Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0111(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0010/2018

Předložené texty :

A8-0010/2018

Rozpravy :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0246

Přijaté texty
PDF 140kWORD 54k
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk
Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0279),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0168/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. dubna 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0010/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení,

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 95.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
P8_TC1-COD(2017)0111

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/956.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Návrh norem CO2 pro těžká vozidla

Jak bylo oznámeno dne 8. listopadu 2017 ve sdělení „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“ (COM(2017)0675), Komise hodlá v první polovině května 2018 předložit třetí balíček opatření v oblasti mobility, který obsahuje též návrh na stanovení norem pro emise oxidu uhličitého z nákladních vozidel.

Harmonogram pro vývoj nástroje VECTO / certifikačního nařízení

Komise pokračuje v technickém vývoji nástroje pro výpočet spotřeby energie vozidla (VECTO) tak, aby zahrnoval od roku 2020 nové známé technologie a také další druhy vozidel, konkrétně od roku 2020 zbývající nákladní automobily, autobusy a autokary a od roku 2021 přípojná vozidla.

Další informace o vývoji nástroje VECTO, jakož i o změně nařízení (EU) 2017/2400, budou zveřejněny na příslušných internetových stránkách Komise s cílem pravidelně informovat zúčastněné strany a hospodářské subjekty.

Vývoj zkoušky shodnosti vozidel při provozu na silnici v rámci certifikačního nařízení

Komise uznává význam spolehlivých a reprezentativních údajů o emisích CO2 a spotřebě paliva těžkých vozidel.

Nařízení (EU) 2017/2400 by proto mělo být doplněno o postup pro ověřování a zajištění shodnosti, pokud jde o používání nástroje VECTO, jakož i o vlastnosti příslušných konstrukčních částí, samostatných technických celků a systémů související s CO2 a spotřebou paliva. O tomto postupu ověřování, který by měl zahrnovat zkoušení těžkých vozidel ve výrobě při provozu na silnici, se má podle plánu hlasovat v Technickém výboru pro motorová vozidla před koncem roku 2018.

Uvedený postup ověřování má rovněž sloužit jako základ pro budoucí zkoušku pro ověření výkonu vozidel v provozu, které by prováděli výrobci a orgány příslušné pro schvalování typu nebo nezávislé třetí strany.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí