Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0309(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0180/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0180/2018

Rasprave :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Objašnjenja glasovanja
PV 12/02/2019 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Usvojeni tekstovi
PDF 220kWORD 75k
Četvrtak, 31. svibnja 2018. - Strasbourg
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Amandmani koje je donio Europski parlament 31. svibnja 2018. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 1.
(1)   Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije i država članica i olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.
(1)   Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”), koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća12, jača se suradnja između Unije, država članica i njihovih regija te olakšava koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja odgovora Unije na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.
_________________
_________________
12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).
12 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).
Amandman 2
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.
(3)   Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu, često bez upozorenja. Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem sve su češće, ekstremnije i složenije, a pogoršavaju ih učinci klimatskih promjena, neovisno o nacionalnim granicama. Katastrofe mogu imati ogromne posljedice za ljude, okoliš i gospodarstvo.
(3)   Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem mogu se dogoditi bilo gdje na svijetu, često bez upozorenja. Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem sve su češće, ekstremnije i složenije, a pogoršavaju ih učinci klimatskih promjena, neovisno o nacionalnim granicama. Katastrofe mogu imati nesagledive posljedice za ljude, okoliš, društvo i gospodarstvo. Nažalost, katkad su i namjerno izazvane, kao npr. u slučajevima terorističkih napada.
Amandman 3
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.
(4)   Nedavno iskustvo pokazalo je da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se posebno događa kada katastrofe koje se ponavljaju istodobno pogađaju države članice i kada zajednički kapacitet nije dovoljan.
(4)   Nedavno iskustvo pokazalo je da se oslanjanjem na dobrovoljne ponude uzajamne pomoći koje se koordiniraju u okviru Mehanizma Unije i čije se pružanje njime olakšava ne može uvijek osigurati dostupnost dostatnih kapaciteta za prikladno zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi pogođenih katastrofama, kao ni odgovarajuća zaštita okoliša i imovine. To se u prvom redu događa kada katastrofe koje su i neočekivane i koje se ponavljaju, bez obzira na to bile one prirodne li uzrokovane ljudskim djelovanjem, istodobno pogađaju države članice i kada zajednički kapacitet nije dovoljan. Kako bi se prevladali ti nedostaci i spriječili novi rizici, svi instrumenti Unije trebali bi se koristiti potpuno fleksibilno, između ostalog, promicanjem aktivnog sudjelovanja civilnog društva. Ipak, države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, odnosno zadržati nacionalne kapacitete dostatne za adekvatno suočavanje s katastrofama.
Amandman 4
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Sprečavanje šumskih požara od ključne je važnosti u kontekstu globalnog angažmana u pogledu emisija CO2. Naime, spaljivanjem drveća i tla bogatog tresetom tijekom šumskih požara stvaraju se emisije CO2. Studije su pokazale kako 20 % svih emisija CO2 u svijetu nastaje kao posljedica požara, što je više od ukupne količine emisija svih prometnih sustava na Zemlji (iz vozila, brodova i zrakoplova).
Amandman 5
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.
(5)   Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju katastrofama u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, posebice zato da bi Unija mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje i pojačati politike prevencije, među ostalim osiguravanjem nužnih veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/201313.
(5)   Prevencija je od ključne važnosti za zaštitu od katastrofa i zahtijeva daljnje djelovanje. Države članice trebale bi u tu svrhu redovito razmjenjivati procjene rizika u pogledu nacionalne sigurnosti i sigurnosnih rizika kao i sažetke svojih planova za upravljanje rizikom od katastrofa kako bi se osigurao cjelovit pristup upravljanju prirodnim katastrofama i katastrofama uzrokovanim ljudskim djelovanjem u okviru kojeg se povezuju mjere prevencije rizika, pripravnosti i odgovora. Nadalje, Komisija bi trebala moći tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti povezane s određenim katastrofama, uključujući onima uzrokovanima ljudskim djelovanjem, posebice zato da bi Unija, a osobito Europska agencija za okoliš (EEA), mogla pružiti najveću moguću potporu za upravljanje rizikom od katastrofa. Nužno je smanjiti administrativno opterećenje i ojačati politike prevencije, među ostalim produbljivanjem veza s drugim ključnim politikama i instrumentima Unije, posebno europskim strukturnim i investicijskim fondovima kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2. Uredbe (EU) br. 1303/201313.
Amandman 6
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Rizik negativno utječe na razvoj regija. Sprečavanje rizika i upravljanje njima podrazumijeva preoblikovanje politika i institucionalnih okvira kao i jačanje lokalnih, nacionalnih i regionalnih kapaciteta za oblikovanje i provedbu mjera upravljanja rizikom, pri čemu se koordinira širok raspon aktera. Neophodno je izraditi karte rizika po regijama i/ili državama članicama, ojačati sposobnost odgovora na rizike i ojačati preventivne mjere, stavljajući poseban naglasak na klimatske rizike. Pri izradi karata rizika u obzir se obavezno moraju uzeti i rizici koje donosi sadašnja promjenjivost klime te projekcija razvoja klimatskih promjena.
Amandman 7
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Pri pripremi svojih procjena rizika i planiranju upravljanja rizicima države članice bi u obzir trebale uzeti specifične rizike u pogledu dobrobiti divljih biljaka i životinja. Europska komisija trebala bi u cijeloj Europi poticati širenje informacija o životinjama pogođenim katastrofama. U tom bi kontekstu trebalo dodatno razvijati programe osposobljavanja i tečajeve.
Amandman 8
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Godine 2017. sezona šumskih požara bila je osobito duga i intenzivna u mnogim državama članicama, pri čemu je u samo jednoj državi članici smrtno stradalo više od 100 osoba. Nedostatak raspoložive imovine, kao što je navedeno u Izvješću o nedostacima u kapacitetu 1a, i nemogućnost Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”) da pravovremeno reagira na svih 17 zahtjeva za pomoć u slučaju šumskih požara pokazali su da dobrovoljni doprinosi država članica nisu dostatni tijekom hitnih situacija velikih razmjera koje istovremeno pogađaju nekoliko država članica.
_________________
1a Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ostvarenom napretku i preostalim nedostacima u Europskom kapacitetu za odgovor na hitne situacije, 17.2.2017.
Amandman 9
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.d (nova)
(5d)  Najočitiji partneri za produbljivanje suradnje susjedne su države članice koje raspolažu istim stručnim znanjem i strukturama i koje će vjerojatno biti pogođene istim katastrofama te izložene istim rizicima.
Amandman 68
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.e (nova)
(5e)  Sigurnost vodnih resursa od ključne je važnosti za otpornost na klimatske promjene. Države članice trebale bi ucrtati na karte postojeće vodne resurse kako bi se olakšala prilagodba klimatskim promjenama i povećala otpornost stanovništva kad se suočava s klimatskim prijetnjama kao što su suše, požari ili poplave. Cilj ucrtavanja trebala bi biti potpora razvoju mjera za smanjenje ranjivosti stanovništva.
Amandman 10
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.
(6)   Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost pripremanja za katastrofe i odgovora na njih, posebno s pomoću uzajamne potpore u Europi. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati kapacitete za odgovor na hitne situacije kako bi se moglo odgovarati na šumske požare, velike poplave i potrese te poljsku bolnicu i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu brzo rasporediti.
(6)   Potrebno je pojačati zajedničku sposobnost pripremanja za katastrofe i odgovora na njih, posebno s pomoću uzajamne potpore u Europi. Povrh jačanja mogućnosti koje se već nude u okviru Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije („EERC” ili „dobrovoljno udruženi kapaciteti”), koji se dalje u tekstu nazivaju „Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu”, Komisija bi trebala uspostaviti i rescEU. rescEU bi trebao uključivati kapacitete za odgovor na hitne situacije kako bi se moglo odgovarati na šumske požare, velike poplave i potrese, terorističke napade, kemijske, biološke, radiološke i nuklearne napade kao i poljske bolnice i medicinske timove u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu brzo rasporediti. U tom se kontekstu naglašava da je važno ojačati i obuhvatiti posebne kapacitete lokalnih i regionalnih tijela vlasti jer ona prva interveniraju u slučaju katastrofe. Ta bi tijela trebala razviti modele suradnje u okviru kojih bi zajednice mogle razmjenjivati najbolje prakse te bi imale mogućnost i da sudjeluju u razvoju svoje otpornosti na prirodne katastrofe.
Amandman 11
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Uloga lokalnih i regionalnih tijela tijela u sprečavanju katastrofa i upravljanju njima od velike je važnosti, a njihove kapacitete za odgovor treba na odgovarajući način uključiti u sve aktivnosti koordinacije i raspoređivanja koje se provode na temelju ove Odluke, u skladu s institucionalnim i pravnim okvirima država članica, kako bi se preklapanja smanjila na najmanju moguću mjeru i kako bi se potakla interoperabilnost. Takva tijela mogu imati važnu preventivnu ulogu, a isto tako se i prva, skupa s volonterima, odazivaju nakon katastrofe. Stoga postoji potreba za stalnom suradnjom na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini u cilju uspostave zajedničkog sustava za brzu intervenciju prije mobilizacije rescEU-a kao i za redovitim kampanjama za informiranje javnosti o prvim mjerama odgovora.
Amandman 12
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.
(7)   Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost Mehanizma Unije osiguravanjem dostupnosti kapaciteta u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica. Unija bi svojom nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.
(7)   Unija bi trebala moći pružiti potporu državama članicama kada raspoloživi materijalni i tehnički kapaciteti nisu dostatni za djelotvoran odgovor na katastrofe, među ostalim i u slučajevima s prekograničnom dimenzijom, tako što će pridonijeti financiranju sporazuma o najmu ili zakupu za osiguravanje brzog pristupa takvim kapacitetima ili financiranju njihove kupovine. Time bi se znatno poboljšala djelotvornost i raspoloživost Mehanizma Unije osiguravanjem brze dostupnosti materijalnih i tehničkih kapaciteta, među ostalim i za spašavanje starijih osoba i osoba s invaliditetom, u slučajevima kada se djelotvoran odgovor na katastrofe ne bi mogao osigurati na neki drugi način, posebno u slučaju katastrofa s učincima velikih razmjera koji utječu na znatan broj država članica, kao što su prekogranične epidemije. Unija bi prethodnom namjenom odgovarajuće opreme te nabavom kapaciteta trebala omogućiti stvaranje ekonomija razmjera i bolju koordinaciju odgovora na katastrofe. Trebalo bi osigurati optimalno i transparentno korištenje financijskih sredstava.
Amandman 13
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Kada dođe do neočekivanih katastrofa, brojne države članice suočene su s nedostatkom materijalne i tehničke opreme. Stoga bi se Mehanizmom Unije trebalo omogućiti proširenje materijalne i tehničke osnove gdje je to potrebno, osobito za potrebe spašavanja osoba s invaliditetom, starijih ili bolesnih osoba.
Amandman 14
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 9.
(9)   Kako bi se mogle pojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi i pojačati suradnja među nacionalnim tijelima za civilnu zaštitu država članica, nužno je uspostaviti Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite koja se temelji na postojećim strukturama.
(9)   Osposobljavanje, istraživanje i inovacije ključni su aspekti suradnje u području civilne zaštite. Na temelju postojećih struktura trebalo bi ojačati učinkovitost i djelotvornost osposobljavanja i vježbi, poticanje inovacija te dijalog i suradnju među nacionalnim tijelima i službama za civilnu zaštitu država članica, pri čemu bi trebali sudjelovati centri izvrsnosti, sveučilišta, istraživači i drugi stručnjaci iz država članica, s kojima bi trebalo razmjenjivati informacije.
Amandman 15
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Iako je jačanje civilne zaštite u svjetlu katastrofa, i elementarnih nepogoda i onih vezanih uz unutarnju sigurnost, jedan od glavnih prioriteta u cijeloj Uniji, od presudne je važnosti upotpuniti alate Unije jačom teritorijalnom dimenzijom i dimenzijom pod vodstvom zajednice jer je djelovanje lokalne zajednice najbrži i najučinkovitiji način ograničavanja štete prouzročene katastrofama.
Amandman 16
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 10.
(10)   Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije.
(10)   Kako bi se postiglo funkcioniranje kapaciteta rescEU-a, trebalo bi osigurati dodatna odobrena sredstva za financiranje djelovanja u okviru Mehanizma Unije, međutim, ne na štetu financijskih omotnica dodijeljenih drugim ključnim politikama Unije.
Amandman 17
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Potrebno je osigurati zasebno financiranje i proračunska sredstva za revidirani Mehanizam Unije. S obzirom na potrebu da se izbjegnu bilo kakve negativne posljedice za financiranje postojećih višegodišnjih programa, povećanje sredstava za ciljanu reviziju Mehanizma Unije tijekom 2018., 2019. i 2020. treba dolaziti isključivo iz svih resursa dostupnih na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/20131a, a posebno uz korištenje instrumenta fleksibilnosti.
___________________
1a Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
Amandman 18
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 11.
(11)  Trebalo bi pojednostavniti postupke Mehanizma Unije kako bi se osiguralo da države članice mogu pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži odgovor na prirodne katastrofe i na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.
(11)  Trebalo bi pojednostavniti i olakšati postupke Mehanizma Unije te povećati njihovu fleksibilnost kako bi se osiguralo da države članice mogu brzo pristupiti pomoći i kapacitetima koji su potrebni za što brži i učinkovitiji odgovor na prirodne katastrofe i na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.
Amandman 19
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 12.
(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, posebno kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU.
(12)  Kako bi se u najvećoj mjeri mogli iskoristiti postojeći financijski instrumenti te kako bi se države članice mogle poduprijeti u pružanju pomoći, uključujući kao odgovor na katastrofe izvan Unije, trebalo bi predvidjeti odstupanje od članka 129. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća14 u slučajevima kada se financiranje odobrava u skladu s člancima 21., 22. i 23. Odluke br. 1313/2013/EU. Ne dovodeći u pitanje to odstupanje, financijska sredstva za aktivnosti civilne zaštite i, posebno, za humanitarnu pomoć, trebala bi u svakoj budućoj financijskoj strukturi Unije biti jasno razdvojena i potpuno u skladu s različitim ciljevima i pravnim zahtjevima unutar te strukture.
__________________
__________________
14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
14 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
Amandman 20
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 13.
(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. Jednako tako trebalo bi osigurati usklađenost s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030.
(13)  Važno je osigurati da države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi djelotvorno spriječile prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i ublažile njihove učinke. Odredbama bi se trebale pojačati veze između mjera prevencije, pripravnosti i odgovora u okviru Mehanizma Unije. Trebalo bi osigurati usklađenost s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o prevenciji katastrofa i upravljanju rizikom od katastrofa, među ostalim za prekogranične preventivne mjere i odgovor na prijetnje kao što su ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju15. U programima teritorijalne suradnje na osnovi kohezijske politike predviđaju se konkretne mjere kako bi se u obzir uzeli otpornost na katastrofe, sprečavanje rizika i upravljanje rizicima te dodatni napori za snažniju integraciju i veće sinergije. Nadalje, sva djelovanja trebala bi biti usklađena s međunarodnim obvezama kao što su Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030., Pariški sporazum i Program za održivi razvoj do 2030., a njima bi se trebao i aktivno dati doprinos ispunjenju tih obveza.
__________________
__________________
15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).
15 Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).
Amandman 21
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)   Nužno je da se zadrže moduli koji su dosad registrirani u CECIS-u (Zajednički komunikacijski i informacijski sustav za hitne situacije) kako bi bilo moguće odgovarati na zahtjeve za pomoć i sudjelovati u sustavu osposobljavanja u uobičajenom obliku.
Amandman 22
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)   Podjednako je važno povezati Mehanizam Unije, koji je ograničen na razdoblje neposredno nakon katastrofe, s drugim instrumentima Unije usmjerenima na smanjenje šteta, kao što je Fond solidarnosti.
Amandman 23
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 13.c (nova)
(13c)   Nužno je izmijeniti Fond solidarnosti uvođenjem obveze uklanjanja štete nanesene okolišu i korištenjem BDP-a po stanovniku regije ili države članice umjesto svjetskog BDP-a kao pokazatelja za njegovo odobravanje kako bi se izbjegle situacije da velike i gusto naseljene regije s niskim razinama bogatstva ne mogu koristiti sredstva Fonda. Vrlo je važno na ekonomski način vrednovati okoliš pogođen katastrofom, osobito područja visoke prirodne vrijednosti kao što su zaštićena područja i ona obuhvaćena mrežom Natura 2000, kako bih ih se moglo sanirati.
Amandman 24
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 13.d (nova)
(13d)   Djelovanje Unije treba se također usredotočiti na pružanje pomoći pri tehničkom osposobljavanju kako bi se mogla povećati sposobnost zajednica za samopomoć, čime postaju bolje pripremljene za početni odgovor i kontrolu nad katastrofom. Ciljano osposobljavanje i obrazovanje za osobe zadužene za javnu sigurnost, kao što su vođe zajednice, socijalni i zdravstveni radnici, službe spašavanja te vatrogasne službe kao i lokalne volonterske interventne skupine, koje bi trebale imati na raspolaganju brzo dostupnu interventnu opremu, mogu pomoći u kontroli nad katastrofom i smanjenju broja smrtnih slučajeva tijekom krize i nakon nje.
Amandman 25
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 3. – stavak 1. – točka e
(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama.
(e)  povećanje dostupnosti i uporabe znanstvenog znanja o katastrofama, među ostalim i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima;
Amandman 26
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)
(aa)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:
„(ea) ublažavanje neposrednih posljedica koje katastrofe mogu imati na ljudske živote te na kulturnu i prirodnu baštinu;”
Amandman 27
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ab (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 3. – stavak 1. – točka eb (nova)
(ab)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:
„(eb) jačanje suradnje i koordinacijskih aktivnosti na prekograničnoj razini;”
Amandman 28
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  poduzeti mjere za poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa i olakšavati razmjenu znanja, rezultata znanstvenih istraživanja, najboljih praksi i informacija, uključujući među državama članicama koje imaju zajedničke rizike;”
(a)  poduzeti mjere za poboljšanje baze znanja o rizicima od katastrofa te intenzivnije olakšavati i promicati suradnju i razmjenu znanja, rezultata znanstvenih istraživanja i inovacija, najboljih praksi i informacija, uključujući među državama članicama koje imaju zajedničke rizike;
Amandman 29
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka aa (nova)
(3a)  u članku 5. stavku 1. umeće se sljedeća točka:
„(aa) koordinirati usklađivanje informacija i smjernica o sustavima uzbunjivanja, među ostalim na prekograničnoj razini;”
Amandman 30
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 5. – stavak 1. – točka f
(3b)   u članku 5. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:
(f)  prikupljati i širiti informacije koje su države članice stavile na raspolaganje; organizirati razmjenu iskustava o procjeni sposobnosti upravljanja rizicima; izraditi, zajedno s državama članicama i do 22. prosinca 2014., smjernice o sadržaju, metodologiji i strukturi tih procjena; i olakšavati razmjenu dobre prakse koja se odnosi na planiranje prevencije i pripravnosti, uključujući i putem dobrovoljnih stručnih provjera;
„(f) prikupljati i širiti informacije koje su države članice stavile na raspolaganje; organizirati razmjenu iskustava o procjeni sposobnosti upravljanja rizicima; izraditi, zajedno s državama članicama i do 22. prosinca 2019., nove smjernice o sadržaju, metodologiji i strukturi tih procjena; i olakšavati razmjenu dobre prakse koja se odnosi na planiranje prevencije i pripravnosti, uključujući i putem dobrovoljnih stručnih provjera;
Amandman 31
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka a
(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake tri godine nakon toga;
(a)  izraditi procjene rizika na nacionalnoj ili odgovarajućoj podnacionalnoj razini u dogovoru s relevantnim lokalnim i regionalnim tijelima vlasti te u skladu s Okvirom iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa te ih dostaviti Komisiji do 22. prosinca 2018. i svake tri godine nakon toga, na temelju modela dogovorenog s Komisijom i, u tom kontekstu, uz uporabu postojećih nacionalnih informacijskih sustava;
Amandman 32
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka aa (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 6. – stavak 1. – točka d
(aa)  točka (d) zamjenjuje se sljedećim:
(d)  sudjelovati, na dobrovoljnoj osnovi, u stručnim provjerama procjene sposobnosti upravljanja rizicima.
(d) sudjelovati, na dobrovoljnoj osnovi, u stručnim provjerama sposobnosti upravljanja rizicima u cilju identificiranja djelovanja kojima se nadilaze nedostaci.”
Amandman 33
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 6. – stavak 2.
Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga. Nadalje, Komisija može tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. Unija primjereno uzima u obzir napredak koji su države članice ostvarile u pogledu prevencije katastrofa i pripravnosti za katastrofe kao dio bilo kojeg budućeg mehanizma ex ante uvjetovanja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sažetak relevantnih elemenata planova upravljanja rizikom dostavlja se Komisiji zajedno s informacijama o odabranim preventivnim mjerama i mjerama pripravnosti, u skladu s obrascem koji će se urediti provedbenim aktom, do 31. siječnja 2019. i svake tri godine nakon toga. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 33. stavka 2. Nadalje, Komisija može tražiti od država članica da dostave posebne planove prevencije i pripravnosti kojima su obuhvaćeni i kratkoročni i dugoročni napori. U tu svrhu ti napori mogu obuhvaćati obvezu država članica da potiču ulaganja utemeljena na procjeni rizika i da osiguraju bolju obnovu nakon katastrofa. Dodatno administrativno opterećenje na nacionalnoj i podnacionalnoj razini potrebno je maksimalno smanjiti.
Amandman 34
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 6. – stavak 3.
Komisija može uspostaviti i posebne mehanizme savjetovanja za jačanje odgovarajućeg planiranja i koordinacije prevencije i pripravnosti među državama članicama koje su izložene sličnim vrstama katastrofa.
Komisija može u suradnji s državama članicama uspostaviti i posebne mehanizme savjetovanja za jačanje odgovarajućeg planiranja i koordinacije prevencije i pripravnosti među državama članicama koje su izložene sličnim vrstama katastrofa. Osim toga, Komisija i države članice, kad je to moguće, potiču usklađenost upravljanja rizicima od katastrofa sa strategijama za prilagodbu klimatskim promjenama.
Amandman 36
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 8. – stavak 1. – točka k
(4a)  u članku 8. stavku 1. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:
(k)  u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).
„(k) u bliskom savjetovanju s državama članicama, poduzima dodatno potporno i komplementarno djelovanje u području pripravnosti, među ostalim koordinacijom s ostalim instrumentima Unije, potrebno za postizanje cilja navedenog u članku 3. stavku 1. točki (b).”
Amandman 37
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 9. – stavak 1.a (novi)
(4b)   u članku 9. umeće se sljedeći stavak:
„1a. Države članice jačaju relevantne administrativne kapacitete nadležnih regionalnih i lokalnih tijela u skladu sa svojim institucionalnim i pravnim okvirom.”
Amandman 38
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 10. – stavak 1.
1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na katastrofe u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.
1.  Komisija i države članice surađuju kako bi poboljšale planiranje operacija odgovora na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem u okviru Mehanizma Unije, uključujući putem izrade scenarija za odgovor na katastrofe na temelju procjena rizika iz članka 6. točke (a) i prikaza rizika iz članka 5. stavka 1. točke (c), prikaza razmještaja sredstava, uključujući strojeve za zemljane radove, prenosive električne generatore i prenosivu vatrogasnu opremu, i izrade planova za raspoređivanje kapaciteta za odgovor.
Amandman 39
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 11. – stavak 1.
1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Sastoje se od prethodno namijenjenih udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake.
1.  Uspostavljaju se Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu. Sastoje se od prethodno namijenjenih dobrovoljno udruženih kapaciteta za odgovor država članica te uključuju module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake.
Amandman 40
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 11. – stavak 1.a (novi)
1a.   Budući da prevencija na nacionalnoj razini treba biti glavni prioritet država članica radi smanjenja sigurnosnih rizika, Europski udruženi kapaciteti za civilnu zaštitu nadopunjuju postojeće nacionalne kapacitete.
Amandman 41
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 11. – stavak 2.
2.  Komisija na temelju utvrđenih rizika definira vrste i broj ključnih kapaciteta za odgovor koji su potrebni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu („ciljevi kapaciteta”). Komisija prati napredak prema ostvarenju ciljeva kapaciteta i preostale nedostatke i potiče države članice da te nedostatke uklone. Komisija može podupirati države članice u skladu s člankom 20. točkom i. i člankom 21. stavcima 1. i 2.”
2.  Komisija u suradnji s nadležnim tijelima država članica te na temelju potreba i rizika utvrđenih na terenu definira vrste i broj ključnih kapaciteta za odgovor koji su potrebni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu („ciljevi kapaciteta”). Komisija prati napredak prema ostvarenju ciljeva kapaciteta i preostale nedostatke i potiče države članice da te nedostatke uklone. Komisija može podupirati države članice u skladu s člankom 20. točkom i. i člankom 21. stavcima 1. i 2.”
Amandman 42
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 11. – stavak 7.
7.  Kapaciteti za odgovor koje države članice stave na raspolaganje Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije nakon zahtjeva za pomoć putem ERCC-a, osim ako se države članice suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća.
7.  Kapaciteti za odgovor koje države članice stave na raspolaganje Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije nakon zahtjeva za pomoć putem ERCC-a, osim u slučaju domaćih hitnih situacija, više sile ili ako se države članice suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća. Konačnu odluku o njihovom raspoređivanju donosi država članica koja je registrirala dotični kapacitet za odgovor.
Amandman 43
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 11. – stavak 8. – podstavak 1.
U slučaju raspoređivanja, kapaciteti za odgovor država članica ostaju pod njihovim zapovjedništvom i kontrolom i one ih mogu povući ako se suočavaju s iznimnom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća i zbog koje te kapacitete za odgovor ne mogu staviti na raspolaganje. U tim slučajevima savjetuju se s Komisijom.
U slučaju raspoređivanja, kapaciteti za odgovor država članica ostaju pod njihovim zapovjedništvom i kontrolom i one ih mogu povući ako se suočavaju s domaćim hitnim situacijama, višom silom ili iznimnom situacijom zbog koje te kapacitete za odgovor ne mogu staviti na raspolaganje. U tim slučajevima savjetuju se s Komisijom.
Amandman 44
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 1.
1.  rescEU se uspostavlja kako bi se pružila pomoć kada postojeći kapaciteti ne omogućuju učinkovit odgovor na katastrofe.
1.  rescEU se uspostavlja kako bi se pružila pomoć u iznimnim okolnostima kada nisu dostupni kapaciteti na nacionalnoj razini i kada postojeći kapaciteti ne omogućuju učinkovit odgovor na katastrofe. Kapaciteti rescEU-a ne koriste se kao zamjena za vlastitet kapacitete država članica i njihove relevantne odgovornosti.
Amandman 45
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 2.
2.  rescEU se sastoji od sljedećih kapaciteta:
2.  rescEU se sastoji od kapaciteta dodanih onima koji već postoje u državama članicama u cilju njihove dopune i jačanja te služi ublažavanju sadašnjih i budućih rizika. Kapaciteti rescEU utvrđuju se na temelju bilo kakvih nedostataka kod kapaciteta za odgovor u hitnim zdravstvenim slučajevima, u slučaju industrijskih, ekoloških, seizmičkih ili vulkanskih katastrofa, poplava i šumskih požara, kao i terorističkih napada, kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji.
Na temelju utvrđenih nedostataka, rescEU se mora sastojati barem od sljedećih kapaciteta:
(a)  kapaciteta za gašenje šumskih požara iz zraka;
(a)  kapaciteta za gašenje šumskih požara iz zraka;
(b)  kapaciteta za crpljenje crpkama visokog kapaciteta;
(b)  kapaciteta za crpljenje crpkama visokog kapaciteta;
(c)  kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima;
(c)  kapaciteta za potragu i spašavanje u gradovima;
(d)  poljskih bolnica i timova za hitnu medicinsku pomoć.
(d)  poljskih bolnica i timova za hitnu medicinsku pomoć.
Amandman 46
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 2.a (novi)
2a.   Ti će kapaciteti i dalje biti fleksibilne prirode, a mogu se promijeniti kako bi se reagiralo na nove događaje i buduće izazove kao što su posljedice klimatskih promjena.
Amandman 47
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 4.
4.  Na temelju utvrđenih rizika i uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.
4.  Na temelju utvrđenih rizika i kapaciteta i planiranja upravljanja rizicima u skladu s člankom 6. te uzimajući u obzir pristup koji uključuje više opasnosti, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. kako bi mogla definirati vrste kapaciteta za odgovor koji su potrebni povrh onih iz stavka 2. ovog članka i u skladu s time revidirati sastav sustava rescEU. Osigurava se dosljednost s drugim politikama Unije.
Kada, u slučaju katastrofe ili neizbježne katastrofe, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.
Kada, u slučaju katastrofe ili neizbježne katastrofe, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 31.
Amandman 48
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 5.
5.  Komisija definira zahtjeve kvalitete za kapacitete za odgovor koji su dio sustava rescEU. Zahtjevi kvalitete temelje se na uspostavljenim međunarodnim normama, ako takve norme već postoje.
5.  Komisija u suradnji s državama članicama definira zahtjeve kvalitete za kapacitete za odgovor koji su dio sustava rescEU. Zahtjevi kvalitete temelje se na uspostavljenim međunarodnim normama, ako takve norme već postoje.
Amandman 49
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 7.
7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava zapovjedništvo i kontrolu nad kapacitetima sustava rescEU.
7.  Kapaciteti sustava rescEU dostupni su za operacije odgovora u okviru Mehanizma Unije na temelju zahtjeva za pomoć preko ERCC-a. Odluku o njihovu raspoređivanju donosi Komisija, koja zadržava stratešku koordinaciju kapaciteta sustava rescEU i ovlaštena je za raspoređivanje, dok operativno zapovjedništvo i kontrolu zadržavaju za to nadležni dužnosnici u državama članicama primateljicama.
Amandman 50
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 8.
8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se s državom članicom koja zahtijeva pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja zahtijeva pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.
8.  U slučaju raspoređivanja kapaciteta sustava rescEU, Komisija se putem ERCC-a s državom članicom koja zahtijeva pomoć dogovara o njihovom operativnom raspoređivanju. Država članica koja zahtijeva pomoć olakšava operativnu koordinaciju svojih kapaciteta i aktivnosti rescEU-a tijekom operacija.
Amandman 51
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12. – stavak 10.
10.  Ako Komisija nabavlja opremu, kao što je oprema za gašenje šumskih požara iz zraka, kupnjom, unajmljivanjem ili zakupljivanjem, osigurava se sljedeće:
10.  Ako Komisija nabavlja opremu, kao što je oprema za gašenje šumskih požara iz zraka, kupnjom, unajmljivanjem ili zakupljivanjem, osigurava se sljedeće:
(a)  u slučaju kupnje opreme, u sporazumu između Komisije i države članice predviđa se njezina registracija u toj državi članici;
(a)  u slučaju kupnje opreme, u sporazumu između Komisije i države članice predviđa se njezina registracija u toj državi članici;
(b)  u slučaju unajmljivanja i zakupljivanja, oprema se registrira u državi članici.
(b)  u slučaju unajmljivanja i zakupljivanja, registriranje opreme u državi članici nije obvezno.
(ba)  nadležnost nad komercijalnim zrakoplovima dodjeljuje se prijevoznicima kojima je EASA izdala odobrenje.
Amandman 52
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12.a – stavak 1.
Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”
Komisija svake godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o operacijama i napretku ostvarenom u skladu s člancima 11. i 12.”
Amandman 53
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 12.a – stavak 1.a (novi)
Ti podaci uključuju pregled proračunskih i troškovnih kretanja, s detaljnom tehničkom i financijskom procjenom, preciznim informacijama o povećanju troškova i promjenama u vrstama potrebnih kapaciteta za odgovor, kao i njihovim zahtjevima kvalitete, ako ih ima, i razlozima takvih povećanja ili promjena.
Amandman 54
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.
Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite.
Komisija uspostavlja mrežu relevantnih dionika i ustanova u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama, uključujući centre izvrsnosti, sveučilišta i istraživače, koji zajedno s Komisijom čine Mrežu znanja Unije u području civilne zaštite. Komisija pri tome uzima u obzir stručno znanje dostupno u državama članicama i organizacijama aktivnima na terenu.
Amandman 55
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodna rečenica
Mreža obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:
Mreža s istovremenim ciljem ostvarenja rodno uravnoteženog sastava obavlja sljedeće zadaće u području osposobljavanja, vježbi, naučenih pouka i širenja znanja u bliskoj koordinaciji s relevantnim centrima znanja, prema potrebi:
Amandman 56
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a
(9a)  U članku 13. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:
(a)  uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama o prevenciji katastrofa, pripravnosti za katastrofe i odgovoru na njih. Program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice.
‘(a) uspostava i upravljanje programom osposobljavanja za osoblje civilne zaštite i osoblje uključeno u upravljanje hitnim situacijama o prevenciji katastrofa, pripravnosti za katastrofe i odgovoru na njih. Program uključuje zajedničke tečajeve i sustav razmjene stručnjaka, pri čemu pojedinci mogu biti sekondirani u druge države članice. Novi program Erasmus za civilnu uvodi se u skladu s pravilima i načelima Uredbe (EU) br. 1288/2013*.
Cilj programa osposobljavanja je poboljšati koordinaciju, kompatibilnost i komplementarnost između kapaciteta navedenih u člancima 9. i 11. te povećati osposobljenost stručnjaka navedenih u članku 8. točkama (d) i (f);
Cilj programa Ersamus za civilnu zaštitu je i poboljšati koordinaciju, kompatibilnost i komplementarnost između kapaciteta navedenih u člancima 9., 11. i 12. te povećati osposobljenost stručnjaka navedenih u članku 8. točkama (d) i (f);
Novi program Erasmus za civilnu zaštitu obuhvaća međunarodnu dimenziju čiji je cilj podupiranje vanjskog djelovanja Unije, uključujući njezine ciljeve u pogledu razvoja, zahvaljujući suradnji država članica i partnerskih zemalja.
_______________
* Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).”
Amandman 57
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. – točka f
(9b)   U članku 13. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:
(f)  poticanje i promicanje uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.
„(f) poticanje istraživanja i inovacija te uvođenja i korištenja relevantnih novih tehnologija u svrhu Mehanizma Unije.
Amandman 58
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
(9c)  U članku 13. dodaje se sljedeći stavak:
„3a. Komisija će povećati kapacitete za osposobljavanje i pojačati razmjenu znanja i iskustava između Mreže znanja Unije u području civilne zaštite i međunarodnih organizacija i trećih zemalja kako bi se doprinijelo ispunjenju međunarodnih obveza u pogledu smanjenja rizika od katastrofa, posebno onih iz Okvira iz Sendaija.”
Amandman 59
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 16. – stavak 2.
(11a)  u članku 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.   Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu.
„2. Intervencije iz ovog članka mogu se provesti ili kao autonomna intervencija pružanja pomoći ili kao doprinos intervenciji koju vodi neka međunarodna organizacija. Koordinacija Unije mora biti u potpunosti integrirana u cjelokupni sustav koordinacije koji osigurava Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) te poštovati njegovu vodeću ulogu. U slučaju katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem ili u složenim kriznim situacijama, Komisija, u suradnji s dionicima u humanitarnom području, jasno određuje opseg intervencije i odnos sa dionicima uključenima u širi humanitarni odgovor, jamčeći pritom dosljednost s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći i poštovanje humanitarnih načela.”
Amandman 60
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak – točka 12.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Europski parlament i Vijeće postupno odobravaju potrebna sredstva za Mehanizam Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uzimajući u obzir sva sredstva dostupna na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013*, uz posebno korištenje instrumenta fleksibilnosti, kako je navedeno u Prilogu I.
____________________
* Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
Amandman 61
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 20.a – stavak 1.
Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom osigurava se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c).
Svakom pomoći ili financiranjem koji se pružaju u skladu s ovom Odlukom osigurava se prikladna vidljivost Unije, uključujući isticanjem simbola Unije za kapacitete iz članka 11., članka 12. i članka 21. stavka 2. točke (c). Potrebno je razviti komunikacijsku strategiju kako bi građanima bili vidljivi konkretni rezultati mjera poduzetih u okviru mehanizma Unije.
Amandman 62
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 23. – stavak 2.a (novi)
2a.  Za kapacitete država članica koji nisu prethodno namijenjeni za Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu iznos financijske pomoći Unije za prijevozna sredstva ne smije premašiti 55 % ukupnog prihvatljivog troška. Kako bi imale pravo na takvo financiranje, države članice se obvezuju na izradu registra svih kapaciteta kojima raspolažu, zajedno s relevantnim upravljačkim strukturama, povrh onih na koje su se obvezale u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu, a kojima mogu odgovoriti na zdravstvene, industrijske, seizmičke ili vulkanske katastrofe, poplave i šumske požare, terorističke napade te kemijske, biološke, radiološke i nuklearne napade.
Amandman 63
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 16.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 26. – stavak 2.
2.  Traže se sinergije i komplementarnost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlja te migracijska i sigurnosna politika. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96.
2.  Razvijaju se sinergije, komplementarnost i veća usklađenost s drugim instrumentima Unije kao što su oni kojima se podupiru kohezijska politika, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, politika ruralnog razvoja, istraživanja, zdravlje te migracijska i sigurnosna politika, bez preraspodjele sredstava iz tih područja. Kada je riječ o odgovoru na humanitarne krize u trećim zemljama, Komisija osigurava komplementarnost i usklađenost djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke i djelovanja koja se financiraju u okviru Uredbe (EZ) br. 1257/96., poštujući pritom činjenicu da su ta djelovanja i njihovi izvori financiranja različiti i neovisni te jamčeći da su u skladu s Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći.
Amandman 64
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Odluka br. 1313/2013/EU
Članak 32. – stavak 1. – točka g
(g)  uspostavi sustava rescEU, upravljanju njime i njegovu održavanju, kako je predviđeno u članku 12., uključujući kriterije za odluke o raspoređivanju i operativne postupke;
(g)  uspostavi sustava rescEU, upravljanju njime i njegovu održavanju, kako je predviđeno u članku 12., uključujući kriterije za odluke o raspoređivanju, operativne postupke i uvjete da neka država članica rasporedi kapacitete rescEU na nacionalnoj razini te financijske i druge dogovore u vezi s time;
Amandman 65
Prijedlog odluke
Prilog I. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PRILOG I.

OKVIRNA DODATNA DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.

 

 

2018

2019

2020

UKUPNO

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

19,157

115,2

122,497

256,854

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11

56,56

115,395

182,955

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 4.*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

2

2

2,284

6,284

 

Odobrena sredstva za plaćanja

0,8

1,8

2,014

4,614

Ukupna dodatna odobrena sredstva u okviru naslova 3. i 4. zajedno*

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

21,157

117,2

124,781

263,138

 

Odobrena sredstva za plaćanja

11,8

58,36

117,409

187,569

(iznosi su u milijunima EUR)

* Puni iznosi navest će se u okviru instrumenta fleksibilnosti.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0180/2018).

Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti