Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0032(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0195/2018

Ingivna texter :

A8-0195/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0252

Antagna texter
PDF 237kWORD 43k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg
Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 ***
P8_TA(2018)0252A8-0195/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06222/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06223/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0119/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0195/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy