Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0292/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0261

Přijaté texty
PDF 346kWORD 50k
Čtvrtek, 14. června 2018 - Štrasburk
Situace rohinžských uprchlíků, zejména tíživá situace dětí
P8_TA(2018)0261RC-B8-0292/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2018 o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (2018/2756(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingů,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. února 2018 o Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, které přijala Rada dne 6. března 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 5. března 2018,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát ze srpna 2017,

–  s ohledem na Chartu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na zprávu Radu bezpečnosti OSN předloženou generálním tajemníkem o sexuálním násilí spojeného s konfliktem zveřejněnou dne 23. března 2018,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 720 000 rohinžských dětí v Bangladéši a Myanmaru zoufale potřebuje humanitární pomoc a ochranu;

B.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně 1,3 milionu Rohingů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému závažnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezováni ve svých politických právech; vzhledem k tomu, že rohinžští muslimové jsou považováni za nejvíce pronásledovanou menšinu na světě a za největší skupinu lidí bez státní příslušnosti;

C.  vzhledem k tomu, že od srpna 2017 uprchlo 900 000 Rohingů, mezi nimi 534 000 dětí, před násilím zaměřeným proti nim a v obavě o své životy hledali útočiště v Bangladéši; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že při násilnostech v Myanmaru bylo usmrceno na 1 000 rohinžských dětí mladších pěti let; vzhledem k tomu, že podle organizace Poslanci ASEAN za lidská práva (APHR) přišlo o jednoho z rodičů 28 300 rohinžských dětí a dalších 7 700 zůstalo podle dostupných informací bez obou rodičů, čímž se počet ztracených rodičů zvýšil až na 43 700;

D.  vzhledem k tomu, že vážnou akutní podvýživou trpí více než 14 000 dětí mladších pěti let; vzhledem k tomu, že rohinžské děti zažily nebo na vlastní oči viděly traumatizující události, v mnoha případech při nich přišly o jednoho nebo oba rodiče, odloučení od svých rodin, psychické utrpení, psychologický stres, podvýživu, nemoc, sexuální zneužívání a pohled na zločiny proti lidskosti v Arakanském státě, včetně systematického vypalování domovů, fyzických útoků a znásilnění páchaných na Rohinzích;

E.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn popsal počínání myanmarské vlády jako „učebnicový příklad etnických čistek“ a „cynický trik, jak násilně odsunout velká množství lidí bez možnosti návratu“;

F.  vzhledem k tomu, že na ženách a dívkách se krize podepisují krutěji a jinými způsoby než na mužích a chlapcích, zesilují, udržují a zhoršují dosud existující nerovnosti mezi pohlavími a násilí a diskriminaci na základě pohlaví;

G.  vzhledem k tomu, že myanmarská armáda používá znásilňování jako nástroj při svých systematických etnických čistkách v Arakanském státě; vzhledem k tomu, že sexuální násilí se využívá k rozdělení celých komunit a k zastrašování žen a dívek od toho, aby se vracely do svých domovů; vzhledem k tomu, že oběti znásilnění mohou v uprchlických táborech čelit sociálnímu vyloučení ze svých komunit; vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva požádala o informace o odpovědnosti myanmarské armády za široce rozšířené znásilňování rohinžských žen a dívek;

H.  vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků jsou ženy v jiném stavu nebo s malými dětmi, které pěšky urazily mnoho mil a dorazily do táborů pro vysídlence ve špatném zdravotním stavu zaviněném psychickým i fyzickým vypětím, vyhladovělostí a zraněními;

I.  vzhledem k tomu, že devět měsíců poté, co začali myanmarští vojáci a příslušníci milicí provádět útoky na Rohingy, předpovídají agentury poskytující pomoc, že podle jejich očekávání se v uprchlických táborech narodí až 48 000 nemluvňat;

J.  vzhledem k tomu, že v uprchlických táborech v Bangladéši mají ženy a děti velmi omezený přístup ke zdravotní péči; vzhledem k tomu, že těhotným ženám a matkám by se mělo dostat nezbytně nutných služeb zdravotní péče o matky, které potřebují, včetně prenatální péče, bezpečného porodu, péče o novorozence, pomoci při kojení a průběžné péče o reprodukční zdraví;

K.  vzhledem k tomu, že rohinžské děti a ženy jsou v uprchlických táborech v Bangladéši značnou měrou vystaveny riziku, že se stanou obětí obchodování s lidmi pro účely prostituce, a také riziku sexuálního obtěžování a násilí; vzhledem k tomu, že ztracené rohinžské děti v uprchlických táborech jsou nejzranitelnější a nejspíše jim hrozí, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi;

L.  vzhledem k tomu, že rohinžské děti nemají dostatečný přístup k formálnímu vzdělávání; vzhledem k tomu, že v uprchlických táborech se v neformálních třídách dostává základního vzdělávání pouze velmi malým rohinžským dětem, větší děti mají jen malou nebo nemají žádnou možnost chodit do školy;

M.  vzhledem k tomu, že v Bangladéši začalo období dešťů a očekává se, že se situace výrazně zhorší; vzhledem k tomu, že nejméně 200 000 lidí v uprchlických táborech je v bezprostředním ohrožení záplavami a sesuvy půdy; vzhledem k tomu, že ve vážném ohrožení jsou životy lidí, provizorní přístřeší a dodávky potravin a vody; vzhledem k tomu, že během monzunových záplav hrozí vysoké riziko rozšíření různých nemocí, mj. cholery a žloutenky; vzhledem k tomu, že jen velmi málo rohinžských uprchlíků mělo před svým příchodem do Bangladéše přístup k lékařské pomoci nebo očkování;

N.  vzhledem k tomu, že Myanmar dosud odmítal povolit vstup zjišťovací mise Rady OSN pro lidská práva do země a zakázal vstup do země i zvláštní zpravodajce OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru Yanghee Leeové, přičemž odmítl téměř všechny zprávy o údajných zvěrstvech páchaných jeho bezpečnostními silami v Arakanském státě;

O.  vzhledem k tomu, že podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ty nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek, zejména genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, nesmí zůstat nepotrestány; vzhledem k tomu, že v dubnu 2018 požádal žalobce Mezinárodního trestního soudu soud, aby rozhodl, zda může Mezinárodní trestní soud uplatňovat svou pravomoc u případů údajných deportací Rohingů z Myanmaru do Bangladéše; vzhledem k tomu, že rozsudek potvrzující tuto pravomoc Mezinárodního trestního soudu by mohl připravit půdu pro to, aby soud mohl stíhat Myanmar za zločiny proti lidskosti a násilné odsuny;

P.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 zablokovaly Čína a Rusko přijetí rezoluce Rady bezpečnosti k situaci menšiny Rohingů v Myanmaru;

Q.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že neexistuje jakákoli realistická perspektiva bezpečného a dobrovolného návratu a že při řešení krize v Myanmaru nedošlo k žádnému politickému pokroku, svědčí o tom, že tuto situaci se nepodaří v krátkodobém horizontu vyřešit, a je proto nutný dlouhodobý přístup, zvláště řešení otázky práv a potřeb dětí;

R.  vzhledem k tomu, že dne 6. června 2018 bylo mezi Myanmarem, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Rozvojovým programem OSN (UNDP) podepsáno třístranné memorandum o porozumění; vzhledem k tomu, že UNHCR uvedl, že ještě nejsou příznivé podmínky pro dobrovolný návrat;

S.  vzhledem k tomu, že v květnu 2018 uvolnila Komise 40 milionů EUR humanitární pomoci k poskytnutí životně nezbytné podpory ohroženému civilnímu obyvatelstvu z řad Rohingů a hostitelským komunitám v Bangladéši a po celém Arakanském státu; vzhledem k tomu, že ke stejnému účelu byla v roce 2017 uvolněna částka 51 milionů EUR;

T.  vzhledem k tomu, že v březnu 2018 vydala OSN výzvu ke shromáždění částky 951 milionů USD, která je třeba na pomoc rohinžským uprchlíkům pro zbytek roku 2018, dosud se však podařilo získat pouhých zhruba 20 % této cílové částky;

1.  důrazně odsuzuje útoky v Myanmaru proti Rohingům, které se podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva rovnají etnickým čistkám; je hluboce znepokojen rostoucí závažností a rozsahem porušování lidských práv, včetně zabíjení, násilných střetů, ničení civilního majetku a vysídlování stovek tisíců civilistů; naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly Myanmaru, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingů a vypalování jejich domů;

2.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby umožnila ničím neomezený přístup do Arakanského státu mezinárodním pozorovatelům a lidskoprávním a humanitárním organizacím, včetně OSN a mezinárodních nevládních organizací, zejména vyšetřovací misi OSN, kterou v březnu 2017 ustavil úřad UNHCR, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany;

3.  připomíná, že je nutné, aby byla v uprchlických táborech poskytována lékařská a psychologická pomoc, která bude zvláště uzpůsobena potřebám zranitelných skupin, včetně žen a dětí; vyzývá k většímu poskytování podpůrných služeb obětem znásilnění a sexuálních útoků; trvá na tom, že všechny ženy a dívky by měly mít přístup k informacím a službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně antikoncepce a bezpečného přerušení těhotenství;

4.  vítá předporodní a poporodní podporu, kterou poskytují různé agentury a organizace; připomíná, že je důležité zřizovat zařízení pro registraci novorozenců a vydávání rodných listů s cílem zajistit jim dokumentaci a zaručit jejich zákonná práva a přístup k základním službám a že je rovněž nutné podporovat v souladu se závazky, které přijala bangladéšská vláda, vysledování rodiny, aby se zajistila registrace všech porodů na území Bangladéše; připomíná, že mají-li mít tyto děti přístup ke svým právům, je klíčové zachovat celistvost jejich rodin;

5.  s velkým znepokojením konstatuje, že rohinžským dětem není v uprchlických táborech poskytováno dostatečné vzdělání; vyzývá bangladéšské orgány, aby rohinžským dětem zaručily plný a dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v jejich vlastním jazyce; upozorňuje, že celé komunitě hrozní vznik „ztracené generace“, pokud nebudou přijata nezbytná opatření zajišťující řádné vzdělávání dětí; zdůrazňuje, že má-li být všem dětem dovoleno, aby rozvinuly svůj potenciál, je nutné umožnit jim plný přístup ke vzdělání, tak jak je mohou poskytovat školní zařízení spravovaná agenturami OSN a nevládními organizacemi;

6.  je mimořádně znepokojen skutečností, že v táborech se hojně vyskytuje nucená prostituce, obchodování s lidmi a sexuální násilí, včetně sňatků dětí, partnerského násilí a sexuálního vykořisťování a zneužívání; naléhavě vyzývá bangladéšské a myanmarské orgány, aby ve spolupráci s úřadem UNHCR zajistily bezpečnost rohinžských uprchlíků nacházejících se na jejich území, a to zejména prostřednictvím posílení boje proti obchodování s lidmi a dětské prostituci a rozbití stávajících sítí;

7.  oceňuje úsilí, které vyvíjí vláda Bangladéše a jeho obyvatelé s cílem zajistit útočiště a bezpečí rohinžským uprchlíkům, a vybízí je, aby i nadále poskytovali humanitární pomoc uprchlíkům přicházejícím z Myanmaru; vyzývá, aby byla komunitám, které se o uprchlíky starají, poskytována další mezinárodní podpora, a to i v podobě řešení domácích sociálních, vzdělávacích a hospodářských problémů, jakož i problémů v oblasti zdravotní péče; trvá na tom, jak důležité je, aby všechny zúčastněné strany naslouchaly ženám a zapojovaly je do tvorby humanitárních opatření a opatření usilujících o zvyšování odolnosti;

8.  trvá na tom, že vláda Myanmaru musí zaručit bezpečný, dobrovolný a důstojný návrat těch, kdo se chtějí vrátit se do své země, založený na plném dohledu OSN; naléhavě vyzývá vlády Myanmaru i Bangladéše, aby v plném rozsahu dodržovaly zásadu nenavracení;

9.  vítá memorandum o porozumění, na kterém se dohodly Myanmar, UNHCR a UNDP dne 6. června 2018, jako první konkrétní krok k plnému zapojení agentur OSN do procesu navracení uprchlíků; zdůrazňuje však, že je důležité, aby byla tato dohoda co nejdříve zveřejněna;

10.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby mohly humanitární subjekty poskytovat pohotovostní služby, a to i v souvislosti se sexuálně přenosnými nemocemi a sexuálním násilím; naléhavě vyzývá všechny dárce k navýšení financování s cílem zajistit poskytování kompletní škály služeb zdravotní péče o matku;

11.  vítá kampaň OSN, jejímž cílem je ukončit do roku 2024 absenci státní příslušnosti; připomíná, že Rohingové jsou nedílnou součástí obyvatelstva Myanmaru, a musí být proto jako takoví uznáni v právních předpisech, jak doporučila poradní komise;

12.  připomíná, že finanční odpovědnost za pomoc uprchlíkům nemůže neúměrně dopadat na Bangladéš; vyzývá mezinárodní společenství a mezinárodní dárce, aby neprodleně posílili svou podporu a uvolnili nutné finanční prostředky s cílem umožnit další poskytování nezbytné humanitární pomoci a účinně podporovat rohinžské ženy a děti, se zvláštním ohledem na těhotné ženy, děti a oběti násilí, jakož i místní a hostitelské komunity v Bangladéši;

13.  vítá skutečnost, že Rada přijala dne 26. dubna 2018 rámec pro cílená opatření vůči činitelům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zpřísnění zbrojního embarga EU; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby bez dalšího prodlení všechna opatření vymáhaly; dále vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila celosvětové úplné zbrojní embargo, které by zastavilo poskytování veškerých přímých a nepřímých dodávek, prodej a převody všech zbraní, munice a další vojenské a bezpečnostní výzbroje, včetně jejich tranzitu a překládky, a také zajišťování výcviku nebo poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci;

14.  opakuje svou výzvu Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Myanmaru posoudila důsledky dalších opatření, včetně možnosti zahájení vyšetřování v rámci mechanismu stanoveného v ustanovení týkajícím se zásady „vše kromě zbraní“;

15.  vyzývá ESVČ a členské státy, aby na mnohostranných fórech usilovaly o pohnání pachatelů zločinů v Myanmaru k odpovědnosti za jejich činy; bere na vědomí žádost vrchního žalobce Mezinárodního trestního soudu (MTS) adresovanou soudcům tohoto soudu, aby potvrdili jurisdikci MTS nad trestným činem deportace Rohingů z Myanmaru do Bangladéše; naléhavě vyzývá, aby se EU a členské státy v EU v Radě bezpečnosti OSN ujaly inciativy a předložily zvláštní rezoluci, která celou situaci v Myanmaru / Arakanském státě Mezinárodnímu trestnímu soudu postoupí; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby se ujaly inciativy ve Valném shromáždění OSN a v Radě OSN pro lidská práva a zajistily okamžité zřízení nestranného a nezávislého mezinárodního mechanismu na podporu vyšetření údajných hrůzných zločinů;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí