Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0404(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0395/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0395/2017

Viták :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0263

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 47k
2018. június 14., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt***I
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0822),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 46. cikkére, 53 cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0012/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a német Bundestag, a német Bundesrat, a francia nemzetgyűlés, a francia szenátus és az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. április 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0395/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 288., 2017.8.31., 43. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. június 14-én került elfogadásra a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0404

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/958 irányelvvel.)

Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat