Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2717(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0254/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0231

Приети текстове
PDF 134kWORD 53k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно положението на задържаните в Иран лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (2018/2717(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-специално резолюциите от 25 октомври 2016 г. относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение(1), от 3 април 2014 г. относно стратегията на ЕС спрямо Иран(2), от 17 ноември 2011 г. относно Иран — неотдавнашни случаи на нарушения на правата на човека(3), и от 10 март 2011 г. относно подхода на ЕС към Иран(4),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно годишните доклади на ЕС за правата на човека;

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията, относно свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид новата стратегическа рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, чиято цел е да поставят защитата и наблюдението на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС;

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/568 на Съвета от 12 април 2018 г.(5), което удължи действието на ограничителните мерки, свързани със сериозни нарушения на правата на човека в Иран за една година, до 13 април 2019 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление, направено в Техеран на 16 април 2016 г. от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, и министъра на външните работи на Ислямска република Иран, Джавад Зариф, в което бе постигнато споразумение за провеждане на диалог за правата на човека и организиране на посещения за обмен между ЕС и Иран по въпроси, свързани с правата на човека,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека и докладите на Върховния комисариат и на генералния секретар на ООН за положението с правата на човека в Ислямска република Иран от 23 март 2018 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Иран е страна,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в иранските затвори се намират известен брой лица с двойно гражданство на ЕС и Иран, включително г-н Ахмадреза Джалали, изследовател с шведско и иранско гражданство, който бе обвинен в шпионаж и осъден на смърт след несправедлив съдебен процес, без достъп до адвокат, нито до необходимите медицински грижи, при непосредствена заплаха от изпълнение на екзекуцията и в лошо здравословно състояние;

Б.  като има предвид, че г-н Камран Гадери, австрийски и ирански гражданин, е бил в командировка в Иран, когато е бил арестуван и осъден на 10 години лишаване от свобода, след като прокуратурата е получила от него изтръгнати със сила признания; като има предвид, че също понастоящем задържана в Иран е г-жа Назанин Загари-Ратклиф, британска и иранска гражданка, която е работила за благотворителна организация и е диагностицирана с тежка депресия; като има предвид, че г-н Абас Едалат, академичен изследовател с британско и иранско гражданство, е бил задържан през април 2018 г. и обвиненията срещу него все още не са съобщени;

В.  като има предвид, че продължаващата практика на задържане на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран бива последвана от модел на продължителен престой в изолация и разпити, липса на надлежен процес, отказ на достъп до консулска закрила или посещения от ООН или хуманитарни организации, тайни съдебни процеси, при които на задържаните лица се предоставя ограничен достъп до адвокат, дългосрочни затворнически присъди въз основа на неясни или неопределени обвинения във връзка с „националната сигурност“ и в „шпионаж“, както и ползващи се от държавна подкрепа кампании за оклеветяване на задържаните лица;

Г.  като има предвид, че Иран, като страна по Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), следва да зачита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, както и свободата на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания, в съответствие със своите задължения;

Д.  като има предвид, че Иран продължава да лишава от свобода и напоследък увеличи броя на арестите на активисти на гражданското общество, защитници на правата на човека, активисти в областта на околната среда и политически активисти; като има предвид, че защитници на правата на човека, журналисти и политически активисти биват активно преследвани заради мирните им действия;

Е.  като има предвид, че задържаните в Иран граждани не винаги получават достъп до адвокат и справедлив съдебен процес; като има предвид, че на практика Иран третира лицата с двойно гражданство единствено като иранци, което ограничава достъпа на чуждестранните посолства до техните задържани в страната граждани, както и достъпа на задържаните до консулска закрила;

Ж.  като има предвид, че мнозина политически затворници и лица, обвинени в престъпления срещу националната сигурност, страдат от липса на адекватен достъп до медицински грижи по време на задържането, със сериозни последствия;

1.  осъжда продължаващата практика на лишаване от свобода от страна на иранските органи след несправедлив процес на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран; призовава за незабавното им и безусловно освобождаване, или за това делата им да бъдат наново разгледани в съответствие с международните стандарти, както и за това длъжностните лица, отговорни за нарушаването на техните права, да бъдат подведени под отговорност;

2.  изразява дълбока загриженост относно арестите на лицата с двойно гражданство на ЕС и Иран без prima facie доказателства за извършването на престъпление, още при влизането им в Иран; подчертава, че тези арести възпрепятстват възможностите за междуличностни контакти;

3.  изразява огорчението си във връзка с факта, че граждани с двойно гражданство на ЕС и Иран биват задържани в затвори на Иран в лоши условия и че те често биват принуждавани да правят признания след изтезания и нечовешко отношение;

4.  призовава иранските органи на властта да гарантират на г-н Джалали пълен достъп до адвоката му, както и до всякакво медицинско лечение, в случай че той поиска това; настоятелно призовава иранските органи да отменят смъртната му присъда и незабавно да го освободят, както беше поискано от страна на международната общност;

5.  призовава иранските органи да гарантират повторен съдебен процес за Камран Гадери, за да се гарантира, че е зачетено правото му на справедлив съдебен процес, незабавно да освободят Назанин Загари-Ратклиф, която вече отговаря на условията за предсрочно освобождаване, и спешно да оповестят обвиненията срещу Абас Едалат;

6.  призовава иранските органи да зачитат основните права на обвиняемите да имат достъп до адвокат по техен избор, както и правото на справедлив съдебен процес, предвид международните задължения на Иран, както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека;

7.  осъжда, на базата на надеждна информация, изтезанията и другите форми на жестоко третиране, по-специално по време на разпити, и призовава иранските органи да зачитат човешкото достойнство на затворниците; изразява съжаление относно жестоките и нечовешки условия на задържане и призовава Иран да гарантира, че всички затворници получават подходящи медицински грижи;

8.  призовава съдебната система да гарантира принципите на справедлив и надлежен съдебен процес и да осигурят на заподозрените достъп до правни съвети, консулски посещения и посещения на представители на ООН и на хуманитарните организации, както и пълен достъп до медицинско лечение и здравни услуги в съответствие с международните задължения на Иран; призовава Иран да предприеме необходимите стъпки за преразглеждане на законодателството с цел да се гарантира провеждането на справедливи съдебни процеси и достъпът до адвокат на етапа на разследването, както и да бъде сложен край на принудителните признания, направени в резултат на изтезания;

9.  призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да създадат вътрешна работна група в подкрепа на гражданите на ЕС, които са заплашени от смъртно наказание или явно несправедливи съдебни процеси в трети държави, с цел да засилят подкрепата, предлагана от техните национални консулски или дипломатически служби;

10.  призовава иранските органи да си сътрудничат с посолствата на държавите членки на ЕС в Техеран за съставянето на списък на лицата с двойно гражданство на ЕС и Иран, които понастоящем са задържани в ирански затвори и да може всеки отделен случай да бъде проследяван отблизо, като се има предвид, че сигурността на гражданите и защитата на основните им права са от най-голямо значение за ЕС;

11.  призовава за освобождаване на всички лишени от свобода защитници на правата на човека в Иран и за прекратяване на всички актове на сплашване спрямо тях;

12.  приветства значителното повишаване на критериите за наказуемите със смърт престъпления, свързаните с наркотици, като първа стъпка към изпълнение на мораториума върху прилагането на смъртното наказание в Иран;

13.  призовава Иран да задълбочи ангажимента си по отношение на международните механизми в областта на правата на човека, като си сътрудничи със специалните докладчици и специалните механизми, включително чрез одобряването на исканията за достъп до страната за упълномощени лица; настоятелно призовава иранските органи да гарантират по-специално, че бъдещият специален докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Иран ще получи разрешение за влизане в страната;

14.  подкрепя дискусиите по правата на човека в рамките на диалога на високо равнище между ЕС и Иран, започнали след сключването на Съвместния всеобхватен план за действие; подчертава, че ЕС следва да остане твърдо решен да продължи да повдига тревожните въпроси във връзка с правата на човека в Иран, както двустранно, така и в рамките на многостранните форуми;

15.  отново изтъква ангажимента на Иран в диалога по правата на човека и приветства готовността на иранските органи за продължаването на този диалог;

16.  призовава ЗП/ВП да постави въпроса за условията в затворите и нарушенията на правата на човека пред органите на властта, и по-конкретно случаите на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран, лишени от свобода в Иран, за да се сложи край на жестокото и нечовешко отношение в иранските затвори; призовава ЗП/ВП и държавите членки системно да изразяват безпокойството си по въпроси на правата на човека пред иранските органи, включително положението на политическите затворници и защитниците на правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на сдружаване;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Иран.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0402.
(2) ОВ C 408, 30.11.2017 г., стр. 39.
(3) OВ C 153E, 31.5.2013 г., стр. 157.
(4) ОВ C 199E, 7.7.2012 г., стр. 163.
(5) OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 14.

Последно осъвременяване: 16 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност