Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2755(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0281/2018

Debatai :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0260

Priimti tekstai
PDF 269kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2018 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių padėtis Bahreine, visų pirma Nabeelio Rajabo atvejis
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

2018 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (2018/2755(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų(1), 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo atvejo(2), 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Bahreino, ypač Mohammedo Ramadano atvejo(3), 2016 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Bahreino(4), 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl egzekucijų Kuveite ir Bahreine(5) ir į 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo(6),

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimus: 2015 m. birželio 17 d. pareiškimą dėl partijos „al-Wefaq“ generalinio sekretoriaus Ali Salmano nuteisimo Bahreine, 2017 m. liepos 11 d. pareiškimą dėl Nabeelo Rajabo nuteisimo Bahreino teisme ir 2018 m. birželio 6 d. pareiškimą dėl Bahreino žmogaus teisių gynėjo Nabeeli Rajabo nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Žmogaus teisių pakomitečio pirmininko pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Bahreino neoficialios žmogaus teisių darbo grupės 2018 m. gegužės 15 d. posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra'ado Al Husseino 2017 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą dėl padėties Bahreine;

–  atsižvelgdamas į JT komiteto prieš kankinimą 2017 m. gegužės 12 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario mėn. priimtą Bahreino Konstituciją, ypač jos 3 skyrių, į Bahreino baudžiamojo kodekso 364 straipsnį ir 1963 m. Bahreino Pilietybės įstatymą,

–  atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos 2011 m. lapkričio mėn. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų gaires, ES gaires dėl dialogų žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis, dėl mirties bausmės, dėl kankinimo ir dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių Bahreinas yra prisijungęs,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. birželio 5 d. Bahreino aukščiausiasis apeliacinis teismas dar kartą patvirtino penkerių metų kalėjimo bausmę žmogaus teisių gynėjui Nabeelui Rajabui už „neteisingų gandų skleidimą karo metu“ (Bahreino baudžiamojo kodekso 133 straipsnis), „kaimyninės šalies įžeidimą“ (215 straipsnis) ir „statutinės institucijos įžeidimą“ (216 straipsnis) savo paskelbtose „Twitter“ žinutėse dėl tariamo kankinimo Bahreino Džavo kalėjime ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos oro antpuolių Jemene; kadangi šie kaltinimai grindžiami nuostatomis, pagal kurias teisė į saviraiškos laisvę, saugoma Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (jį Bahreinas ratifikavo 2006 m.) 19 straipsniu, laikoma nusikaltimu; kadangi tikimasi, jog N. Rajab pateiks kasacinį skundą Bahreino kasaciniam teismui;

B.  kadangi atlikęs dvejų metų laisvės atėmimo bausmę (vis blogėjant sąlygoms kalėjime ji galėtų būti prilyginta netinkamam elgesiui) už televizijos interviu dėl spaudos laisvės apribojimų Bahreine, kuriuos jis davė 2015 ir 2016 m., šį mėnesį N. Rajab turėjo būti paleistas; kadangi prieš jį savavališkai suimant 2016 m. birželio mėn. Nabeelui Rajabui buvo uždrausta keliauti ir kadangi 2012–2014 m. jis atliko dvejų metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad naudojosi teise į saviraiškos ir susirinkimų laisves; kadangi JT darbo grupė dėl savavališko sulaikymo 2013 m. patvirtino, jog jis buvo savavališkai kalinamas už savo vaidmenį padedant organizuoti demonstracijas Bahreine ir joms vadovauti; kadangi jo byla buvo nagrinėjama per nesąžiningą teismo procesą;

C.  kadangi, be šios naujos penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, Nabeelui Rajabui gali būti paskirta laisvės atėmimo bausmė dar 14 neišnagrinėtų bylų, kurias vyriausybė yra jam iškėlusi, įskaitant papildomus kaltinimus dėl „melagingų naujienų ir pareiškimų bei piktavališkų gandų, darančių žalą šalies prestižui, skleidimo“; kadangi 2017 m. rugsėjo 12 d. vyriausybė taip pat jį apkaltino socialinėje žiniasklaidoje „skleidžiant melagingas naujienas“, „kurstant neapykantą režimui“ ir „kurstant nesilaikyti įstatymų“;

D.  kadangi dėl to, kad N. Rajab buvo kalinamas blogomis sąlygomis, smarkiai pablogėjo jo psichinė sveikata; kadangi jo šeima taip pat pranešė apie tai, kad jis kiekvieną parą 23 valandas laikomas uždarytas savo kameroje (tokia tvarka naudojama kaip tam tikra bausmės forma) ir kad dėl to nuolat blogėja jo sveikata; kadangi pranešama, jog kyla įtarimų, kad kalėjimo administracija tyčia trukdo N. Rajabo medicininiam gydymui;

E.  kadangi Nabeelio Rajabo byla tapo žmogaus teisių gynėjų ir pagarbos saviraiškos laisvei Bahreine simboliu ir kadangi ji pažeidžia pačios Bahreino vyriausybės prisiimtus įsipareigojimus; kadangi jis yra tik vienas iš daugelio asmenų, kurie buvo savavališkai sulaikyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad naudojosi saviraiškos ir susirinkimų laisvėmis;

F.  kadangi 2017 m. gegužės mėn. JT komitetas prieš kankinimą išnagrinėjo daugybę nuosekliai pateikiamų kaltinimų dėl plačiai taikomo netinkamo elgesio su asmenimis, kurių laisvė apribota, ypač su tais, kurie kaltinami terorizmu, ir išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos, Naji Fateelo, Hussaino Jawado, Abdulwahabo Hussaino ir Abduljalilo al-Singace atvejų;

G.  kadangi labai padaugėjo mirties bausmės vykdymo atvejų ir mirties bausmės nuosprendžių po to, kai 2017 m. vasario mėn. buvo nutrauktas septynerius metus trukęs moratoriumas, taip pat toliau pranešama apie kankinimo ir netinkamo elgesio atvejus; kadangi Bahreinas, 2017 m. balandžio mėn. priėmęs konstitucinę pataisą, vėl pradėjo civilių baudžiamąjį persekiojimą karo teismuose; kadangi valdžios institucijos grąžino sulaikymo ir tyrimo įgaliojimus Nacionalinei saugumo agentūrai, nors žinoma, kad ji vykdė kankinimus ir piktnaudžiavo padėtimi;

H.  kadangi saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvės padėtis Bahreine tapo kritiška; kadangi vis plačiau taikomas susidorojimas su žmogaus teisių gynėjais ir taikios opozicijos aktyvistais apima kalėjimo bausmes, tremtį, draudimą keliauti, pilietybės atšaukimą arba dideles grėsmes ir bauginimus, susijusius su jų darbu;

I.  kadangi Atstovų taryba ir Bahreino Šuros taryba patvirtino Naudojimosi politinėmis teisėmis įstatymo pakeitimą, kuriuo bus uždraustas nepriklausomas politinis dalyvavimas 2018 m. rinkimuose;

J.  kadangi 2016 m. Bahreino režimas sustabdė didžiausios opozicinės grupės „Al-Wefaq“ veiklą, įšaldė jos lėšas, o Bahreine veikiančią interneto svetainę uždarė; kadangi šios grupės būstinė buvo užpulta, o po to ji buvo kaltinama „nuolatiniais Karalystės konstitucijos pažeidimais ir jos teisėtumo nepripažinimu“, taip pat „raginimais įsikišti užsienio valstybėms“ ir „ smurto skatinimu bei parama teroristinėms organizacijoms“;

K.  kadangi 2017 m. gegužės 31 d. Bahreino teismas nurodė išformuoti opozicinę grupę „Nacionalinės demokratinės veiklos organizacija (Waad)“; kadangi 2017 m. spalio 26 d. Bahreino aukščiausiasis apeliacinis teismas dar kartą patvirtino apeliacinio teismo sprendimą dėl Waad išformavimo;

L.  kadangi 2018 m. gegužės 15 d. Bahreino aukščiausiasis baudžiamasis teismas, įvykdęs nesąžiningą masinio teismo procesą, per kurį buvo vykdomi kankinimai ir tinkamo teisinio proceso pažeidimai, atėmė pilietybę 115 asmenų; kadangi grasinimas atimti pilietybę arba realus jos atėmimas naudojamas kaip politinio susidorojimo priemonė; kadangi iš daugelio asmenų Bahreine, visų pirma šiitų, įskaitant vaikus, buvo atimta pilietybė, o tai tiesiogiai pažeidžia Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 15 straipsnį ir Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnį;

M.  kadangi po 2011 m. vykusių protestų ir po to, kai buvo pateikta Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos ataskaita, buvo įsteigta daug vidaus tarnybų vyriausybės vykdomiems pažeidimams stebėti, bet jos yra neefektyvios ir nepakankamai nepriklausomos; kadangi pranešama, jog šioms tarnyboms neužtikrinus pakankamos nepriklausomybės negalima tikėtis Bahreino vyriausybės ir karinių pajėgų atskaitomybės; kadangi dėl šios padėties susiformavo nebaudžiamumo kultūra, kuri paverčia niekais demokratinių reformų pastangas ir dėl kurios toliau destabilizuojama padėtis šalyje;

N.  kadangi ES mano, jog glaudus bendradarbiavimas su pilietine visuomene ir žmogaus teisių gynėjais trečiosiose šalyse turi būti vienas iš pagrindinių prioritetų propaguojant žmogaus teises ir kovojant su žmogaus teisių pažeidimais;

1.  ragina nedelsiant paleisti visus asmenis, kalinamus vien už taikią veiklą žmogaus teisių ir politikos srityse; ragina nutraukti visus smurto veiksmus, persekiojimą, bauginimą, įskaitant teismų lygmeniu, ir žmogaus teisių gynėjų, politinės opozicijos atstovų, protestuotojų, pilietinės visuomenės veikėjų ir jų artimųjų cenzūrą, kurią šalies viduje ir už jos ribų vykdo valdžios institucijos, saugumo pajėgos ir tarnybos; smerkia ir toliau vykdomą pagrindinių demokratinių teisių – žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisvių, politinio pliuralizmo, taikių protestų ir įstatymo viršenybės apribojimų – žlugdymą;

2.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti N. Rajabą, panaikinti visus jam pateiktus kaltinimus ir užtikrinti, kad iki paleidimo jis nebūtų kankinamas ar nepatirtų kitokio netinkamo elgesio, kad jam būtų leista reguliariai matytis su savo šeima, pasirinktais advokatais ir gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas; smerkia tai, kad Nabeel Rajab sulaikytas, nes tai pažeidžia jo žodžio laisvę ir judėjimo laisvę bei kitas teises;

3.  ragina Bahreino valdžios institucijas laikytis tarptautinių prievolių ir įsipareigojimų ir gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat užtikrinti saugią ir palankią aplinką žmogaus teisių gynėjams ir valdžios institucijų kritikams, taip pat per 2018 m. rinkimus, per kuriuos turi būti užtikrintos žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvės; primena Bahreino vyriausybei jos pareigą užtikrinti visų piliečių saugumą ir saugą, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, priklausymo partijai ar konfesijai;

4.  apgailestauja dėl to, kad šalies kalėjimuose itin prastos sąlygos ir kad Bahreino saugumo pajėgos bei kalėjimų personalas naudoja kankinimus; primygtinai ragina Bahreino valdžios institucijas susilaikyti nuo kankinimo, žiauraus ar žeminančios elgesio su sulaikytaisiais, visapusiškai ištirti tariamus kalinių pagrindinių teisių pažeidimo ir kankinimo atvejus ir patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn;

5.  primena Bahreino valdžios institucijoms, kad pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą 15 straipsnį kaip įrodymą teismo byloje draudžiama naudoti bet kokį pareiškimą, išgautą kankinant; ragina Bahreiną nedelsiant ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvųjį protokolą;

6.  griežtai smerkia tai, kad šalyje buvo paskelbta daug mirties nuosprendžių, ir ragina paskelbti oficialų mirties bausmių vykdymo moratoriumą; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant įsitikinti, kad minimi teismo procesai vyko laikantis tarptautinių standartų;

7.  ragina valdžios institucijas pakeisti konstituciją ir nebesinaudoti kariniais teismais teisiant civilius;

8.  smerkia tai, kad masinis pilietybės atėmimas naudojamas kaip represinė priemonė, ir primygtinai ragina Bahreino valdžios institucijas panaikinti šį sprendimą ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir normų;

9.  ragina Bahreino valdžios institucijas nedelsiant panaikinti draudimą keliauti žmogaus teisių gynėjams, ir primygtinai ragina valdžios institucijas bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai Bahreine galėtų vykdyti savo teisėtą su žmogaus teisėmis susijusią veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu netrukdomi, nebauginami ir nepersekiojami;

10.  ragina Bahreino vyriausybę siekti stabilumo imantis tolesnių reformų ir įtraukaus susitaikymo aplinkoje, kurioje gali būti laisvai reiškiami teisėti ir taikūs politiniai skundai, laikantis Karalystės tarptautinių įsipareigojimų, ypač atsižvelgiant į būsimus rinkimus į Atstovų tarybą, numatomus 2018 m. spalio mėn.; atsižvelgdamas į tai, smerkia išpuolius Bahreine prieš opoziciją ir pilietinę visuomenę, įskaitant opozicinės grupės „Al-Wefaq“ veiklos sustabdymą, opozicinės grupės „Waad“ panaikinimą ir draudimą šių panaikintų grupių nariams dalyvauti artėjančiuose rinkimuose; mano, kad šie veiksmai prieštarauja demokratinio pliuralizmo ir laisvų ir sąžiningų rinkimų principams, taip pat pažeidžia tarptautinius susitarimus ir Bahreino konstituciją; ragina visas partijas įsitraukti į tikrą nacionalinį dialogą, siekiant iš naujo pradėti taikų ir prasmingą nacionalinio susitaikymo procesą;

11.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybą, Tarybą ir valstybes nares sistemingai kelti klausimus dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine ir apsvarstyti galimybę taikyti tikslines priemones, nukreiptas prieš asmenis, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus;

12.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares per būsimas JT žmogaus teisių tarybos sesijas ir toliau atkreipti dėmesį į Bahreiną ES ir valstybių narių pareiškimuose pagal 4 punktą;

13.  ragina Bahreino vyriausybę bendradarbiauti su JT specialiaisiais pranešėjais (visų pirma kankinimo, susirinkimų laisvės, religijos ir įsitikinimų laisvės, teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo ir žmogaus teisių gynėjų klausimais) ir jiems išduoti nuolatinį kvietimą; ragina Bahreino valdžios institucijas leisti tarptautinėms NVO ir žurnalistams laisvai patekti į Bahreiną, taip pat ir ryšių su sulaikytais žmogaus teisių gynėjais palaikymo tikslais;

14.  apgailestauja, kad Europos įmonės į Bahreiną eksportuoja stebėjimo technologijas, ir pabrėžia, jog būtina, kad ES eksporto kontrolės institucijos prieš suteikdamos licenciją eksportuoti į trečiąją šalį atsižvelgtų į žmogaus teisių kriterijus; ragina visas ES valstybes nares griežtai laikytis ES elgesio kodekso ginklų eksporto srityje ir ypač sustabdyti visus ginklų, stebėjimo ir žvalgybos įrangos ir medžiagų, kurias Bahreinas gali naudoti žmogaus teisėms toliau varžyti, perdavimus;

15.  apgailestauja dėl to, kad Bahreinas dar kartą atsisakė priimti oficialią Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegaciją; ragina Bahreino valdžios institucijas leisti oficialiai Europos Parlamento narių delegacijai apsilankyti šalyje, siekiant susitikti su valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais;

16.  apgailestauja dėl to, kad ES delegacijos Chaillot premija už žmogaus teisių skatinimą Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos regione 2014 m. buvo apdovanota Bahreino nacionalinės žmogaus teisių institucija, kuri ne kartą pateisino Bahreino vyriausybės vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant Nabeelio Rajabo įkalinimą;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos narėms; ragina išversti šią rezoliuciją į arabų kalbą.

(1) OL C 93, 2017 3 24, p. 154.
(2) OL C 265, 2017 8 11, p. 151.
(3) OL C 35, 2018 1 31, p. 42.
(4) OL C 101, 2018 3 16, p. 130.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0044.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0365.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika