Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0058(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0183/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0183/2018

Debates :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Balsojumi :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0255

Pieņemtie teksti
PDF 399kWORD 45k
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0127),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0108/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pieņemta kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2018. gada 29. maija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0183/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/..., ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai
P8_TC1-COD(2018)0058

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2018/947.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS

Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tas, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, un tiesiskums, kā arī tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā.

Ņemot vērā to, ka nav izpildīti nosacījumi par cīņu pret korupciju un tāpēc ir atcelts saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/601 paredzētais iepriekšējās makrofinansiālās palīdzības programmas trešais maksājums, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana būs atkarīga no sasniegumiem cīņā pret korupciju Ukrainā. Šim nolūkam saprašanās memorandā, par kuru Eiropas Savienība un Ukraina vienosies, ekonomikas politikas un finanšu nosacījumos cita starpā jāparedz pienākumi stiprināt pārvaldību, administratīvās spējas un institucionālo struktūru, jo īpaši cīņai pret korupciju Ukrainā, konkrētāk, saistībā ar aktīvu deklarāciju pārbaudes sistēmu, uzņēmumu faktisko īpašumtiesību datu pārbaudi un labi funkcionējošu specializētu korupcijas apkarošanas tiesu saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem. Jāizskata iespēja paredzēt arī nosacījumus par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu apiešanu. Saskaņā ar 4. panta 4. punktu, ja nosacījumi nav izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai atceļ makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu.

Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar palīdzību un sniedz tiem attiecīgos dokumentus, kā arī pēc katras izmaksas publiski ziņo par visu to ekonomikas politikas un finanšu nosacījumu izpildi, kas ir saistīti ar attiecīgo izmaksu, jo īpaši par nosacījumiem, kuri attiecas uz cīņu pret korupciju.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka ar šo makrofinansiālo palīdzību jāsekmē vērtības, kuras Ukrainai kopīgas ar Eiropas Savienību, tostarp ilgtspējīga un sociāli atbildīga attīstība, kas palīdz radīt darbvietas un samazināt nabadzību, un stingra apņemšanās veidot spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Komisija kopā ar projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina saprašanās memorandu, iesniedz analīzi par makrofinansiālās palīdzības paredzamo sociālo ietekmi. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 šo analīzi iesniedz dalībvalstu komitejai un dara pieejamu Parlamentam un Padomei, izmantojot komitejas darbību reģistru.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika