Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0189(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2018

Texte depuse :

A8-0174/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0250

Texte adoptate
PDF 121kWORD 49k
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg
Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament ***I
P8_TA(2018)0250A8-0174/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0422),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0238/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 mai 2018, de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0174/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență
P8_TC1-COD(2017)0189

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/946.)

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate