Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0254/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0231

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 43k
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. toukokuuta 2018 vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanteesta Iranissa (2018/2717(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen(1), 3. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n Iranin-strategiasta(2), 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Iranin viimeaikaisista ihmisoikeusrikkomuksista(3) ja 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Iranin-strategiasta(4),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa EU:n vuosittaisista ihmisoikeusraporteista,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, sananvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n uuden strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on ottaa ihmisoikeuksien suojelu ja tarkkailu unionin kaiken toiminnan keskiöön,

–  ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/568(5), jolla jatkettiin Iranissa tapahtuneisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä rajoittavia toimenpiteitä yhdellä vuodella 13. huhtikuuta 2019 saakka,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Iranin islamilaisen tasavallan ulkoministerin Javad Zarifin Teheranissa 16. huhtikuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman, jossa sovittiin ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun aloittamisesta ja vastavuoroisten vierailujen järjestämisestä EU:n ja Iranin välillä ihmisoikeuskysymyksissä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen sekä 23. maaliskuuta 2018 annetut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja YK:n pääsihteerin raportit Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Iran on,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Iranin vankiloissa on useita EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisia, muun muassa ruotsalais-iranilainen tutkija Ahmadreza Djalali, jota syytettiin vakoilusta ja joka tuomittiin kuolemaan puolueellisen oikeudenkäynnin jälkeen; toteaa, että Djalalilla ei ole oikeutta avustajaan tai saada tarvittavaa sairaanhoitoa, häntä uhkaa välitön teloittaminen ja hänen terveydentilansa on huono;

B.  ottaa huomioon, että Itävallan ja Iranin kansalainen Kamran Ghaderi oli liikematkalla Iranissa, kun hänet pidätettiin ja tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen syyttäjän käytettyä pakotettua tunnustusta; ottaa huomioon, että Iranissa on tällä hetkellä pidätettynä myös erään hyväntekeväisyysjärjestön palveluksessa työskennellyt brittiläis-iranilainen Nazanin Zaghari-Ratcliffe, jolla on diagnosoitu vaikea masennus; ottaa huomioon, että brittiläis-iranilainen tutkija Abbas Edalat pidätettiin huhtikuussa 2018 ja häntä vastaan nostettuja syytteitä ei vielä ole annettu tiedoksi;

C.  ottaa huomioon, että EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisia pidätetään jatkuvasti, minkä jälkeen heitä tyypillisesti pidetään pitkään eristyksissä ja heitä kuulustellaan säännöllisesti, he eivät saa asianmukaista oikeudenkäyntiä, heiltä evätään konsulipalvelut sekä YK:n tai humanitaaristen järjestöjen vierailut, heitä vastaan käydään salassa oikeudenkäyntejä, joissa pidätetyn oikeutta oikeusavustajaan on rajoitettu, heille määrätään epämääräisiin tai määrittelemättömiin ”kansalliseen turvallisuuteen” ja ”vakoiluun” liittyviin syytteisiin perustuvia pitkiä vankeusrangaistuksia ja vangittuja vastaan käydään valtion tukemia mustamaalauskampanjoita;

D.  ottaa huomioon, että Iranin pitäisi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolena kunnioittaa velvoitteidensa mukaisesti ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta sekä sananvapautta, yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta;

E.  ottaa huomioon, että Iran jatkaa kansalaisyhteiskunnan aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien, ympäristöaktivistien ja poliittisten aktivistien vangitsemista ja aktivistien pidätykset ovat viime aikoina vain lisääntyneet; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja poliittisia aktivisteja vastaan nostetaan aktiivisesti syytteitä heidän rauhanomaisen toimintansa johdosta;

F.  ottaa huomioon, että Iranissa pidätetyille kaksoiskansalaisille ei aina ole annettu oikeutta avustajaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että käytännössä Iran kohtelee kaksoiskansalaisia ainoastaan iranilaisina, mikä rajoittaa ulkomaisten suurlähetystöjen mahdollisuuksia päästä tapaamaan maassa pidätettyinä olevia ulkomaiden kansalaisia sekä pidätettyjen mahdollisuutta konsuliviranomaisten antamaan suojeluun;

G.  ottaa huomioon, että useat poliittiset vangit ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä rikoksista syytetyt henkilöt eivät ole saaneet riittävää sairaanhoitoa tutkintavankeuden aikana, millä on ollut vakavia seurauksia;

1.  tuomitsee Iranin viranomaisten jatkuvan käytännön vangita EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisia puolueellisen oikeudenkäynnin jälkeen; vaatii vapauttamaan vangitut kaksoiskansalaiset välittömästi ja ehdoitta tai järjestämään kansainvälisten normien mukaisen uuden oikeudenkäynnin ja vaatii myös, että heidän oikeuksiensa loukkaamisesta vastuussa olevat viranomaiset asetetaan vastuuseen;

2.  ilmaisee vakavan huolensa EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten pidätyksistä ilman alustavaa näyttöä rikoksesta heti heidän saavuttuaan Iraniin; painottaa, että pidätykset haittaavat mahdollisuuksia ihmisten välisiin yhteyksiin;

3.  pitää valitettavana, että EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisia pidetään Iranin vankiloissa kehnoissa oloissa ja että heidät pakotetaan usein tunnustamaan kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua käyttäen;

4.  kehottaa Iranin viranomaisia takaamaan Ahmadreza Djalalille täyden oikeuden tavata asianajajaansa ja saada sairaanhoitoa, jos hän sitä pyytää; vaatii Iranin viranomaisia kumoamaan hänen kuolemanrangaistuksensa ja vapauttamaan hänet välittömästi, kuten kansainvälinen yhteisö on pyytänyt;

5.  kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan, että Kamran Ghaderi saa uuden oikeudenkäynnin, jotta voidaan taata, että hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kunnioitetaan, vapauttamaan välittömästi Nazanin Zaghari-Ratcliffen, jolla on jo oikeus ennenaikaiseen vapauttamiseen, sekä antamaan kiireellisesti tiedoksi Abbas Edalatia vastaan nostetut syytteet;

6.  kehottaa Iranin viranomaisia kunnioittamaan perustavanlaatuista syytettyjen oikeutta valitsemaansa avustajaan ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ottaen huomioon Iranin kansainväliset velvoitteet, joista määrätään ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa;

7.  tuomitsee uskottavien tietojen perusteella kidutuksen ja muun julman kohtelun erityisesti kuulustelujen aikana ja kehottaa Iranin viranomaisia kunnioittamaan vankien ihmisarvoa; pitää raakoja ja epäinhimillisiä vankilaoloja valitettavina ja vaatii Irania varmistamaan, että kaikki vangit saavat asianmukaista sairaanhoitoa;

8.  kehottaa oikeuslaitosta kunnioittamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenmukaista menettelyä koskevia periaatteita, antamaan epäillyille oikeuden käyttää oikeusavustajaa sekä tavata konsuliviranomaisia ja YK:n ja humanitaaristen järjestöjen edustajia ja huolehtimaan sairaanhoidon ja terveydenhuoltopalvelujen esteettömästä saatavuudesta Iranin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti; kehottaa Irania ryhtymään tarvittaviin toimiin lainsäädännön tarkistamiseksi, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja oikeus avustajaan tutkintavaihteessa ja lopettaa kidutuksen tuloksena annetut pakotetut tunnustukset;

9.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota perustamaan sisäisen työryhmän tukemaan EU:n kansalaisia, joita uhkaa kuolemanrangaistus tai ilmeisen puolueellinen oikeudenkäynti kolmansissa maissa, jotta voidaan tehostaa kansallisten konsuli- tai diplomaattipalvelujen tarjoamaa tukea;

10.  kehottaa Iranin viranomaisia tekemään yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden Teheranin-suurlähetystöjen kanssa luettelon laatimiseksi Iranin vankiloissa tällä hetkellä vangittuina olevista EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisista ja seuraamaan tiiviisti kutakin yksittäistapausta, sillä kansalaisten turvallisuus ja heidän perusoikeuksiensa suojelu ovat EU:lle ensiarvoisen tärkeitä;

11.  kehottaa vapauttamaan kaikki Iranissa vangittuina olevat ihmisoikeuksien puolustajat sekä lopettamaan kaikki heihin kohdistuvat pelottelutoimet;

12.  pitää huumausainerikoksista, joista voidaan määrätä kuolemanrangaistus, annettavien tuomioiden edellytysten merkittävää tiukentamista myönteisenä ensiaskeleena kohti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämistä Iranissa;

13.  kehottaa Irania syventämään yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusmekanismien kanssa toimimalla yhdessä erityisraportoijien ja erityismekanismien kanssa ja muun muassa hyväksymällä toimeksiantojen haltijoiden pyynnöt päästä maahan; vaatii Iranin viranomaisia varmistamaan erityisesti, että Iranin ihmisoikeustilannetta tarkastelevalle tulevalle YK:n erityisraportoijalle myönnetään oikeus päästä maahan;

14.  antaa tukensa EU:n ja Iranin välisen korkean tason vuoropuhelun yhteydessä käytäville ihmisoikeuskeskusteluille, jotka käynnistettiin yhteisen kattavan toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen; korostaa, että EU:n olisi edelleen otettava ihmisoikeuksia koskevat huolenaiheensa päättäväisesti esille Iranin kanssa sekä kahdenvälisesti että monenvälisillä foorumeilla;

15.  tuo jälleen esiin, että Iran on sitoutunut ihmisoikeuksia koskevaan vuoropuheluun, ja pitää myönteisenä Iranin viranomaisten valmiutta vuoropuhelun jatkamiseen;

16.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan viranomaisten kanssa esille vankilaolot ja ihmisoikeusloukkaukset ja erityisesti Iranissa vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tapaukset, jotta voidaan lopettaa julma ja epäinhimillinen kohtelu Iranin vankiloissa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita ottamaan ihmisoikeuskysymykset, myös poliittisten vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen sekä sanan- ja yhdistymisvapauden, järjestelmällisesti esille Iranin viranomaisten kanssa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Iranin hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0402.
(2) EUVL C 408, 30.11.2017, s. 39.
(3) EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 157
(4) EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 163.
(5) EUVL L 95, 13.4.2018, s. 14.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö