Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2712(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0259/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0232

Priimti tekstai
PDF 138kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras
Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (2018/2712(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, ypač į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo(2) ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo(3),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę paskirta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai 2018 m. gegužės 29 d. pareiškimą dėl pastarojo meto suėmimų Saudo Arabijoje, įskaitant savavališką Al-Rashidų dinastijos princo Nawafo Talalo Rasheedo, neseniai mirusio poeto Nawafo Talalo bin Abdulo Azizo Al-Rashido sūnaus, sulaikymą ir dingimą neužtikrinus tinkamo proceso,

–  atsižvelgdamas į Saudo Arabijos valstybės saugumo vadovybės 2018 m. gegužės 18 d. pareiškimą dėl septynių įtariamųjų suėmimo,

–  atsižvelgdamas į naujus teisės aktų dėl priekabiavimo paskelbimo neteisėtu projektus, kuriems 2018 m. gegužės 28 d. pritarė Saudo Arabijos Patariamoji taryba (Šura),

–  atsižvelgdamas į sankcijų, kurias Saudo Arabija ir kitos šalys paskelbė Katarui, poveikį žmogaus teisėms nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir į Persijos įlankos krizės poveikio žmogaus teisėms ataskaitą, kurią 2017 m. gruodžio mėn. paskelbė Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Saudo Arabija yra JT žmogaus teisių tarybos ir JT Moterų padėties komisijos narė, ir į tai, kad 2019 m. sausio mėn. prasidės jos narystė šios komisijos vykdomojoje taryboje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario Christoso Stylianideso kalbą, kurią Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu jis pasakė per 2017 m. liepos 4 d. vykusią Europos Parlamento diskusiją dėl Saudo Arabijos išrinkimo JT Moterų padėties komisijos nare,

–  atsižvelgdamas į JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto 2018 m. kovo 9 d. baigiamąsias išvadas dėl sujungtų trečiosios ir ketvirtosios periodinių ataskaitų dėl Saudo Arabijos(4),

–  atsižvelgdamas į bendrą organizacijos ALQST, Persijos įlankos žmogaus teisių centro (GCHR) ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) 2018 m. kovo 7 d. pareiškimą 69-osios JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto sesijos metu,

–  atsižvelgdamas į JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. gegužės 15 d. Saudo Arabijos valdžios pareigūnai suėmė septynias moteris (Loujain al-Hathloul, Aishą al-Maną, Madehą al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Azizą al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar) ir keturis vyrus (Ibrahimą Fahadą Al-Nafjaną, Ibrahimą al-Modeimighą, Mohammedą al-Rabiahą ir Abdulazizą al-Meshaalą) už aktyvią veiklą moterų teisių srityje; kadangi nuo tada suimtieji žmogaus teisių gynėjai kaltinami užsienio subjektų veiklos rėmimu, asmenų, užimančių svarbias vyriausybines pareigas, verbavimu ir užsienio subjektų aprūpinimu pinigais siekiant destabilizuoti Karalystę; kadangi šiuos aktyvistus išgarsino jų kampanijos prieš draudimą moterims vairuoti ir už vyrų globos sistemos panaikinimą; kadangi jie buvo suimti rengiantis panaikinti draudimą moterims vairuoti 2018 m. birželio 24 d.;

B.  kadangi, kaip pranešama, Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana ir Hessah al-Sheikh 2018 m. gegužės 24 d. buvo išlaisvintos;

C.  kadangi ypač didelį susirūpinimą kelia Loujain al-Hathloul atvejis, nes 2018 m. kovo mėn. ji prieš savo valią buvo perkelta iš Abu Dabio į Saudo Arabiją po dalyvavimo Saudo Arabijos vertinimo sesijoje JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komitete; kadangi iki neseniai įvykusio jos suėmimo jai buvo uždrausta keliauti, o šiuo metu, kaip pranešama, ji kartu su kitais aktyvistais laikomi be teisės susirašinėti;

D.  kadangi, nepaisant pastarojo meto vyriausybės reformų, kuriomis siekiama sustiprinti moterų teises užimtumo sektoriuje, Saudo Arabijoje moterims taikomi vieni griežčiausių apribojimų; kadangi Saudo Arabijos politinė ir socialinė sistema tebėra nedemokratinė ir diskriminacinė, pagal ją moterys laikomos antrarūšėmis pilietėmis, neleidžiama jokia religijos ir tikėjimo laisvė, smarkiai diskriminuojami darbuotojai iš užsienio, kurių šalyje labai daug, ir be gailesčio malšinami visi protesto balsai;

E.  kadangi bylos tyrimas ir su ja susijęs darbas tebevyksta, o informacijos apie suėmimus gauti sunku, nes Saudo Arabijos valdžios institucijos ją skelbia labai ribotai;

F.  kadangi 2018 m. gegužės 25 d. Saudo Arabijos valdžios pareigūnai suėmė žymų žmogaus teisių gynėją Mohammedą al-Bajadi, vieną iš uždraustos Saudo Arabijos pilietinių ir politinių teisių asociacijos įkūrėjų ir narių, kuris smurtu apkaltino saugumo pajėgas;

G.  kadangi praėjus vos keletui dienų po žmogaus teisių gynėjų suėmimų valdžiai lojalios žiniasklaidos priemonės ir socialinės žiniasklaidos platformos ėmėsi įnirtingos šmeižto kampanijos prieš juos ir pasmerkė juos kaip išdavikus, kurie kelia grėsmę valstybės saugumui; kadangi, ekspertų įsitikinimu, sprendžiant iš šmeižto kampanijų, šiuo metu vykdomų prieš žmogaus teisių gynėjus, jiems ketinama skirti labai griežtas bausmes;

H.  kadangi Saudo Arabijos visuomenė keičiasi pamažu, bet nuolat ir kadangi Saudo Arabijos valdžios institucijos priėmė ne vieną priemonę, kad moterys deramai būtų labiau pripažįstamos lygiateisėmis pilietėmis, pvz., joms buvo suteikta teisė balsuoti per savivaldybės rinkimus, sudaryta galimybė kreiptis į Patariamąją tarybą (Šurą) ir Nacionalinę žmogaus teisių tarybą, panaikintas draudimas moterims vairuoti ir joms leista lankytis viešuose sporto renginiuose;

I.  kadangi reformų darbotvarkė „Vizija iki 2030 m.“, pagal kurią numatyta ekonominė ir socialinė šalies pertvarka, pagrįsta moterų įgalėjimu, turėtų būti reali galimybė Saudo Arabijos moterims užsitikrinti savo teisinę emancipaciją, nes ji absoliučiai būtina norint visapusiškai naudotis savo teisėmis, numatytomis Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims; kadangi, nežiūrint į tai, atrodo, kad pastarojo meto moterų teisių aktyvistų suėmimų banga prieštarauja šiam siekiui ir gali nukreipti dėmesį nuo reformų darbotvarkės;

J.  kadangi Saudo Arabijos sosto įpėdinis Princas Mohammad bin Salman Al Saud siūlė retorinę paramą moterų teisių reformoms – visų pirma savo kelionės Europoje ir JAV metu – tačiau iki šiol šios reformos buvo ribotos, o vyrų globos sistema – didžiausia kliūtis užtikrinti moterų teises – didžiąja dalimi tebėra nepaliesta; maža to, kadangi su jo žinia buvo vykdomas plataus masto susidorojimas su garsiais aktyvistais, teisininkais ir žmogaus teisių gynėjais, kuris suintensyvėjo jam pradėjus stiprinti šalies saugumo institucijų kontrolę;

K.  kadangi Saudo Arabijoje galioja ne vienas diskriminacinis įstatymas, visų pirma teisinės nuostatos, susijusios su asmens statusu, darbuotojų migrančių padėtimi, Civilinės būklės kodeksu, Darbo kodeksu, Pilietybės aktu ir vyrų globos sistema, pagal kurią moters naudojimasis dauguma savo teisių, numatytų Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, priklauso nuo vyro leidimo;

L.  kadangi Saudo Arabijoje veikia energinga žmogaus teisių gynėjų interneto bendruomenė, o socialinio tinklo „Twitter“ naudotojų skaičius – didžiausias Artimuosiuose Rytuose; kadangi organizacija „Žurnalistai be sienų“, atsižvelgdama į Saudo Arabijos žiniasklaidos ir interneto cenzūrą bei valdžios ar religijos kritikų baudimą, yra įtraukusi Saudo Arabiją į vadinamųjų interneto priešų sąrašą; kadangi saviraiškos laisvė, taip pat spaudos ir žiniasklaidos laisvė tiek internete, tiek už jo ribų yra gyvybiškai svarbios demokratizacijos ir reformų prielaidos ir katalizatoriai bei esminės valdžios kontrolės priemonės; kadangi 2015 m. Sacharovo premijos laureatas Raif Badawi iki šiol yra įkalintas vien už tai, kad taikiai reiškė savo nuomonę;

M.  kadangi 2015 m. Saudo Arabijos įvertinimas JT žmogaus socialinės raidos indekse siekė 0,847 ir ji buvo 38-ta iš 188 šalių ir teritorijų; kadangi Saudo Arabijos įvertinimas JT lyčių lygybės indekse 2015 m. siekė 0,257 ir ji buvo 50-ta iš 159 šalių; kadangi 2017 m. Pasaulio lyčių nelygybės ataskaitoje, kurią skelbia Pasaulio ekonomikos forumas, Saudo Arabija buvo 138-ta iš 144 šalių;

N.  kadangi, pasak JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto, Saudo Arabijos bendro pobūdžio abejonės dėl Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims nesuderinamos su konvencijos tikslu ir paskirtimi, o, remiantis jo 28 straipsniu – neleistinos; kadangi Saudo Arabija pasižadėjo laikytis aukščiausių standartų propaguojant ir saugant žmogaus teises, kai 2013 m. buvo patenkina jos paraiška dėl narystės JT Žmogaus teisių taryboje;

1.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti visų formų bauginimą, įskaitant teismų lygmeniu, nukreiptą prieš Eman al-Nafjan, Azizą al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aishą al-Maną, Madehą al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammedą al-Rabiahą ir Ibrahimą al-Modeimighą ir visus kitus šalies žmogaus teisių gynėjus, kad jie galėtų atlikti savo darbą nepatirdami nepagrįstų kliūčių ir nebijodami atsakomųjų veiksmų;

2.  smerkia prieš žmogaus teisių gynėjus, įskaitant moterų teisių gynėjus, vykdomas represijas Saudo Arabijoje, dėl kurių abejojama šalies reformų proceso patikimumu; ragina Saudo Arabijos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus teisių gynėjus ir kitus sąžinės kalinius, kurie buvo sulaikyti ir nuteisti vien dėl to, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę ir vykdė taikią žmogaus teisių veiklą; smerkia nuolatinę ir sisteminę moterų ir mergaičių diskriminaciją Saudo Arabijoje;

3.  reiškia pagarbą Saudo Arabijos moterims ir moterų teisių gynėjams, kurie siekia panaikinti bet kokį nesąžiningą ir diskriminuojantį elgesį, ir tiems asmenims, kurie gynė žmogaus teises, nepaisydami jiems iškylančių sunkumų;

4.  teigiamai vertina tai, kad pagal darbotvarkę „Vizija iki 2030 m.“ karalystėje numatyta panaikinti moterims taikomą draudimą vairuoti;

5.  pabrėžia, kad visiems sulaikytiems asmenims, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, kol jie kalinami, turi būti taikomos Bet kokia forma sulaikytų ar įkalintų visų asmenų apsaugos principų sąvade, kuris patvirtintas 1988 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 43/173, numatytos sąlygos;

6.  pažymi, kad tarptautinės automobilių įmonės, visų pirma įsisteigusios ES, jau pradėjo į lyčių lygybę orientuotą reklamos veiklą, nors draudimas moterims vairuoti dar nepanaikintas;

7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Saudo Arabijoje plačiai paplitęs smurtas dėl lyties, apie kurio atvejus dažniausiai nepranešama ir jie nenurodomi dokumentuose, taip pat toks smurtas pagrindžiamas tuo, kad vyrai turi disciplinuoti jų globojamas moteris; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas priimti išsamius teisės aktus, kuriais būtų konkrečiai apibrėžiamas ir kriminalizuojamas visų formų prieš moteris nukreiptas smurtas dėl lyties, ypač prievartavimas, įskaitant vedybinį prievartavimą, seksualinis išpuolis ir seksualinis priekabiavimas ir panaikinti visas kliūtis moterims pasinaudoti teise kreiptis į teismą;

8.  yra sunerimęs dėl to, kad veikia vyrų globos sistema, pagal kurią vis dar reikia gauti vyro globėjo leidimą įvairiose srityse, be kita ko, keliaujant į užsienį, naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis, renkantis gyvenamąją vietą, tuokiantis, teikiant skundus teisingumo sistemoje, išvykstant iš valstybinių smurtą patyrusių moterų prieglaudų ar sulaikymo centrų; pabrėžia, kad ši sistema rodo, jog šalyje įsigalėjusi giliai įsišaknijusi patriarchalinė sistema;

9.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas persvarstyti 2015 m. gruodžio mėn. Asociacijų ir fondų įstatymą, siekiant leisti aktyvistėms burtis į organizacijas ir veikti laisvai bei nepriklausomai, be nederamo valdžios institucijų kišimosi; tai pat primygtinai ragina persvarstyti Kovos su terorizmu įstatymą, Kovos su kibernetiniais nusikaltimais įstatymą bei Spaudos ir leidybos įstatymą, kurie nuolat naudojami siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmogaus teisių gynėjus, ir persvarstyti visas teisinėje sistemoje įtvirtintas diskriminacines nuostatas;

10.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, atsisakyti išlygų dėl Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) ir ratifikuoti pastarosios konvencijos fakultatyvų protokolą, kad Saudo Arabijos moterys galėtų visapusiškai naudotis konvencijoje įtvirtintomis teisėmis, taip pat panaikinti vaikų santuokas, priverstines santuokas ir privalomas moterų aprangos taisykles; primygtinai ragina Saudo Arabiją įteikti nuolatinį kvietimą visiems JT žmogaus teisių tarybos įgaliotiesiems ekspertams apsilankyti šalyje;

11.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas sudaryti sąlygas nepriklausomai spaudai ir žiniasklaidai ir visiems Saudo Arabijos gyventojams užtikrinti saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę; smerkia represijas prieš taikiose demonstracijose dalyvaujančius žmogaus teisių gynėjus ir protestuotojus; pabrėžia, kad taikios kampanijos pasisakant už pagrindines juridines teises arba kritinės pastabos naudojantis socialiniais tinklais yra būtinos teisės išraiškos; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti apribojimus, taikomus žmogaus teisių gynėjams, pagal kuriuos jiems draudžiama pasisakyti socialiniuose tinkluose arba kalbėtis su tarptautinės žiniasklaidos atstovais;

12.  primena, kad Saudo Arabija buvo išrinkta į JT Moterų padėties komisiją pritariant kai kurioms ES valstybėms narėms;

13.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares užtikrinti visapusišką ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimą, išplėsti žmogaus teisių gynėjų apsaugą ir remti juos, o ypač – žmogaus teisių gynėjas;

14.  ragina ES kitoje JT žmogaus teisių tarybos sesijoje pateikti rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje; ragina ES kitoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje ir Moterų padėties komisijoje kelti klausimą dėl valstybių, kuriose žmogaus teisių padėtis nėra gera, taip pat atsižvelgiant į pagarbą moterų teisėms ir lyčių lygybei, narystės; ragina ES pasiūlyti, kad JT žmogaus teisių taryba paskirtų specialųjį pranešėją žmogaus teisių klausimais Saudo Arabijoje;

15.  ragina ES į metinio ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę, taip pat į kitus dvišalius ir daugiašalius forumus įtraukti nuolatinį punktą – diskusiją dėl žmogaus teisių, ypač dėl moterų žmogaus teisių gynėjų padėties; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslines priemones asmenims, kurie atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus; pažymi, kad Chaillot premijos už žmogaus teisių propagavimą Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos regione skyrimo taisyklėse numatoma, kad paraiškas gali teikti tik tie asmenys, kurie yra teisiškai įregistruoti ir veikia konstruktyviai bendradarbiaudami su valdžios institucijomis;

16.  ragina EIVT ir Komisiją aktyviai remti pilietinės visuomenės grupes ir asmenis, kurie gina žmogaus teises Saudo Arabijoje, be kita ko, rengiant apsilankymus kalėjimuose, stebint teismo procesus ir teikiant viešus pareiškimus;

17.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, EIVT ir valstybes nares toliau vykdyti dialogą su Saudo Arabija žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių klausimais, taip pat dėl šalies susirūpinimą keliančio vaidmens regione; pareiškia, kad yra pasirengęs vykdyti konstruktyvų ir atvirą dialogą su Saudo Arabijos valdžios institucijomis, įskaitant parlamento narius, jų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje klausimu; ragina keistis ekspertinėmis žiniomis teisingumo ir teisės klausimais, kad Saudo Arabijoje būtų sustiprinta individualių teisių apsauga;

18.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti tolesnį Raifo Badawi plakimą bei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį, nes jis laikomas sąžinės kaliniu, sulaikytu ir nuteistu vien už tai, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę; ragina ES toliau kelti jo atvejo klausimą kiekviename aukšto lygio susitikime;

19.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, kuris būtų žingsnis siekiant visiško jos panaikinimo; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant užtikrinti, kad šie teismo procesai vyko laikantis tarptautinių standartų;

20.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti neapykantos kurstymą, nukreiptą prieš religines mažumas, taip pat visus kitus asmenis ir grupes, kurių žmogaus teises pažeidžia Saudo Arabija, įskaitant užsienio piliečius iš kitų regionų šalių, ir nutraukti jų diskriminaciją;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT generaliniam sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Moterų padėties komisijai, JT žmogaus teisių tarybai, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui Al Saudui ir Princui Mohammadui bin Salmanui Al Saudui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 378, 2017 11 9, p. 64.
(2) OL C 310, 2016 8 25, p. 29.
(3) OL C 349, 2017 10 17, p. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika