Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2717(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0254/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0231

Usvojeni tekstovi
PDF 127kWORD 52k
Četvrtak, 31. svibnja 2018. - Strasbourg
Stanje zatvorenika s dvojnim državljanstvom (neke od zemalja EU-a i Irana) u Iranu
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 31. svibnja 2018. o položaju osoba koje su zatvorene u Iranu i imaju dvojno državljanstvo Irana i države članice EU-a (2018/2717(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iranu, posebno one od 25. listopada 2016. o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma(1), od 3. travnja 2014. o strategiji EU-a prema Iranu(2), od 17. studenoga 2011. o nedavnim slučajevima kršenja ljudskih prava u Iranu(3) i od 10. ožujka 2011. o pristupu EU-a Iranu(4),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o godišnjim izvješćima EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju, slobodi izražavanja i o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir novi Strateški okvir i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju, kojima je cilj da zaštita i praćenje stanja ljudskih prava budu u središtu svih politika EU-a,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/568 od 12. travnja 2018.(5) kojom se restriktivne mjere povezane s ozbiljnim povredama ljudskih prava u Iranu produljuju za godinu dana, do 13. travnja 2019.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu iz Teherana od 16. travnja 2016. Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i Javada Zarifa, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Irana, u kojoj je postignut dogovor oko početka dijaloga u području ljudskih prava i organizacije posjeta u okviru razmjene između EU-a i Irana u vezi s pitanjima ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i izvješća Ureda visokog povjerenika i glavnog tajnika UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu od 23. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je stranka i Iran,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se u iranskim zatvorima nalazi nekoliko dvojnih državljana Irana i jedne od država članica EU-a, među kojima je i Ahmadreza Djalali, švedsko-iranski istraživač optužen za špijunažu i osuđen na smrt nakon nepoštenog suđenja, bez pristupa odvjetniku ili potrebnoj zdravstvenoj skrbi, i kojemu izravno prijeti smaknuće i lošeg je zdravlja;

B.  budući da je austrijsko-iranski državljanin Kamran Ghaderi tijekom poslovnog putovanja u Iranu uhićen i osuđen na 10 godina zatvora nakon što je tijekom kaznenog postupka njegovo priznanje iznuđeno pod prisilom; budući da je u Iranu trenutačno pritvorena i britansko-iranska državljanka Nazanin Zaghari-Ratcliffe, zaposlenica humanitarne organizacije kojoj je dijagnosticiran teški oblik depresije; budući da je u travnju 2018. uhićen britansko-iranski akademik Abbas Edalat te da optužnica protiv njega još nije objavljena;

C.  budući da se provodi sustavna praksa uhićenja osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a, nakon čega slijede produljeni boravak u samici i ispitivanje, uz nepostojanje pravičnog postupka, uskraćivanje konzularnog pristupa ili posjeta UN-a ili humanitarnih organizacija, tajna suđenja u kojima je pritvoreniku ograničen pristup odvjetniku, duge zatvorske kazne izrečene na temelju nejasnih ili neodređenih optužnica u kojima se spominju „nacionalna sigurnost” i „špijunaža” te državne kampanje ocrnjivanja zatvorenih pojedinaca;

D.  budući da Iran, država stranka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, u skladu sa svojim obvezama treba poštovati slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, kao i slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja;

E.  budući da Iran i dalje, i to u posljednje vrijeme sve češće, uhićuje aktiviste civilnog društva, borce za ljudska prava, aktiviste za zaštitu okoliša i političke aktiviste; budući da se borci za ljudska prava, novinari i politički aktivisti aktivno kazneno gone zbog svojeg mirnog djelovanja;

F.  budući da dvojni državljani zatvoreni u Iranu nemaju uvijek pristup odvjetniku kao ni pošteno suđenje; budući da Iran dvojne državljane u praksi tretira kao isključivo Irance, što stranim veleposlanstvima ograničava pristup njihovim državljanima zatvorenima u toj zemlji, kao i pristup zatvorenika konzularnoj zaštiti;

G.  budući da nekolicini političkih zatvorenika i pojedinaca optuženih za zločine protiv nacionalne sigurnosti nije pružen odgovarajući pristup zdravstvenoj skrbi tijekom razdoblja pritvora, uz ozbiljne posljedice;

1.  osuđuje kontinuiranu praksu iranskih vlasti koje nakon nepoštenih suđenja izriču zatvorske kazne osobama s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a; poziva na njihovo trenutačno i bezuvjetno oslobađanje ili na ponovno suđenje u skladu s međunarodnim standardima, kao i privođenje pravdi dužnosnika odgovornih za kršenje njihovih prava;

2.  izražava duboku zabrinutost zbog uhićenja osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a nakon njihova ulaska u Iran bez jasnih dokaza za počinjeno kazneno djelo; ističe da se tim uhićenjima sprečava mogućnost međuljudskog kontakta;

3.  ne odobrava činjenicu da su osobe s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a pritvorene u iranskim zatvorima u lošim uvjetima te da ih se nerijetko prisiljava na priznanje nakon mučenja i nečovječnog postupanja;

4.  poziva iranske vlasti da g. Djalaliju zajamče neometan pristup odvjetniku te bilo kakvom liječenju koje zatraži; potiče iranske vlasti da ponište njegovu smrtnu kaznu te da ga smjesta oslobode, u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice;

5.  poziva iranske vlasti da osiguraju ponovno suđenje Kamranu Ghaderiju kako bi se poštovalo njegovo pravo na pošteno suđenje, da smjesta oslobode Nazanin Zaghari-Ratcliffe, koja već ispunjava uvjete za prijevremeno puštanje na slobodu, te da hitno iznesu detalje optužnice protiv Abbasa Edalata;

6.  poziva iranske vlasti da poštuju temeljno pravo optuženika na odvjetnika po izboru kao i pravo na pošteno suđenje, imajući u vidu međunarodne obveze Irana utvrđene u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

7.  osuđuje, nakon vjerodostojnih izvješća, mučenje i druge oblike okrutnog postupanja do kojih je osobito dolazilo tijekom ispitivanja, te poziva iranske vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo zatvorenika; izražava žaljenje zbog okrutnih i nehumanih uvjeta pritvora te poziva Iran da se pobrine da svi zatvorenici primaju adekvatnu liječničku skrb;

8.  poziva pravosudni sustav da poštuje načela poštenog suđenja i pravičnog postupka te da osumnjičenicima omogući pravno zastupanje, konzularne posjete i posjete UN-a i humanitarnih organizacija, kao i neometani pristup medicinskoj skrbi i zdravstvenim uslugama u skladu s međunarodnim obvezama Irana; poziva Iran da poduzme potrebne korake u cilju revizije zakona kako bi se osigurala poštena suđenja i pristup odvjetniku tijekom istražne faze te kako bi se stalo na kraj prisilnim priznanjima iznuđenima mučenjem;

9.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da osnuju internu radnu skupinu za potporu osobama iz država članica EU-a kojima prijeti smrtna kazna ili očigledno nepošteno suđenje u trećim zemljama kako bi se povećala razina potpore koju im pružaju nacionalne konzularne ili diplomatske službe;

10.  poziva iranske vlasti da surađuju s veleposlanstvima država članica EU-a u Teheranu kako bi se izradio popis osoba s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a trenutačno pritvorenih u iranskim zatvorima te da pomno prate svaki pojedinačni slučaj, s obzirom na to da su sigurnost građana i zaštita njihovih temeljnih prava od najveće važnosti za EU;

11.  poziva na to da se svi borci za ljudska prava zatvoreni u Iranu puste na slobodu i da se prestane s njihovim zastrašivanjem;

12.  pozdravlja činjenicu da su znatno podignuti kriteriji za osuđujuće presude za kaznena djela povezana s drogom i kažnjiva smrću kao prvi korak prema uvođenju moratorija na smrtnu kaznu u Iranu;

13.  poziva Iran da više sudjeluje u međunarodnim mehanizmima za ljudska prava tako da surađuje s posebnim izvjestiteljima i posebnim mehanizmima, među ostalim odobravanjem zahtjeva za pristup zemlji nositeljima mandata; poziva iranske vlasti da se posebno pobrinu da budućem posebnom izvjestitelju UN-a o stanju ljudskih prava u Iranu bude dopušten ulazak u zemlju;

14.  izražava potporu raspravama o ljudskim pravima koje se održavaju u kontekstu dijaloga na visokoj razini između EU-a i Irana započetog nakon zaključenja zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana; ističe da bi EU trebao ostati odlučan u tome da nastavi ukazivati na pitanja u vezi s ljudskim pravima u Iranu i na bilateralnim i na multilateralnim forumima;

15.  ponovno ističe sudjelovanje Irana u dijalogu o ljudskim pravima i pozdravlja otvorenost iranskih vlasti u okviru tog dijaloga;

16.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da vlastima postavi pitanje o zatvorskim uvjetima i kršenju ljudskih prava, osobito u vezi s osobama s dvojnim državljanstvom Irana i jedne od država članica EU-a zatvorenima u Iranu, kako bi se stalo na kraj okrutnom i nečovječnom postupanju u iranskim zatvorima; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da sustavno ukazuje na pitanja ljudskih prava u kontaktu s iranskim vlastima, uključujući stanje političkih zatvorenika i boraca za ljudska prava te slobodu izražavanja i udruživanja;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i vladi i parlamentu Irana.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0402.
(2) SL C 408, 30.11.2017., str. 39.
(3) SL C 153 E, 31.5.2013., str. 157.
(4) SL C 199 E, 7.7.2012., str. 163.
(5) SL L 95, 13.4.2018., str. 14.

Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti