Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2018

Texte depuse :

A8-0180/2018

Dezbateri :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/02/2019 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Texte adoptate
PDF 222kWORD 75k
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg
Mecanismul de protecție civilă al UE ***I
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 31 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 1
(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune și statele membre și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.
(1)  Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (denumit în continuare „mecanismul Uniunii”) reglementat de Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului12 consolidează cooperarea dintre Uniune, statele membre și regiunile lor și facilitează coordonarea în domeniul protecției civile pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la dezastre naturale și provocate de om.
_________________
_________________
12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
12 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 3
(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale sau provocate de om, acestea devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe, fiind agravate de impactul schimbărilor climatice și neținând cont de frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu și economice ale acestor dezastre pot fi enorme.
(3)  Dezastrele naturale și cele provocate de om se pot produce oriunde în întreaga lume, adesea fără avertisment. Indiferent dacă sunt naturale sau provocate de om, acestea devin din ce în ce mai frecvente, mai extreme și mai complexe, fiind agravate de impactul schimbărilor climatice și neținând cont de frontierele naționale. Consecințele umane, de mediu, sociale și economice ale acestor dezastre pot fi de o amploare necunoscută. Din păcate, aceste dezastre sunt uneori intenționate, de exemplu în cazul atacurilor teroriste.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 4
(4)  Experiența recentă a arătat că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre, și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre sunt afectate simultan de dezastre recurente și capacitatea colectivă este insuficientă.
(4)  Experiența recentă a arătat că recurgerea la ofertele voluntare de asistență reciprocă coordonate și facilitate de mecanismul Uniunii nu garantează întotdeauna că se pun la dispoziție capacități suficiente pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre, și nici că mediul și bunurile sunt protejate în mod adecvat. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când statele membre sunt afectate simultan de dezastre atât recurente, cât și neașteptate, atât naturale cât și provocate de om, iar capacitatea colectivă este insuficientă. Pentru a depăși aceste lacune și pericolele emergente, toate instrumentele Uniunii, inclusiv prin promovarea participării active a societății civile, ar trebui să fie utilizate într-un mod complet flexibil. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să ia măsuri de prevenire adecvate pentru a menține capacitățile naționale la un nivel suficient pentru a răspunde în mod corespunzător la dezastre.
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Prevenirea incendiilor forestiere este fundamentală în cadrul angajamentului global referitor la emisiile de CO2. Atunci când ard copaci și soluri bogate în turbă în incendiile forestiere se degajă, într-adevăr, emisii de CO2. Mai exact, studiile au arătat că incendiile provoacă 20 % din totalul emisiilor de CO2 la nivel mondial, respectiv mai mult decât emisiile combinate ale tuturor sistemelor de transport terestru (vehicule, nave și aeronave).
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 5
(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune pentru managementul riscurilor de dezastre. Sarcina administrativă ar trebuifie redusă și politicile de prevenire ar trebui să fie consolidate, inclusiv prin asigurarea legăturilor necesare cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313.
(5)  Prevenirea are o importanță majoră pentru protecția împotriva dezastrelor și necesită acțiuni suplimentare. În acest scop, statele membre ar trebui să își comunice regulat evaluările riscurilor cu privire la riscurile legate de siguranța și securitatea lor națională, precum și sintezele planurilor lor de management al riscurilor de dezastre pentru a asigura o abordare integrată a managementului dezastrelor naturale și provocate de om, care să stabilească legături între acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze planuri specifice de prevenire și de pregătire pentru dezastre specifice, inclusiv pentru cele provocate de om, în special în vederea maximizării sprijinului global acordat de Uniune, îndeosebi din partea Agenției Europene de Mediu (AEM) pentru managementul riscurilor de dezastre. Este esențial să se reducă sarcina administrativă șise consolideze politicile de prevenire, inclusiv prin întărirea legăturilor și a cooperării cu alte politici și instrumente esențiale ale Uniunii, în special cu fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt enumerate în considerentul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/201313.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Riscul constituie un stimul negativ pentru dezvoltarea regiunilor. Prevenirea și managementul riscurilor implică reformularea politicilor și a cadrelor instituționale și consolidarea capacităților locale, naționale și regionale pentru a elabora și a pune în aplicare măsuri de management al riscurilor, coordonând o gamă largă de actori. Pregătirea hărților de risc în funcție de regiuni și/sau state membre, consolidarea capacității de răspuns și intensificarea acțiunilor de prevenire, cu accent deosebit pe riscurile climatice, sunt elemente esențiale. Este esențial ca hărțile de risc să țină seama atât de riscurile cauzate de variabilitatea climatică actuală, cât și de previziunile legate de traiectoriile schimbărilor climatice.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 5 b (nou)
(5b)   În momentul elaborării evaluărilor de risc și al planificării managementului riscurilor, statele membre trebuie să ia în considerare riscurile specifice pentru fauna sălbatică și bunăstarea animalelor. Comisia ar trebui să încurajeze diseminarea în întreaga Europă a informațiilor cu privire la animale în caz de dezastre. Programele și cursurile de formare ar trebui dezvoltate în continuare în acest sens.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 5 c (nou)
(5c)   Sezonul de incendii forestiere din 2017 a fost deosebit de lung și intens în multe state membre, provocând peste 100 de decese numai într-un singur stat membru. Lipsa de active disponibile, subliniată în Raportul privind lacunele în materie de capacitate1a, precum și imposibilitatea Capacității europene de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”) de a răspunde în timp util la toate cele 17 cereri de asistență pentru incendii forestiere, a demonstrat că natura voluntară a contribuțiilor statelor membre este insuficientă în situațiile de urgență la scară largă care afectează concomitent mai multe state membre.
_________________
1a Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate și lacunele care persistă în cadrul Capacității europene de răspuns în situații de urgență, 17.2.2017.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 5 d (nou)
(5d)   Partenerii cei mai firești pentru aprofundarea cooperării sunt statele membre învecinate care împărtășesc aceeași expertiză și aceleași structuri și cel mai probabil vor fi afectate de aceleași dezastre și riscuri.
Amendamentul 68
Propunere de decizie
Considerentul 5 e (nou)
(5e)  Siguranța resurselor de apă este esențială pentru reziliența la schimbările climatice. Statele membre ar trebui să cartografieze resursele de apă existente pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice și pentru a spori reziliența populației la amenințările schimbărilor climatice, cum ar fi seceta, incendiile sau inundațiile. Scopul cartografierii ar trebui să fie acela de a sprijini dezvoltarea acțiunilor de reducere a vulnerabilității populației.
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Considerentul 6
(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități de răspuns în situații de urgență pentru a reacționa la incendii, inundații și cutremure la scară largă, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate rapid.
(6)  Este necesar să se consolideze capacitatea colectivă de pregătire și răspuns la dezastre, în special prin sprijin reciproc în Europa. Pe lângă consolidarea posibilităților oferite deja de Capacitatea europeană de răspuns în situații de urgență („EERC” sau „rezerva voluntară”), denumită în continuare „Rezerva europeană de protecție civilă”, Comisia ar trebui, de asemenea, să instituie rescEU. Componența rescEU ar trebui să includă capacități de răspuns în situații de urgență pentru a reacționa la incendii, inundații și cutremure la scară largă, atacuri teroriste și atacuri chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și un spital de campanie și echipe medicale în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății, care să poată fi mobilizate rapid. În acest context, se subliniază importanța consolidării și a includerii capacităților specifice ale autorităților locale și regionale, dat fiind că acestea sunt primele care intervin în urma unui dezastru. Aceste autorități ar trebui să dezvolte modele de cooperare în care comunitățile pot să facă schimb de bune practici, oferindu-le posibilitatea de a-și dezvolta reziliența în fața dezastrelor naturale.
Amendamentul 11
Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Rolul autorităților regionale și locale în prevenirea și managementul dezastrelor este de mare importanță, iar capacitățile de răspuns ale acestora trebuie să fie implicate în mod adecvat în toate activitățile de coordonare și de implementare desfășurate în temeiul prezentei decizii, conform cadrelor instituționale și juridice ale statelor membre, în vederea reducerii la minimum a suprapunerilor, precum și pentru consolidarea interoperabilității. Aceste autorități pot juca un important rol preventiv și sunt, de asemenea, primele care reacționează în urma unui dezastru, împreună cu capacitățile voluntarilor lor. Prin urmare, este nevoie de o cooperare continuă la nivel local, regional și transfrontalier, în vederea instituirii unor sisteme de alertă comune de intervenție rapidă înainte de mobilizarea rescEU, precum și de campanii periodice de informare a publicului cu privire la măsuri inițiale de răspuns.
Amendamentul 12
Propunere de decizie
Considerentul 7
(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității capacităților în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre. Achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre.
(7)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să ofere sprijin statelor membre atunci când capacitățile materiale și tehnice disponibile sunt insuficiente pentru a permite un răspuns eficace la dezastre, inclusiv în cazul evenimentelor transfrontaliere, contribuind la finanțarea contractelor de leasing sau de închiriere pentru a asigura accesul rapid la astfel de capacități sau finanțând achiziționarea lor. Aceasta ar spori considerabil eficacitatea și capacitatea de desfășurare a mecanismului Uniunii prin asigurarea disponibilității rapide a capacităților materiale și tehnice, inclusiv pentru salvarea persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu dizabilități, în cazurile în care un răspuns eficace la dezastre nu ar fi asigurat în lipsa acestui sprijin, în special în cazul dezastrelor cu efecte ample, care afectează un număr semnificativ de state membre, cum ar fi epidemiile transfrontaliere. Echipamentele adecvate angajate în prealabil și achiziția capacităților de către Uniune ar permite realizarea de economii de scară și o mai bună coordonare a răspunsului la dezastre. Ar trebui asigurată o utilizare optimă și transparentă a resurselor financiare.
Amendamentul 13
Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Numeroase state membre se confruntă cu o lipsă de materiale și echipamente tehnice atunci când apar dezastre neprevăzute. Mecanismul Uniunii ar trebui, prin urmare, să facă posibilă extinderea bazei materiale și tehnice unde este nevoie, în special pentru a asigura salvarea persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în vârstă sau a celor bolnave.
Amendamentul 14
Propunere de decizie
Considerentul 9
(9)  Pentru a crește eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, precum și pentru a consolida cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre, este necesar să se instituie o Rețea de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii, care să se bazeze pe structurile existente.
(9)  Formarea, cercetarea și inovarea sunt aspecte esențiale ale cooperării în domeniul protecției civile. Eficiența și eficacitatea activităților de formare și a exercițiilor, promovarea inovării și a dialogului, precum și cooperarea între autoritățile și serviciile naționale de protecție civilă ale statelor membre ar trebui consolidate pe baza structurilor existente, cu implicarea centrelor de excelență, a universităților și a cercetătorilor și cu participarea acestora la schimbul de informații, precum și a altor tipuri de expertiză disponibile în statele membre.
Amendamentul 15
Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   În timp ce consolidarea protecției civile, ținând cont de tendințele de producere a dezastrelor, atât a celor meteorologice, cât și a celor din domeniul securității interne, este una dintre prioritățile cele mai importante din întreaga Uniune, este esențial să se confere instrumentelor Uniunii o dimensiune teritorială mai amplă plasată sub responsabilitatea comunității, întrucât acțiunea comunităților locale este cea mai rapidă și mai eficace modalitate de a limita daunele cauzate de un dezastru.
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Considerentul 10
(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii.
(10)  Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii, dar nu în detrimentul pachetelor financiare alocate altor politici-cheie ale Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Ar trebui să se garanteze o finanțare și alocări bugetare separate pentru mecanismul revizuit de protecție civilă al Uniunii. Având în vedere necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, majorarea finanțării pentru revizuirea specifică a mecanismului Uniunii în anii 2018, 2019 și 2020 ar trebui să provină exclusiv din toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/20131a, al Consiliului, recurgându-se în special la instrumentul de flexibilitate.
___________________
1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
Amendamentul 18
Propunere de decizie
Considerentul 11
(11)  Este necesar să se simplifice procedurile din cadrul mecanismului Uniunii pentru a asigura că statele membre pot avea acces la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp posibil.
(11)  Este necesar să se simplifice și să se raționalizeze procedurile din cadrul mecanismului Uniunii și să fie mărită flexibilitatea acestora pentru a asigura că statele membre pot avea acces rapid la asistență și la capacitățile necesare pentru a răspunde la dezastre naturale sau provocate de om în cel mai scurt timp și cât mai eficient posibil.
Amendamentul 19
Propunere de decizie
Considerentul 12
(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, în special pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE.
(12)  Pentru a maximiza utilizarea instrumentelor de finanțare existente și pentru a sprijini statele membre în furnizarea de asistență, inclusiv pentru răspunsul la dezastre din afara Uniunii, ar trebui să fie prevăzută o derogare de la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului14 atunci când finanțarea este acordată în temeiul articolelor 21, 22 și 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE. În pofida acestei derogări, finanțarea destinată activităților de protecție civilă și în special ajutorului umanitar ar trebui să rămână în mod clar separată, în orice viitoare arhitectură de finanțare a Uniunii, și să corespundă pe deplin diferitelor obiective și cerințe legale ale acestei arhitecturi.
__________________
__________________
14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Considerentul 13
(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. De asemenea, ar trebui să se asigure coerența cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.
(13)  Aceasta este importantă pentru a asigura că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni cu eficacitate dezastrele naturale și provocate de om și pentru a atenua efectele acestora. Dispozițiile ar trebui să consolideze legăturile dintre acțiunile de prevenire, de pregătire și de răspuns din cadrul mecanismului Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se asigure coerența cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind prevenirea și managementul riscurilor de dezastre, inclusiv cu privire la măsurile preventive transfrontaliere și răspunsul la amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății15. Programele de cooperare teritorială bazate pe politica de coeziune prevăd acțiuni specifice, având scopul de a lua în considerare reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscului și eforturile ulterioare pentru o integrare mai puternică și sinergii sporite. Mai mult, toate acțiunile ar trebui să fie coerente cu angajamentele internaționale, precum Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030, Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, și să contribuie activ la îndeplinirea acestora.
__________________
__________________
15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).
15 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).
Amendamentul 21
Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Este esențial ca modulele înregistrate până în prezent în sistemul comun de comunicare și informare în caz de urgență (CECIS) să fie menținute pentru a putea răspunde solicitărilor de asistență și pentru a participa la sistemul de formare în mod obișnuit.
Amendamentul 22
Propunere de decizie
Considerentul 13 b (nou)
(13b)   De asemenea, este important să se conecteze mecanismul Uniunii, care se limitează la perioada imediat următoare producerii dezastrului, la alte instrumente ale Uniunii axate pe remedierea daunelor, cum ar fi Fondul de solidaritate.
Amendamentul 23
Propunere de decizie
Considerentul 13 c (nou)
(13c)   Este esențial ca Fondul de solidaritate să fie modificat prin introducerea obligației de reparare a daunelor aduse mediului și prin utilizarea PIB-ului pe cap de locuitor al regiunii sau al statului membru în locul PIB-ului global ca indicator pentru aprobarea sa, pentru a se evita excluderea de la finanțare a unor regiuni vast populate cu venituri reduse. Este foarte important să se valorifice mediul afectat de o catastrofă din punct de vedere economic, în special zonele cu o valoare naturală ridicată, cum ar fi zonele protejate sau incluse în rețeaua Natura 2000, în scopul reparării acestora.
Amendamentul 24
Propunere de decizie
Considerentul 13 d (nou)
(13d)   Este necesar ca acțiunea la nivelul Uniunii să se concentreze, de asemenea, asupra furnizării de asistență tehnică de formare, pentru a îmbunătăți capacitatea comunităților de a se ajuta prin eforturi proprii, și de a fi, astfel, mai bine pregătite să asigure un prim răspuns și să limiteze efectele unui dezastru. Organizarea unor cursuri specifice de formare și pregătire pentru specialiștii în siguranță publică, de exemplu liderii comunităților, profesioniștii din domeniile asistenței medicale și al asistenței sociale și cei din domeniul serviciilor de salvare și de stingere a incendiilor, precum și grupurile locale de intervenție voluntară care ar trebui să aibă acces la echipamente de intervenție disponibile rapid, poate contribui la limitarea efectelor dezastrelor și la reducerea pierderilor de vieți omenești, atât în timpul crizei, cât și în perioada de după aceasta.
Amendamentul 25
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 1 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e
(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre.
(e)  creșterea disponibilității și utilizării cunoștințelor științifice despre dezastre, inclusiv în regiunile ultraperiferice și în țările și teritoriile de peste mări;
Amendamentul 26
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(aa)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
„(ea) atenuarea consecințelor imediate pe care le pot avea dezastrele asupra vieții umane și asupra patrimoniului cultural și natural;”
Amendamentul 27
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera eb (nouă)
(ab)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
„(eb) creșterea acțiunilor de cooperare și coordonare la nivel transfrontalier;”
Amendamentul 28
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
(a)  întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează schimbul de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor științifice, bune practici și informații, inclusiv între statele membre care se confruntă cu aceleași riscuri;
(a)  întreprinde acțiuni în vederea îmbunătățirii bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și facilitează și promovează mai bine cooperarea și schimbul de cunoștințe, rezultate ale cercetărilor științifice și inovarea, bune practici și informații, inclusiv între statele membre care se confruntă cu aceleași riscuri;
Amendamentul 29
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
3a.  La articolul 5 alineatul (1), se inserează următoarea literă:
„(aa) coordonează armonizarea informațiilor și a orientărilor privind sistemele de alertă, inclusiv la nivel transfrontalier;”
Amendamentul 30
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f
3b.   La articolul 5 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  culege și distribuie informațiile puse la dispoziție de statele membre; organizează un schimb de experiență cu privire la evaluarea capabilității de management al riscurilor; elaborează, împreună cu statele membre și până la 22 decembrie 2014 linii directoare cu privire la conținutul, metodologia și structura acestor evaluări și facilitează schimbul de bune practici în planificarea prevenirii și a pregătirii, inclusiv prin intermediul unor evaluări inter pares voluntare;
„(f) culege și distribuie informațiile puse la dispoziție de statele membre; organizează un schimb de experiență cu privire la evaluarea capabilității de management al riscurilor; elaborează, împreună cu statele membre și până la 22 decembrie 2019 noi linii directoare cu privire la conținutul, metodologia și structura acestor evaluări; și facilitează schimbul de bune practici în planificarea prevenirii și a pregătirii, inclusiv prin intermediul unor evaluări inter pares voluntare;
Amendamentul 31
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a
(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la trei ani;
(a)  elaborează evaluări ale riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional corespunzător, în urma consultării cu autoritățile locale și regionale relevante și în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, și le pun la dispoziția Comisiei până la 22 decembrie 2018 și, ulterior, o dată la trei ani, pe baza unui model stabilit cu Comisia și, în acest context, se utilizează sistemele naționale de informare existente;
Amendamentul 32
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d
(aa)  litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
(d)  participă, în mod voluntar, la analize inter pares privind evaluarea capabilității de management al riscurilor.
„(d) participă, în mod voluntar, la analize inter pares privind evaluarea capabilității de management al riscurilor, în vederea identificării unor acțiuni care completează lacunele existente.
Amendamentul 33
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 6 – paragraful 2
O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. În plus, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. Uniunea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește prevenirea dezastrelor și gradul de pregătire ca parte a oricărui viitor mecanism de condiționalitate ex ante în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.
O sinteză a elementelor relevante ale planificării managementului riscurilor, inclusiv informațiile privind măsurile de prevenire și de pregătire selectate, conform unui model care urmează să fie elaborat prin intermediul unui act de punere în aplicare, trebuie să fie prezentată Comisiei până la 31 ianuarie 2019 și, ulterior, o dată la trei ani. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2). În plus, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze planuri de prevenire și de pregătire specifice, care să acopere eforturile pe termen scurt și pe termen lung. În acest scop, aceste eforturi pot include angajamentul statelor membre de a încuraja investițiile bazate pe evaluarea riscurilor și o mai bună reconstrucție după dezastre. Sarcina administrativă suplimentară la nivel național și subnațional trebuie să fie cât mai redusă.
Amendamentul 34
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 6 – paragraful 3
Comisia poate stabili, de asemenea, mecanisme de consultare specifice pentru a consolida planificarea și coordonarea adecvată a prevenirii și pregătirii între statele membre predispuse la dezastre similare.
Comisia poate stabili, de asemenea, în cooperare cu statele membre, mecanisme de consultare specifice pentru a consolida planificarea și coordonarea adecvată a prevenirii și pregătirii între statele membre predispuse la dezastre similare. În măsura posibilului, Comisia și statele membre trebuie să favorizeze, pe lângă aceasta, coerența între managementul riscului și strategiile de adaptare la schimbările climatice.
Amendamentul 36
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera k
4a.  La articolul 8 alineatul (1), litera (k) se înlocuiește cu următorul text:
(k)  întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).
(k) întreprinde, în strânsă consultare cu statele membre, acțiuni în domeniul pregătirii suplimentare de sprijin și complementare, inclusiv prin coordonarea cu alte instrumente ale Uniunii, necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b).
Amendamentul 37
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
4b.   La articolul 9 se inserează următorul alineat:
„(1a) Statele membre consolidează capacitățile administrative relevante ale autorităților regionale și locale competente, conform cadrului lor instituțional și juridic.”
Amendamentul 38
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 10 – alineatul 1
1.   Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.
(1)   Comisia și statele membre colaborează pentru a îmbunătăți planificarea operațiunilor de răspuns la dezastre (naturale sau provocate de om) în cadrul mecanismului Uniunii, inclusiv prin elaborarea de scenarii de răspuns în caz de dezastre, pe baza evaluărilor riscurilor menționate la litera (a) de la articolul 6 și a analizei generale a riscurilor menționată la litera (c) de la articolul 5 alineatul (1), prin cartografierea mijloacelor, printre care se numără utilajele pentru terasamente, generatoarele mobile de energie electrică și echipamentele mobile de stingere a incendiilor, precum și prin elaborarea de planuri pentru mobilizarea capacităților de răspuns.
Amendamentul 39
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 11 – alineatul 1
1.   Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă dintr-un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun de statele membre, și include module, alte capacități de răspuns și experți.
(1)   Se instituie Rezerva europeană de protecție civilă. Aceasta constă dintr-un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun pe bază voluntară de statele membre, și include module, alte capacități de răspuns și experți.
Amendamentul 40
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Întrucât prevenirea la nivel național ar trebui să reprezinte prioritatea principală a statelor membre în vederea reducerii riscurilor legate de siguranță și securitate, Rezerva europeană de protecție civilă este complementară capacităților naționale existente.
Amendamentul 41
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 11 – alineatul 2
2.   Pe baza riscurilor identificate, Comisia definește tipurile și numărul capacităților de răspuns cheie necesare în cadrul Rezervei europene de protecție civilă (denumite în continuare „obiective în materie de capacitate”). Comisia monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor în materie de capacitate și lacunele care persistă și încurajează statele membre să abordeze aceste lacune. Comisia poate sprijini statele membre în conformitate cu articolul 20, articolul 21 alineatul (1) litera (i) și articolul 21 alineatul (2).”
(2)   Pe baza nevoilor și a riscurilor identificate pe teren, Comisia definește, în cooperare cu autoritățile competente ale statelor membre, tipurile și numărul capacităților de răspuns cheie necesare în cadrul Rezervei europene de protecție civilă (denumite în continuare „obiective în materie de capacitate”). Comisia monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor în materie de capacitate și lacunele care persistă și încurajează statele membre să abordeze aceste lacune. Comisia poate sprijini statele membre în conformitate cu articolul 20, articolul 21 alineatul (1) litera (i) și articolul 21 alineatul (2).”
Amendamentul 42
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 11 – alineatul 7
7.   Capacitățile de răspuns pe care statele membre le pun la dispoziția Rezervei europene de protecție civilă sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC, cu excepția cazului în care statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.
(7)   Capacitățile de răspuns pe care statele membre le pun la dispoziția Rezervei europene de protecție civilă sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC, cu excepția cazurilor de urgență la nivel național, a unui caz de forță majoră sau când statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Decizia finală referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de statul membru care a înregistrat capacitatea de răspuns vizată.
Amendamentul 43
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1
În cazul trimiterii pe teren a acestor capacități de răspuns, ele rămân sub comanda și sub controlul statelor membre care le pun la dispoziție și pot fi retrase atunci când statele membre se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale și care le împiedică să mențină disponibile acele capacități de răspuns. Comisia este consultată în astfel de cazuri.
În cazul trimiterii pe teren a acestor capacități de răspuns, ele rămân sub comanda și sub controlul statelor membre care le pun la dispoziție și pot fi retrase dacă statele membre în cauză se confruntă cu urgențe la nivel național, un caz de forță majoră sau dacă o situație excepțională le împiedică să mențină disponibile acele capacități de răspuns. Comisia este consultată în astfel de cazuri.
Amendamentul 44
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 1
1.   rescEU este instituită pentru a oferi ajutor în cazul în care capacitățile existente nu permit un răspuns eficace la dezastre.
(1)   rescEU este instituită pentru a oferi ajutor în cazuri excepționale, când nu sunt disponibile capacități la nivel național, iar capacitățile existente nu permit un răspuns eficace la dezastre. Capacitățile rescEU nu sunt utilizate pentru a înlocui capacitățile și responsabilitățile relevante ale statelor membre.
Amendamentul 45
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 2
2.   Următoarele capacități intră în componența rescEU:
(2)   rescEU constă în capacități suplimentare față de cele deja existente în statele membre, pentru a le completa și a le consolida, și urmărește să răspundă riscurilor actuale și viitoare. Capacitățile trebuie identificate pe baza oricăror lacune ale capacităților de răspuns la situații de urgență în domeniul sănătății, la dezastre industriale, ecologice, seismice sau vulcanice, inundații și incendii, inclusiv incendii forestiere, precum și la atacuri teroriste și amenințări chimice, biologice, radioactive și nucleare.
Pe baza lacunelor identificate, rescEU conține cel puțin următoarele capacități:
(a)  combaterea aeriană a incendiilor forestiere;
(a)  combaterea aeriană a incendiilor forestiere;
(b)  pompare de mare capacitate;
(b)  pompare de mare capacitate;
(c)  căutare și salvare în zonele urbane;
(c)  căutare și salvare în zonele urbane;
(d)  spital de campanie și echipe medicale de urgență.
(d)  spital de campanie și echipe medicale de urgență.
Amendamentul 46
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   Natura acestor capacități rămâne flexibilă și poate evolua pentru a face față viitoarelor evoluții și provocări, precum consecințele schimbărilor climatice.
Amendamentul 47
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 4
4.   Pe baza riscurilor identificate și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.
(4)   Pe baza riscurilor și capacităților identificate și a planificării managementului riscurilor în conformitate cu articolul 6, precum și a unei abordări care ia în considerare mai multe tipuri de pericole, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a defini tipurile de capacități de răspuns necesare, în plus față de cele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și pentru a revizui componența rescEU în consecință. Se asigură coerența cu alte politici ale Uniunii.
Atunci când, în caz de dezastru sau de dezastru iminent, motive de maximă urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 31 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.
Atunci când, în caz de dezastru sau de dezastru iminent, motive de maximă urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 31 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 48
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 5
5.   Comisia definește cerințele de calitate pentru capacitățile de răspuns care fac parte din rescEU. Cerințele de calitate se bazează pe standarde stabilite la nivel internațional, atunci când există deja astfel de standarde.
(5)   Comisia, în cooperare cu statele membre, definește cerințele de calitate pentru capacitățile de răspuns care fac parte din rescEU. Cerințele de calitate se bazează pe standarde stabilite la nivel internațional, atunci când există deja astfel de standarde.
Amendamentul 49
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 7
7.   Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care păstrează comanda și controlul asupra capacităților rescEU.
(7)   Capacitățile rescEU sunt disponibile pentru operațiunile de răspuns în cadrul mecanismului Uniunii în urma unei solicitări de asistență prin ERCC. Decizia referitoare la trimiterea lor pe teren este luată de Comisie, care continuă să asigure coordonarea strategică a capacităților rescEU și păstrează autoritatea asupra mobilizării, iar comanda și controlul operațional le revine responsabililor din statele membre destinatare.
Amendamentul 50
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 8
8.   În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant trebuie să faciliteze coordonarea operațională între propriile capacități și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.
(8)   În cazul trimiterii pe teren, Comisia convine cu statul membru solicitant, prin intermediul ERCC, cu privire la mobilizarea operațională a capacităților rescEU. Statul membru solicitant trebuie să faciliteze coordonarea operațională între propriile capacități și activitățile rescEU în timpul operațiunilor.
Amendamentul 51
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12 – alineatul 10
10.   În cazul în care Comisia achiziționează echipamente precum echipamente de combatere aeriană a incendiilor forestiere, prin cumpărare, leasing sau închiriere, se asigură următoarele:
(10)   În cazul în care Comisia achiziționează echipamente precum echipamente de combatere aeriană a incendiilor forestiere, prin cumpărare, leasing sau închiriere, se asigură următoarele:
(a)  în cazul cumpărării de echipamente, un acord între Comisie și un stat membru prevede înregistrarea acestora în statul membru respectiv.
(a)  în cazul cumpărării de echipamente, un acord între Comisie și un stat membru prevede înregistrarea acestora în statul membru respectiv.
(b)  în cazul contractelor de leasing și de închiriere, înregistrarea echipamentelor într-un stat membru.
(b)  în cazul contractelor de leasing și de închiriere, înregistrarea echipamentelor într-un stat membru nu este obligatorie.
(ba)  gestionarea aeronavelor comerciale este atribuită operatorilor certificați de către AESA.
Amendamentul 52
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12a – paragraful 1
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată la doi ani.”
Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la operațiunile și progresele realizate în temeiul articolelor 11 și 12 o dată pe an.”
Amendamentul 53
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 12a – paragraful 1 a (nou)
Informațiile respective includ o prezentare generală a evoluțiilor legate de buget și costuri, cu o evaluare tehnică și financiară detaliată, informații precise despre creșterea costurilor și schimbările la nivelul tipurilor de capacități de răspuns necesare și al cerințelor în materie de calitate a acestora, după caz, și motivele unor astfel de creșteri sau schimbări.
Amendamentul 54
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, care formează împreună cu Comisia Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii.
Comisia instituie o rețea de actori și instituții relevante în materie de protecție civilă și management al dezastrelor, inclusiv centre de excelență, universități și cercetători, care formează împreună cu Comisia Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii. Comisia ține seama în mod corespunzător de expertiza disponibilă în statele membre și în cadrul organizațiilor active pe teren.
Amendamentul 55
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – teza introductivă
Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz:
Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în ceea ce privește formarea, exercițiile, lecțiile învățate și diseminarea cunoștințelor, în strânsă coordonare cu centrele de cunoștințe relevante, după caz, și în același timp urmărește o reprezentare echilibrată din punctul de vedere al genului:
Amendamentul 56
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
9a.  La articolul 13 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a)  instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite trimiterea de personal în alte state membre.
(a) instituie și gestionează un program de formare pentru personalul responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență în materie de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre. Programul include cursuri comune și un sistem de schimburi de experți care permite trimiterea de personal în alte state membre. Se introduce un nou program Erasmus pentru protecția civilă, în conformitate cu normele și principiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1288/2013*.
Programul de formare vizează optimizarea coordonării, a compatibilității și a complementarității între capacitățile prevăzute la articolele 9 și 11 și îmbunătățirea competenței experților, menționați la articolul 8 literele (d) și (f);
Programul „Erasmus pentru protecția civilă” vizează, de asemenea, optimizarea coordonării, a compatibilității și a complementarității între capacitățile prevăzute la articolele 9, 11 și 12 și îmbunătățirea competenței experților, menționați la articolul 8 literele (d) și (f).
Programul „Erasmus pentru protecția civilă” include o dimensiune internațională, având scopul de a sprijini acțiunea externă a Uniunii, inclusiv obiectivele sale de dezvoltare, prin intermediul cooperării între statele membre și statele partenere.
_______________
*Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).”
Amendamentul 57
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f
9b.   La articolul 13 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  stimulează și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.
(f) stimulează cercetarea și inovarea și încurajează introducerea și utilizarea de noi tehnologii relevante pentru mecanismul Uniunii.
Amendamentul 58
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
9c.  La articolul 13, se adaugă următorul alineat:
„(3a) Comisia extinde capacitățile de formare și sporește schimbul de cunoștințe și de experiență între Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă a Uniunii și organizațiile internaționale și statele terțe, pentru a contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale în ceea privește reducerea riscurilor, în special a celor din Cadrul de la Sendai.”
Amendamentul 59
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 16 – alineatul 2
11a.  la articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia.
(2) Intervențiile efectuate în temeiul prezentului articol pot fi realizate fie ca intervenții autonome de acordare de asistență, fie ca o contribuție în cadrul unei intervenții conduse de o organizație internațională. Coordonarea la nivelul Uniunii se integrează pe deplin în cadrul coordonării generale efectuate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și respectă rolul de lider al acesteia. În cazul dezastrelor provocate de om sau al situațiilor de urgență complexe, Comisia își definește în mod clar - prin consultare cu actorii din domeniul umanitar - sfera de intervenție și relația cu actorii implicați în răspunsul umanitar mai larg, garantând coerența cu Consensul european privind ajutorul umanitar și respectarea principiilor umanitare.”
Amendamentul 60
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Creditele necesare pentru mecanismul Uniunii sunt autorizate treptat de Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, ținând seama în mod corespunzător de toate resursele disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului* și recurgând în special la instrumentul de flexibilitate, astfel cum se prevede în anexa I.
____________________
* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
Amendamentul 61
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 20 a – paragraful 1
Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c).
Orice asistență sau finanțare furnizată în temeiul prezentei decizii asigură o vizibilitate adecvată a Uniunii, inclusiv vizibilitatea emblemei Uniunii pentru capacitățile menționate la articolul 11, articolul 12 și articolul 21 alineatul (2) litera (c). Se elaborează o strategie de comunicare pentru ca rezultatele concrete ale acțiunilor din cadrul mecanismului Uniunii să devină vizibile pentru cetățeni.
Amendamentul 62
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Pentru capacitățile statelor membre care nu sunt angajate în prealabil pentru Rezerva europeană de protecție civilă, valoarea sprijinului financiar al Uniunii pentru resursele de transport nu depășește 55 % din costul eligibil total. Pentru a fi eligibile pentru o astfel de finanțare, statele membre se angajează să întocmească un registru al tuturor mijloacelor aflate la dispoziția lor, cu structurile de gestiune aferente, dincolo de cele angajate în prealabil pentru Rezerva europeană de protecție civilă, pentru a răspunde la dezastre din domeniul sănătății, din domeniul industrial, la cutremure sau erupții vulcanice la inundații, incendii forestiere, atacuri teroriste, chimice, biologice, radiologice și nucleare.
Amendamentul 63
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 26 – alineatul 2
2.   Se urmărește crearea de sinergii și complementarități cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile în materie de coeziune, dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96.
(2)   Se dezvoltă sinergii, complementarități și o coordonare consolidată cu alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi cele care sprijină politicile în materie de coeziune, inclusiv Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, de dezvoltare rurală, cercetare, sănătate, precum și politicile privind migrația și securitatea, fără să se realoce fondurile din domeniile respective. În cazul unor operațiuni de răspuns la crize umanitare în țări terțe, Comisia asigură complementaritatea și coerența acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii cu acțiunile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96, și în același timp respectă natura distinctă și independentă a acțiunilor și a finanțării acestora și garantează că sunt în conformitate cu Consensul european privind ajutorul umanitar.
Amendamentul 64
Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Decizia nr. 1313/2013/UE
Articolul 32 – alineatul 1 – litera g
(g)  instituirea, administrarea și menținerea rescEU, astfel cum se prevede la articolul 12, inclusiv criteriile pentru deciziile de trimitere pe teren și procedurile operaționale;
(g)  instituirea, administrarea și menținerea rescEU, astfel cum se prevede la articolul 12, inclusiv criteriile pentru deciziile de trimitere pe teren, procedurile operaționale și condițiile de mobilizare a capacităților rescEU la nivel național de către un stat membru, precum și dispozițiile financiare și alte dispoziții conexe;
Amendamentul 65
Propunere de decizie
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA I

ALOCĂRI FINANCIARE SUPLIMENTARE ORIENTATIVE PENTRU PERIOADA 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

TOTAL

Credite suplimentare totale la rubrica 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

CP

11

56,56

115,395

182,955

Credite suplimentare totale la rubrica 4*

CA

2

2

2,284

6,284

 

CP

0,8

1,8

2,014

4,614

Credite suplimentare totale la rubricile 3 și 4 combinate*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

CP

11,8

58,36

117,409

187,569

(cifre exprimate în milioane EUR)

* Sumele totale se pun la dispoziție prin intermediul instrumentului de flexibilitate.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0180/2018).

Ultima actualizare: 16 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate