Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2071(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0237/2018

Ingivna texter :

B8-0237/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0234

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten
P8_TA(2018)0234B8-0237/2018

Europaparlamentets beslut av den 31 maj 2018 om utnämningen av Antonio Mura till ledamot av den urvalskommitté som upprättas genom artikel 14.3 i rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (2018/2071(INS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 14.3 i rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten(1),

–  med beaktande av förslaget från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (B8-0237/2018),

–  med beaktande av sin arbetsordning, och av följande skäl:

A.  Antonio Mura uppfyller de villkor som fastställs i artikel 14.3 i förordning (EU) 2017/1939.

1.  Europaparlamentet föreslår att Antonio Mura utses till ledamot av urvalskommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 283, 31.10.2017, s. 1.

Senaste uppdatering: 16 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy