Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0189(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0174/2018

Indgivne tekster :

A8-0174/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2018 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0250

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 43k
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg
Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen ***I
P8_TA(2018)0250A8-0174/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0422),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0238/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. maj 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0174/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling
P8_TC1-COD(2017)0189

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/946).

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik