Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0802(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2018

Ingivna texter :

A8-0192/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0253

Antagna texter
PDF 235kWORD 43k
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg
Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien *
P8_TA(2018)0253A8-0192/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2018 om utkastet till rådets beslut om inledande av genomförandet av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (15820/1/2017),

–  med beaktande av artikel 4.2 i anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0017/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0192/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy