Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2717(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0254/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0231

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 51k
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/ Iran, zaprtih v Iranu
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. maja 2018 o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (2018/2717(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu, zlasti tistih z dne 25. oktobra 2016 o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu(1), z dne 3. aprila 2014 o strategiji EU do Irana(2), z dne 17. novembra 2011 o Iranu – nedavni primeri kršitev človekovih pravic(3) in z dne 10. marca 2011 o pristopu EU v odnosih z Iranom(4),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o letnih poročilih EU o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju, svobodi izražanja in zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju novega strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, katerega namen je postaviti varstvo človekovih pravic in nadzor nad njimi v središče vseh politik EU,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/568 z dne 12. aprila 2018(5), da bo razširili omejevalne ukrepe, povezane z resnimi kršitvami človekovih pravic v Iranu, za eno leto, do 13. aprila 2019,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in zunanjega ministra Islamske republike Iran Džavada Zarifa dne 16. aprila 2016 v Teheranu, v kateri sta se dogovorila o dialogu o človekovih pravicah in organizaciji obiskov za izmenjavo izkušenj med EU in Iranom o vprašanjih, povezanih s človekovimi pravicami,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice in poročil urada visokega komisarja in generalnega sekretarja OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iranu z dne 23. marca 2018,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah iz leta 1966, katerega država pogodbenica je tudi Iran,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je v iranskih zaporih zaprtih več oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, med njimi tudi Ahmadreza Djalali, švedsko-iranski raziskovalec, ki je bil obtožen vohunjenja in obsojen na smrt po nepoštenem sojenju, in nima dostopa do odvetnika in potrebne zdravstvene oskrbe, obenem pa je v slabem zdravstvenem stanju in mu grozi usmrtitev;

B.  ker je bil Kamran Ghaderi, avstrijsko-iranski državljan na poslovni poti v Iranu, aretiran in obsojen na desetletno zaporno kazen, tožilstvo pa je od njega izsililo priznanje; ker je trenutno zaprta tudi Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britansko-iranska državljanka, ki je delala za dobrodelno organizacijo in so ji diagnosticirali napreden stadij depresije; ker je bil Abbas Edalat, britansko-iranski akademik, aretiran aprila 2018, njegova obtožnica pa še ni objavljena;

C.  ker stalni praksi aretacij oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran sledijo daljše priprtje v samici in zaslišanja, neustrezno pravno postopanje, zavrnitev konzularne zaščite ali obiskov predstavnikov OZN ali humanitarnih organizacij, tajna sojenja, kjer ima obtoženi le omejen dostop do odvetnika, dolge zaporne kazni na podlagi nejasnih ali nedoločenih obtožb na temo nacionalne varnosti in vohunjenja ter vladno financirane kampanje blatenja zaprtih posameznikov;

D.  ker bi moral Iran v skladu s svojimi obveznostmi kot država pogodbenica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah spoštovati svobodo misli, vesti in veroizpovedi ter svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja;

E.  ker Iran še naprej zapira ljudi in je nedavno povečal število aretacij civilnodružbenih aktivistov, zagovornikov človekovih pravic ter okoljskih in političnih aktivistov; ker se zagovornike človekovih pravic, novinarje in politične aktiviste aktivno preganja zaradi njihovih miroljubnih prizadevanj;

F.  ker osebe z dvojnim državljanstvom, zaprte v Iranu, nimajo vedno dostopa do odvetnika in poštenega sojenja; ker Iran v praksi obravnava osebe z dvojnim državljanstvom izključno kot Irance, kar omejuje dostop tujih veleposlaništev do njihovih državljanov, zaprtih v Iranu, zapornikom pa omejuje dostop do konzularne zaščite;

G.  ker več političnih zapornikov in posameznikov, obtožnih kršitve nacionalne varnosti, v zaporu nima ustreznega dostopa do zdravstvene nege, kar ima zanje resne posledice;

1.  obsoja stalno prakso, da iranske oblasti na nepoštenih sojenih izrekajo zaporne kazni osebam z dvojnim državljanstvom EU/Iran; poziva, naj jih nemudoma in brezpogojno izpustijo, ali pa naj jim ponovno sodijo v skladu z mednarodnimi standardi, osebe, odgovorne za kršitve njihovih pravic, pa naj odgovarjajo za svoja dejanja;

2.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi aretacij oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran ob njihovem vstopu v Iran, čeprav ne obstajajo verjetni dokazi za to, da so zagrešili kaznivo dejanje; poudarja, da te aretacije ovirajo možnosti medčloveških odnosov;

3.  obžaluje, da so osebe z dvojnim državljanstvom EU/Iran pridržane v iranskih zaporih v slabih razmerah in da so pogosto prisiljene podpisati priznanja po mučenju in nečloveškem ravnanju;

4.  poziva iranske oblasti, naj Ahmadrezi Djalaliju omogočijo neoviran dostop do odvetnika in zdravljenje, če bo to zahteval; poziva jih, naj prekličejo njegovo smrtno obsodbo in ga nemudoma izpustijo, kot zahteva mednarodna skupnost;

5.  poziva iranske oblasti, naj zagotovijo ponovno sojenje Kamranu Ghaderiju, da bi mu zagotovili spoštovanje pravice do poštenega sojenja, naj nemudoma izpustijo Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ki je že upravičena do predčasne izpustitve, in naj čim prej objavijo, česa je obtožen Abbas Edalat;

6.  poziva iranske oblasti, naj spoštujejo temeljno pravico obtožencev do dostopa do odvetnika po lastni izbiri in pravico do poštenega sojenja, kot izhaja iz mednarodnih obveznosti Irana, ki so navedene v Splošni deklaraciji človekovih pravic;

7.  na podlagi verodostojnih poročil obsoja primere mučenja in drugega krutega ravnanja, zlasti med zaslišanji, in poziva iranske oblasti, naj spoštujejo človekovo dostojanstvo zapornikov; obžaluje krute in nečloveške razmere za pridržanje in poziva Iran, naj vsem zapornikom zagotovi ustrezno zdravstveno oskrbo;

8.  poziva sodstvo, naj spoštuje načela poštenega sojenja in dolžnega postopanja in naj osumljencem omogoči dostop do pravnega svetovanja, konzularnih obiskov ter obiskov OZN in humanitarnih organizacij, pa tudi poln dostop do zdravljenja in zdravstvenih storitev v skladu z mednarodnimi obveznostmi Irana; poziva Iran, naj sprejme potrebne ukrepe za revizijo zakonodaje, da bi zagotovil pošteno sojenje in dostop do odvetnika v preiskovalni fazi ter končal prakso prisilnih priznanj, podpisanih zaradi mučenja;

9.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj vzpostavita mednarodno delovno skupino v podporo državljanom EU, ki jim grozi smrtna kazen ali očitno nepošteno sojenje v tretjih državah, da bi okrepili podporo, ki jim jo zagotavljajo nacionalne konzularne in diplomatske službe;

10.  poziva iranske oblasti, naj sodelujejo z veleposlaništvi držav članic EU v Teheranu, da bi pripravile seznam oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, ki so trenutno pridržane v iranskih zaporih, ter naj pozorno spremljajo vse primere, glede na to, da sta za EU najpomembnejša varnost državljanov in varstvo njihovih temeljnih pravic;

11.  poziva k izpustitvi vseh zagovornikov človekovih pravic, zaprtih v Iranu, in k ustavitvi vseh dejanj ustrahovanja, uperjenih proti njim;

12.  pozdravlja bistveno zvišanje praga za obsodbo v primerih kaznivih dejanj, povezanih z drogami, ki se kaznujejo s smrtjo, kar je prvi korak k uvedbi moratorija za smrtno kazen v Iranu;

13.  poziva Iran, naj intenzivneje sodeluje z mednarodnimi mehanizmi na področju človekovih pravic, tako da sodeluje s posebnimi poročevalci in mehanizmi, in sicer tudi tako, da odobri prošnje za vstop v državo, ki jo vložijo nosilci teh mandatov; poziva iranske oblasti, naj zlasti zagotovijo, da bo lahko bodoči posebni poročevalec OZN za stanje glede človekovih pravic v Iranu vstopil v državo;

14.  podpira razprave na področju človekovih pravic, ki potekajo v okviru dialoga med EU in Iranom na visoki ravni, ki se je začel po sklenitvi skupnega celovitega načrta ukrepanja; poudarja, da bi morala EU ostati odločena in še naprej izražati pomisleke v zvezi s človekovimi pravicami v Iranu, tako dvostransko kot v večstranskih forumih;

15.  ponovno opozarja na sodelovanje Irana v dialogu o človekovih pravicah in pozdravlja odprtost iranskih oblasti glede udejstvovanja v tem dialogu;

16.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj oblasti opozori na vprašanje razmer v zaporih in kršitev človekovih pravic ter zlasti na primere oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, ki so zaprte v Iranu, da bi končali kruto in nečloveško ravnanje v iranskih zaporih; poziva podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj iranske oblasti sistematično opozarjajo na pomisleke v zvezi s človekovimi pravicami, vključno s položajem političnih zapornikov in zagovornikov človekovih pravic ter svobodo izražanja in združevanja;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov ter vladi in parlamentu Irana.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0402.
(2) UL C 408, 30.11.2017, str. 39.
(3) UL C 153 E, 31.5.2013, str. 157.
(4) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 163.
(5) UL L 95, 13.4.2018, str. 14.

Zadnja posodobitev: 16. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov