Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0058(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0183/2018

Testi mressqa :

A8-0183/2018

Dibattiti :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Votazzjonijiet :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0255

Testi adottati
PDF 140kWORD 47k
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu Verżjoni finali
Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I
P8_TA(2018)0255A8-0183/2018
Riżoluzzjoni
 Test
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2018 dwar proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0127),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0108/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill adottata flimkien mad-Deċiżjoni Nru 778/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li tipprovdi assistenza makro-finanzjarja ulterjuri lill-Georgia(1),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-29 ta' Mejju 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0183/2018).

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU L 218, 14.8.2013, p. 15


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Ġunju 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna
P8_TC1-COD(2018)0058

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Deċiżjoni (UE) 2018/947).


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEGISLATTIVA

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA MILL-PARLAMENT, IL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

Il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru li kundizzjoni minn qabel għall-għoti ta’ għajnuna makrofinanzjarja hija li l-pajjiż benefiċjarju jirrispetta mekkaniżmi demokratiċi effettivi - inkluża sistema parlamentari b'diversi partiti - u l-istat tad-dritt, u jiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem .

Il-Kummissjoni u s-Servizzi ta’ Azzjoni Esterna Ewropej għandhom jimmonitorjaw it-twettiq ta’ din il-kundizzjoni minn qabel matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni.

Fid-dawl tal-kundizzjonijiet mhux sodisfatti dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kanċellazzjoni relatata tat-tielet pagament tal-programm preċedenti ta’ għajnuna makrofinanzjarja skont id-Deċiżjoni (UE) 2015/601, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jissottolinjaw dik il-makro -assistenza finanzjarja tkun kondizzjonali fuq il-progress fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Ukraina. Għal dak il-għan, il-politika ekonomika u l-kundizzjonijiet finanzjarji tal-Memorandum ta’ Ftehim li għandhom jiġu miftiehma bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina għandhom jinkludu fost l-oħrajn l-obbligi biex tissaħħaħ il-governanza, il-kapaċitajiet amministrattivi u l-istituzzjoni istituzzjonali b'mod partikolari għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Ukraina, l-aktar fir-rigward ta’ sistema ta’ verifika għad-dikjarazzjonijiet tal-assi, il-verifika tad-dejta ta’ sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji u qorti speċjalizzata kontra l-korruzzjoni li taħdem tajjeb f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja. Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-kundizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-evitar tat-taxxa. Bi qbil mal-Artikolu 4(4), fejn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, il-Kummissjoni għandha temporanjament tissospendi jew tikkanċella l-iżborż tal-għajnuna makrofinanzjarja.

B'żieda biex tinforma regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżviluppi relatati mal-għajnuna u tipprovdihom b'dokumenti relevanti, il-Kummissjoni għandha, wara kull ħruġ, tirrapporta pubblikament dwar it-twettiq tal-politika ekonomika u l-kundizzjonijiet finanzjarji kollha marbuta ma’ dan l-iżborżament, b'mod partikolari dawk dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru li din l-għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina għandha tikkontribwixxi għal valuri kondiviżi mal-Unjoni Ewropea, inkluż żvilupp sostenibbli u soċjalment responsabbli li jwassal għall-ħolqien ta’ impjiegi u tnaqqis tal-faqar, u impenn għal soċjetà ċivili b'saħħitha . Il-Kummissjoni għandha takkumpanja l-abbozz ta’ Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-Memorandum ta’ Qbil b'analiżi ta' l-impatt soċjali mistennija tal-għajnuna makrofinanzjarja. Skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 din l-analiżi se tiġi sottomessa lill-Kumitat tal-Istat Membru u għandha tkun disponibbli għall-Parlament u għall-Kunsill permezz tar-reġistru tal-proċeduri tal-kumitat.

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza