Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0032(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0195/2018

Внесени текстове :

A8-0195/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0252

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. ***
P8_TA(2018)0252A8-0195/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (06222/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (06223/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0119/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0195/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност