Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0281/2018

Разисквания :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0260

Приети текстове
PDF 485kWORD 57k
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набел Раджаб
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2018 г. относно положението с правата на човека в Бахрейн, и по-специално случаят на Набел Раджаб (2018/2755(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции от 6 февруари 2014 г. относно Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф(1), от 9 юли 2015 г. относно Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб(2), от 4 февруари 2016 г. относно Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан(3), от 7 юли 2016 г. относно Бахрейн(4), от 16 февруари 2017 г. относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн(5) и от 3 октомври 2017 г. относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се страни(6),

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 17 юни 2015 г. относно осъждането на генералния секретар на „Ал Уефак“ Али Салман в Бахрейн, от 11 юли 2017 г. относно осъждането на г-н Набел Раджаб от бахрейнски съд и от 6 юни 2018 г. относно осъждането на бахрейнския защитник на правата на човека г-н Набел Раджаб,

—  като взе предвид изявлението от 22 ноември 2017 г. на председателя на своята подкомисия по правата на човека,

—  като взе предвид заседанието на неформалната работна група ЕС — Бахрейн по правата на човека от 15 май 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека Зеид Раад ал Хюсеин от 11 септември 2017 г. относно положението в Бахрейн,

—  като взе предвид изявлението на Комитета на ООН срещу изтезанията от 12 май 2017 г.,

—  като взе предвид конституцията на Бахрейн, приета през февруари 2002 г., и по‑специално глава 3 от нея, член 364 от Наказателния кодекс на Бахрейн, както и Закона за гражданството на Бахрейн от 1963 г.,

—  като взе предвид доклада на Независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) от ноември 2011 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, относно диалозите за правата на човека с трети държави, относно смъртното наказание, относно изтезанията и относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Арабската харта за правата на човека, по които Бахрейн е страна,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по‑специално член 15 от нея,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 5 юни 2018 г. Върховният апелативен съд на Бахрейн реши да потвърди присъдата за лишаване от свобода за период от пет години срещу видния защитник на правата на човека Набел Раджаб за „разпространяване на неверни слухове във време на война“ (член 133 от Наказателния кодекс на Бахрейн), „обида на съседна държава“ (член 215) и „обида на законоустановен орган“ (член 216) във връзка с публикувани от него съобщения в „Туитър“ за предполагаеми изтезания в бахрейнския затвор в Джау и за въздушните удари, нанесени в Йемен от коалицията, ръководена от Саудитска Арабия; като има предвид, че тези обвинения се основават на разпоредби, които криминализират правото на свободно изразяване на мнение, защитено от член 19 на Международния пакт за граждански и политически права, който Бахрейн ратифицира през 2006 г.; като има предвид, че се очаква г-н Раджаб да обжалва решението на последна инстанция пред Касационния съд на Бахрейн;

Б.  като има предвид, че г-н Раджаб трябваше да бъде освободен този месец след приключване на двегодишна присъда за лишаване от свобода, излежана при унизителни затворнически условия, които могат да се приравнят на малтретиране, за това, че през 2015 г. и 2016 г. е дал телевизионни интервюта относно ограниченията на свободата на пресата в Бахрейн; като има предвид, че преди произволното задържане на Набел Раджаб през юни 2016 г., той имаше забрана да пътува и излежаваше двугодишна присъда за лишаване от свобода през периода 2012—2014 г. във връзка с упражняване на правото си на свободно изразяване на мнение и свобода на събиранията; като има предвид, че през 2013 г. работната група на ООН относно произволното задържане заключи, че той е бил произволно задържан за това, че е помагал за ръководенето и организирането на демонстрации в Бахрейн; като има предвид, че той беше подложен на несправедливи съдебни процеси;

В.  като има предвид, че освен тази нова петгодишна присъда, Набел Раджаб може да прекара още време в затвора във връзка с други 14 висящи дела, заведени от правителството срещу него, включително допълнителни обвинения за „разпространяване на неверни новини и изявления и злонамерени слухове, накърняващи престижа на държавата“; като има предвид също така, че на 12 септември 2017 г. правителството го обвини в „разпространение на неверни новини“, „подбуждане към омраза срещу режима“ и „подбуждане към неспазване на закона“ чрез социалните медии;

Г.  като има предвид, че г-н Раджаб е претърпял страдания в резултат на лошите условия в затвора, които засегнаха сериозно неговото физическо здраве; като има предвид, че според семейството му той също така стои затворен в килията си по 23 часа всеки ден като форма на наказание, вследствие на което здравето му се е влошило сериозно с течение на времето; като има предвид, че по непотвърдени данни администрацията на затвора се намесва умишлено в медицинското лечение на г-н Раджаб;

Д.  като има предвид, че случаят на Набел Раджаб се е превърнал в символ за защитниците на правата на човека и зачитането на свободното изразяване на мнение в Бахрейн и че неговият случай е в разрез с поетите от правителството ангажименти; като има предвид, че той е само едно от множеството лица, които са обект на произволно задържане и наказателно преследване за упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събирания;

Е.  като има предвид, че през май 2017 г. Комитетът на ООН срещу изтезанията разгледа многобройните и последователни твърдения за широко разпространени изтезания и малтретиране на лица, лишени от свобода, и по-специално на лица, задържани по обвинения в тероризъм, и изрази дълбоката си загриженост във връзка със случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хаваджа, Наджи Фатил, Хюсеин Джауад, Абдулвахаб Хюсеин и Абдулджалил Ал-Сингасе;

Ж.  като има предвид, че екзекуциите и смъртните присъди са се увеличили значително след прекъсването на седемгодишния мораториум през февруари 2017 г., в контекста на непрекъснати твърдения за изтезания и малтретиране; като има предвид, че Бахрейн започна отново да води съдебни дела срещу цивилни граждани пред военни съдилища, след промяна на конституцията, приета през април 2017 г.; като има предвид, че органите възстановиха правомощията на Агенцията за национална сигурност за задържане и разследване на лица, въпреки доказаното прилагане в миналото на методи за изтезание и малтретиране от страна на тази агенция;

З.  като има предвид, че положението в Бахрейн стана критично по отношение на свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на провеждане на мирни събрания; като има предвид, че засилените репресии срещу защитници на правата на човека и мирни активисти от опозицията включват лишаване от свобода, изпращане в изгнание, забрани за пътуване, отнемане на гражданство или сериозни заплахи и сплашване с цел спиране на техни мирни дейности;

И.  като има предвид, че Съветът на представителите и Консултативният съвет (Шура) на Бахрейн одобриха изменение на Закона за упражняване на политическите права, което ще попречи на независимите политически партии да участват в изборите през 2018 г.;

Й.  като има предвид, че през 2016 г. най-голямата в Бахрейн политическа опозиционна партия „Ал Уефак“ беше закрита, че нейните активи бяха замразени, а нейният интернет сайт беше блокиран от бахрейнския режим в рамките на страната; като има предвид, че седалището на групата беше обискирано и впоследствие тя беше обвинена в „постоянно нарушаване на конституцията на Кралството и оспорване на нейната легитимност“, „призиви за чужда намеса“ и „насърчаване към насилие и подкрепа на терористични организации“;

К.  като има предвид, че на 31 май 2017 г. бахрейнски съд разпореди разпускане на бахрейнската опозиционна група Национално дружество за демократично действие (Waad); като има предвид, че на 26 октомври 2017 г. Върховният апелативен съд на Бахрейн потвърди решението на Апелативния съд за разпускането на Waad;

Л.  като има предвид, че на 15 май 2018 г. Върховният наказателен съд на Бахрейн отне гражданството на 115 души, в рамките на несправедлив масов съдебен процес, характеризиращ се с твърдения за изтезания и нарушаване на правото на справедлив процес; като има предвид, че заплахата за отнемане на гражданството или реалното му отнемане се използват като средство за политически репресии; като има предвид, че в Бахрейн множество лица са загубили гражданството си, предимно лица от групата на шиитите, включително и деца, в пряко нарушение на член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Конвенцията за правата на детето;

М.  като има предвид, че след протестите през 2011 г. и вследствие на заключенията в доклада на Независимата анкетна комисия на Бахрейн (НАКБ) бяха създадени редица вътрешни органи, които да следят за злоупотреби на правителството, но те не са достатъчно ефективни и независими; като има предвид, че липсата на независимост на тези органи изглежда води до липса на отчетност от страна на правителството и силите за сигурност на Бахрейн; като има предвид, че това насърчава културата на безнаказаност, която подкопава опитите за демократични реформи и дестабилизира допълнително страната;

Н.  като има предвид, че ЕС счита тясното сътрудничество с гражданското общество и защитниците на правата на човека в трети държави за един от основните си приоритети във връзка с насърчаването на правата на човека и борбата с нарушенията на правата на човека;

1.  призовава за незабавното освобождаване на всички лица, които са задържани единствено заради своите мирни политически дейности и защитата на правата на човека; призовава за прекратяване на всички актове на насилие, тормоз и сплашване, включително на съдебно равнище, както и на цензурата срещу защитници на правата на човека, политически опоненти, демонстранти, представители на гражданското общество и техни роднини в страната и извън нея, от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност; осъжда продължаващите ограничения спрямо основните демократични права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на събирания, политическия плурализъм, мирното изразяване на несъгласие и принципите на правовата държава в Бахрейн;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на г-н Раджаб и за оттегляне на останалите обвинения срещу него, както и за това компетентните органи да гарантират, че до освобождаването му той няма да бъде подлаган на изтезания или други форми на малтретиране, че ще може да се среща редовно със семейството си, ще може да си избере адвокат и ще му бъдат осигурени подходящи здравни грижи; осъжда задържането на Набел Раджаб, с което се нарушава, наред с другото, неговото право на свободно изразяване на мнение и неговата свобода на движение;

3.  призовава органите на Бахрейн да се придържат към поетите от тях международни задължения и ангажименти за зачитане на правата на човека и основните свободи и за гарантиране на безопасна и благоприятна среда за дейността на защитниците на правата на човека и критиците на държавните органи, включително във връзка с изборите през 2018 г., като при провеждането им се гарантират правото на свободно изразяване на мнение, свободата на сдружаване и на провеждане на мирни събрания; припомня на правителството на Бахрейн неговата отговорност да обезпечи сигурността и безопасността на всички граждани, независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание;

4.  изразява съжаление за лошите условия в затворите в страната и за използването на изтезания от страна на служителите по сигурността и затворническия персонал в Бахрейн; настоятелно призовава органите на Бахрейн да се въздържат от всякакви изтезания, жестоко и унизително отношение към задържаните лица, да разследват изцяло всички твърдения за нарушаване на основните права на затворниците и за прилагане на изтезания, както и да изправят извършителите пред съда;

5.  припомня на органите на Бахрейн, че член 15 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и наказание забранява използването на показания, направени в резултат на изтезания, като доказателство в какъвто и да било съдебен процес; призовава за незабавно ратифициране от Бахрейн на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

6.  решително осъжда големия брой смъртни присъди, произнесени в тази страна, и призовава за официален мораториум върху всички екзекуции; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че при провеждането на въпросните съдебни процеси се спазват международните стандарти;

7.  призовава органите да променят конституцията, за да се сложи край на използването на военни съдилища за водене на съдебни процеси срещу цивилни граждани;

8.  осъжда масовото отнемане на гражданството, което се използва като средство за репресия, и настоятелно призовава органите на Бахрейн да отменят това решение и да спазват международните задължения и норми;

9.  призовава органите на Бахрейн незабавно да отменят забраната за пътуване, въведена спрямо защитниците на правата на човека, и настоява властите да гарантират при всички положения, че защитниците на правата на човека в Бахрейн ще могат да развиват своята законна дейност в областта на правата на човека, както на национално, така и на международно равнище, без ограничения, сплашване или тормоз;

10.  насърчава правителството на Бахрейн да се стреми към стабилност чрез провеждане на реформи и приобщаващо помирение в среда, в която да може да се изразяват свободно и мирно легитимните политически разногласия, по-специално с оглед на предстоящите избори за Съвета на представителите, насрочени за октомври 2018 г.; осъжда, във връзка с това, атаките срещу опозицията и гражданското общество в Бахрейн, включително закриването на опозиционната партия „Ал Уефак“, разпускането на опозиционната група Waad и забраната за членовете на тези разпуснати групи да участват в предстоящите избори; счита, че тези действия са в противоречие с принципите на демократичен плурализъм и провеждане на свободни и честни избори, и са в разрез с международните споразумения и конституцията на Бахрейн; призовава всички страни да се ангажират с провеждането на истински национален диалог, с цел да се даде нов тласък на един мирен и сериозен процес на национално помирение;

11.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, Съвета и държавите членки да изразяват редовно своята загриженост относно нарушаването на правата на човека в Бахрейн и да обмислят въвеждането на целенасочени мерки срещу лицата, които са отговорни за извършването на тежки нарушения на правата на човека;

12.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да цитират Бахрейн в изявленията на ЕС и на държавите членки по точка 4 при провеждането на предстоящите сесии на Съвета на ООН по правата на човека;

13.  призовава правителството на Бахрейн да си сътрудничи със специалните докладчици на ООН (по-специално във връзка с изтезанията, свободата на събирания, свободата на вероизповедание и на убеждения, независимостта на съдиите и адвокатите, и защитниците на правата на човека) и да им отправи постоянна покана; настоятелно призовава органите на Бахрейн да осигурят за международните НПО и за журналистите свободен достъп до страната, включително с цел осъществяване на контакт със задържани защитници на правата на човека;

14.  изразява съжаление относно факта, че европейски дружества изнасят за Бахрейн технологии за наблюдение, и подчертава, че е необходимо органите на ЕС за контрол на износа да вземат предвид критериите за правата на човека, преди да предоставят разрешение за износ на трета държава; призовава всички държави — членки на ЕС да спазват стриктно Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие, и по-специално да спрат всякакъв трансфер на оръжия, оборудване и материали за наблюдение и разузнаване, които могат да бъдат използвани от Бахрейн при неговите продължаващи репресии срещу правата на човека;

15.  изразява съжаление във връзка с непрекъснатите откази на Бахрейн да приеме официална делегация на подкомисията на ЕП по правата на човека; призовава органите на Бахрейн да разрешат на официална делегация от членовете на Европейския парламент да посетят страната, с цел провеждане на срещи с публични органи и представители на гражданското общество;

16.  изразява съжаление във връзка с факта, че наградата „Шайὸ“ на делегацията на ЕС за насърчаване на правата на човека в региона на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив за 2014 г. беше връчена на националната институция по правата на човека на Бахрейн, която многократно оправдава нарушенията на правата на човека, извършени от правителството на Бахрейн, включително и лишаването от свобода на Набел Раджаб;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Кралство Бахрейн и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив; отправя искане настоящата резолюция да бъде преведена на арабски език.

(1) ОВ С 265, 11.8.2017 г., стр. 151.
(2) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 154.
(3) ОВ С 35, 31.1.2018 г., стр. 42.
(4) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 130.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0044.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0365.

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност