Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2614(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0299/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0299/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0265

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 49k
Četvrtak, 14. lipnja 2018. - Strasbourg
Prigovor na delegirani akt: Mjere očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. lipnja 2018. o Delegiranoj uredbi Komisije od 2. ožujka 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2018)01194),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 te Odluke Vijeća 2004/585/EZ(1), a posebno njezin članak 11. stavak 2. i članak 46. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/118 od 5. rujna 2016. o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru(2)

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da se od država članica traži da postignu dobro stanje okoliša u morskim vodama do 2020., u skladu s člankom 1. stavkom 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)(3), dok se člankom 2. stavkom 5. točkom (j) Uredbe (EU) br. 1380/2013 zahtijeva da zajednička ribarstvena politika doprinese ostvarenju tog cilja;

B.  budući da je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) u zaključku svog relevantnog znanstvenog savjeta(4) izrazio niz razloga za zabrinutost u pogledu učinkovitosti predloženih mjera za zaštićene vrste i staništa i cjelovitost morskog dna; budući da ti razlozi nisu u potpunosti navedeni u uvodnim izjavama ove delegirane uredbe;

C.  budući da je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo u svom znanstvenom savjetu također napomenuo da podaci koji se odnose na tu ribolovnu aktivnost, a na kojima se temelje predložene mjere, potječu iz razdoblja 2010. – 2012. te stoga postoji mogućnost da su zastarjeli;

D.  budući da bi se neodređeni broj plovila, koji bi bio obuhvaćen djelomično privremenim izuzećima iz članaka 3.b, 3.c i 3.e Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/118, kako je izmijenjena ovom delegiranom uredbom, mogao odraziti na učinkovitost predloženih mjera;

E.  budući da definicija „alternativnog ribolovnog alata koji utječe na morsko dnoˮ navedena u točki 2. članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/118, kako je izmijenjena ovom delegiranom uredbom, treba biti dodatno pojašnjena; budući da bi, ako obuhvaća ribolov s pomoću električnih impulsa, takva definicija bila u suprotnosti s mandatom za pregovore koji je Parlament usvojio 16. siječnja 2018.(5) redovnim zakonodavnim postupkom za donošenje Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama(6);

F.  budući da bi učinak predloženog „alternativnog ribolovnog alata koji utječe na morsko dnoˮ mogao biti znatno veći od učinaka drugih, djelomično zabranjenih alata (danske i škotske potegače);

G.  budući da se klauzula o preispitivanju i izvješćivanju predloženog delegiranog akta ne primjenjuje na novo predložena područja i upravljanje njima, čime nije moguća transparentna procjena učinkovitosti mjera, posebno u vezi s novo testiranim alternativnim ribolovnim alatom koji utječe na morsko dno;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir navedena pitanja;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 354, 28.12.2013., str. 22.
(2) SL L 19, 25.1.2017., str. 10.
(3) SL L 164, 25.6.2008., str. 19.
(4) Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (2017.) – Izvješće s 54. plenarnog sastanka (PLEN-17-01).
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0003.
(6) Zakonodavni postupak 2016/0074(COD).

Posljednje ažuriranje: 8. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti