Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2064(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2018

Rasprave :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0235

Usvojeni tekstovi
PDF 184kWORD 61k
Četvrtak, 31. svibnja 2018. - Strasbourg
Manipulacije s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 31. svibnja 2018. s preporukama Komisiji o manipulacijama s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a (2017/2064(INL))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 91. stavak 1. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2017/1151(3), Uredbu (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(4), Uredbu Komisije (EZ) br. 692/2008(5) i Pravilnik br. 39. Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu(6),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. prosinca 2013. naslovljenu „Akcijski plan CARS 2020.: prema snažnoj, konkurentnoj i održivoj europskoj automobilskoj industriji”(7),

–  uzimajući u obzir studiju Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) iz studenog 2017. naslovljenu „Manipuliranje s brojačima kilometara i mjere za njegovo sprečavanje”(8) i procjenu europske dodane vrijednosti naslovljenu „Manipulacije s brojačima kilometara u motornim vozilima u EU-u”(9),

–  uzimajući u obzir završno izvješće Udruge europskih tijela za registraciju vozila i vozača naslovljeno „Registracija kilometraže vozila” (“Vehicle Mileage Registration”)(10),

–  uzimajući u obzir studiju Komisije naslovljenu „Studija potrošačkog tržišta o funkcioniranju tržišta rabljenih vozila iz perspektive potrošača” (“Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer’s perspective”),

–  uzimajući u obzir Pisanu izjavu br. 0030/2016 od 11. travnja 2016. o borbi protiv prijevara na tržištu rabljenih automobila povezanih s kilometražom,

–  uzimajući u obzir članke 46. i 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0155/2018),

Trenutačno stanje

A.  budući da je manipulacija s brojačima kilometara, odnosno nepoštena praksa namjerne i neovlaštene izmjene stvarne kilometraže vozila prikazane na brojaču kilometara vozila, ozbiljan problem koji je raširen diljem Unije, a osobito u kontekstu prekogranične trgovine, i šteti trećim zemljama u koje se uvoze rabljena vozila iz Europske unije;

B.  budući da ekonomska dobit manipulacije s brojačima kilometara može biti značajna s obzirom na niske cijene potrebne opreme i umjetno podizanje vrijednosti rabljenog vozila; budući da se u studijama procjenjuje da udio manipuliranih vozila iznosi između 5 i 12 % rabljenih vozila u nacionalnim prodajama i između 30 i 50 % u prekograničnim prodajama, što rezultira ukupnom ekonomskom štetom koja iznosi između 5,6 i 9,6 milijardi EUR na razini Unije;

C.  budući da je broj prijeđenih kilometara jedan od najvažnijih parametara na temelju kojih kupac može procijeniti tehničko stanje vozila i budući da prijeđena kilometraža znatno utječe na tržišnu vrijednost vozila;

D.  budući da se očitanja brojača kilometara pohranjuju i prikazuju digitalno i da je vanjski pristup u cilju ponovne konfiguracije jedostavan jer je razina zaštite brojača kilometara niža u odnosu na druge komponente vozila;

E.  budući da prijevara s brojačem kilometara šteti potrošačima, trgovcima rabljenih vozila, osiguravateljima i društvima koja daju vozila u zakup, dok koristi imaju počinitelji ove vrste prijevare, i da se moraju pronaći tehnička rješenja da se laicima oteža manipuliranje s brojačima kilometara;

F.  budući da veća istrošenost automobila s brojačima kilometara koji su neovlašteno izmijenjeni negativno utječe na sigurnost cestovnog prometa, budući da kupci takvih automobila često imaju veće troškove održavanja i popravka od očekivanih zato što se automobili ne pregledavaju u skladu s njihovom pravom kilometražom;

G.  budući da vozila s brojačima kilometara koji su neovlašteno izmijenjeni mogu pokazivati veću potrošnju i imati veće emisije onečišćujućih tvari od očekivanih, čime se krše zahtjevi u pogledu trajnosti iz zakonodavstva o homologaciji;

H.  budući da tržište rabljenih vozila u Uniji, koje je dva do tri puta veće od tržišta novih vozila, ima najnižu razinu povjerenja potrošača među svim tržištima robom prema Komisijinom pregledu stanja potrošačkih tržišta - 2014.(11), a manipuliranje s brojačima kilometara znatno doprinosi gubitku povjerenja potrošača u trgovce rabljenih vozila i stoga narušava funkcioniranje unutarnjeg tržišta i pošteno tržišno natjecanje;

I.  budući da potrošači nisu dovoljno informirani o mogućim načinima sprečavanja manipuliranja stanjem brojača kilometara u rabljenim automobilima i postojećim tehnikama praćenja kilometraže i sprečavanja prijevara u tom području te o načinima pristupanja tim tehnikama;

J.  uzimajući u obzir da mnoge države članice potrošačima i dalje ne pružaju sredstva koja su im potrebna za kontrolu povijesti upotrebe rabljenog vozila;

K.  budući da prijevara u pogledu kilometraže neproporcionalno utječe na društvene skupine i zemljopisna područja s nižim dohotkom, te izlaže potrošače u državama članicama koje su pristupile Uniji u ili nakon 2004. i u zemljama u neposrednoj blizini Unije (posebice zemljama Zapadnog Balkana u koje se rabljena vozila iz Unije uvoze bez carine ili podložna neznatnim pristojbama) većem riziku kupovine vozila s manipuliranim brojačem kilometara zbog čega su oni češće pogođeni tom vrstom nepoštene prakse;

L.  budući da je zbog nepostojanja zajedničkog integriranog sustava za razmjenu informacija među državama članicama povećan rizik od legalizacije očitane kilometraže s kojom se već manipuliralo prije prve provjere u zemlji u kojoj će se vozilo u konačnici registrirati i gdje već postoje mjere za registraciju vozila i provjeru njegove kilometraže;

M.  budući da će se uspostavom jedinstvenih pravila za sprečavanje manipulacije brojačima kilometara znatno povećati sigurnost i pouzdanost pri prekograničnoj kupovini vozila te smanjiti broj nepoštenih praksi te donijeti znatnu korist milijunima potrošača u Uniji;

Postojeće mjere za rješavanje problema prijevara s brojačima kilometara

N.  budući da su neke države članice već uvele instrumente za minimiziranje manipulacije s brojačima kilometara, kao što su „Car-Pass” u Belgiji i „Nationale AutoPas” (NAP) u Nizozemskoj; budući da se obje države članice koriste bazom podataka koja prikuplja očitanja brojača pri svakom održavanju, servisu, popravku ili periodičnom pregledu vozila, a da se pritom ne prikupljaju osobni podaci i budući da su obje u kratkom vremenu gotovo u potpunosti uklonile prijevare brojačima kilometara u svojim područjima;

O.  budući da belgijskim sustavom na osnovi zakona upravlja neprofitna organizacija, a sustavom u Nizozemskoj upravlja vladina agencija, budući da oba sustava funkcioniraju uz razumne troškove, a njihov uspjeh popraćen je i potaknut kampanjama za podizanje razine osviještenosti i informativnim kampanjama, kao i čvrstim pravnim okvirom kojim se uspostavljaju jasna pravila i odvraćajuće sankcije;

P.  budući da znatno veći broj manipuliranih vozila u zemljama bez pristupa tim bazama podataka pokazuje da su prekogranična razmjena podataka i suradnja među državama članicama ključne za njihov uspjeh;

Q.  budući da Europski informacijski sustav o vozilima i vozačkim dozvolama (Eucaris), već pruža infrastrukturu i organizaciju potrebne za razmjenu usklađenih podataka u pogledu prometa među tijelima država članica te ga države članice koriste za ispunjavanje obveza iz Direktive 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća(12), a među njegovim funkcionalnostima već se nalazi zapisivanje kilometraže;

R.  budući da također postoje tehnička rješenja, i u pogledu hardvera i u pogledu softvera, koja bi proizvođači mogli integrirati u vozila i na taj način odmah spriječiti manipulacije s brojačima kilometara, budući da se „hardverski sigurnosni moduli” (HSM) i „sigurnosne hardverske ekstenzije” (SHE) već koriste za zaštitu elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) u vozilima od neovlaštenog pristupa, manipulacije ili krađe automobila, a njihov procijenjeni trošak po vozilu jest jedan euro;

S.  budući da Uredba (EU) 2017/1151 obvezuje proizvođače da, kako bi dobili homologaciju za vozilo, provedu sustavne strategije za zaštitu od nedopuštenih zahvata i karakteristike zaštite od upisa kao mjere sprečavanja reprogramiranja brojača kilometara, vodeći također računa o karakteristikama daljinske razmjene podataka; budući da su njome propisane samo informacije i objašnjenja koje proizvođač pruža, a da nisu predviđena ispitivanja otpornosti brojača kilometara na manipulaciju bez obzira na dostupnost certificiranih i međunarodno priznatih postupaka kao što su zajednički kriteriji za evaluaciju sigurnosti informacijske tehnologije; budući da međunarodno priznati postupci, kao što su zajednički kriteriji (Common Critieria, ISO/IEC 15408), mogu doprinijeti zaštiti od manipulacije;

Zakonodavstvo i rupe u zakonu

T.  budući da je manipulacija s brojačem kilometara zabranjena u 26 država članica, ali samo deset država članica ima dodatne mjere za provjeru kilometraže dostupne klijentima, a samo šest priznaje manipulaciju s brojačima kao kazneno djelo(13); budući da je oprema i softver za manipulaciju s brojačem kilometara široko dostupna u Uniji i da se ta manipulacija ne klasificira kao kazneno djelo i budući da se više država članica sprema proglasiti aktivnosti povezane s nezakonitom manipulacijom brojača kilometara kaznenim djelom;

U.  budući da prijevara s brojačem kilometara predstavlja prijetnju tehničkoj ispravnosti automobila, na što se također upućuje u Direktivi 2014/45/EU u kojoj se od država članica zahtijeva da nametnu učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za takve manipulacije; budući da bi Komisija trebala dodatno ispitati izvedivost povezivanja nacionalnih platformi kako bi se omogućila prekogranična razmjena informacija o tehničkoj ispravnosti automobila, uključujući očitanja brojača;

V.  budući da je u Direktivi 2014/45/EU sadržana obveza bilježenja očitanja kilometraže tijekom periodičnih tehničkih pregleda te se ta očitanja stavljaju na raspolaganje za iduće periodične tehničke preglede, ali se ona odnosi samo na bilježenje kilometraže tijekom tehničkih pregleda od prvog tehničkog pregleda na dalje; budući da prvi periodični tehnički pregled može biti čak četiri godine nakon prve registracije vozila ostavljajući dovoljno vremena za manipulaciju s brojačem kilometara prije prvog tehničkog pregleda, kao i između tehničkih pregleda te čak može doći do službeno zabilježene krive kilometraže;

W.  budući da ni Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(14) i Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 o homologaciji ni Pravilnik br. 39. Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda (Pravilnik UNECE-a br. 39.) ne upućuje na prijevare s kilometražom i manipulacije s brojačima kilometara; budući da se u Uredbi (EZ) br. 661/2009 upućuje na Pravilnik UNECE-a br. 39. u vezi sa zahtjevima za homologaciju za brzinomjere ali ne predviđa zahtjeve u vezi sa brojačima kilometara ili osnovnim karakteristikama brojača kilometara;

Budući razvoji u automobilskom sektoru

X.  budući da je automobilska industrija postigla znatan napredak u razvoju i proizvodnji vozila koja su povezana, upotrebljavaju inteligentne prometne sustave i komuniciraju sa svojom okolinom tako da većina vozila koja dolaze na tržište već imaju svojstva povezivosti i da se postupno približavamo povezanom voznom parku na cestama u Uniji;

Y.  budući da je, prema raznim istraživanjima, prosječna starost vozila na cestama u Uniji između 7 i 11 godina i stalno se povećava, dok je u državama članicama koje su pristupile Uniji u ili nakon 2004. starost vozila daleko iznad prosjeka, što znači da se vozni park sastoji od novijih visoko povezanih vozila i starijih vozila bez mogućnosti povezivosti;

Z.  budući da moderna vozila redovito šalju skupove podataka proizvođačima uključujući stvarnu kilometražu i ukupno vrijeme rada pružajući ključne podatke za provjeru vjerodostojnosti evidencije o kilometraži;

AA.  budući da bi tehnologija lanca blokova mogla biti jedno rješenje za buduće pohranjivanje podataka brojača kilometara;

AB.  budući da je projekt CarTrustChain uspješan projekt u pogledu uporabe tehnologije lanaca blokova za uklanjanje prijevara povezanih s brojačem kilometara koji je sufinanciran europskim fondom za regionalni razvoj;

1.  zahtijeva od Komisije da u roku od dvanaest mjeseci nakon što Europski parlament usvoji ovu rezoluciju na temelju članka 91. stavka 1. i članka 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predloži zakonodavni okvir koji bi države članice obvezivao da stvore pravne, tehničke i operativne prepreke za onemogućavanje manipulacija s brojačima kilometara, i to slijedom preporuka iznesenih u ovoj rezoluciji i u njenom prilogu; poziva Komisiju da poduzme mjere za preispitivanje zakonskih zahtjeva iz Uredbe (EU) 2017/1151;

2.  poziva Komisiju da zajamči da se iste pravne i tehničke prepreke također primjenjuju na uvoz iz trećih zemalja;

3.  pozdravlja tehnička rješenja poput HSM-a i SHE-a već u širokoj uporabi za zaštitu osjetljivih podataka u vozilima i ističe činjenicu da bi očitanja brojača kilometara trebala imati istu razinu zaštite kako bi se spriječilo manipuliranje s brojačima kilometara;

4.  poziva Komisiju da ojača homologaciju za sigurnost unutar vozila, osobito u pogledu tehničkih mjera protiv prijevara povezanih s brojačima kilometara, ali i u svjetlu povećanja povezanih vozila;

5.  pozdravlja činjenicu da je Komisija u Uredbu (EU) 2017/1151 uključila zahtjeve za tehnološku sigurnost za brojače kilometara; međutim, ističe da nedostaju odredbe o načinu praćenja tih zahtjeva i stoga poziva Komisiju da utvrdi jasne kriterije za stvarnu provjeru sigurnosti brojača kilometara, da u najkraćem mogućem roku po potrebi prilagodi te zahtjeve i da izvijesti Parlament o učinkovitosti te Uredbe;

6.  napominje da su nacionalna rješenja koja koriste baze podataka čestih očitanja brojača kilometara s periodičnih tehničkih pregleda, posjeta radionicama i drugih pregleda vozila postigla veliki uspjeh u borbi protiv manipulacije s brojačima kilometara u dotičnim državama članicama te stoga predlaže da one države članice koje dosad nisu ništa poduzele što prije stvore odgovarajuća rješenja;

7.  u tom pogledu naglašava da bi sve države članice trebale imati nacionalne registre i prekograničnu razmjenu podataka iz tih registara jer je to jedini način učinkovitog suzbijanja prijevara povezanih s brojačima kilometara u Uniji; stoga poziva Komisiju da predloži zakonodavni okvir kako bi države članice na temelju postojećih najboljih praksi uspostavile usporedive i međusobno kompatibilne nacionalne mehanizme prikupljanja podataka koji će omogućiti često i pouzdano prikupljanje podataka o kilometraži i međunarodnu razmjenu prikupljenih podataka, počevši s trenutkom prve registracije vozila;

8.  ističe da bi trebalo omogućiti prekogranični pristup očitanjima brojača kilometara i da bi mogućnost pristupa tim informacijama za kupce rabljenih vozila bio velik doprinos zaštiti potrošača; ističe činjenicu da bi kupac rabljenog vozila trebao moći potvrditi točnost stanja brojača kilometara, bez obzira na državu članicu u kojoj je vozilo bilo prethodno registrirano; poziva Komisiju i države članice da informiraju potrošače i dionike na proaktivan način o postojećim mjerama za borbu protiv prijevare s brojačem kilometara te o načinima otkrivanja i sprečavanja manipulacija s brojačem kilometara;

9.  naglašava da Eucaris nudi postojeću infrastrukturu za troškovno učinkovitu razmjenu očitanja brojača kilometara diljem Unije pomoću rješenja temeljenog na bazi podataka; žali što se platformom Eucaris za razmjenu očitanja brojača kilometara koriste samo Belgija, Nizozemska i Slovačka te stoga potiče države članice da iskoriste prednosti ovog sustava;

10.  poziva Komisiju da sudjelovanje u Eucaris-u učini obveznim i da ga upotrijebi kao platformu za informacije o vozilima, čime bi se olakšala provjera kilometraže diljem Unije s ciljem smanjenja mogućnosti manipuliranja brojačima kilometara;

11.  žali zbog činjenice da i dalje ne postoji elektronički registar koji predviđa Direktiva 2014/45/EU i da sankcije država članica nisu u dovoljnoj mjeri odvraćajuće, zbog čega ciljevi u pogledu razmjene podataka nisu ostvareni;

12.  poziva Komisiju da se osigura zakonodavni okvir kojim se državama članicama omogućuje da bilježe obvezna očitavanja brojača kilometara na periodičnim tehničkim pregledima i sa svih pregleda, radova održavanja i popravaka te s drugih posjeta radionicama, počevši od prve registracije vozila;

13.  naglašava da bi rješenje temeljeno na lancu blokova moglo biti najjeftinije i poziva Komisiju da provede analizu analizu troškova i koristi za to rješenje, uključujući analizu sigurnosti, transparentnosti i zaštite podataka, u roku od dvanaest mjeseci od usvajanja ove rezolucije u Europskom parlamentu; ističe da do mogućeg prihvaćanja ove tehnologije bez odgađanja trebalo bi primijeniti rješenja koja su laka za korištenje i mogu se brzo staviti u upotrebu, osobito baze podataka;

14.  ističe da bi se širom primjenom naprednih kriptografskih tehnologija, npr. rješenja temeljenih na HSM-u ili SHE-u, mogla osigurati dodatna zaštita od manipulacija s brojačima kilometara na način da ih se sigurnosnim čipovima zaštiti od nedopuštenog pristupa;

15.  naglašava da vozila imaju sve veće mogućnosti povezivosti i da će se nastaviti razvijati u tom smjeru, čime će se omogućiti automatsko pohranjivanje podataka brojača kilometara u bazu podataka ili mrežu lanca blokova; pozdravlja napore automobilske industrije u nastojanjima da razvije različite načine tehničke zaštite od manipulacije s brojačem kilometara, uključujući šifriranje podataka, zaštitu i sigurnost podataka, ali poziva i proizvođače da dodatno unaprijede učinkovitost njihovih tehničkih rješenja;

16.  ističe da bi sve mjere koje uključuju prijenos i pohranjivanje podataka trebale biti u skladu s europskom pravnom stečevinom o zaštiti podataka i da bi se trebale primjenjivati samo u svrhu sprečavanja manipulacije s brojačima kilometara uz najvišu razinu kiberzaštite;

17.  poziva države članice da osmisle ili izmijene zakonodavstvo o manipulacijama s brojačem kilometara kako bi to postalo kazneno djelo, uključujući odredbe o opremi i softveru te povezanim uslugama potrebnima za neovlašteno manipuliranje, jer manipuliranje uzrokuje netočnu procjenu tehničke ispravnosti vozila i stoga negativno utječe na sigurnost na cestama; poziva države članice da osiguraju dovoljno ljudskih i financijskih resursa za učinkovitu, nediskriminirajuću i razmjernu provedbu takvog zakonodavstva;

18.  smatra da bi zamjenu brojača kilometara iz jednog vozila drugim s manjim brojem prijeđenih kilometara trebalo smatrati prijevarom povezanom s kilometražom vozila ako je cilj prikriti stvarni broj prijeđenih kilometara i time ostvariti dobit;

19.  traži od Komisije da na temelju članka 91. stavka 1. i članka 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnese prijedlog akta o mjerama za suprotstavljanje manipulaciji s brojačima kilometara, slijedeći preporuke iz Priloga ovom dokumentu;

o
o   o

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i popratne preporuke proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1) Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i o stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).
(2) Direktiva 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ, (SL L 127, 29.4.2014., str. 134.).
(3) Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).
(4) Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009, str. 1.)
(5) Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).
(6) Pravilnik br. 39 Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući njegovu ugradbu (SL L 120, 13.5.2010., str. 40.).
(7) SL C 468, 15.12.2016, str. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en.
(12) Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (SL L 288, 5.11.2011., str. 1.).
(13) Vidi Mreža europskih centara za potrošače (ECC-Net, 2015.), Prekogranična kupovina automobila: na što paziti kada tražite povoljnu ponudu (Cross-border car purchases: what to look out for when you’re bargain hunting), str. 236.
(14) Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1)


PRILOG REZOLUCIJE

PREPORUKE O SADRŽAJU ZATRAŽENOG PRIJEDLOGA

Poticanje tehničkih rješenja i homologacije tipa

Kako bi manipulacija s brojačima kilometara postala teža, potrebna je veća razina sigurnosti ugrađene u vozilo za podatke brojača kilometara. To se treba postići uključujući sljedeće u prijedlog:

—  nadziranjem provedbe članka 5. stavka 3. točke (f) Uredbe 2017/1151 i izvješćivanjem Parlamenta o rezultatima što je ranije moguće;

—  uvođenjem jasnih obveza kako bi se zaštitilo očitanja brojača kilometara od manipulacije uključujući, ako se to pokaže pozitivnim, kriptografsku zaštitu od manipulacije, sustave prepoznavanja manipulacije, odvojeno otkrivanje i bilježenje kilometraže i sigurnost hardvera;

—  uvođenjem metode testiranja ili primjenom zajedničkih kriterija za evaluaciju sigurnosti informacijske tehnologije za preventivna rješenja predviđena u Uredbi 2017/1151 u pogledu prijevara povezanih s brojačem kilometara;

Sustavi baza podataka

Baze podataka s očitanjima brojača kilometara znatno smanjuju broj manipuliranih vozila. Važno je postići rješenje na razini Unije jer izolirane nacionalne inicijative ne mogu spriječiti prijevare povezane s brojačem kilometara u prekograničnoj trgovini rabljenih vozila. Stoga bi prijedlog trebao sadržavati sljedeće mjere:

—  obvezno bilježenje očitanja brojača kilometara predviđeno u Direktivi 2014/45/EU trebalo bi, pri prekograničnim razmjenama, biti dostupno potrošačima na njihov zahtjev;

—  stvaranje pravnog okvira za uspostavu baza usporedivih podataka o kilometraži u državama članicama kako bi se osigurala međunarodna razmjena podataka i pristup podacima na temelju postojećih najboljih praksi koja omogućuje često i pouzdano bilježenje podataka o kilometraži;

—  postojeće baze podataka očitanja brojača kilometara na razini država članica trebale bi biti međusobno povezane, kaopmatibilne i interoperabilne na razini EU-a te omogućavati međunarodnu razmjenu podataka, dok bi se postojeća infrastruktura, poput Eucaris-a trebala koristiti za troškovno učinkovitu i brzu provedbu;

—  trebalo bi poštovati propise o zaštiti podataka i po potrebi ih prilagoditi tako da se omogući pohranjivanje i razmjena relevantnih podataka i zaštita privatnosti, dok bi se nepoštena uporaba prikupljenih podataka istodobno trebala uspješno sprečavati.

—  kupci rabljenih vozila trebali bi imati na raspolaganju način na koji prije kupnje mogu provjeriti točnost očitanih podataka s brojača kilometara u vozilu na temelju prikupljenih podataka o kilometraži tog vozila neovisno o državi članici u kojoj je ono prije toga bilo registrirano;

Lanac blokova i povezivost kao moguća dodatna dugoročna rješenja

Vozila postaju sve povezanija, a udio povezanih vozila u voznom parku Unije stalno raste. Ta vozila već prenose podatke, kao što su očitanja stvarne kilometraže, na servere proizvođača. Ti bi se podaci već mogli koristiti za otkrivanje prijevara s kilometražom.

Tehnologija lanca blokova mogla bi s vremenom pružiti pouzdani alat za zaštitu podataka u mreži i sprečavanje manipulacije unesenim podacima. Kombinacija tih razvoja i tehnologija mogla bi se istražiti kao dugoročno rješenje za prijevare povezane s brojačima kilometara.

Stoga bi trebalo predložiti sljedeće mjere:

—  ocjenu potencijalnih troškova i koristi uspostave europske mreže lanca blokova za očitanja brojača kilometara;

—  ako je ocjena pozitivna: stvaranje pravnog i regulatornog okvira za automatizirani prijenos očitanja brojača kilometara automobila koji su opremljeni mogućnošću povezivosti i, neovisno o ocjeni lanca blokova, za pristupanje očitanjima brojača kilometara koje su pohranili i prikupili proizvođači kao dopuna podacima o kilometraži zabilježenima ručno tijekom periodičnih tehničkih pregleda ili negdje drugdje;

—  uvođenjem obveznog prijenosa očitanja brojača kilometara s periodičnih tehničkih pregleda, posjeta radionicama i drugih pregleda te stoga njihovo integriranje u sve obuhvatniji sustav baze podataka.

Zakonodavstvo i provedba

Prijevare povezane s brojačima kilometara trenutno nisu kazneno djelo u svim državama članicama, iako je to izričito predviđeno u Direktivi 2014/45/EU. Za uklanjanje prijevara povezanih s brojačima kilometara ključno je imati provedbu djelotvornih pravnih mjera, uključujući kazne i sankcije. Stoga bi trebalo predložiti sljedeće mjere:

—  prijevare povezane s brojačima kilometara trebalo bi smatrati kaznenim djelom koje su počinile i osoba koja traži izmjenu stanja brojača (vlasnik vozila) i osoba koja izvrši izmjenu i koje je kažnjivo učinkovitim, proporcionalnim, odvraćajućim i nediskriminirajućim sankcijama koje slijede vrlo usporediv standard u cijeloj Uniji;

Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti