Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0259/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0232

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 51k
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg
Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (2018/2712(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(1), af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen(2) og af 8. oktober 2015 sagen Ali Mohammed al-Nimr(3),

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til den saudiarabiske blogger Raif Badawi i 2015,

–  der henviser til erklæringen af 29. maj 2018 fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder om de seneste anholdelser i Saudi-Arabien, herunder den vilkårlige tilbageholdelse og forsvinden uden en retfærdig rettergang af Nawaf Talal Rasheed, som er en fyrste fra al-Rashid-dynastiet og søn af den afdøde digter Nawaf Talal bin Abdul Aziz al-Rashid,

–  der henviser til erklæringen af 18. maj 2018 fra formanden for Saudi-Arabiens statslige sikkerhedstjeneste om anholdelsen af syv mistænkte,

–  der henviser til det nye udkast til lovgivning, der forbyder chikane, og som blev godkendt af det saudiske Shura-råd den 28. maj 2018,

–  der henviser til virkningerne for menneskerettighederne, både på nationalt og regionalt plan, af de sanktioner, som Saudi-Arabien og andre lande har indført over for Qatar, og til rapporten om virkningerne af Golfkrisen på menneskerettighederne, der blev offentliggjort af Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) i december 2017,

–  der henviser til Saudi-Arabiens medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd og af FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) og landets fremtidige medlemskab af Eksekutivrådet for CSW, der begynder i januar 2019,

–  der henviser til talen af kommissær Christos Stylianides på vegne af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) i forbindelse med Europa-Parlamentets drøftelse den 4. juli 2017 af valget af Saudi-Arabien som medlem af CSW,

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger af 9. marts 2018 fra Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder om de kombinerede tredje og fjerde periodiske rapporter om Saudi-Arabien(4),

–  der henviser til den fælles udtalelse om Saudi-Arabien på vegne af ALQST, Gulf Centre for Human Rights (GCHR) og Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) fra den 69. samling i FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder af 7. marts 2018,

–  der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder siden den 15. maj 2018 har arresteret syv kvinder – Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – og fire mænd – Ibrahim Fahad al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah og Abdulaziz al-Meshaal – for deres aktivisme for kvinders rettigheder; der henviser til, at de anholdte menneskerettighedsforkæmpere siden er blevet anklaget for at støtte udenlandske kredses aktiviteter, hverve personer, der bestrider følsomme regeringsposter, og give udenlandske kredse penge med henblik på at destabilisere kongeriget; der henviser til, at disse aktivister er kendt for deres bekæmpelse af forbuddet mod, at kvinder må køre bil, og er fortalere for afskaffelsen af det mandlige formynderskab; der henviser til, at de blev arresteret forud for den forventede ophævelse af forbuddet mod, at kvinder må køre bil, den 24. juni 2018;

B.  der henviser til, at Madiha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana og Hessah al-Sheikh angiveligt blev løsladt den 24. maj 2018;

C.  der henviser til, at sagen om Loujain al-Hathloul er særlig foruroligende, da hun blev overført fra Abu Dhabi til Saudi-Arabien mod sin vilje i marts 2018 efter at have deltaget i en regelmæssig gennemgang om Saudi-Arabien i FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder; der henviser til, at hun indtil sin nylige anholdelse var pålagt rejseforbud og i øjeblikket angiveligt holdes i isolation ligesom andre aktivister;

D.  der henviser til, at kvinder i Saudi-Arabien er underlagt nogle af de strengeste begrænsninger til trods for regeringens nylige reformer, der sigter mod at fremme kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet; der henviser til, at det saudiarabiske politiske og sociale system er og bliver udemokratisk og diskriminerende, gør kvinder til andenrangsborgere, ikke tillader nogen religions- og trosfrihed, groft diskriminerer over for landets store udenlandske arbejdsstyrke og slår hårdt ned på alle kritiske røster;

E.  der henviser til, at sagen stadig efterforskes og ikke er færdigbehandlet, og at det er vanskeligt at få oplysninger om anholdelserne på grund af de begrænsede oplysninger fra de saudiarabiske myndigheder;

F.  der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder den 25. maj 2018 arresterede den fremtrædende menneskerettighedsforkæmper Mohammed al-Bajadi, som er stiftende medlem af den forbudte saudiarabiske sammenslutning for borgerlige og politiske rettigheder, og som har anklaget sikkerhedsstyrkerne for krænkelser;

G.  der henviser til, at regeringsstyrede medieforetagender og sociale medieplatforme få dage efter anholdelserne iværksatte en smædekampagne mod menneskerettighedsforkæmperne, som udpegede dem som "forrædere" og hævdede, at de udgjorde en trussel mod statens sikkerhed; der henviser til, at eksperter mener, at den smædekampagne, der i øjeblikket føres mod menneskerettighedsforkæmperne, er et tegn på, at der påtænkes at udstede potentielt meget hårde straffe;

H.  der henviser til, at det saudiarabiske samfund langsomt men sikkert ændrer sig, og til, at de saudiarabiske myndigheder har vedtaget en række foranstaltninger til at sikre en bedre anerkendelse af kvinder som ligeværdige borgere såsom at give dem stemmeret ved kommunalvalg, at give dem adgang til Shura-rådet og det nationale menneskerettighedsråd, at ophæve forbuddet mod at køre bil og give dem adgang til offentlige sportsbegivenheder;

I.  der henviser til, at reformdagsordenen Vision 2030, der skaber økonomiske og sociale forandringer i landet baseret på styrkelsen af kvinders status, bør være en mulighed for saudiarabiske kvinder til at sikre deres retlige frigørelse, som er absolut afgørende for en fuld udøvelse af deres rettigheder i henhold til CEDAW; der dog henviser til, at den seneste bølge af arrestationer af kvinderettighedsforkæmpere synes at stride mod dette mål og kan afspore reformdagsordenen;

J.  der henviser til, at den saudiske kronprins Mohammad bin Salman Al Saud har tilbudt retorisk støtte til kvinderettighedsreformer, især under hans besøg i Europa og USA, men at disse reformer hidtil har været begrænsede, og det mandlige værgemålssystem, som udgør den største hindring for kvinders rettigheder, stort set forbliver intakt; der endvidere henviser til, at han har stået bag omfattende og voldelige angreb på fremtrædende aktivister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere, som er blevet intensiveret, siden han påbegyndte at konsolidere sin magt over landets sikkerhedsinstitutioner;

K.  der henviser til, at Saudi-Arabien har en række diskriminerende love, navnlig de retlige bestemmelser om personlig status, situationen for kvindelige vandrende arbejdstagere, civilstandsloven, arbejdsloven, den nationale lovgivning om og systemet for mandligt formynderskab, som gør kvinders mulighed for at udøve deres rettigheder i henhold til CEDAW afhængig af tilladelse fra en mandlig værge;

L.  der henviser til, at Saudi-Arabien har et livligt miljø af menneskerettighedsforkæmpere online og det højeste antal Twitter-brugere i Mellemøsten; der henviser til, at Saudi-Arabien står på en liste over internettets fjender, som er udarbejdet af organisationen "Reporters Without Borders" (Journalister uden Grænser), fordi de saudiarabiske medier og internettet er underlagt censur, og personer, der kritiserer regeringen eller religionen, bliver straffet; der henviser til, at ytrings-, presse- og mediefrihed såvel online som offline er en afgørende forudsætning og katalysator for demokratisering og reformer og udgør et væsentligt middel til kontrol med magten; der henviser til, at modtageren af Sakharovprisen i 2015, Raif Badawi, stadig er fængslet, udelukkende fordi han på fredelig vis har givet udtryk for sine synspunkter;

M.  der henviser til, at Saudi-Arabiens score på FN's indeks for menneskelig udvikling for 2015 var 0,847, hvilket rangerer landet som nr. 38 ud af 188 lande og territorier; der henviser til, at Saudi-Arabiens score på FN's indeks for ulighed mellem kønnene var 0,257, hvilket rangerer landet som nr. 50 ud af 159 lande i 2015-indekset; der henviser til, at Saudi-Arabien rangerede som nr. 138 ud af 144 lande i Global Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum fra 2017;

N.  der henviser til, at Saudi-Arabiens generelle forbehold over for CEDAW ifølge Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder er uforeneligt med konventionens hensigt og formål og er ulovlig i henhold til dennes artikel 28; der henviser til, at Saudi-Arabien gav tilsagn om "at opretholde de højeste standarder til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder", da landet søgte og opnåede medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd i 2013;

1.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at sætte en stopper for alle former for chikane, herunder på retsligt niveau, mod Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammed al-Rabiah og Ibrahim al-Modeimigh og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i landet, således at de bliver i stand til at udføre deres arbejde uden uberettigede hindringer og frygt for repressalier;

2.  fordømmer den aktuelle undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere, herunder kvinderettighedsforkæmpere, i Saudi-Arabien, som underminerer troværdigheden af reformprocessen i landet; opfordrer den saudiarabiske regering til omgående og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og deres fredelige arbejde for menneskerettigheder; fordømmer den vedvarende og systematiske diskrimination mod kvinder og piger i Saudi-Arabien;

3.  hylder de saudiarabiske kvinder og kvinderettighedsforkæmpere, som forsøger at bekæmpe enhver form for uretfærdig og diskriminerende behandling, og dem, der på trods af de vanskeligheder, de møder, forsvarer menneskerettighederne;

4.  glæder sig over, at det som led i Vision 2030-dagsordenen er blevet lovet at ophæve forbuddet mod, at kvinder må køre bil;

5.  understreger, at behandlingen af alle indsatte, herunder menneskerettighedsforkæmpere, under tilbageholdelsen skal opfylde de betingelser, der er fastsat i grundprincipperne for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling ved resolution 43/173 af 9. december 1988;

6.  noterer sig, at internationale automobilkoncerner, navnlig koncerner, der er baseret i EU, allerede gennemfører kønsspecifikke reklamekampagner forud for ophævelsen af forbuddet mod, at kvinder må køre bil;

7.  er dybt bekymret over udbredelsen af kønsbaseret vold i Saudi-Arabien, som i høj grad er underrapporteret og udokumenteret og bl.a. begrundes med behovet for at disciplinere kvinder under mænds formynderskab; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at vedtage omfattende lovgivning, der specifikt definerer og kriminaliserer alle former for kønsbaseret vold mod kvinder, navnlig voldtægt, herunder voldtægt inden for ægteskabet, seksuelle overgreb og seksuel chikane, og til at fjerne alle hindringer for kvinders adgang til retssystemet;

8.  er forfærdet over eksistensen af mandligt formynderskab, hvor der stadig kræves tilladelse fra en mandlig værge på en række områder, herunder i forbindelse med rejser til udlandet, adgang til sundhedsydelser, valg af bopæl, ægteskab, indgivelse af klager i retssystemet, ret til at forlade statsstyrede krisecentre for misbrugte kvinder og løsladelse fra tilbageholdelsescentre; understreger, at dette system afspejler et indgroet patriarkalsk system, som hersker i landet;

9.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at revidere loven om foreninger og fonde fra december 2015 for at give kvindelige aktivister ret til at organisere sig og arbejde frit og uafhængigt uden unødig indblanding fra myndighedernes side; opfordrer desuden indtrængende til en revision af antiterrorloven, loven om bekæmpelse af cyberkriminalitet og presse- og publikationsloven, som gentagne gange har været anvendt til at anklage menneskerettighedsforkæmpere, samt alle diskriminerende bestemmelser i retssystemet;

10.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, at ophæve sine forbehold over for CEDAW og at ratificere den valgfrie protokol til CEDAW, så saudiarabiske kvinder fuldt ud kan udøve de rettigheder, der er nedfældet i konventionen, og sætte en stopper for børneægteskaber, tvangsægteskaber og de obligatoriske påklædningsregler for kvinder; opfordrer indtrængende Saudi-Arabien til at fremsende en stående invitation til alle Menneskerettighedsrådets mandatindehavere vedrørende særlige procedurer;

11.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at tillade en uafhængig presse og uafhængige medier samt sikre ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger for alle indbyggere i Saudi-Arabien; fordømmer undertrykkelsen af menneskerettighedsforkæmpere og demonstranter, som deltager i fredelige demonstrationer; understreger, at det er en ufravigelig ret at foretage fredelig promovering af grundlæggende rettigheder eller fremsætte kritiske bemærkninger på de sociale medier; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at fjerne restriktioner for menneskerettighedsforkæmpere, der forbyder dem at udtale sig på de sociale medier og til internationale medieforetagender;

12.  minder om, at Saudi-Arabien blev valgt til medlem af FN's Kommission for Kvinders Status med støtte fra nogle af EU's medlemsstater;

13.  opfordrer NF/HR, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til at sikre fuldstændig gennemførelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at udvide deres beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, især kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;

14.  opfordrer EU til at stille forslag om en resolution om situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien på det næste møde i FN's Menneskerettighedsråd; opfordrer EU til på den næste samling i Menneskerettighedsrådet og i Kommissionen for Kvinders Status at rejse spørgsmålet om medlemskab af lande med tvivlsomme menneskerettighedsforhold, herunder for så vidt angår respekt for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene; opfordrer EU til i FN's Menneskerettighedsråd at foreslå udpegelsen af en særlig rapportør om menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien;

15.  opfordrer EU til at medtage en drøftelse om menneskerettigheder, navnlig situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, som et fast punkt på dagsordenen for det årlige topmøde mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd samt i andre bilaterale og multilaterale fora; opfordrer Rådet til at overveje at indføre målrettede foranstaltninger mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; bemærker, at reglerne om tildeling af Chaillotprisen for fremme af menneskerettigheder i regionen for Golfstaternes Samarbejdsråd begrænser ansøgerne til personer eller enheder, der er lovligt registreret og deltager aktivt i en "konstruktiv dialog med myndighederne";

16.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til aktivt at støtte civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner, der forsvarer menneskerettighederne i Saudi-Arabien, bl.a. ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og fremsætte offentlige erklæringer;

17.  opfordrer indtrængende NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at føre en dialog med Saudi-Arabien om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og landets foruroligende rolle i regionen; udtrykker sin vilje til at føre en konstruktiv og åben dialog med de saudiarabiske myndigheder, herunder parlamentarikere, om gennemførelsen af deres internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; opfordrer til udveksling af ekspertviden om retlige anliggender med henblik på at styrke beskyttelsen af individuelle rettigheder i Saudi-Arabien;

18.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at afstå fra yderligere piskning af Raif Badawi og til omgående og betingelsesløst at løslade ham, eftersom han må betragtes som en samvittighedsfange, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve sin ret til ytringsfrihed; opfordrer EU til fortsat at rejse spørgsmålet om hans sag i enhver kontakt på højt plan;

19.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse; opfordrer til en revision af samtlige dødsdomme for at sikre, at internationale standarder blev overholdt i forbindelse med udstedelsen af disse domme;

20.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at sætte en stopper for tilskyndelse til had og diskrimination mod religiøse mindretal og mod alle andre personer og grupper, der er udsættes for krænkelser af deres menneskerettigheder af Saudi-Arabien, herunder udenlandske statsborgere fra lande i andre regioner;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, Kommissionen for Kvinders Status, FN's Menneskerettighedsråd, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og generalsekretæren for Kongeriget Saudi-Arabiens center for national dialog.

(1) EUT C 378 af 9.11.2017, s. 64.
(2) EUT C 310 af 25.8.2016, s. 29.
(3) EUT C 349 af 17.10.2017, s. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Seneste opdatering: 16. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik