Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0111(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0010/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0010/2018

Viták :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0246

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 60k
2018. június 12., Kedd - Strasbourg
Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. június 12-i jogalkotási állásfoglalása az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0279),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0168/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. április 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0010/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 81., 2018.3.2., 95. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. június 12-én került elfogadásra az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0111

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/956 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Javaslat a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásairól

A Bizottság „Az alacsony kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című közleményében (COM(2017)0675) 2017. november 8-án bejelentette, hogy 2018 májusának első felében előterjeszti a harmadik mobilitási csomagot, amely egy, a nehézgépjárművekkel kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátási előírásokra vonatkozó javaslatot is tartalmazni fog.

A VECTO/tanúsítási rendelet kidolgozásának menetrendje

A Bizottság folytatja a járművek energiafogyasztását kiszámító eszköz („VECTO”) műszaki fejlesztését azzal a céllal, hogy 2020-tól kezdődően új, ismert technológiákat is bevezessen, és az eszköz az egyéb járműtípusokra, azaz 2020-tól a fennmaradó tehergépkocsikra és buszokra, 2021-től pedig a pótkocsikra is alkalmazható legyen.

Az érdekelt felek és a gazdasági szereplők rendszeres tájékoztatása érdekében a VECTO eszköz fejlesztéséről, valamint az (EU) 2017/2400 rendelet módosításáról további információk is megtalálhatók lesznek majd a Bizottság honlapjain.

A tanúsítási rendelet szerinti közúti ellenőrzési vizsgálat kidolgozása

A Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy megbízható és reprezentatív adatokkal kell rendelkeznünk a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásáról és üzemanyag-fogyasztásáról.

Ezért az (EU) 2017/2400 rendeletet ki kell egészíteni egy eljárással, amelynek célja a VECTO eszköz alkalmazása megfelelőségének ellenőrzése és biztosítása, továbbá az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének ellenőrzése és biztosítása Erről az ellenőrzési eljárásról – amely kiterjedne a gyártásban lévő nehézgépjárművek közúti ellenőrzésére – a tervek szerint 2018 végéig szavaznak a gépjárművekkel foglalkozó műszaki bizottságban (TCMV).

Az ellenőrzési eljárás további célja a járművek üzemi teljesítményének a gyártók és típusjóváhagyó hatóságok vagy független harmadik felek általi ellenőrzésére szolgáló jövőbeli vizsgálat alapjainak lefektetése.

Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat