρα, εγκαθιστώντας εκ νέου την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τρίπολη και επιστρέφοντας το μόνιμο προσωπικό της ΕΕ στην αντιπροσωπεία·
   η) να συνεχίσουν να τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση για την κρίση στη Λιβύη και να επιβεβαιώσουν ότι είναι αναγκαίο όλα τα μέρη και οι ένοπλες ομάδες στη Λιβύη να δεσμευθούν με το άρθρο 42 της πολιτικής συμφωνίας της Λιβύης, να σέβονται τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να απέχουν από βίαιες ρητορικές και από τη χρήση βίας, να αφοπλιστούν και να αναλάβουν δέσμευση για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω ζημίες και θανάτους· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να επιτρέψουν την ενοποίηση των λιβυκών δυνάμεων ασφαλείας από όλες τις περιφέρειες, προκειμένου να οικοδομηθεί μια ελεγχόμενη από πολιτικές αρχές εθνική αρχιτεκτονική ασφαλείας, υπό την χωρίς αποκλεισμούς διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, με εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας και με σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Λιβύης και να οδηγήσει στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου που θα δεσμεύει όλες τις ένοπλες ομάδες να παραιτηθούν από τη χρήση ισχύος και βίας και να αποσύρουν όλο τον βαρύ οπλισμό από τις πόλεις, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και συνολικής διαδικασίας αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (ΑΑΕ) και μεταρρύθμισης του συστήματος ασφαλείας (SSR) με βάση τις αρχές περί μη διάκρισης και διαφάνειας της Skhirat· πιστεύει ότι η υπογραφή ενός τέτοιου πρωτοκόλλου θα επέτρεπε την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και θα προσέφερε οικονομικά και χρηματοοικονομικά κίνητρα και θα ενθάρρυνε τα συμβαλλόμενα μέρη να εργαστούν για την οικοδόμηση των νέων θεσμών του κράτους·
   θ) να λάβουν υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων για την επανένταξη ατόμων, όχι ομάδων, από τις παραστρατιωτικές ομάδες στον τακτικό μηχανισμό ασφάλειας, περιορίζοντας έτσι τα ζητήματα «διχασμένης πίστης»·
   ι) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη μέχρι τα τέλη του 2018 και μόνο αφού εγκριθεί νέο σύνταγμα· να υποστηρίξουν ιδίως τις προσπάθειες καταχώρησης των ψηφοφόρων, εκ των οποίων επί του παρόντος μόνο το 50 % των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων έχουν καταχωριστεί· να εξασφαλίσουν ότι θα εγκριθεί συμφωνία για μια μεταβατική ρύθμιση πριν από τις εκλογές, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να ενισχυθεί έτσι η διεθνής και εθνική νομιμότητα της νέας κυβέρνησης· να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων με τεχνικά μέσα, τη διαδικασία θέσπισης ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου καθώς και ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας, συνδέοντας όσο το δυνατόν περισσότερο πιθανές ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές εισφορές για τη θέσπιση εκλογικού νόμου ο οποίος θα τηρεί τυπικά και ουσιαστικά τις διεθνείς αρχές που προβλέπει η Επιτροπή της Βενετίας·
   ια) να ασκήσουν πίεση σε όσους παρεμποδίζουν τις πολιτικές ειρηνευτικές συνομιλίες και να επιβάλλουν αποτελεσματικά το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη· να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης νέων κυρώσεων σε όσους υποστηρίζουν παράνομες πετρελαϊκές συμφωνίες·
   ιβ) να συνεργαστούν στενότερα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους παράγοντες που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η σύγκλιση της διεθνούς δράσης· να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες, μαζί με όλους τους περιφερειακούς εταίρους και τις γειτονικές χώρες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα συμβάλουν στη θετική έκβαση της κρίσης στη Λιβύη, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ, το οποίο αποτελεί το μόνο δυνατό πλαίσιο για μια λύση στην κρίση· να υποστηρίξουν την τρέχουσα διαδικασία της εθνικής διάσκεψης στο εσωτερικό της Λιβύης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων λιβυκών κομμάτων σχετικά με τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της μετάβασης· να αποτρέψουν τους περιφερειακούς παράγοντες όσον αφορά οποιαδήποτε μονομερή ή πολυμερή στρατιωτική παρέμβαση χωρίς νομική βάση ή πολιτική συναίνεση της λιβυκής κυβέρνησης·
   ιγ) να παρέχουν υποστήριξη μέσω της χρήσης νομοθετών, δικαστών και ειδικευμένων εισαγγελέων στη Λιβύη, που μπορούν να βοηθήσουν στην αναθεώρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων της Λιβύης και να διασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να προεδρεύουν και να διευθετούν υποθέσεις αντιτρομοκρατίας με σεβασμό στο κράτος δικαίου·
   ιδ) να εξετάσουν την κρίση στη Λιβύη σε ευρύτερο περιφερειακό και παναφρικανικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη είναι το κλειδί για τη σταθερότητα της Βόρειας Αφρικής, της περιοχής του Σαχέλ και της Μεσογείου· για την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της χώρας με τις γειτονικές χώρες του Σαχέλ· να λάβουν υπόψη, στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης, τον αντίκτυπο που έχει η κατάσταση στη Λιβύη για τη δυναμική και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ· να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πολιτική έναντι της Λιβύης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή και παναφρικανική προοπτική που θα καλύπτει ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές για την ασφάλεια και πολιτικές για τη μετανάστευση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της δουλείας και της εκμετάλλευσης· να εξασφαλίσουν ότι η πολιτική αυτή υποστηρίζεται από κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα· να συνεχίσουν και να εντείνουν, όπου είναι δυνατόν, τη συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης ΝΑΤΟ Sea Guardian και της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR Med·
   ιε) να εξασφαλίσουν μόνιμη και ενεργό συμμετοχή στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο με την ενοποίηση των πληροφοριών, την οικονομική συνεργασία και την τακτική υποστήριξη, αλλά και με κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση που υποστηρίζουν την κατάρτιση και την ανάπτυξη κοινωνικών φορέων και βασικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και την προώθηση ενός μηνύματος συνύπαρξης και ειρηνικής συνεργασίας·
   ιστ) να λάβουν υπόψη ότι ενώ το Daesh/Ισλαμικό Κράτος μπορεί να έχει αποδυναμωθεί σημαντικά στη Λιβύη, υπάρχουν νέες μορφές εξτρεμισμού σε άνοδο στη χώρα, όπως αυτή που εκπροσωπείται από τους Madkhalists· να λάβουν εκ νέου υπόψη ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση στην παρουσία ριζοσπαστικών στρατιωτικών ομάδων στη χώρα έγκειται τελικά στην εγκαθίδρυση χωρίς αποκλεισμούς εθνικών οργάνων που μπορούν να υποστηρίξουν το κράτος δικαίου, την τοπική ασφάλεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση των ομάδων που απειλούν τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής·
   ιζ) να διασφαλίσουν σύμφωνα με τη δήλωση του Παρισιού της 25ης Ιουλίου 2017, ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται πράγματι για να εξασφαλιστεί διακυβερνητικός συντονισμός για την αποκατάσταση της δημόσιας υποδομής μέσω των μηχανισμών σταθεροποίησης της ΕΕ· να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τους φορείς που προωθούν την λογοδοσία και τη δημοκρατική αλλαγή και προωθούν τοπικούς ενσωματωμένους μηχανισμούς διαλόγου, συμφιλίωσης και επίλυσης συγκρούσεων, με τη συμμετοχή γυναικών και τη συνεργασία με τους νέους για να τους αποτρέψουν να συμμετάσχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες, στο λαθρεμπόριο και στην εμπορία ανθρώπων· να συνεχίσουν να ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών ιδίως τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίζουν τις πολιτικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες ασφάλειας και διαμεσολάβησης ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΝΙ) και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· να προωθήσουν την εφαρμογή αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις της συμφιλίωσης, της σταθεροποίησης και της αποκατάστασης της ασφάλειας· να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ χορηγούνται μόνο όταν εμμένει στους αρχικούς του στόχους και συνοδεύονται από εμπεριστατωμένη ανάλυση των τοπικών αρχών και των δικαιούχων και επακόλουθη αξιολόγηση·
   ιη) να υποστηρίξουν τους δήμους στην παροχή βασικών υπηρεσιών και στην οικοδόμηση τοπικής διακυβέρνησης· να διασφαλίσουν βασικό βιοτικό επίπεδο για τον πληθυσμό, έχοντας κατά νου ότι η στενότερη κατανόηση του τοπικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διάδοση της διαδικασίας συμφιλίωσης στο λαό και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης· να εξασφαλίσουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται πράγματι σε έργα που βοηθούν τον πληθυσμό της Λιβύης και την κοινωνία των πολιτών· να προωθήσουν την επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κυβερνητικών αρχών·
   ιθ) να στηρίξουν πρωτοβουλίες όπως αυτή που προωθήθηκε από την Επιτροπή Συμφιλίωσης Misrata-Tawergha, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πόλεις Misrata και Tawergha κατέληξαν σε συμφωνία με βάση τη θεωρία της ειρηνικής συνύπαρξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή των εκτοπισθέντων πληθυσμών της Tawergha στην πόλη τους·
   κ) να ενθαρρύνουν περαιτέρω τα θεσμικά όργανα της Λιβύης να εργαστούν αποτελεσματικότερα και με διαφάνεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων της χώρας, μεταξύ άλλων με την αποκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών προτεραιότητας και την ανοικοδόμηση της δημόσιας υποδομής,, να ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, να επιλύσουν την κρίση ρευστότητας και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης· να βοηθήσουν τη χώρα να δημιουργήσει μια οικονομία βασισμένη στην αγορά, ικανή να επιτύχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους Λίβυους· να παροτρύνουν τις λιβυκές αρχές να διασφαλίσουν την εκμετάλλευση των εσόδων από τους φυσικούς πόρους και τα οφέλη που θα προκύψουν προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο· να ζητήσουν από τις αρχές της Λιβύης να δεσμευθούν για υψηλά πρότυπα διαφάνειας στον εγχώριο εξορυκτικό τομέα και, ειδικότερα, να προσυπογράψουν τις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) το ταχύτερο δυνατόν· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης για την καταπολέμηση κάθε παράνομης δραστηριότητας που εμποδίζει την εθνική οικονομία, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στην ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία συνεστήθη βάσει της απόφασης 1973 (2011) σχετικά με τη Λιβύη·
   κα) να συνεχίσουν να καταδικάζουν απερίφραστα τις καταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό και σε όλα τα μέρη της χώρας, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ενέργειας· να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής χρηματοδοτικής συνδρομής και να ενισχύσουν τη στήριξη και τη συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επιτόπου· να καταδικάσουν τις πολυάριθμες ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω του κατασταλτικού νομικού πλαισίου, των επιθέσεων εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαστικής εξουσίας· να ζητήσουν από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να λάβουν αυστηρά μέτρα για τον άμεσο τερματισμό αυτών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών και να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανεξαρτησία των τοπικών μέσων ενημέρωσης·
   κβ) να επισπεύσουν τις προσπάθειες όσον αφορά τον μηχανισμό εκκένωσης έκτακτης ανάγκης της UNHCR που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και που επέτρεψε σε περίπου 1 000 πλέον ευάλωτους πρόσφυγες οι οποίοι χρήζουν προστασίας να αποχωρήσουν από τη Λιβύη· να ενθαρρύνουν τους ομολόγους της Λιβύης να αυξήσουν τον σημερινό αριθμό εθνικοτήτων με τις οποίες η Λιβύη επιτρέπει επί του παρόντος στην UNHCR να συνεργάζεται·
   κγ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Λιβύης και από αυτή, έχοντας κατά νου την ανάγκη για μακροπρόθεσμες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στην Αφρική, στις χώρες προέλευσης και διέλευσης και να καθορίσουν τη νομική βάση για τις διεργασίες διεθνούς μετανάστευσης, οι οποίες επί του παρόντος βασίζονται σε μετεγκαταστάσεις μέσω του μηχανισμού διέλευσης έκτακτης ανάγκης ή άμεσες επανεγκαταστάσεις· να εστιάσουν τις προσπάθειες της ΕΕ στην προστασία των μεταναστών στη Λιβύη· να παράσχουν βοήθεια στις λιβυκές αρχές για την εξασφάλιση της επιστροφής των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας (IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η επιστροφή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, περιλαμβανομένων και μέσων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·
   κδ) να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για τη βελτίωση της προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων στη Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα· να διερευνήσουν αμέσως και διεξοδικά τους ισχυρισμούς για κακή και απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων στη Λιβύη από εγκληματικές ομάδες, καθώς και τις καταγγελίες για πρακτικές δουλείας· να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοια συμβάντα στο μέλλον· να βελτιώσουν τις συνθήκες των προσφύγων και των μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα κράτησης και να παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να κλείσουν το ταχύτερο δυνατό οι εγκαταστάσεις που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα· να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανεγκατάστασης που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της κατάργησης της απαίτησης της Λιβύης για «θεώρηση εξόδου»· να ενθαρρύνουν τις αρχές της Λιβύης να σταματήσουν τις αυθαίρετες κρατήσεις και να αποφεύγουν την κράτηση ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών· να εξασφαλίσουν ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με πλήρη σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να διαθέσουν τα αναγκαία προς τούτο κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· να καλέσουν τη Λιβύη να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το πρωτόκολλό της του 1967· να εξασφαλίσουν ότι η αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη (EUBAM) και η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR Med και η επιχείρηση Themis της Frontex, επικεντρώνονται από κοινού στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να περισταλούν οι παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας στην Κεντρική Μεσόγειο· να διασφαλίσει ότι η EUBAM, σύμφωνα με την εντολή της, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά και να επικουρεί τις λιβυκές αρχές σε τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων, την επιβολή του νόμου και το ευρύτερο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης·
   κε) να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσπάθειές της εναντίον όλων των πράξεων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων προς και από το έδαφος της Λιβύης και εκτός των ακτών της Λιβύης, οι οποίες υπονομεύουν τη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύης και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων· προς τον σκοπό αυτό, να διασφαλίσουν τη συνέχεια της συνεισφοράς της ΕΕ στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, βοηθώντας τους ομολόγους στη Λιβύη να οικοδομήσουν την από μακρού απαιτούμενη ικανότητα να εξασφαλίσουν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της και να δεσμευθούν με τις αρχές της Λιβύης να εφαρμόσουν μια συνολική στρατηγική διαχείρισης των συνόρων·
   κστ) να υποστηρίξουν μια βιώσιμη λύση για τα περισσότερα από 180 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Λιβύη, περιλαμβανομένων περίπου 40 000 πρώην κατοίκων της Tawergha, μέσω δυνατοτήτων επανεγκατάστασης ή διευκόλυνσης των ασφαλών επιστροφών στα σπίτια τους και μέσω αυξημένης υποστήριξης προς την UNHCR και τον ΔΟΜ για τον σκοπό αυτό·
   κζ) να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του υβριδισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων των διεθνών εγκληματικών ομάδων και των τρομοκρατικών ομάδων διεξάγοντας διεξοδικές έρευνες, ιδίως όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική βία που διαπράττεται σε περιόδους συγκρούσεων·
   κη) να υποστηρίξουν τη συνεργασία με την ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία επέτρεψε τη διάσωση σχεδόν 19 000 μεταναστών στα χωρικά ύδατα της Λιβύης από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης να κοινοποιήσουν επισήμως την περιοχή τους έρευνας και διάσωσης (SAR), να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύνολο σαφών τυποποιημένων διαδικασιών για την αποβίβαση και να εξασφαλίσουν ένα λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης της ακτοφυλακής της Λιβύης προκειμένου να καταρτίσουν ένα σαφές και διαφανές μητρώο με όλα τα πρόσωπα που αποβιβάζονται στις ακτές της Λιβύης, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα· να συνεργαστούν περαιτέρω με τις αρχές της Λιβύης για την ενίσχυση των προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά με ένα κέντρο συντονισμού για τη διάσωση στη θάλασσα στη Λιβύη, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και διάσωσης· να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εξειδικευμένης κατάρτισης που παρέχεται από τον ΔΟΜ και την UNHCR στην ακτοφυλακή της Λιβύης για τη διεθνή προστασία, τη νομοθεσία για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   κθ) να ενισχύσουν την ανθρωπιστική και πολιτική βοήθεια για την ανακούφιση του πληθυσμού της Λιβύης και να ανταποκριθούν στις πιο επείγουσες ανάγκες των προσώπων που έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύρραξη στη Λιβύη, ιδίως στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των ομάδων γυναικών, οι οποίες στοχεύουν στην εξεύρεση μη βίαιων λύσεων για τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα·
   λ) να αποδεσμεύσουν όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια προσαρμοσμένη στους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λιβύη, η οποία έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα·
   λα) να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειες για εξόντωση των δικτύων εμπορίας μεταναστών και παράνομης διακίνησης ανθρώπων και να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν τις εργασίες της επιχείρησης EUNAVFOR Med Operation Sophia για την περιστολή του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών και λαθρεμπόρων, να αναπτύξουν την ικανότητα των ακτοφυλάκων της Λιβύης και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το εμπάργκο όπλων και την παράνομη διακίνηση πετρελαίου· να εξακολουθήσουν να παρέχουν στήριξη στη Λιβύη μέσω των αποστολών και των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ· να αυξήσουν τις δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν και τις δυνατότητες που πρέπει να αναπτύξουν όλα τα κράτη μέλη, και να αναγνωρίσουν τη στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ κατά την εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο διεθνές νομικό πλαίσιο και τις ανησυχίες για την ασφάλεια·
   λβ) να επιβεβαιώσουν την πλήρη υποστήριξή τους στην εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, υπενθυμίζοντας ότι οι διεθνείς μηχανισμοί λογοδοσίας, όπως το ΔΠΔ και η παγκόσμια δικαιοδοσία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου εντός ενός πλαισίου που προδιαγράφει τις ενέργειες για την λογοδοσία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη· να υποστηρίξουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις προσπάθειές του να προσάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες αποτρόπαιων εγκλημάτων· να υποστηρίξουν τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη Λιβύη στην έκκλησή του, του Νοεμβρίου του 2017, προς τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Λιβύη στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας εγκλημάτων πολέμου και να εξετάσουν επιλογές για τα κοινά δικαστήρια· να κάνουν έκκληση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους διεθνείς μηχανισμούς για να παράσχουν στο εθνικό δικαστικό σύστημα όλα τα απαραίτητα μέσα για να ξεκινήσει τη διερεύνηση προηγούμενων και συνεχιζόμενων σοβαρών παραβιάσεων και να υποστηρίξουν τις μελλοντικές νόμιμες αρχές της Λιβύης στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής· να λάβουν υπόψη ότι οι δίκαιες δίκες εξασφαλίζουν την απονομή δικαιοσύνη για όλα τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έδαφος της Λιβύης και αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για τη βιώσιμη συμφιλίωση και ειρήνη·
   λγ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη παρουσία του Daesh και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί τη χώρα και απειλεί τις γειτονικές χώρες καθώς και την ΕΕ·
   λδ) να απευθύνουν ειδικότερα έκκληση στις λιβυκές αρχές αλλά και στα σώματα ατάκτων να εξασφαλίσουν την εξωτερική πρόσβαση σε κέντρα κράτησης, ειδικότερα αυτά για τους μετανάστες·
   λε) να αποσαφηνίσουν την κατάσταση όσον αφορά την καταβολή μερισμάτων μετοχών, εσόδων από ομολογίες και καταβολών τόκων επί των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ της Αρχής Επενδύσεων της Λιβύης· να παράσχουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με το συνολικό ποσό των τόκων που αντλήθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία του Καντάφι από τη δέσμευσή τους το 2011 και έναν κατάλογο των φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που επωφελήθηκαν από αυτές τις καταβολές τόκων· προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα η ανησυχία σχετικά με ένα πιθανό κενό στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ σχετικά με αυτό το ζήτημα·
   λστ) να προωθήσουν σχέδια για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Fezzan και της νόμιμης οικονομίας, μέσω στενής συνεργασίας με τους διάφορους δήμους, ιδίως εκείνους που βρίσκονται κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών δικτύων και ο βίαιος εξτρεμισμός των τρομοκρατικών ομάδων μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, ιδίως για τους νέους·
   λζ) να συνεχίσουν το εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς τη Λιβύη, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε χέρια εξτρεμιστικών και ένοπλων ομάδων, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ανασφάλεια και την αστάθεια στο σύνολο της λιβυκής επικράτειας·
   λη) να αναλάβουν άμεσα διπλωματική δράση προκειμένου να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης στη Derna·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας της Λιβύης.

(1) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 30.
(2) ΕΕ C 300 της 18.8.2016, σ. 21.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 66.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου