Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2755(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0281/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0260

Přijaté texty
PDF 346kWORD 50k
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk
Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžába (2018/2755(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 6. února 2014 o Bahrajnu, zejména o případech Nabíla Radžába, Abdulhádího al-Chawádže a Ibráhíma Šarífa(1), ze dne 9. července 2015 o Bahrajnu, především o případu Nabíla Radžába(2), ze dne 4. února 2016 o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána(3), ze dne 7. července 2016 o Bahrajnu(4), ze dne 16. února 2017 o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu(5) a ze dne 3. října 2017 o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích(6),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 17. června 2015 o odsouzení generálního tajemníka strany al-Wifáq Alího Salmána v Bahrajnu, ze dne 11. července 2017 o odsouzení pana Nabíla Radžába bahrajnským soudem a ze dne 6. června 2018 o odsouzení bahrajnského obránce lidských práv pana Nabíla Radžába,

–  s ohledem na prohlášení předsedy podvýboru pro lidská práva ze dne 22. listopadu 2017,

–  s ohledem na setkání neformální pracovní skupiny pro lidská práva EU-Bahrajn dne 15. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 11. září 2017 o situaci v Bahrajnu,

–  s ohledem na prohlášení Výboru OSN proti mučení ze dne 12. května 2017,

–  s ohledem na bahrajnskou ústavu přijatou v únoru 2002, zejména na její kapitolu 3, na článek 364 bahrajnského trestního řádu a na bahrajnský zákon o státní příslušnosti z roku 1963,

–  s ohledem na zprávu bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI) z listopadu 2011,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv, obecné zásady EU pro dialogy o lidských právech se třetími zeměmi, obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a obecné zásady EU ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na článek 15 této deklarace,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 5. června 2018 vrchní odvolací soud v Bahrajnu potvrdil pětiletý trest odnětí svobody uložený přednímu obránci lidských práv Nabílu Radžábovi za „šíření falešných zpráv během války“ (článek 133 bahrajnského trestního řádu), „urážku sousední země“ (článek 215) a „urážku statutárního orgánu“ (článek 216) v souvislosti s tweety o údajném mučení v bahrajnské ústřední věznici a leteckých útocích koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu, které zveřejnil; vzhledem k tomu, že tato obvinění vycházejí z ustanovení kriminalizujících právo na svobodu projevu chráněné podle článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který Bahrajn ratifikoval v roce 2006; vzhledem k tomu, že pan Radžáb nyní zřejmě podá konečné odvolání k bahrajnskému kasačnímu soudu;

B.  vzhledem k tomu, že pan Radžáb měl být tento měsíc propuštěn po odpykání dvouletého trestu odnětí svobody v ponižujících vězeňských podmínkách, které představují špatné zacházení, uloženému kvůli televizním rozhovorům, jež poskytl v roce 2015 a 2016 o omezování svobody tisku v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že před jeho svévolným zatčením v červnu 2016 mu bylo zakázáno cestovat a v letech 2012 až 2014 si odpykal dvouletý trest odnětí svobody v souvislosti s výkonem práva na svobodu projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování v roce 2013 uvedla, že Nabíl Radžáb byl zadržen svévolně kvůli své úloze při vedení a organizování demonstrací v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že soudní procesy s ním nebyly spravedlivé;

C.  vzhledem k tomu, že kromě tohoto nového trestu odnětí svobody na pět let by Nabíl Radžáb mohl čelit dalšímu trestu odnětí svobody až ve 14 dalších probíhajících případech, které vláda údajně proti němu vede, včetně dalších obvinění ze „šíření falešných zpráv a prohlášení a zlovolných údajů, které poškozují pověst státu“; vzhledem k tomu, že dne 12. září 2017 jej vláda dále obvinila ze „šíření nepravdivých zpráv“, „podněcování k nenávisti vůči režimu“ a „podněcování k porušování zákona“ prostřednictvím sociálních médií;

D.  vzhledem k tomu, že pan Radžáb trpěl v důsledku špatných podmínek ve vězení, což závažným způsobem poškodilo jeho zdravotní stav; vzhledem k tomu, že jeho rodina rovněž uvedla, že za trest musí zůstávat ve své cele 23 hodin denně, což postupně vážně zhoršuje jeho zdraví; vzhledem k tomu, že správa věznice údajně úmyslně zasahuje do zdravotní péče o pana Radžába;

E.  vzhledem k tomu, že případ Nabíla Radžába se stal symbolem pro obránce lidských práv a dodržování svobody projevu v Bahrajnu a je v rozporu se závazky, které přijala vláda Bahrajnu; vzhledem k tomu, že Nabíl Radžáb je pouze jednou z řady osob, které byly svévolně zadrženy a jsou stíhány kvůli uplatňování svobody projevu a shromažďování;

F.  vzhledem k tomu, že v květnu 2017 Výbor OSN proti mučení řešil řadu obdobných obvinění z obecného používání mučení a špatného zacházení se zadrženými osobami, zejména s osobami zatčenými na základě obvinění z terorismu, a vyjádřil hluboké znepokojení ohledně případů Nabíla Radžába, Abdulhádího al-Chawádže, Nadžiho Fatíla, Husajna Džaváda, Abdulvahába Husajna a Abd al-Džalíla as-Sinkíse;

G.  vzhledem k tomu, že po přerušení sedmiletého moratoria v únoru 2017 došlo k významnému nárůstu poprav a rozsudků smrti, přičemž se dále objevují obvinění z mučení a špatného zacházení; vzhledem k tomu, že Bahrajn pokračuje v soudních řízeních civilního obyvatelstva před vojenskými soudy na základě ústavní změny přijaté v dubnu 2017; vzhledem k tomu, že bahrajnské úřady obnovily pravomoci národní bezpečnostní agentury, pokud jde o zatýkání a vyšetřování, a to navzdory dokladům o tom, že tato agentura se dopouští mučení a zneužívání;

H.  vzhledem k tomu, že situace v Bahrajnu se stává kritickou z hlediska svobody projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k narůstajícím zásahům proti obráncům lidských práv a pokojným opozičním aktivistům, které zahrnují tresty odnětí svobody, exil, zákazy cestování, zrušení státní příslušnosti nebo vážné hrozby a zastrašování kvůli jejich pokojné činnosti;

I.  vzhledem k tomu, že Rada reprezentantů a Konzultační sbor Bahrajnu schválily změnu zákona o výkonu politických práv, která brání nezávislé politické účasti ve volbách v roce 2018;

J.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 bahrajnský režim pozastavil činnost největší bahrajnské opoziční politické skupiny al-Wifáq, zmrazil její majetek a zablokoval její internetové stránky v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že v sídle skupiny byla provedena razie a na jejím základě byla skupina obviněna ze „soustavného porušování ústavy království a popírání jeho legitimity“ a z „výzev k zahraničním zásahům“ a z „podporování násilí a teroristických organizací“;

K.  vzhledem k tomu, že bahrajnský soud dne 31. května 2017 přikázal rozpustit bahrajnskou opoziční skupiny Národní demokratická akční společnost (Wa´ad); vzhledem k tomu, že vrchní odvolací soud v Bahrajnu dne 26. října 2017 potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu o rozpuštění skupiny Wa´ad;

L.  vzhledem k tomu, že bahrajnský vrchní trestní soud dne 15. května 2018 zrušil bahrajnskou státní příslušnost 115 osob, přičemž se objevily zprávy o mučení a při nespravedlivém hromadném soudním řízení byly porušeny zásady řádného procesu; vzhledem k tomu, že hrozba nebo skutečné zrušení státní příslušnosti se používá jako prostředek politické represe; vzhledem k tomu, že státní příslušnost byla odňata mnoha osobám v Bahrajnu, zejména z řad šiítských obyvatel, včetně dětí, v přímém rozporu s článkem 15 Všeobecné deklarace lidských práv a článkem 7 Úmluvy o právech dítěte;

M.  vzhledem k tomu, že od protestů v roce 2011 a v návaznosti na zprávy BICI bylo vytvořeno několik interních subjektů, které mají sledovat zneužívání ze strany vlády, avšak nejsou dostatečně účinné a nezávislé; vzhledem k tomu, že nedostatečná nezávislost těchto subjektů údajně způsobuje nedostatečnou odpovědnost bahrajnské vlády a bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že to podpořilo ovzduší beztrestnosti, které ohrožuje pokusy o demokratickou reformu, a přispělo k další destabilizaci země;

N.  vzhledem k tomu, že EU považuje úzkou spolupráci s občanskou společností a obránci lidských práv ve třetích zemích za jednu ze svých hlavních priorit při prosazování lidských práv a potírání jejich porušování;

1.  vyzývá k okamžitému propuštění všech osob zadržovaných pouze na základě jejich pokojných aktivit v oblasti lidských práv a politické činnosti; vyzývá k tomu, aby státní orgány a bezpečnostní složky a útvary ukončily všechny akty násilí, pronásledování, zastrašování, a to i na úrovni soudů, a cenzurování obránců lidských práv, politických oponentů, demonstrantů a představitelů občanské společnosti a jejich rodinných příslušníků v zemi i v zahraničí; odsuzuje pokračující potlačování základních demokratických práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, politického pluralismu, pokojného vyjadřování nesouhlasu a právního státu v Bahrajnu;

2.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění pana Radžába, ke stažení všech obvinění týkajících se jeho osoby a k tomu, aby orgány zajistily, že do doby, než bude propuštěn, nebude vystaven mučení nebo jinému špatnému zacházení a bude mít pravidelný přístup ke své rodině, k obhájcům, které si zvolí, a k odpovídající zdravotní péči; odsuzuje zadržování Nabíla Radžába, které je mimo jiné porušením jeho práva na svobodu projevu a volný pohyb;

3.  vyzývá bahrajnské orgány, aby dodržovaly své mezinárodní povinnosti a závazky, pokud jde o dodržování lidských práv a základních svobod, a zajistily obráncům lidských práv a kritikům režimu bezpečné a vstřícné prostředí – a to i v souvislosti s volbami v roce 2018 –, ve kterém budou zaručena práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování; připomíná bahrajnské vládě, že jejím úkolem je zajistit bezpečnost všech státních příslušníků bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání;

4.  vyjadřuje politování nad špatnými podmínkami v bahrajnských věznicích a nad používáním mučení ze strany bahrajnských bezpečnostních složek a vězeňského personálu; naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby se zdržely mučení, krutého a ponižujícího zacházení se zadržovanými osobami, aby plně prošetřily všechna tvrzení o porušení základních práv vězňů a mučení a postavily pachatele před soud;

5.  připomíná bahrajnským orgánům, že článek 15 Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zakazuje použití jakéhokoli prohlášení učiněného v důsledku mučení jako důkazu při soudním řízení; vyzývá Bahrajn, aby neprodleně ratifikoval opční protokol k Úmluvě proti mučení;

6.  důrazně odsuzuje vysoký počet rozsudků trestu smrti, které byly v zemi vyneseny, a vyzývá k oficiálnímu moratoriu na všechny popravy; žádá, aby byly přezkoumány všechny rozsudky trestu smrti, aby bylo zaručeno, že příslušné soudní procesy probíhaly podle mezinárodních standardů;

7.  vyzývá orgány, aby změnily ústavu a upustily od využívání vojenských soudních řízení proti civilistům;

8.  odsuzuje masové zbavování státní příslušnosti, které je využíváno jako represivní prostředek, a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby rozhodnutí zrušily a dodržovaly mezinárodní povinnosti a standardy;

9.  vyzývá bahrajnské orgány, aby okamžitě zrušily zákaz cestování, který se na obránce lidských práv vztahuje, a trvá na tom, aby orgány za všech okolností zajistily, aby obránci lidských práv v Bahrajnu mohli vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni bez překážek, zastrašování či pronásledování;

10.  vyzývá vládu Bahrajnu, aby reformami a usmířením podporujícím začlenění usilovala o dosažení stability a prostředí, ve kterém lze svobodně vyjadřovat legitimní a pokojný politický nesouhlas, zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami do Rady zástupců, které se mají konat v říjnu letošního roku; v této souvislosti odsuzuje útoky na opoziční síly a občanskou společnost v Bahrajnu, včetně pozastavení činnosti opozičního sdružení al-Wifáq, rozpuštění opoziční skupiny Wa´ad a zákaz, aby se členové těchto rozpuštěných skupin účastnili nadcházejících voleb; domnívá se, že tato opatření jsou v rozporu se zásadami demokratického pluralismu a svobodných a spravedlivých voleb a odporují mezinárodním dohodám a bahrajnské ústavě; vyzývá všechny strany, aby se zapojily do skutečného národního dialogu s cílem obnovit pokojný a smysluplný proces národního usmíření;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost, Radu a členské státy, aby systematicky vyjadřovaly znepokojení nad porušováním lidských práv v Bahrajnu a zvážily zavedení cílených opatření proti osobám odpovědným za závažné porušování lidských práv;

12.  naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby ve svých prohlášeních v rámci bodu 4 na nadcházejících zasedáních Rady OSN pro lidská práva i nadále odkazovaly na Bahrajn;

13.  vyzývá bahrajnskou vládu, aby spolupracovala se zvláštními zpravodaji OSN (zejména se zpravodaji pro mučení, svobodu shromažďování, svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, nezávislost soudců a právníků a obránce lidských práv) a aby jim vydala trvalé pozvání; naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby umožnily mezinárodním nevládním organizacím a novinářům volný přístup do Bahrajnu, a to i za účelem navazování kontaktu se zadrženými obránci lidských práv;

14.  vyjadřuje politování nad skutečností, že evropské společnosti vyvážejí do Bahrajnu technologie pro sledování, a zdůrazňuje, že orgány odpovědné za kontrolu vývozu z EU musí před udělením vývozní licence do třetí země zohlednit kritéria lidských práv; vyzývá všechny členské státy, aby důsledně dodržovaly Kodex chování EU pro vývoz zbraní, a zejména aby zastavily veškeré dodávky zbraní, vybavení a zařízení pro sledování a zpravodajského vybavení a zařízení, které může Bahrajn opakovaně využít k potlačování lidských práv;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že Bahrajn opakovaně odmítl přijmout delegaci podvýboru EP pro lidská práva; vyzývá bahrajnské orgány, aby umožnily oficiální delegaci poslanců Evropského parlamentu navštívit zemi s cílem setkat se se zástupci veřejné moci a občanské společnosti;

16.  vyjadřuje politování nad tím, že cena delegace EU Chaillot za prosazování lidských práv v regionu Rady pro spolupráci v Zálivu byla v roce 2014 udělena bahrajnskému Národnímu institutu pro lidská práva, který opakovaně ospravedlňoval porušování lidských práv bahrajnskou vládou, včetně uvěznění Nabíla Radžába;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu; žádá, aby bylo toto usnesení přeloženo do arabštiny.

(1) Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 154.
(2) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 151.
(3) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 42.
(4) Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 130.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0044.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0365.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí