Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2754(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0288/2018

Viták :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0259

Elfogadott szövegek
PDF 277kWORD 57k
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg
Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye
P8_TA(2018)0259RC-B8-0288/2018

Az Európai Parlament 2018. június 14-i állásfoglalása Oroszországról, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügyéről (2018/2754(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Parlament Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Oroszországban fogva tartott ukrán foglyokról és a Krím félszigeten kialakult helyzetről szóló, 2017. március 16-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a jogellenesen annektált Krím félsziget és Szevasztopol területén vagy onnan származó számos fogvatartott ügyéről szóló, 2018. május 25-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa Oroszországról tartott 2018. április 16-i eszmecseréjére,

–  tekintettel a Nemzetközi Bíróság 2017. április 19-i határozatára, amely a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény és a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény alkalmazása tekintetében hozandó ideiglenes intézkedések iránti Ukrajna által benyújtott kérelemről szól (Ukrajna kontra Oroszországi Föderáció),

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikkére és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikkére, amelyek kimondják, hogy senkit nem lehet kínzásnak és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, és amelyeknek az Oroszországi Föderáció részes fele,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1998. december 9-én elfogadott, az emberi jogok védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló genfi egyezményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Krím félsziget Oroszország általi jogellenes annektálását ellenző Oleg Szencov ukrán filmrendezőt 2014 májusában a Krím félszigeten folytatott állítólagos tevékenységekkel kapcsolatban letartóztatták; mivel ukrán állampolgársága dacára orosz állampolgárként jártak el vele szemben;

B.  mivel Oleg Szencov esetében felmerült annak gyanúja, hogy kínzások és súlyos bántalmazás alkalmazásával törvénytelen módon kényszerítettek ki belőle tanúvallomást, amelyet a továbbiakban érvényes jogi elemnek tekintettek;

C.  mivel 2015. augusztus 25-én Oleg Szencovot olyan bíróság ítélte el, amelynek joghatóságát az EU nem ismeri el, amely megsérti a nemzetközi jogot és az alapvető igazságszolgáltatási normákat;

D.  mivel Oleg Szencov – aki jelenleg Oroszország legészakibb részén, a Jamali Nyenyecföldön található Labitnangi börtönében tölti büntetését – 2018. május 14-én határozatlan időre szóló éhségsztrájkot jelentett be;

E.  mivel a politikai foglyok száma Oroszországban jelentősen nőtt az elmúlt években; mivel a 2009-ben Szaharov-díjjal kitüntetett Memorial Emberi Jogi Központ 2018. május 29-én 158 politikai fogoly nevét tartalmazó listát tett közzé;

F.  mivel Ojub Tyityijev, a Memorial Emberi Jogi Központ csecsenföldi irodájának igazgatóját 2018. január 9-én letartóztatta és kábítószer birtoklásával vádolta meg a csecsen rendőrség; mivel ezeket a vádakat Tyityijev úr tagadta, és nem kormányzati szervezetek és egyéb emberi jogi aktivisták koholtnak nevezték;

G.  mivel Ojub Tyityijev letartóztatása azon aggasztó tendencia részét képezi, hogy független újságírókat és emberi jogi aktivistákat tartóztatnak le, támadnak, félemlítenek meg és járatnak le;

H.  mivel az emberijog-védők és a civil társadalom szereplői, különösen a krími tatárok, fenyegetéssel, megfélemlítéssel és letartóztatásokkal szembesülnek;

I.  mivel számos esetben kínzás, illetve kegyetlen és megalázó bánásmód alkalmazásáról számoltak be; mivel ezeket az állításokat a mai napig nem vizsgálták ki megfelelő módon; mivel a kínzást arra használták, hogy vallomástételt kényszerítsenek ki és bűnösségre vonatkozó hamis bizonyítékokkal támasszák alá;

J.  mivel számos fogoly és fogva tartott nehéz és embertelen körülményeket tapasztal a börtönökben, amelyek fizikailag és pszichésen veszélyeztetik egészségüket; mivel egyes foglyoknak sürgős orvosi ellátásra és kezelésre van szükségük;

K.  mivel a politikai és polgári jogokat szabályozó korlátozó orosz jogszabályokat az ideiglenesen elfoglalt Krím félszigetre is kiterjesztették, ami a gyülekezés, a véleménynyilvánítás, az egyesülés, az információkhoz való hozzáférés szabadságának és a vallásszabadság drasztikus korlátozásához vezetett, valamint megfélemlítésről, erőszakos eltüntetésekről és kínzásról szóló hiteles jelentéseket eredményezett;

L.  mivel az önkényes letartóztatások, az erőszakos eltüntetések, a cenzúra és a békés gyülekezés tilalma a Krím félszigeten a mindennapi valóság részét képezi; mivel több krími tatárt letartóztattak, nyomozás indult ellenük vagy velük szemben vádat emeltek; mivel a letartóztatott embereknek, a Krím félszigeten előforduló, politikai indíttatású, erőszakos eltüntetésekről beszámoló emberijog-védőknek, valamint a krími tatárok helyzetéről tudósító újságíróknak segítséget nyújtó krími ügyvédek szintén célponttá váltak;

M.  mivel a megszálló hatóságok a Krím félszigeten rendszeresen és szándékosan elnyomják a krími szólásszabadságot, kiszorítva a független médiát és akadályokat gördítve hivatásos újságírók munkája elé; mivel 2018. március 22-én az orosz biztonsági erők őrizetbe vették, és jogellenes vádak megfogalmazása indokával letartóztatták Nariman Memedeminov civil újságírót, krími tatár aktivistát, aki a megszálló hatóságok által elkövetett vétségekről tudósított; mivel 2018. május 21-én az orosz biztonsági erők egy másik civil újságírót, Szerver Musztafajevet is őrizetbe vették azt követően, hogy az Oroszország által megszállt Krím félszigeten lévő házában elsősorban vallási indokokra hivatkozva házkutatást tartottak;

N.  mivel Oroszország jelentős számú ügyet veszít el az Emberi Jogok Európai Bíróságán, és nem hajtja végre az ott meghozott ítéleteket;

O.  mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Egyesült Nemzetek teljes jogú tagjaként elkötelezte magát a demokrácia alapelvei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; mivel az elmúlt évek során számos esetben került sor a jogállamiság elvének súlyos megsértésére és korlátozó jogszabályok elfogadására, következésképpen súlyos kételyek vannak azzal kapcsolatban, hogy Oroszország megfelel-e nemzetközi és nemzeti kötelezettségeinek; mivel az Európai Unió több ízben nyújtott kiegészítő támogatást és szakértői segítséget ahhoz, hogy Oroszország az Európa Tanács normáival összhangban korszerűsítse – és betartsa – alkotmányos és jogrendjét;

P.  mivel a „külföldi ügynökökre” vonatkozó orosz törvény előírja a külföldi finanszírozásban részesülő és „politikai tevékenységet” folytató nem kormányzati szervezetek számára, hogy kérelmezniük kell egy külföldi ügynököket tartalmazó, különleges kormányzati jegyzékbe való felvételüket, ami azt jelenti, hogy ezeket a szervezeteket a kormány fokozottan és szorosan figyelemmel kíséri, valamint e törvény arra kötelezi őket, hogy valamennyi kiadványukban, sajtóközleményükben és jelentésükben feltüntessék, hogy azokat külföldi ügynök készítette;

Q.  mivel a Krím félsziget jogellenes annektálására és az Ukrajna ellen indított hibrid háborúra válaszul az EU Oroszországgal szemben fokozatos korlátozó intézkedéseket vezetett be;

1.  kéri, hogy az orosz hatóságok azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon Oleg Szencovot és minden más, Oroszországban és a Krím félszigeten illegálisan fogva tartott ukrán állampolgárt; emlékeztet arra, hogy jelenleg több mint 70(2) ukrán politikai foglyot tartanak Oroszországban és a megszállt Krím félszigeten fogva;

2.  kéri Ojub Tyityijev, a Memorial Emberi Jogi Központ csecsenföldi irodája igazgatójának, valamint az Oroszországi Föderáció összes többi politikai foglyának azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

3.  kéri, hogy az orosz hatóságok hagyjanak fel a Memorial Emberi Jogi Központ, munkatársai és más emberijog-védők megfélemlítésével és zaklatásával, és tegyék lehetővé számukra emberi jogi munkájuk ellátását;

4.  hangsúlyozza, hogy a foglyokkal való bánásmódnak meg kell felelnie a nemzetközi normáknak, és hogy minden fogvatartott számára biztosítani kell a jogi tanácsadóval, családjukkal, diplomáciai képviseletükkel való kapcsolatot és az orvosi ellátást; hangsúlyozza, hogy az orosz hatóságok és az igazságügyi személyzet teljes felelősséget visel a fogva tartott személyek biztonságáért és jóllétéért, különösen a Krím félszigeten, összhangban a negyedik genfi egyezménnyel;

5.  emlékezteti Oroszországot annak fontosságára, hogy az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagjaként teljes mértékben teljesítse nemzetközi jogi kötelezettségeit és tartsa tiszteletben az emberi jogok európai egyezményében és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában rögzített alapvető emberi jogokat és jogállamiságot;

6.  hangsúlyozza, hogy a gyülekezés szabadságát az Oroszországi Föderációban az orosz alkotmány 31. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezménye is biztosítja, amelynek Oroszország aláíró fele, és amely az orosz hatóságokat e szabadságjog tiszteletben tartására kötelezi;

7.  sürgeti az orosz hatóságokat minden szinten, hogy a demokrácia és a jogállamiság pilléreiként ismerjék el az emberi jogok védelmezőinek alapvető szerepét, valamint hogy nyilvánosan ítéljék el az emberijog-védők elleni támadásokat, különösen a Csecsen Köztársaságban;

8.  szolidaritását fejezi ki az ukrán filmrendezővel, politikai aktivistával és politikai fogollyal, Oleg Szencovval, aki 2018. május 14-én éhségsztrájkot kezdett a jogellenesen fogvatartott honfitársai kiengedése érdekében, és aggodalmát fejezi ki az éhségsztrájk Oleg Szencov egészségére gyakorolt hatásai miatt; emlékeztet arra, hogy Oleg Szencov, akit röviddel azután tartóztattak le a Krímben, majd kínzás alatt tett tanúvallomás alapján ítéltek el, miután Oroszország 2014-ben átvette a Fekete-tengeri félsziget ellenőrzését, jelenleg 20 éves büntetését tölti Oroszország távoli északi részében, a Jamali Nyenyecföldön található magas biztonsági szintű börtönben többszörös terrorista cselekmény vádja miatt;

9.  sajnálja, hogy az ügy másik elítéltje, Olekszandr Kolcsenko tíz év börtönbüntetést kapott;

10.  megjegyzi, hogy egy másik illegálisan fogva tartott ukrán állampolgár, Vologyimir Baluh 2018. március 19. óta éhségsztrájkot folytat;

11.  felhívja az illetékes orosz hatóságokat és egészségügyi szolgálatokat, hogy e börtönbüntetésüket töltő személyeket részesítsék megfelelő orvosi ellátásban, és tartsák tiszteletben az orvosi etikai szabályokat, többek között azáltal, hogy nem végeznek kényszer-táplálást vagy olyan nem kívánatos kezelést, amely kínzásnak vagy rossz bánásmódnak tekinthető;

12.  mélységesen aggódik amiatt, hogy sok ukrán politikai foglyot súlyosan megkínoztak, többek között Mikola Karpjukot, Vologyimir Priszicset, Olekszij Csirnijt és Jevgenij Panovot;

13.  mélységesen aggódik az Oroszországban – különösen Csecsenföldön – dolgozó független újságírókat és emberi jogi aktivistákat érintő letartóztatások, megfélelemlítések és lejáratások aggasztó tendenciája miatt; kiemeli a civil társadalom és az olyan szervezetek, mint a Memorial jelentőségét, valamint azt az üzenetet, hogy a civil társadalmi aktivistáknak mindenhol lehetővé kell tenni, hogy szabadon gyakorolhassák a gondolatszabadsághoz és a véleménynyilvánítás szabadságához való alapvető jogaikat; felhívja a csecsen és orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben saját jogszabályaikat és nemzetközi kötelezettségeiket, illetve tartsák fenn a jogállamiságot;

14.  komoly aggodalmának ad hangot a büntetlenség légköre miatt, amely lehetővé teszi e cselekedetek véghezvitelét, és felszólít jogi és egyéb intézkedések kidolgozására a civil társadalommal együttműködésben az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozása, figyelemmel kísérése és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében; hangsúlyozza, hogy Oroszországot és kormányát terheli a végső felelősség e cselekmények kivizsgálása, az elkövetők bíróság elé állítása és valamennyi orosz állampolgár törvénytelen visszaélésekkel szembeni védelme vonatkozásában;

15.  felhívja a figyelmet arra, hogy az elfoglalt Krím félszigeten az orosz hatóságok számos krími tatárt letartóztattak 2018 májusában, köztük Szever Musztafajevet, Edem Szmajlovot és a politikai fogoly Nuri Primov családtagjait;

16.  elítéli, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot a megszállt Krím félszigeten – többek között az orosz jogszabályok alkalmazásával –, a Krím erőteljes militarizálását, ami veszélyezteti a regionális biztonságot, valamint az emberi jogok tömeges és rendszeres megsértéseit, különösen az ukrán nemzetiségűekkel és a krími tatárokkal szemben;

17.  üdvözli a krími tatár vezetők, Aktem Csijgoz és Ilmi Umerov szabadon engedését, akiket az orosz bíróságok az ideiglenesen elfoglalt, Ukrajnához tartozó Krím félszigeten 2017 szeptemberében börtönbüntetésre ítélték, és akik számára az orosz hatóságok 2017. október 25-én engedélyezték a félsziget elhagyását; kifejezi háláját mindazoknak, akik szabadon bocsátásukért dolgoztak, beleértve a Memorialhoz hasonló orosz emberi jogi szervezeteket;

18.  emlékezteti az orosz hatóságokat, hogy a Krím félsziget felett tényleges ellenőrzést gyakorló megszálló hatalomként teljes mértékben felelősek a krími polgárok önkényes bírósági és közigazgatási intézkedésekkel szembeni védelméért, és a nemzetközi humanitárius jog alapján biztosítaniuk kell az emberi jogok védelmét a félszigeten;

19.  hangsúlyozza, hogy az orosz – katonai vagy polgári – bíróságok nem illetékesek Oroszország nemzetközileg elismert határain kívül elkövetett cselekmények esetében az ítélkezésre, és rámutat, hogy a bírósági eljárás ilyen esetekben illegitimnek tekintendő;

20.  megismétli súlyos aggodalmait a „külföldi ügynökről” szóló törvénnyel, valamint végrehajtásának módjával kapcsolatban; úgy véli, hogy a külföldi finanszírozást elfogadó, nem kormányzati szervezetek által folytatott „politikai tevékenység” fogalommeghatározása annyira tág, hogy gyakorlatilag lehetővé teszi a közélethez kapcsolódó szinte valamennyi szervezett tevékenység feletti kormányzati ellenőrzést;

21.  sürgeti Oroszországot, hogy biztosítson feltétel nélküli és akadálytalan belépést a nemzetközi emberi jogi megfigyelőknek és megfigyelő misszióknak; felhívja a nemzetközi szervezeteket, úgymint az ENSZ-t, az Európa Tanácsot és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet, hogy szorosabban kövessék nyomon az emberi jogok helyzetét a Krím félszigeten és tegyék meg a megfelelő intézkedéseket;

22.  felhívja az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét, hogy kövesse folyamatos figyelemmel az emberi jogok helyzetét a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alá eső területein;

23.  felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy továbbra is határozottan és egységesen alkalmazzák az Oroszországgal szemben elfogadott szankciókat, illetve hosszabbítsák meg azokat, és fontolják meg célzott intézkedések bevezetését a politikai foglyok fogva tartásáért és az ellenük folytatott eljárásokért felelős személyekkel szemben;

24.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Unió oroszországi képviselete és az uniós tagállamok nagykövetségei nyomon kövessék az emberi jogok védelmezői elleni pereket;

25.  felhívja a Tanács és a Bizottság elnökét, valamint a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy továbbra is szorosan kövessék nyomon a nemzetközi jogi kötelezettségek be nem tartásának eseteit, és vessék fel a kérdéskört az Oroszország részvételével tartott különböző fórumokon és találkozókon;

26.  ismét felhívja az alelnököt/főképviselőt és az EKSZ-t annak biztosítására, hogy az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk újrakezdésekor a politikai okokból büntetőeljárás alá vont személyek minden ügye felvetésre kerüljön, és hogy e konzultációk során Oroszország képviselőit hivatalosan is felkérjék, hogy válaszoljanak minden egyes ügyre, valamint arra, hogy az orosz hatóságokkal folytatott eszmecseréről tájékoztassák a Parlamentet;

27.  nyomatékosan kéri a főképviselőt/alelnököt és az EKSZ-t annak biztosítására, hogy az Unió – az orosz nemzeti jog korlátain belül – minden lehetőséget ragadjon meg az orosz civil társadalmi szervezetekkel való együttműködésre és azok támogatására, ideértve azokat is, amelyek a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékeinek előmozdításán fáradoznak;

28.  felhívja az EU-t, hogy tegyen nyilatkozatot, amelyben elítéli az emberi jogok megsértését Oroszországban, és a labdarúgó-világbajnokság kapcsán e jogsértések elrejtésére tett kísérleteket;

29.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0087.
(2) A nem teljes lista a következő személyeket tartalmazza: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.

Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat