Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0058(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0183/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0183/2018

Viták :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Szavazatok :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0255

Elfogadott szövegek
PDF 137kWORD 45k
2018. június 13., Szerda - Strasbourg
Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. június 13-i jogalkotási állásfoglalása az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0127),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0108/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozatára, amelyet az Európai Parlament és a Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával(1) egy időben fogadtak el,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2018. május 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0183/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 218., 2013.8.14., 15. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. június 13-án került elfogadásra az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0058

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/947 határozattal.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA

A Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet rá, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának egyik előfeltétele az, hogy a kedvezményezett ország tiszteletben tartsa a hatékonyan működő demokratikus mechanizmusokat, többek között a többpárti parlamentáris rendszert, a jogállamiságot és az emberi jogokat.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi ezen előfeltétel teljesülését.

Tekintettel arra, hogy a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó feltételek nem teljesültek, illetve a korábbi makroszintű pénzügyi támogatási program harmadik részletének ezzel összefüggő, az (EU) 2015/601 határozat alapján végrehajtott törlésére, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a további makroszintű pénzügyi támogatás a korrupció elleni küzdelem terén Ukrajnában elért előrehaladás függvénye. Ennek érdekében az Európai Unió és Ukrajna között kötendő egyetértési megállapodás gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeinek többek között kötelezettségeket kell tartalmazniuk a következőkre vonatkozóan: a kormányzás megerősítése, a korrupció elleni harc érdekében kialakított ukrán adminisztratív kapacitások és intézményi háttér, különös tekintettel a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére szolgáló rendszerre, a vállalatok tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatok ellenőrzésére és egy jól működő, szakosodott korrupcióellenes bíróságra, összhangban a Velencei Bizottság ajánlásaival. A pénzmosás és az adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó feltételek állítását is mérlegelni kell. A 4. cikk (4) bekezdésével összhangban, amennyiben a meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás kifizetését.

A Bizottság, amellett, hogy rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a támogatással kapcsolatos fejleményekről és továbbítja számukra a vonatkozó dokumentumokat, minden részlet folyósításakor nyilvánosan beszámol a szóban forgó részletre vonatkozó gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek teljesüléséről, különösen a korrupció elleni küzdelem terén.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet arra, hogy az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Európai Unióval közösen vallott értékekhez, többek között a fenntartható és társadalmilag felelős fejlődéshez, ami a munkahelyteremtéshez és a szegénység csökkentéséhez vezet, továbbá egy erős civil társadalom iránti elkötelezettséghez. A Bizottság az egyetértési megállapodást jóváhagyó bizottsági végrehajtási határozat tervezetét kiegészíti a makroszintű pénzügyi támogatás várható társadalmi hatásának elemzésével. A 182/2011/EU rendelettel összhangban ezt az elemzést be kell nyújtani a tagállami bizottság számára és elérhetővé kell tenni a Parlament és a Tanács számára a bizottsági eljárásokról vezetett nyilvántartás révén.

Utolsó frissítés: 2019. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat