Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2712(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0259/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0232

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 55k
Četvrtak, 31. svibnja 2018. - Strasbourg
Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 31. svibnja 2018. o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji (2018/2712(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, osobito onu od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi(1), od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(2) i od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al-Nimra(3),

–  uzimajući u obzir da je 2015. saudijskom blogeru Raifu Badawiju dodijeljena Nagrada Saharov za slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 29. svibnja 2018. dao glasnogovornik Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o nedavnim uhićenjima u Saudijskoj Arabiji, uključujući proizvoljno pritvaranje i nestanak bez pravičnog postupka Nawafa Talala Rasheeda, princa iz dinastije al-Rashid i sina pokojnog pjesnika Nawafa Talala bin Abdula Aziza al-Rashida,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjedništva za državnu sigurnost Saudijske Arabije od 18. svibnja 2018. o uhićenjima sedam osumnjičenika,

–  uzimajući u obzir novi nacrt zakona kojim se zabranjuje uznemiravanje i koji je 28. svibnja 2018. odobrilo saudijsko vijeće Shura,

–  uzimajući u obzir utjecaj na ljudska prava, i na nacionalnoj i na regionalnoj razini, koji su imale sankcije koje su Kataru uvele Saudijska Arabija i druge države te izvješće o učinku zaljevske krize na ljudska prava koje je objavio Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava u prosincu 2017.,

–  uzimajući u obzir da je Saudijska Arabija članica Vijeća UN-a za ljudska prava i Komisije UN-a za položaj žena te da će od siječnja 2019. biti članica Izvršnog vijeća te Komisije,

–  uzimajući u obzir govor povjerenika Christosa Stylianidesa u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku tijekom rasprave u Europskom parlamentu od 4. srpnja 2017. o izboru Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a za status žena,

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena od 9. ožujka 2018. o kombiniranom trećem i četvrtom peridičnom izvješću o Saudijskoj Arabiji(4),

–  uzimajući u obzir zajednički podnesak o Saudijskoj Arabiji u ime organizacije ALQST, Zaljevskog centra za ljudska prava i Međunarodnog saveza za ljudska prava povodom 69. zasjedanja Odbora UN-a za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena 7. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su 15. svibnja 2018. saudijske vlasti zbog aktivizma za prava žena uhitile sedam žena – Loujain al-Hathloul, Aishu al-Mana, Madehu al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Azizu al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walau al-Shubbar – i četiri muškaraca – Ibrahima Fahada Al-Nafjana, Ibrahima al-Modeimigha, Mohammeda al-Rabiaha i Abdulaziza al-Meshaala; budući da su uhićeni borci za ljudska prava u međuvremenu optuženi za podupiranje aktivnosti stranih krugova, regrutiranje osoba koje se nalaze na osjetljivim položajima u vladi i opskrbljivanje stranih krugova novcem radi destabilizacije Kraljevine; budući da su ti aktivisti poznati po svojoj kampanji protiv zabrane vožnje za žene i za ukidanje sustava muškog skrbništva; budući da su uhićeni neposredno prije očekivanog ukidanja zabrane vožnje za žene 24. lipnja 2018.;

B.  budući da su Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana i Hessah al-Sheikh navodno oslobođene 24. svibnja 2018.;

C.  budući da je slučaj Loujain al-Hathloul osobito alarmantan jer je u ožujku 2018. protiv svoje volje premještena iz Abu Dhabija u Saudijsku Arabiju nakon što je prisustvovala na sjednici Odbora UN-a za uklanjanje diskriminacije žena u vezi s pregledom stanja u Saudijskoj Arabiji; budući da joj je izrečena zabrana putovanja do njezina nedavnog uhićenja i trenutačno je u izolaciji, navodno kao i mnogi drugi aktivisti;

D.  budući da u Saudijskoj Arabiji vrijede najstroža ograničenja za žene, unatoč nedavnim reformama koje je vlada provela za promicanje prava žena u sektoru zapošljavanja; budući da je saudijski politički i društveni sustav i dalje nedemokratski i diskriminatorni, prema kojem su žene građani drugog reda i kojim se ne dopušta sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja te se ozbiljno diskriminira mnogobrojna strana radna snaga i oštro suzbija svako neslaganje;

E.  budući da su istraga i rad u vezi s tim predmetom još u tijeku te da je teško doći do informacija o uhićenjima zbog ograničenih informacija koje objavljuju saudijske vlasti;

F.  budući da su saudijske vlasti 25. svibnja 2018. uhitile istaknutog borca za ljudska prava Mohammeda al-Bajadija, koji je član osnivač zabranjene saudijske Udruge za građanska i politička prava, koja je snage sigurnosti optužila za zloupotrebu;

G.  budući da su nekoliko dana nakon uhićenja boraca za ljudska prava mediji bliski vladi i platforme društvenih medija pokrenuli snažnu kampanju njihova sramoćenja, osuđujući ih da su „izdajnici” koji predstavljaju prijetnju za državnu sigurnost; budući da stručnjaci smatraju da kampanja koja se trenutačno vodi protiv boraca za ljudska prava upućuje na to da im se namjerava izreći potencijalno vrlo oštra kazna;

H.  budući da se saudijsko društvo postupno, ali kontinuirano mijenja te budući da su saudijske vlasti donijele niz mjera kako bi se poboljšala situacija u pogledu priznavanja žena kao ravnopravnih građana, kao što su davanje prava glasa na općinskim izborima, omogućivanje pristupa savjetodavnom vijeću Shura i Nacionalnom vijeću za ljudska prava, ukidanje zabrane vožnje za žene i dopuštanje pristupa javnim sportskim događajima;

I.  budući da bi plan reforme Vizija 2030., usmjeren na ekonomsku i društvenu preobrazbu zemlje na temelju osnaživanja žena, trebao biti istinska prilika za saudijske žene da osiguraju svoju pravnu emancipaciju, što je ključno za potpuno uživanje prava u skladu s CEDAW-om; no budući da izgleda da je nedavni val uhićenja aktivista za prava žena u suprotnosti s tim ciljem i može skrenuti pozornost s plana reformi;

J.  budući da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman al-Saud ponudio retoričku potporu reformama prava žena, posebno tijekom turneje po Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, no te su reforme zasad ograničene, a sustav muškog skrbništva, koji je najveća prepreka za prava žena, ostao je velikim dijelom netaknut; budući da je povrh toga nadzirao raširenu represiju nad istaknutim aktivistima, odvjetnicima i borcima za ljudska prava, što se pojačalo od kad je učvršćena kontrola nad sigurnosnim institucijama zemlje;

K.  budući da Saudijska Arabija ima niz diskriminirajućih zakona, posebno pravne odredbe koje se odnose na osobni status, položaj radnica migranata, Zakonik o civilnom statusu, Zakon o radu, Zakon o državljanstvu i sustav muškog skrbništva, u skladu s kojim žene mogu ostvariti većinu svojih prava iz konvencije CEDAW tek nakon što to odobri muški skrbnik;

L.  budući da u Saudijskoj Arabiji postoji snažna zajednica internetetskih boraca za ljudska prava i da Saudijska Arabija ima najveći broj korisnika Twittera na Bliskom istoku; budući da je zbog cenzuriranja saudijskih medija i interneta te kažnjavanja onih koji kritiziraju vladu ili vjeru Saudijska Arabija na popisu „neprijatelja interneta” koji sastavljaju Reporteri bez granica; budući da su sloboda izražavanja i sloboda tiska i medija, na internetu i izvan njega, ključni preduvjeti i katalizatori za demokratizaciju i reformu te bitni za nadzor vlasti; budući da je dobitnik Nagrade Saharov 2015. Raif Badawi i dalje u zatvoru samo zbog mirnog izražavanja svojih stajališta;

M.  budući da je Indeks ljudskog razvoja UN-a za 2015. za Saudijsku Arabiju 0,847 te da se u skladu s tim zemlja nalazi na 38. mjestu među 188 zemalja i teritorija; budući da je indeks rodne nejednakosti UN-a za Saudijsku Arabiju 0,257 te je zemlja na 50. mjestu među 159 zemalja na indeksu za za 2015.; budući da je u Globalnom izvješću o nejednakostima između spolova za 2017. koje je objavio Svjetski gospodarski forum Saudijska Arabija na 138. mjestu od ukupno 144 zemlje;

N.  budući da je opća zadrška Saudijske Arabije u pogledu konvencije CEDAW prema mišljenju Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena nespojiva s ciljem i namjenom Konvencije i u skladu s njezinim člankom 28. nedopuštena; budući da se Saudijska Arabija obvezala na „poštovanje najviših standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava” kad se 2013. uspješno kandidirala za članstvo u Vijeću UN-a za ljudska prava;

1.  poziva saudijske vlasti da okončaju sve oblike uznemiravanja, među ostalim i na pravosudnoj razini, usmjerene protiv Eman al-Nafjan, Azize Al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aishe al-Mana, Madehe al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walae al-Shubbar, Mohammeda al-Rabiaha i Ibrahima al-Modeimigha te svih ostalih boraca za ljudska prava u zemlji kako bi mogli nastaviti s radom bez neopravdanih prepreka i straha od odmazde;

2.  osuđuje aktualnu represiju nad borcima za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, uključujući borce za prava žena, kojom se potkopava vjerodostojnost procesa reforme u toj zemlji; poziva vladu Saudijske Arabije da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu sve borce za ljudska prava i ostale zatvorenike savjesti koji su pritvoreni i osuđeni samo zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i mirnog djelovanja u području ljudskih prava; osuđuje neprestanu i sustavnu diskriminaciju žena i djevojčica u Saudijskoj Arabiji;

3.  odaje počast saudijskim ženama i borcima za prava žena koji se zalažu za iskorjenjivanje svih oblika nepoštenog postupanja i diskriminacije, kao i onima koji su stali u obranu ljudskih prava bez obzira na poteškoće s kojima se suočavaju;

4.  pozdravlja obećanje o ukidanju zabrane vožnje za žene u Saudijskoj Arabiji u okviru programa „Vizija 2030.”;

5.  ističe da se prema svim pritvorenicima, uključujući i borce za ljudska prava, mora postupati u skladu sa skupom načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora koji je usvojen Rezolucijom 43/173 Opće skupštine UN-a od 9. prosinca 1988.;

6.  napominje da su međunarodna automobilska poduzeća, posebno ona sa sjedištem u EU-u, već započela s oglašavanjem usmjerenim na žene prije no što je zabrana vožnje za žene ukinuta;

7.  duboko je zabrinut zbog raširenosti rodno uvjetovanog nasilja u Saudijskoj Arabiji, koje se i dalje ne prijavljuje i ne dokumentira u dovoljnoj mjeri, a opravdava se razlozima kao što je potreba da se žene discipliniraju pod skrbništvom muškaraca; potiče vlasti Saudijske Arabije da donesu sveobuhvatno zakonodavstvo za konkretno definiranje i kriminalizaciju svih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, osobito silovanja, uključujući i silovanje u braku, seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja te da uklone sve prepreke na koje žene nailaze kad je riječ o pristupu pravosuđu;

8.  zgrožen je postojanjem sustava muškog skrbništva u kojem se još uvijek u mnogim područjima očekuje odobrenje muškog skrbnika, primjerice kad je riječ o međunarodnim putovanjima, pristupu uslugama zdravstvene zaštite, odabiru boravišta, braku, podnošenju pritužbi u okviru pravosudnog sustava i napuštanju državnih skloništa za zlostavljane žene ili prihvatnih centara; ističe da taj sustav odražava duboko ukorijenjen patrijarhalni sustav koji prevladava u zemlji;

9.  poziva saudijske vlasti na reviziju Zakona o udrugama i zakladama iz prosinca 2015. kako bi se aktivisticama omogućilo da se organiziraju te slobodno i samostalno djeluju bez neopravdanog uplitanja vlasti; također poziva na reviziju Zakona o borbi protiv terorizma, Zakona o borbi protiv kiberkriminaliteta i Zakona o tisku i tiskovinama, koji se opetovano koriste za kazneni progon boraca za ljudska prava, te svih diskriminatornih propisa prisutnih u pravnom sustavu;

10.  poziva saudijske vlasti da ratificiraju Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, da povuku zadršku u pogledu Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i da ratificiraju fakultativni protokol uz tu konvenciju kako bi saudijske žene u potpunosti uživale prava osigurana Konvencijom, kao i da ukinu dječje brakove, prisilne brakove i obvezna pravila odijevanja za žene; poziva Saudijsku Arabiju da uputi trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava da posjete zemlju;

11.  poziva saudijske vlasti da omoguće postojanje neovisnog tiska i medija te da svim stanovnicima Saudijske Arabije zajamče slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja; osuđuje represiju nad borcima za ljudska prava i prosvjednicima koji mirno prosvjeduju; ističe da su mirno zalaganje za osnovna zakonska prava i izražavanje kritika preko društvenih medija oblici izražavanja neophodnog prava; potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu ograničenja nametnuta borcima za ljudska prava koja im zabranjuju istupe u društvenim i međunarodnim medijima;

12.  podsjeća da je Saudijska Arabija izabrana u Komisiju UN-a za položaj žena uz potporu nekih država članica EU-a;

13.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da osiguraju potpunu provedbu smjernica EU-a o borcima za ljudska prava te da povećaju potporu borcima za ljudska prava i njihovu zaštitu, osobito kad je riječ o ženama koje se bore za ljudska prava;

14.  poziva EU da na idućoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava podnese rezoluciju o položaju boraca za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji; poziva EU da na sljedećem sastanku Vijeća za ljudska prava te na zasjedanju Komisije za položaj žena upozori na pitanje članstva država s upitnom situacijom u pogledu poštovanja ljudskih prava, među ostalim i u pogledu poštovanja prava žena i ravnopravnosti spolova; poziva EU da Vijeću UN-a za ljudska prava predloži imenovanje posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji;

15.  poziva EU da raspravu o ljudskim pravima, posebice o položaju žena koje se bore za ljudska prava, uvrsti kao stalnu točku u dnevni red godišnjeg sastanka na vrhu između EU-a i Vijeća za suradnju u Zaljevu te drugih bilateralnih i multilateralnih foruma; poziva Vijeće da razmotri uvođenje ciljanih mjera protiv pojedinaca odgovornih za teška kršenja ljudskih prava; napominje da pravila o dodjeljivanju nagrade Chaillot za promicanje ljudskih prava u regiji Vijeća za suradnju u Zaljevu ograničavaju prijave na osobe koje su zakonski registrirane i aktivne u „konstruktivnoj suradnji s vlastima”;

16.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da aktivno podrže skupine civilnog društva i pojedince koji se bore za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, među ostalim organiziranjem posjeta zatvorima, nadziranjem suđenja i javnim izjavama;

17.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da nastave s dijalogom sa Saudijskom Arabijom o ljudskim pravima, temeljnim slobodama i zabrinjavajućoj ulozi te zemlje u regiji; izražava svoju spremnost za konstruktivan i otvoren dijalog sa saudijskim vlastima, među ostalim i s parlamentarnim zastupnicima, o provedbi njihovih međunarodnih obveza u području ljudskih prava; poziva na razmjenu stručnih znanja o pravosudnim i pravnim pitanjima kako bi se učvrstila zaštita individualnih prava u Saudijskoj Arabiji;

18.  poziva vlasti Saudijske Arabije da obustave bičevanje Raifa Badawija te da ga odmah i bezuvjetno puste iz pritvora jer ga se smatra zatvorenikom savjesti, pritvorenim i osuđenim samo zato što je ostvario svoje pravo na slobodu izražavanja; poziva EU da nastavi upozoravati na njegov slučaj u svim komunikacijama na visokoj razini;

19.  poziva saudijske vlasti na hitno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; poziva na reviziju svih smrtnih kazni kako bi se zajamčilo da su se na tim suđenjima poštovali međunarodni standardi;

20.  poziva saudijske vlasti da zaustave poticanje na mržnju i diskriminaciju usmjerenu protiv vjerskih manjina te svih drugih pojedinaca i skupina izloženih kršenju ljudskih prava od strane Saudijske Arabije, među ostalim i kad je riječ o stranim državljanima iz zemalja drugih regija;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Komisiji za položaj žena, vladama i parlamentima država članica EU-a, Vijeću UN-a za ljudska prava, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al Saudu, princu Mohammadu bin Salmanu Al Saudu, Vladi Kraljevine Saudijske Arabije i glavnom tajniku Centra za nacionalni dijalog Kraljevine Saudijske Arabije.

(1) SL C 378, 9.11.2017., str. 64.
(2) SL C 310, 25.8.2016., str. 29.
(3) SL C 349, 17.10.2017., str. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti