Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0189(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0174/2018

Předložené texty :

A8-0174/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0250

Přijaté texty
PDF 396kWORD 44k
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk
Insolvenčním řízení: aktualizace příloh nařízení ***I
P8_TA(2018)0250A8-0174/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0422),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0238/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. května 2018 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0174/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
P8_TC1-COD(2017)0189

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/946.)

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí