Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0259/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0232

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 45k
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. toukokuuta 2018 naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa (2018/2712(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(1), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta(2) ja 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(3),

–  ottaa huomioon, että vuoden 2015 Saharov-palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 29. toukokuuta 2018 antaman lausunnon Saudi-Arabian äskettäisistä pidätyksistä, mukaan lukien edesmenneen runoilijan Nawaf Talal bin Abdul Aziz al-Rashidin pojan, al-Rashid-dynastiaan kuuluvan prinssin Nawaf Talal Rasheedin mielivaltainen pidätys ja katoaminen ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä,

–  ottaa huomioon Saudi-Arabian valtionturvallisuuden ministeriön 18. toukokuuta 2018 antaman lausunnon seitsemän epäillyn henkilön pidättämisestä,

–  ottaa huomioon uuden lakiehdotuksen, jolla kielletään häirintä ja jonka Saudi-Arabian Shura-neuvosto hyväksyi 28. toukokuuta 2018;

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksiin kohdistuvat kansallisen ja alueellisen tason vaikutukset, jotka johtuvat Saudi-Arabian ja muiden Qataria vastustavien maiden asettamista pakotteista, sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) joulukuussa 2017 julkistaman selonteon, joka koskee Persianlahden kriisin vaikutuksia ihmisoikeuksiin,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia kuuluu YK:n ihmisoikeusneuvostoon ja naisten asemaa käsittelevään YK:n toimikuntaan ja että tammikuusta 2019 lähtien se kuuluu kyseisen toimikunnan hallintoneuvostoon,

–  ottaa huomioon puheenvuoron, jonka komission jäsen Christos Stylianides käytti komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustan puolesta, kun parlamentissa keskusteltiin 4. heinäkuuta 2017 Saudi-Arabian valitsemisesta naisten asemaa käsittelevään YK:n toimikuntaan,

–  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean (CEDAW-komitea) 9. maaliskuuta 2018 esittämät loppupäätelmät kolmannesta ja neljännestä Saudi-Arabiaa koskevasta määräaikaisraportista(4),

–  ottaa huomioon, että ALQST-järjestö, Persianlahden maiden ihmisoikeuskeskus ja Kansainvälinen ihmisoikeusliitto (FIDH) antoivat yhteisen lausuman Saudi-Arabian tilanteesta 7. maaliskuuta 2018 pidetyn CEDAW-komitean 69. kokouksen yhteydessä,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset ovat 15. toukokuuta 2018 lähtien pidättäneet seitsemän naista – Loujain al-Hathloulin, Aisha al- Manan, Madeha al-Ajroushin, Eman al-Nafjanin, Aziza al-Youssefin, Hessah al-Sheikhin ja Walaa al-Shubbarin – ja neljä miestä – Ibrahim Fahad Al-Nafjanin, Ibrahim al-Modeimighin, Mohammad al-Rabiahin ja Abdulaziz al-Meshaalin – koska nämä olivat puolustaneet naisten oikeuksia; toteaa, että pidätettyjä ihmisoikeuksien puolustajia on sittemmin syytetty ulkomaisten renkaitten toiminnan tukemisesta ja hallituksessa arkaluonteisia tehtäviä hoitavien henkilöiden rekrytoimisesta sekä varojen järjestämisestä ulkomaisille renkaille pyrkien horjuttamaan kuningaskunnan vakautta; toteaa näiden aktivistien olevan tunnettuja siitä, että he järjestivät naisten ajokieltoa vastustavan kampanjan ja kannattivat miesten holhoajan asemaan perustuvan järjestelmän lopettamista; toteaa, että heidät pidätettiin ennen kuin odotettu naisten ajokiellon kumoaminen tulee voimaan 24. kesäkuuta 2018;

B.  toteaa, että saatujen tietojen mukaan Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al‑Mana ja Hessah al-Sheikh vapautettiin 24. toukokuuta 2018;

C.  pitää Loujain al-Hathloulin tapausta erityisen hälyttävänä, koska hänet siirrettiin maaliskuussa 2018 Abu Dhabista Saudi-Arabiaan vastoin hänen tahtoaan sen jälkeen, kun hän oli osallistunut Saudi-Arabian tilannetta arvioivaan CEDAW-komitean kokoukseen; toteaa, että hänet oli aina pidätykseensä saakka asetettu matkustuskieltoon ja että tietojen mukaan häntä ja muita aktivisteja pidetään eristyksissä;

D.  toteaa, että vaikka Saudi-Arabian hallitus on toteuttanut äskettäin uudistuksia parantaakseen naisten oikeuksia työelämässä, maa on asettanut eräitä maailman tiukimpia rajoituksia naisille; katsoo Saudi-Arabian poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän olevan edelleen epädemokraattinen ja syrjivä, tekevän naisista toisen luokan kansalaisia, kieltävän uskonnon- ja vakaumuksenvapauden, syrjivän räikeästi maassa olevia lukuisia ulkomaisia työntekijöitä ja tukahduttavan häikäilemättä kaiken toisinajattelun;

E.  toteaa, että tapausta tutkitaan edelleen ja sen käsittelyä jatketaan ja että on vaikea saada pidätyksistä tietoja, koska Saudi-Arabian viranomaiset antavat tietoja niukalti;

F.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset pidättivät 25. toukokuuta 2018 tunnetun ihmisoikeuksien puolustajan Mohammed al-Bajadin, joka kuuluu kielletyn maan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia ajavan ja maan turvallisuusjoukkoja väärinkäytöksistä syyttäneen järjestön perustajiin;

G.  toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajien pidätyksistä oli kulunut vain joitakin päiviä, kun hallitukseen kytköksissä olevissa tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa käynnistettiin pahantahtoinen parjauskampanja, jossa heitä nimiteltiin pettureiksi ja todettiin heidän uhkaavan valtion turvallisuutta; toteaa asiantuntijoiden olettavan ihmisoikeuksien puolustajia vastaan käynnistetyn parjauskampanjan perusteella, että heille aiotaan langettaa mahdollisesti hyvin ankaria rangaistuksia;

H.  toteaa, että Saudi-Arabian yhteiskunta on muuttumassa vaiheittain mutta kaiken aikaa ja että maan viranomaiset ovat hyväksyneet eräitä toimenpiteitä kohentaakseen naisten tunnustamista yhdenvertaisiksi kansalaisiksi; toteaa, että niihin kuuluvat esimerkiksi oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, esittää asiansa Shura-neuvostolle ja kansalliselle ihmisoikeusneuvostolle, naisten ajokiellon kumoaminen ja pääsy julkisiin urheilutapahtumiin;

I.  toteaa, että uudistusohjelma ”Visio 2030”, joka edistää naisten voimaannuttamiseen perustuvaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta, tarjonnee saudinaisille todellisen tilaisuuden oikeudelliseen emansipaatioon, joka on ehdottoman välttämätöntä, jotta he kykenevät käyttämään CEDAWin mukaisia oikeuksiaan kaikilta osin; katsoo kuitenkin, että nykyinen naisten oikeuksia ajavien pidätysaalto antaa päinvastaisen vaikutelman ja saattaa merkitä irrottautumista uudistusohjelmasta;

J.  toteaa, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammad bin Salman al-Saud on tukenut puheissaan ja etenkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja kiertäessään naisten oikeuksia edistäviä uudistuksia, jotka ovat kuitenkin jääneet toistaiseksi vähäisiksi; toteaa, että naisten oikeuksia pahiten haittaava järjestelmä, jossa miehet ovat holhoojia, on pitkälti ennallaan; toteaa lisäksi, että kruununprinssi on johtanut tunnettuja aktivisteja, asianajajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan tehtyjä laajoja tehoiskuja, joista on tullut entistä rajumpia prinssin alettua vakiinnuttaa valtaansa maan turvallisuusinstituutioihin;

K.  toteaa, että Saudi-Arabialla on erinäisiä syrjiviä lakeja ja etenkin säännöksiä, jotka koskevat henkilökohtaista asemaa ja naispuolisten siirtotyöläisten tilannetta, siviilisäätyä koskeva laki, työvoimaa koskeva laki, kansallisuuslaki sekä järjestelmä, jossa miehet ovat holhoojia ja joka merkitsee sitä, että nainen tarvitsee miespuolisen holhoojan suostumuksen voidakseen käyttää useimpia CEDAWin mukaisia oikeuksiaan;

L.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa on elinvoimainen verkossa toimiva ihmisoikeuksien puolustajien yhteisö ja eniten Twitterin käyttäjiä Lähi-idässä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on yksi Reporters Without Borders -järjestön internetin vihollisista tekemän listan maista, koska Saudi-Arabian tiedotusvälineitä ja internetiä sensuroidaan ja hallitusta tai uskontoa arvostelevia rangaistaan; ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin ovat olennainen perusedellytys ja katalysaattori demokratiakehitykselle ja uudistuksille ja ne ovat tärkeitä vallan valvontakeinoja; ottaa huomioon, että vuoden 2015 Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi on edelleen vangittuna vain sen vuoksi, että hän on ilmaissut mielipiteitään rauhanomaisin keinoin;

M.  ottaa huomioon, että vuonna 2015 Saudi-Arabiaa koskeva YK:n inhimillisen kehityksen indeksi oli 0,847 ja että se oli 188 maan ja alueen joukossa sijalla 38; ottaa huomioon, että vuonna 2015 Saudi-Arabiaa koskeva YK:n tasa-arvoindeksi oli 0,257 ja se oli 159 maan joukossa sijalla 50; ottaa huomioon, että Maailman talousfoorumin julkaisemassa Global Gender Gap -raportissa 2017 Saudi-Arabia oli 144 maan joukossa sijalla 138;

N.  ottaa huomioon, että CEDAW-komitean mukaan Saudi-Arabian yleinen varautuneisuus CEDAW-sopimusta kohtaan on ristiriidassa kyseisen yleissopimuksen tarkoituksen ja tavoitteen kanssa ja kielletty sen 28 artiklan nojalla; muistuttaa, että Saudi-Arabia lupasi ”ylläpitää korkeimpia standardeja ihmisoikeuksien puolustamisessa ja suojelemisessa”, kun se vuonna 2013 anoi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä, jonka se myös sai;

1.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen häirinnän, myös oikeudellisella tasolla ilmenevän häirinnän Eman al-Nafjania, Aziza al-Youssefia, Loujain al-Hathloulia, Aisha al-Manaa, Madeha al-Ajroushia, Hessah al-Sheikhiä, Walaa al-Shubbaria, Mohammed al-Rabiahia ja Ibrahim al-Modeimighia ja kaikkia muita maan ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan, jotta nämä voivat jatkaa toimintaansa ilman perusteetonta estelyä ja vailla pelkoa kostosta;

2.  tuomitsee Saudi-Arabiassa edelleen jatkuvan ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajien ahdistelun, joka vesittää maan uudistusprosessin uskottavuuden; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja omantunnonsyistä vangitut, joille on jaettu tuomioita pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan ja toimineet rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta; tuomitsee Saudi-Arabian edelleen jatkuvan ja järjestelmällisen naisten ja tyttöjen syrjinnän;

3.  osoittaa kunnioitustaan saudinaisille ja naisten oikeuksien puolustajille, jotka pyrkivät lopettamaan kaiken epäoikeudenmukaisen ja syrjivän kohtelun, sekä niille, jotka ovat vaikeuksistaan huolimatta puolustaneet ihmisoikeuksia;

4.  pitää myönteisenä, että naisten ajokielto on luvattu kumota kuningaskunnassa osana Visio 2030 -ohjelmaa;

5.  korostaa, että kaikkien pidätettyjen, myös ihmisoikeuksien puolustajien, kohtelussa on noudatettava tinkimättä ehtoja, jotka on asetettu pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevissa YK:n periaatteissa jotka hyväksyttiin 9. joulukuuta 1988 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 43/173;

6.  toteaa, että kansainväliset autonvalmistajat, etenkin EU:hun sijoittautuneet, ovat jo ennen naisten ajokiellon kumoamista lupautuneet sukupuolen mukaan kohdennettuun mainontaan;

7.  on erittäin huolissaan sukupuoleen perustuvan väkivallan jatkumisesta Saudi-Arabiassa ja toteaa, että tämä väkivalta jää pitkälti ilmoittamatta ja dokumentoimatta ja sitä perustellaan esimerkiksi tarpeella kurittaa naisia, jotka ovat miesten holhouksessa; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia hyväksymään kattavaa lainsäädäntöä, jolla erityisesti määritellään ja kriminalisoidaan kaikki naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot, erityisesti raiskaus, mukaan lukien raiskaus avioliitossa, seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen häirintä, sekä poistamaan kaikki esteet, jotka koskevat naisten oikeussuojan saatavuutta;

8.  on pöyristynyt miesten holhoojan asemaan perustuvasta järjestelmästä, jossa yhä edellytetään miehen antavan holhoojana luvan moniin asioihin, kuten ulkomaille matkustamiseen, terveydenhuoltopalvelujen käyttämiseen, asunnon valitsemiseen, avioliittoon, kanteiden esittämiseen, poistumiseen valtion ylläpitämistä naisten turvakodeista tai poistumiseen pidätyskeskuksista; toteaa tämän järjestelmän ilmentävän maassa vallitsevaa ja syvään juurtunutta patriarkaalisuutta;

9.  kehottaa maan viranomaisia tarkistamaan joulukuussa 2015 annettua yhdistyksiä ja säätiöitä koskevaa lakia, jotta naisaktivistit voivat järjestäytyä itse ja tehdä työtä vapaasti ja itsenäisesti viranomaisten puuttumatta asiaan aiheetta; kehottaa tarkistamaan myös terrorisminvastaista lakia, kyberrikollisuutta torjuvaa lakia sekä lehdistöä ja julkaisutoimintaa koskevaa lakia, koska niitä käytetään toistuvasti hyväksi asettamalla syytteitä ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan; kehottaa tarkastelemaan kaikkia oikeusjärjestelmässä ilmeneviä syrjiviä määräyksiä;

10.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, poistamaan CEDAWiin esittämänsä varaumat ja ratifioimaan sen valinnaisen pöytäkirjan, jotta saudinaiset voivat nauttia kaikista yleissopimukseen kirjatuista oikeuksistaan; kehottaa lopettamaan lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten pakollisen asukoodiston; kehottaa Saudi-Arabiaa esittämään pysyvän vierailukutsun YK:n ihmisoikeusneuvoston kaikille erityisraportoijille;

11.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan riippumattoman lehdistön ja tiedotusvälineet ja takaamaan sanan- sekä yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden kaikille Saudi-Arabian asukkaille; tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien ja rauhallisesti mieltään osoittavien ahdistelun; painottaa, että rauhanomainen kampanjointi laillisten perusoikeuksien puolesta ja kriittisten huomautusten esittäminen sosiaalisessa mediassa ovat ehdottoman oikeuden ilmaisuja; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia kumoamaan ihmisoikeuksien puolustajille asetetut rajoitukset, jotka estävät näitä antamasta lausuntoja sosiaalisessa mediassa tai kansainvälisille tiedotusvälineille;

12.  muistuttaa, että eräät EU:n jäsenvaltiot tukivat Saudi-Arabian valintaa naisten asemaa käsittelevään YK:n toimikuntaan;

13.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajia koskevia EU:n suuntaviivoja noudatetaan kaikilta osin, ja tehostamaan ihmisoikeuksien ja etenkin naisten ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista ja tukemista;

14.  kehottaa unionia esittämään YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa päätöslauselman naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa; kehottaa unionia ottamaan seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa esille kysymyksen sellaisten maiden jäsenyydestä, joiden ihmisoikeustilanne, mukaan lukien naisten oikeuksien ja tasa-arvon kunnioittamista koskeva tilanne, on kyseenalainen; kehottaa unionia ehdottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, että nimitetään Saudi-Arabian ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija;

15.  kehottaa unionia sisällyttämään unionin ja Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston vuosittaisen huippukokouksen sekä muiden kahden- ja monenvälisten foorumien esityslistan pysyviksi kohdiksi keskustelut ihmisoikeuksista ja erityisesti naisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta; kehottaa neuvostoa harkitsemaan kohdennettuja toimenpiteitä niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin; toteaa, että Persianlahden alueella jaettavan Chaillot‑ihmisoikeuspalkinnon säännöissä rajataan osallistuminen laillisesti rekisteröityihin ehdokkaisiin, jotka ovat rakentavassa yhteistyössä viranomaisten kanssa;

16.  kehottaa EUH:ta ja komissiota tukemaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja yksittäisiä edustajia, jotka puolustavat ihmisoikeuksia Saudi-Arabiassa esimerkiksi järjestämällä vankilavierailuja, seuraamalla oikeudenkäyntejä ja antamalla julkisia lausuntoja;

17.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua ihmisoikeuksista, perusvapauksista sekä maan ongelmallisesta roolista alueella; ilmaisee olevansa valmis käymään rakentavaa ja avointa vuoropuhelua saudiviranomaisten ja maan parlamentin jäsenten kanssa siitä, miten maa täyttää ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset sitoumuksensa; edellyttää oikeuslaitosta ja oikeudellisia kysymyksiä koskevaa asiantuntijavaihtoa, jotta Saudi-Arabiassa voidaan lujittaa yksilön oikeuksien suojaa;

18.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan Raif Badawin ruoskimisen ja vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta, sillä häntä pidetään mielipidevankina, joka pidätettiin ja tuomittiin yksinomaan siksi, että hän harjoitti oikeuttaan vapaaseen ilmaisuun; kehottaa unionia pitämään hänen tapaustaan esillä kaikissa mahdollisissa korkean tason yhteyksissä;

19.  kehottaa saudiviranomaisia pidättymään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanosta askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistua, että oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia;

20.  kehottaa saudiviranomaisia lopettamaan vihanlietsonnan ja syrjinnän, joka kohdistuu uskonnollisiin vähemmistöihin tai ihmisiin ja ryhmiin, joiden ihmisoikeuksia Saudi‑Arabia on loukannut, mukaan lukien muiden alueiden maiden kansalaiset;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, naisten asemaa käsittelevälle toimikunnalle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saudille ja kruununprinssi Mohammad bin Salman al-Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle sekä Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille.

(1) EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.
(2) EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.
(3) EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö